ทรู ดิจิทัล ผนึก นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ขับเคลื่อน "นิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ" ดึงเทคโนโลยีดิจิทัล พลิกโฉมระบบการบริหารจัดการทุกมิติ ยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทย

พฤหัส ๓๐ พฤศจิกายน ๒๐๒๓ ๑๐:๕๕
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ตอกย้ำวิสัยทัศน์นิคมอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผสานความร่วมมือกับ ทรู ดิจิทัล ผู้นำบริการดิจิทัลครบวงจรทรานสฟอร์มนิคมอุตสาหกรรมในยุค 4.0 เต็มรูปแบบ มุ่งสู่ "นิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ" (Smart Industrial Estate) นำเทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนการบริหารจัดการของนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังครอบคลุมทุกมิติ ประเดิมใช้งานระบบบริหารจัดการระบบน้ำภายในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันน้ำท่วม และ ระบบบริหารจัดการการจราจรภายในนิคมอุตสาหกรรม พร้อมต่อยอดพัฒนาระบบอัจฉริยะต่างๆที่สามารถทำงานได้เรียลไทม์แบบอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็น ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบบริหารจัดการพลังงานและการใช้พลังงานทางเลือก การบริหารจัดการข้อมูลมหาศาลเพื่อรวบรวมและนำบิ๊กดาต้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ เดินหน้าพลิกโฉมนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบ ที่สามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในนิคมฯ นำนวัตกรรมดิจิทัลโซลูชันไปปรับใช้ทรานสฟอร์มธุรกิจ ยกระดับระบบนิเวศภาคอุตสาหกรรมไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง
ทรู ดิจิทัล ผนึก นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ขับเคลื่อน นิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ดึงเทคโนโลยีดิจิทัล พลิกโฉมระบบการบริหารจัดการทุกมิติ ยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทย

นางสาวอิศริยา แสงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กล่าวว่า "นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ภายใต้การดูแลของนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มุ่งพัฒนานิคมอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานสากลด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน ซึ่งความร่วมมือกับ ทรู ดิจิทัล ในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าครั้งสำคัญที่จะนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล มาขับเคลื่อนองค์กรทรานสฟอร์มสู่ Smart Industrial Estate ได้อย่างเต็มรูปแบบ เติมเต็มวิสัยทัศน์ในการยกระดับเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ด้วยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมที่ล้ำสมัย โดยได้ร่วมกันพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบน้ำภายในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันน้ำท่วม และระบบบริหารจัดการการจราจรภายในนิคมอุตสาหกรรม จนสามารถใช้งานได้จริงแล้ววันนี้ และจะต่อยอดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการวางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้พร้อมรองรับการใช้งานดิจิทัลโซลูชันใหม่ๆ และปฏิรูประบบบริหารจัดการสู่ระบบอัจฉริยะ โดยเฉพาะระบบการจัดการพลังงานและการใช้พลังงานทางเลือก เพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาระบบพลังงานอัจฉริยะ หรือ Smart Energy ที่สามารถนำไปปรับใช้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังที่ปัจจุบันมีมากกว่า 150 ราย"

นางสาวอิศริยา กล่าวเสริมว่า "นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เชื่อมั่นในศักยภาพของ ทรู ดิจิทัล ซึ่งเป็นผู้นำบริการด้านดิจิทัลครบวงจร มีความพร้อมทั้งเทคโนโลยี ระบบนิเวศดิจิทัล และความเชี่ยวชาญ พร้อมผสานกับความตั้งใจของนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ที่จะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเน้นภาคอุตสาหกรรมและบริการสู่อนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นการเสริมสร้างพลังในการขับเคลื่อนภารกิจของนิคมฯ สู่การเป็นนิคมเชิงนิเวศ สร้างสมดุลในการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อหนุนของภาคอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนยกระดับขีดความสามารถของนิคมฯ ในการตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมให้ได้รับบริการครบครันทั้งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ทั้งระบบการให้บริการ ระบบและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ระบบความปลอดภัย และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่ตอบสนองระบบเศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าด้วยนวัตกรรม ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนไทยและต่างประเทศในการลงทุนภาคอุตสาหกรรม และส่งผลต่อการเติบโตด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ"

นายเอกราช ปัญจวีณิน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านดิจิทัล บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า "ทรู ดิจิทัล ดึงศักยภาพผู้นำบริการดิจิทัลครบวงจร ผลักดันผู้ประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ ทรานสฟอร์มองค์กรสู่ดิจิทัล ยกระดับการบริหารจัดการ ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่กำลังเปลี่ยนผ่านสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และเป็นภาคส่วนที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ ทรู ดิจิทัล จึงได้ร่วมมือกับ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ขับเคลื่อนการให้บริการของนิคมอุตสาหกรรม มุ่งสู่ Smart Industrial Estate สร้างนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะต้นแบบ ที่เปลี่ยนระบบบริหารจัดการแบบเดิมๆ สู่ระบบดิจิทัลได้แบบองค์รวม ตั้งแต่การวางรากฐานระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล อาทิ เครือข่าย 5G และ WiFi รวมถึง ดิจิทัลแพลตฟอร์มและโซลูชันอัจฉริยะสำหรับภาคอุตสาหกรรม ที่ผสานหลากหลายเทคโนโลยีล้ำสมัย ทั้ง IoT และ Cloud ที่จะรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในองค์กรเองและภายนอก ใช้เทคโนโลยี AI ในประมวลผล สามารถดูแล ควบคุม และสั่งการระบบต่างๆจากระยะไกลได้แบบเรียลไทม์ เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการต่างๆ เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง อีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์หา Insight เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆของธุรกิจได้อีกด้วย ทรู ดิจิทัล มั่นใจว่า ความร่วมมือกับนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังในครั้งนี้ จะเป็นพัฒนาการสำคัญของแวดวงอุตสาหกรรมไทย ที่จะขยายผลจากการสร้างนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะต้นแบบที่ริเริ่มนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ได้สำเร็จ ปูทางต่อยอดโมเดลของการทรานฟอร์มสู่ดิจิทัลไปยังนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ ทั่วประเทศ รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยสู่ดิจิทัล ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และสร้างการเติบโตของธุรกิจและอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืน"

ส่องโมเดลทรานสฟอร์มนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ปูทางสู่ Smart Industrial Estate

  • ระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล อาทิ เครือข่ายสื่อสาร 5G และ WiFi รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆ ให้สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ และมีความเสถียรสูงสำหรับการใช้งานในภาคธุรกิจ รวมถึงการวางระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์, แพลตฟอร์ม IoT และเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ อาทิ AI และ ML ที่ผสานการทำงานกับระบบอัจฉริยะต่างๆ ภายในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
  • ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก (Smart Environment / Smart Facility) ครอบคลุมระบบบริหารจัดการภายในนิคมฯ แบบองค์รวม ทั้งระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ระบบน้ำ ห้องประชุม ระบบตรวจสอบพลังงาน และตรวจวัดคุณภาพอากาศ
  • ระบบบริหารจัดการพลังงานและการใช้พลังงานทางเลือก (Smart Energy) ยกระดับระบบพลังงานอัจฉริยะให้มีการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าเต็มประสิทธิภาพ ลดพลังงานสิ้นเปลือง รวมถึงการต่อยอดด้านคาร์บอนเครดิต ซึ่งจะเป็นต้นแบบให้แก่ผู้ประกอบการในนิคมฯ ควบคู่กับการส่งเสริมความรู้ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการพลังงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและลดต้นทุนการผลิต
  • ระบบบริหารจัดการระบบน้ำภายในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันน้ำท่วม สามารถตรวจสอบระดับน้ำในคูคลองรอบพื้นที่นิคมฯ รวมทั้งปริมาณน้ำฝน พร้อมระบบแจ้งเตือนและสั่งงานอัตโนมัติในการระบายน้ำฝนและน้ำเอ่อล้น เมื่อมีปริมาณน้ำสูงเกินค่าที่กำหนด รวมถึงการดูสถานะการทำงานของเครื่องสูบน้ำ และสั่งการระบบสูบน้ำรอบนิคมฯได้พร้อมๆกันจากระยะไกลแบบเรียลไทม์ผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ช่วยเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการระบบน้ำอย่างรวดเร็วและแม่นยำ อีกทั้งยังช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  • ระบบบริหารจัดการการจราจรภายในนิคมอุตสาหกรรม ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดพลังงานแสงอาทิตย์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ สามารถตรวจสอบปริมาณรถภายในนิคมฯ และแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ของนิคมฯ และ หน่วยงานภาครัฐในท้องที่ อาทิ สถานีตำรวจ เมื่อมีปริมาณรถสะสมถึงค่าที่กำหนด เพื่อดำเนินการจัดการการจราจรให้เหมาะสมกับปริมาณรถบนถนนสายหลัก ลดผลกระทบปัญหาการจราจรติดขัดในชุมชนใกล้เคียงนิคมฯ
  • ระบบบริหารจัดการข้อมูลแบบรวมศูนย์ เชื่อมต่อระบบแพลตฟอร์มของทรู ดิจิทัล เข้ากับแพลตฟอร์มกลางที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังกำลังพัฒนา เช่น ระบบเสมือนบนโลกดิจิทัล Digital Twin เพื่อรวมศูนย์ข้อมูล

ที่มา: ทรู คอร์ปอเรชั่น

ทรู ดิจิทัล ผนึก นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ขับเคลื่อน นิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ดึงเทคโนโลยีดิจิทัล พลิกโฉมระบบการบริหารจัดการทุกมิติ ยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๓ ก.พ. CPF หนุน CONNEXT ED ปูทางสร้างทักษะอาชีพให้น้องรร.สหราษฎร์นุเคราะห์ จ.ชัยภูมิ เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
๒๓ ก.พ. เตรียมช้อปแฟรนไชส์รับซัมเมอร์ มหกรรมชี้ช่องรวย วันที่ 1-4 มี.ค.67 เซ็นทรัล บางนา พบทัพธุรกิจกว่า 60 บูธ เสิร์ฟพร้อมเงินทุน ทำเล 4,000
๒๓ ก.พ. อวานี พัทยา มอบโปรโมชั่นราคาสุดคุ้มในงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 69
๒๓ ก.พ. ฉลองเปิดตัวยิ่งใหญ่! โรงแรมม็อกซี่ แบงคอก ราชประสงค์ พาขบวนบิ๊กไบค์แจ็กเกตชมพูลงถนน สร้างสีสันใจกลางกรุงฯ
๒๓ ก.พ. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เดินหน้าประเดิมโปรเจค GLO INNOVATION SHORT FILM CONTEST
๒๓ ก.พ. เวียตเจ็ทสั่งซื้อเครื่องบินลำตัวกว้าง เอ330นีโอ 20 ลำ
๒๓ ก.พ. เบเยอร์รุก ตลาดสีสเปรย์ เปิดตัว กริปเทคสเปรย์ 2in1 เคลือบเงาพร้อมรองพื้นกันสนิมในตัว พ่นง่าย แห้งไว ไม่ลอกล่อน
๒๓ ก.พ. สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 2/2567 จำนวน 19 อัตรา กรุงเทพมหานคร
๒๓ ก.พ. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ Alipay ร่วมกันต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีน
๒๓ ก.พ. KJL โกยกำไรโตต่อเนื่อง ปี 66 พุ่งอีก 15.82% ราคาวัตถุดิบลด ดันมาร์จิ้นเพิ่ม ปันผล 0.30 บาท