"จากโอกาสสู่ประสบการณ์จริงที่มีคุณค่า" นักศึกษาในกองทุน PIM SMART ฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น เติมเต็มความสำเร็จในอนาคต

พุธ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๐๒๓ ๑๖:๕๙
ยุคที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว สังคมต้องการผู้ที่สามารถปรับตัวรับมือกับสถานการณ์ การบริหารจัดการ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ แต่สิ่งจะได้มาซึ่งความรู้ ความสามารถ ทักษะเหล่านั้นจะต้องผ่านการเรียนรู้ สะสมประสบการณ์เพื่อนำไปพัฒนาตนเองให้เป็นคนคุณภาพ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ในฐานะสถาบันอุดมศึกษา มีหัวใจหลักคือ จัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาเพื่อเยาวชน ให้ความสำคัญกับรูปแบบ Work-based Education การเรียนรู้ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เตรียมพร้อมเข้าสู่โลกการทำงานได้ทันทีหลังจบการศึกษา เป็นผู้มีความรู้ มีทักษะชีวิต พร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง เข้าใจและปรับตัวในความต่างของวัฒนธรรมหลากหลายได้อย่างมีความสุข  
จากโอกาสสู่ประสบการณ์จริงที่มีคุณค่า นักศึกษาในกองทุน PIM SMART ฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น เติมเต็มความสำเร็จในอนาคต

ทั้งพีไอเอ็มยังเป็น Networking University มหาวิทยาลัยแห่งเครือข่าย องค์กรพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศจึงเป็นพลังสนับสนุนที่มาร่วมส่งมอบโอกาสให้กับนักศึกษา เครือข่ายที่ขับเคลื่อนความสำเร็จในการสร้างคนไปกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คณะวิชา เช่น โครงการฝึกปฏิบัติงานที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความร่วมมือจากคณะศิลปศาสตร์ พีไอเอ็ม คัดเลือกนักศึกษาไปฝึกงานประเทศญี่ปุ่น โดยมีเกณฑ์การพิจารณาจากผลการเรียนโดยรวมและวิชาภาษาญี่ปุ่น ผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น  นับเป็นโครงการที่นักศึกษาในกองทุน PIM SMART ได้โอกาสเข้าร่วมในปีการศึกษา 2566  ชวนมาฟังมุมมองแห่งโอกาส ความรู้สึกจากรุ่นพี่คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ พีไอเอ็ม ทั้ง 3 คนที่ได้บินลัดฟ้าไปเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆที่ประเทศญี่ปุ่น ไว้อย่างน่าสนใจ

"เอเชีย" จุฑาพร เนากลาง นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 มีโอกาสไปฝึกงานที่ Furano Resort Orika ประเทศญี่ปุ่น เล่าถึงโอกาสในครั้งนี้ว่า "จากวันแรกที่เลือกเรียนที่พีไอเอ็มจนถึงวันนี้รู้สึกภูมิใจมาก ได้เรียนด้านภาษาต่างประเทศตามความตั้งใจและสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือเรื่องของการใช้ภาษาญี่ปุ่นที่มีการพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดด ได้นำมาใช้จริงนอกจากเรียนทฤษฎีในห้องเรียนแล้ว สิ่งสำคัญคือประสบการณ์ที่ได้ไปสัมผัสถึงการทำงาน วิธีการคิด วัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นที่ขึ้นชื่อว่าการบริการยอดเยี่ยมอันดับต้นๆ ของโลก นับเป็นประสบการณ์อันมีค่าที่นักศึกษา หาไม่ได้ง่ายๆอย่างแน่นอน ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายของทางสถาบันฯ และที่ไม่พูดถึงไม่ได้ เอเชียได้ทุนการศึกษาอีกส่วนหนึ่งจากกองทุนเพื่อชีวิตแห่งการเรียนรู้ (PIM SMART) ให้การสนับสนุนและใส่ใจมาก เมื่อทราบว่าได้ไปฝึกงานที่ญี่ปุ่นก็เรียกเข้าพบทันที เพื่อให้คำปรึกษาการวางแผนการไปใช้ชีวิตที่โน่นเพราะช่วงแรกจะต้องออกค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ ก่อน ซึ่งจะต้องมีเงินทุนสำรอง รวมถึงสนับสนุนค่าครองชีพเพื่อเป็นทุนสำรองในทุกๆ เดือนทำให้มีเงินออมเก็บสะสมและนำมาใช้ในส่วนนี้ สำหรับโอกาสและประสบการณ์ครั้งนี้ได้รับสิ่งต่างๆ มากมาย ทำให้เชื่อมั่นว่าพีไอเอ็มคือหนึ่งสถาบันอุดมศึกษาที่ดี และเพื่อตอบแทนสิ่งที่ได้รับจะนำความรู้และประสบการณ์นำมาต่อยอดในอนาคตให้ได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด ขอขอบคุณทางกองทุนฯและสถาบันฯ ที่ได้ให้โอกาสที่ล้ำค่าให้ได้ทำตามความฝันให้เป็นจริง พิสูจน์ได้แล้วว่าถึงจะมีต้นทุนชีวิตไม่มาก แต่ถ้าหากมีความพยายาม ไม่ยอมแพ้ คว้าโอกาสไว้ก็สามารถทำตามความฝันให้สำเร็จได้"

"เมย์" วิรัญญา สารดี นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 แชร์ประสบการณ์ในครั้งนี้ เมย์ได้ไปฝึกงานที่ Furano Resort Orika ประเทศญี่ปุ่น "ตื่นเต้นมากๆ ได้ไปเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีการใช้ชีวิต ฟังภาษาญี่ปุ่นจากเจ้าของภาษา ฝึกทักษะในการบริหารจัดการ เช่น จัดประชุม เตรียมข้อมูล เพื่อประชุมเกี่ยวกับเมนูอาหารที่ให้บริการ เรียนรู้กระบวนการคิดและขั้นตอนการทำงานของคนญี่ปุ่น ซึ่งคิดและทำอย่างเป็นระบบมาก ใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า การประสานงานร่วมกัน แบ่งหน้าที่ชัดเจน ด้วยรูปแบบการเรียนควบคู่กับการฝึกงานทำให้มีประสบการณ์ในการฝึกงานทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ ทำให้การไปฝึกงานครั้งนี้ไม่ยากอย่างที่คิด และเกินความคาดหมาย ประสบการณ์อันล้ำค่านี้ สามารถฝึกฝนให้เราได้เรียนรู้จริง ลงมือทำจริง ส่งผลให้เรามีทักษะและความสามารถอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการเก็บเกี่ยวโอกาสด้านอื่นๆ เช่น การได้เรียนรู้วัฒนธรรมจากพี่ๆ อย่างเป็นกันเอง ให้การต้อนรับและถ่ายทอดประสบการณ์เป็นอย่างดี ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนๆ ต้องขอขอบคุณทางอาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ พีไอเอ็ม ในความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรที่เหนียวแน่น กองทุนเพื่อชีวิตแห่งการเรียนรู้ (PIM SMART) ให้คำปรึกษา ติดตามว่าต้องการความช่วยเหลือในด้านใด การเตรียมตัวอย่างเหมาะสม ขอบคุณทาง Furano Resort Orika ที่มอบโอกาสและมอบประสบการณ์ความรู้ดีๆ กลับมาพัฒนาตนเองให้เป็นมืออาชีพมากขึ้น"                  

"ดาว" ชลลดา ธนาคุณ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 เล่าถึงความประทับใจว่า "ได้ไปฝึกงานที่ Tokachi Sahoro Resort ประเทศญี่ปุ่น สิ่งที่ได้รับจากการฝึกงานอย่างแรกเลยเป็นเรื่องของภาษาญี่ปุ่น ด้านการพูดและการฟังมีการพัฒนาขึ้นมาก อีกเรื่องคือการบริการลูกค้าด้วยความเต็มใจพร้อมที่จะช่วยเหลือลูกค้าตลอดเวลา สุดท้ายคือการทำงานร่วมกับชาวญี่ปุ่นที่เป็นระบบมากเพื่อการบริการที่ดีที่สุด สิ่งที่นำมาต่อยอดได้ไม่ว่าจะเป็นภาษา การปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่แตกต่าง การทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆ ได้เรียนรู้และค้นหาในสิ่งที่ตัวเองชอบ ค้นพบตัวตนเร็ว จากการได้ลอง ได้ลงมือทำจริง ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเป็นนักศึกษาจนถึงวันนี้ภูมิใจมากๆ ที่เลือกเรียนในสิ่งที่ชอบและสไตล์ที่ใช่ทำให้เราพบกับความสุขในการใช้ชีวิตไปด้วย ขอขอบคุณในทุกๆ โอกาสที่ได้รับ ทั้งในด้านของกองทุนเพื่อชีวิตแห่งการเรียนรู้ (PIM SMART) คำปรึกษา การวางแผนการใช้ชีวิต การจัดการด้านการเงิน รวมไปถึงเรื่องที่กังวลในชีวิตประจำวัน คณาจารย์ทุกท่าน ที่คอยช่วยเหลือและประสานงานจนการฝึกงานเป็นไปได้ด้วยดี ขอบคุณทาง Tokachi Sahoro Resort ที่ให้โอกาสพวกเราได้ลองฝึกงานและใช้ชีวิตในต่างประเทศ และขอบคุณตัวเองที่กล้าที่จะคว้าโอกาสต่างๆ และลองเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในชีวิต มุ่งมั่นตั้งใจอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่คุ้มค่ากับความสำเร็จที่ได้รับเพื่อความภูมิใจในอนาคต"

 

โดยกองทุนเพื่อชีวิตแห่งการเรียนรู้ (PIM SMART) มีแนวคิดสำคัญ "เพราะอนาคตเป็นสิ่งที่ต้องสร้าง" เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มพันธมิตรคู่ค้าทางธุรกิจ และบุคคลทั่วไป ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนส่งเสริมเยาวชนไทยให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีระหว่างการศึกษา ซึ่งนักศึกษาในกองทุนฯ ส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัดและฐานะครอบครัวค่อนข้างลำบาก ทำให้นักศึกษาต้องทำงานพิเศษหรือทำงานล่วงเวลาเพื่อให้มีรายได้ที่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ แต่ก็แบ่งเบาภาระได้เพียงบางส่วนเท่านั้น นักศึกษาเหล่านี้ยังประสบปัญหาค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ กองทุนฯ จึงช่วยสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การศึกษา และช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของนักศึกษาที่ยังขาดแคลน เพื่อให้นักศึกษาสามารถรักษาสมดุลทั้งด้านวิชาการ การฝึกปฏิบัติงาน รวมถึงเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างมีความหมายในแง่มุมอื่นๆ ด้วย โดยเป็นทุนการศึกษาให้เปล่า รวมถึงจัดหางานพิเศษและพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ พร้อมส่งเสริมนักศึกษาตามความถนัด มีกิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะ ซึ่งจะหล่อหลอมให้นักศึกษาสามารถดูแลตัวเองได้ทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิต ถือเป็นการสร้างโอกาสให้นักศึกษาสามารถดูแลตัวเองและครอบครัว เพื่อก้าวออกไปเป็นบุคลากรที่แข็งแกร่งให้กับองค์กรที่ตนเองสังกัด และทำประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

ที่มา: สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๔:๕๕ พีท-กันตพร รับรางวัลศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น ม.มหิดล
๑๔:๑๖ SCG Brand Official Platforms ครองแชมป์ 3 ปีซ้อน BEST BRAND PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA สาขา CONSTRUCTION MATERIAL
๑๔:๔๐ อาดิดาส เผยโฉม LIMITED-EDITION TOKYO PACK คอลเลกชันเสื้อผ้าและรองเท้าวิ่งล่าสุด ต้อนรับ โตเกียว มาราธอน
๑๔:๑๒ แดรี่ควีน เปิดตัว DQ Lounge สาขาแรกในไทย
๑๔:๕๙ ท็อปส์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล จับมือ สถานทูตออสเตรเลีย จัดงาน Discover the Flavours of Australia
๑๔:๑๔ SCB TechX รับมอบบัตรส่งเสริมการลงทุนประเภท 5.10 จาก BOI ตอกย้ำบทบาทบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๑๔:๕๔ Optimus ครบรอบ 24 ปี พร้อมปฏิวัติอุตสาหกรรมไอทีด้วย BeaRiOt โซลูชั่น IIoT สำหรับโรงงาน
๑๔:๕๓ บ้านปู แท็กทีมคณะสิ่งแวดล้อมฯ มหิดล ชวนน้องม.ปลายและปวช.ทั่วประเทศ มาร่วมฟื้นป่าเมือง คืนความหลากหลายทางชีวภาพ กับค่าย เพาเวอร์กรีน ครั้งที่ 19 Urban Rewilding: ป่า - เมือง - ชีวิต สมัครได้ถึง 31
๑๔:๓๖ วว. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Thai Cos for Thai's SMEs เพิ่มศักยภาพการแข่งขันผู้ประกอบการ
๑๔:๐๓ แกรนด์ ยูนิตี้ ยกทัพ 7 คอนโดใหม่พร้อมอยู่ ใกล้รถไฟฟ้า บุกงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 45 จัดโปรเด็ด GRAND UNITY วันเดอร์ ฟินเวอร์ ส่วนลดสูงสุด 2 ล้านบาท*