อิลลูมินาเปิดตัวโครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพระดับโลก เพื่อช่วยเร่งการหาลำดับเบสในประเทศรายได้ต่ำและปานกลาง

อังคาร ๑๔ พฤศจิกายน ๒๐๒๓ ๐๘:๑๔
โครงการนี้มุ่งจัดการปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคในการจัดลำดับจีโนมในประเทศ

อิลลูมินา อิงค์ (Illumina Inc.) (NASDAQ: ILMN) ผู้นำด้านเทคโนโลยีถอดรหัสพันธุกรรมและการหาลำดับเบสของดีเอ็นเอ ประกาศเปิดตัวโครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพระดับโลก (Global Health Access Initiative) เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงเครื่องมือหาลำดับเบสเพื่อใช้ในวงการสาธารณสุขในประเทศรายได้ต่ำและปานกลาง (LMIC) โดยได้พัฒนาโครงการดังกล่าวตามคำแนะนำจากลูกค้า ผู้ให้ทุนสนับสนุน และผู้อำนวยความสะดวกในตลาด รวมถึงองค์กรไม่แสวงผลกำไรอย่างไฟนด์ (FIND) เพื่อนำเสนอโครงสร้างราคาที่ถูกลงสำหรับผลิตภัณฑ์หาลำดับเบสที่ร่วมโครงการจากอิลลูมินา ให้กับหน่วยงานผู้ให้ทุนสนับสนุนบริการสุขภาพทั่วโลก พร้อมรับมือกับปัญหาท้าทายต่าง ๆ ในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนทั่วโลก

"เราตระหนักว่าการช่วยให้ประเทศต่าง ๆ ตรวจวิเคราะห์หาลำดับเบสของเชื้อโรคในท้องถิ่นได้นั้น เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสุขภาพ ช่วยให้มีการเตรียมพร้อมที่ดีขึ้น และให้อำนาจแก่ประเทศต่าง ๆ ในการจัดการกับภัยคุกคามด้านสุขภาพที่มีลำดับความสำคัญสูง" คุณวาเนสซา โมเดอร์ (Vanessa Moeder) หัวหน้าฝ่ายบริการสุขภาพระดับโลกของอิลลูมินา กล่าว "นอกจากนี้ยังช่วยให้ไม่ต้องขนส่งตัวอย่างไปต่างประเทศซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลานาน และทำให้ตอบกลับได้เร็วขึ้น เราจะเสียเวลาในการเตรียมตัวรับมือการแพร่ระบาดครั้งต่อไปอีกไม่ได้แล้ว โดยการเฝ้าระวังจีโนมของเชื้อโรคมาใช้ในทุกประเทศช่วยให้เราก้าวนำหน้าภัยคุกคามจากการติดเชื้อได้"

ปัจจุบัน ราคาเครื่องมือวิเคราะห์หาลำดับและวัสดุสิ้นเปลืองนั้นแตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาค ซึ่งถือเป็นความท้าทายสำหรับผู้ให้ทุนและผู้บริจาค และอาจเข้ามาจำกัดการใช้งานในวงกว้าง จากประสบการณ์ของทีมระดับโลกของอิลลูมินานั้น คุณโมเดอร์เปิดเผยว่า ประเทศหรือภูมิภาคที่มีความพร้อมด้านสาธารณสุขในระดับที่จะได้รับประโยชน์จากจีโนมิกส์ได้มากที่สุดนั้น มักจะขาดทรัพยากรในการนำไปปฏิบัติอย่างยั่งยืน

เพื่อเริ่มต้นจัดการกับความท้าทายเหล่านี้ โครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพระดับโลกของอิลลูมินาจะมอบส่วนลดราคาเครื่องมือตรวจหาลำดับเบสต่าง ๆ รวมถึงการทำโปรไฟล์การดื้อยาในวัณโรค การหาลำดับจีโนมทั้งหมดของไวรัสที่เกิดขึ้นใหม่และที่กลับมาใหม่ เพื่อติดตามวิวัฒนาการของไวรัสและสนับสนุนการตอบสนองต่อการระบาด ตรวจหาเชื้อโรคในระบบทางเดินหายใจในวงกว้างเพื่อเฝ้าระวังการเจ็บป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ สอดส่องน้ำเสียและสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เพื่อติดตามเชื้อโรค และการดื้อยาต้านจุลชีพในระดับประชากร

เพื่อให้ตั้งงบประมาณและจัดซื้อจัดจ้างได้ง่ายขึ้น ส่วนประกอบหลักของอิลลูมินาสำหรับการใช้งานเหล่านี้มีจำหน่ายเป็นชุดรวมโดยใช้หมายเลขชิ้นส่วนเดียว ครอบคลุมทั้งรีเอเจนต์สำหรับการเตรียมไลบรารี รีเอเจนต์สำหรับการจัดลำดับ และเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล

การขยายขีดความสามารถในการตรวจวิเคราะห์หาลำดับเบสในประเทศรายได้ต่ำและปานกลาง ถือเป็นเป้าหมายระยะยาวของอิลลูมินา และเป็นรากฐานของความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ เช่น ไฟนด์ และกองทุนโลกเพื่อการต่อสู้โรคเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria) โดยเมื่อไม่นานมานี้ได้เกิดความก้าวหน้าครั้งสำคัญในด้านความสามารถในการจัดลำดับจีโนมทั่วโลก ซึ่ง ณ เดือนธันวาคม 2565 นั้น 84% ของประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลก (WHO) สามารถหาลำดับไวรัส SARS-COV-2 ได้ และ ณ เดือนตุลาคม 2566 มีการนำจีโนม SARS-CoV-2 กว่า 16 ล้านรายรายฝากไว้ในคลังของจีไอเอสเอไอดี (GISAID) อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ในเรื่องความสามารถในการติดตามเชื้อโรคนอกเหนือจาก SARS-CoV-2 นั้น ทำให้เกิดช่องว่างที่สำคัญในการตรวจหาภัยคุกคามที่เกิดขึ้นใหม่ ส่งผลให้ความมั่นคงด้านสุขภาพทั่วโลกตกอยู่ในความเสี่ยง

อานิตา สุเรช (Anita Suresh) หัวหน้าแผนกจีโนมิกส์และตรวจวิเคราะห์หาลำดับเบสของไฟนด์ กล่าวว่า "ความสามารถในการหาลำดับเบสได้ปรากฏให้เห็นทั่วโลกในช่วงที่เกิดโรคระบาด เพื่อหา ติดตาม และเฝ้าระวังสายพันธุ์ใหม่ ๆ ที่กลายพันธุ์มา ซึ่งเป็นขีดความสามารถที่ควรนำไปใช้เพื่อช่วยต่อสู้กับความท้าทายด้านสุขภาพหลายประการ ความคิดริเริ่มเช่นนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยปรับปรุงความสามารถในการจ่ายและการเข้าถึงจีโนมิกส์ในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง เพื่อให้มั่นใจว่าทุกประเทศจะได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้ในรูปแบบที่ปรับขนาดได้และยั่งยืนในการใช้งานเป็นประจำ"

กลยุทธ์ในการเฝ้าระวังจีโนมเชื้อโรคทั่วโลกขององค์การอนามัยโลก และแนวทางการดำเนินงานระดับชาติด้านจีโนมิกส์ ต่างตระหนักดีว่าการหาลำดับเบสของเชื้อโรคเป็นเครื่องมือที่มีเอกลักษณ์และจำเป็น ในการขับเคลื่อนการเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามที่เกิดขึ้นใหม่และที่อุบัติใหม่ และเพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของการระบาดของโรค นอกจากนี้ ทางองค์กรยังได้ออกแผนสื่อสารฉบับเร่งรัดโดยเน้นย้ำว่าการหาลำดับเบสสามารถช่วยในการจัดการโรคประจำถิ่นได้อย่างไรบ้าง รวมถึงวัณโรคดื้อยา ซึ่งเป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขที่กำลังดำเนินอยู่ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ระบบจีโนมิกส์ได้ถูกนำมาใช้ในการตรวจจับไวรัสไข้เลือดออกประเภท 3 ในบราซิล ซึ่งส่งผลกระทบสำคัญต่อวงการสาธารณสุข และการศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้อ้างว่าการหาลำดับจีโนมของเชื้อโรคเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการกับการระบาด เช่น ไวรัสมาร์บวร์ก ไวรัสอีโบลา และเอ็มพอกซ์ รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของแนวทาง "วัน เฮลธ์" (One Health) ในการรับมือการดื้อยาต้านจุลชีพ

"ในยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการเฝ้าระวังและการวินิจฉัยในช่วงที่เกิดโรคระบาด การทำให้เครื่องมือเหล่านี้เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกันไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความเป็นธรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นเรื่องของความมั่นคงด้านสาธารณสุขทั่วโลกด้วย" คุณโทนี วิสต์เลอร์ (Toni Whistler) เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในกองทุนโลกฯ กล่าว "ความสามารถในการติดตามและวินิจฉัยโรคอย่างรวดเร็วและแม่นยำ โดยไม่ทิ้งประชากรกลุ่มเปราะบางไว้ข้างหลัง ถือเป็นพื้นฐานของการเตรียมพร้อมร่วมกันของเราในการเผชิญกับวิกฤติด้านสุขภาพทั่วโลก โครงการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมที่พัฒนาและดำเนินการโดยอิลลูมินา จะช่วยให้ประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลางจำนวนมาก มีส่วนร่วมในอนาคตของจีโนมิกส์ในด้านสาธารณสุขและการเตรียมพร้อมได้"

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพระดับโลก

เกี่ยวกับอิลลูมินา อิลลูมินา (Illumina) ยกระดับสุขภาพของมนุษย์ด้วยการปลดล็อกพลังแห่งจีโนม โดยเราคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ มาร่วม 25 ปีแล้วในปี 2566 ทำให้เราเป็นผู้นำระดับโลกในด้านเทคโนโลยีการวิเคราะห์หาลำดับดีเอ็นเอและการหาลำดับอื่น ๆ เพื่อให้บริการลูกค้าในตลาดด้านการวิจัย คลินิก และตลาดประยุกต์ ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นที่นิยมใช้ในด้านชีววิทยาศาสตร์ มะเร็งวิทยา อนามัยการเจริญพันธุ์ การเกษตร และวงการใหม่อื่น ๆ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ illumina.com และเชื่อมต่อกับเราทางเอ็กซ์ (ทวิตเตอร์) เฟซบุ๊ก ลิงด์อิน อินสตาแกรม ติ๊กต๊อก และยูทูบ

ติดต่อ

นักลงทุน
ซัลลิ ชวอร์ตซ์ (Salli Schwartz)
อีเมล: 858-291-6421
อีเมล: [email protected]

สื่อมวลชน
เดวิด แม็กอัลไพน์ (David McAlpine)
โทร: 347-327-1336
อีเมล: [email protected]ที่มา:  พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๘:๓๙ วว. รับมอบใบรับรอง ISO/IEC 27001 : 2022 ระบบมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ
๐๘:๑๐ จิบชายามบ่าย ที่เค้กช็อพ
๐๘:๒๐ พีไวว์แชมพู ตอบโจทย์ทุกการดูแลเส้นผมและหนังศีรษะอย่างแท้จริง
๐๘:๕๐ โปรโมชั่นแพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน และเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตรคู่รัก ตรวจเป็นคู่ถูกกว่า ที่ รพ.บี.แคร์ฯ
๑๗:๐๘ 4 ปีมีครั้ง เซ็นทรัลพัฒนา อัดโปร ฉลองวัน Leap Day 29th FEBRUARY FLASH DEALS เพื่อคนเกิดวันที่ 29 ก.พ.
๑๗:๒๙ สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2567 เพื่อขับเคลื่อนงานส่งแสริมการเกษตร
๑๗:๐๓ ม.ศรีปทุม รับมอบโล่ที่ระลึกสถาบัน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
๑๗:๒๔ ผลสำรวจ Red Hat Global Tech Trends 2024 ระบุว่า แม้ลำดับความสำคัญของการบริหารงบประมาณด้านไอทีเปลี่ยนไป
๑๗:๔๕ ควอนตั้ม เฮล์ทแคร์ (ไทยแลนด์) เติบโตก้าวกระโดด ส่ง Ultraformer lll ตีตลาด กวาดรายได้ 700 ล้าน
๑๗:๒๐ แกรนด์ ยูนิตี้ พร้อมเปิดให้สัมผัสห้องตัวอย่างบนตึกจริง วิวจริง กับ บลู สุขุมวิท 89 (blue Sukhumvit 89) คอนโดตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ใกล้ BTS อ่อนนุช เริ่มเพียง 2.49 ล้านบาท* ดีเดย์ 9