นักเรียนทุน ก.พ. สังกัดกระทรวงพลังงานนำเสนอแผนการลดคาร์บอน (De-Carbonization) จากการอบรมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พุธ ๐๖ ธันวาคม ๒๐๒๓ ๑๕:๐๖
ศูนย์นวพาณิชย์ ("ศูนย์คราฟแลป") ภายใต้การกำกับดูแลของบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงาน ก.พ. และกระทรวงพลังงานในการจัดอบรมแบบมุ่งเป้า "โครงการทุนฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ (Strategy-based) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565:  กระทรวงพลังงาน" โดยมี ผศ.ดร. ปารเมศ วรเศยานนท์เป็นหัวหน้าโครงการ
นักเรียนทุน ก.พ. สังกัดกระทรวงพลังงานนำเสนอแผนการลดคาร์บอน (De-Carbonization) จากการอบรมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ข้าราชการพลเรือนในกำกับของกระทรวงพลังงานผู้ได้รับทุน ก.พ. ได้ประมวลความรู้ ความเข้าใจ จากการอบรม การเข้าดูงาน ฝึกปฏิบัติ และพัฒนาแผนปฏิบัติการการลดคาร์บอนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2568 - 2572) และนำเสนอโครงการเดี่ยวจำนวน 12 โครงการประกอบแผนปฏิบัติการการลดคาร์บอนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2568 - 2572) โดยผู้นำเสนอมีรายชื่อดังนี้

 • นางสาวจารุวรรณ พิพัฒน์พุทธพันธ์
 • นางจิรวดี นิจสุนกิจ
 • นางสาวนุชจรีย์ น้อยวานิช
 • นางวริยา ทองธนากูลเศรษฐ์
 • นางสาวธัญชนก เชิดชู
 • นายศุภชัย สำเภา
 • นางสาวณัฎฐวี รักษาแก้ว
 • นางสาวภัครัมภา เมืองลอย
 • นายสยาม มัชณิมา
 • นางสาวสุกัญญา นันตา
 • นางสาวปุลิน ธำรงค์ลักษ์
 • นายกำธร นวเลิศปัญญา

ในการนำเสนอครั้งนี้ ได้รับเกียรติ์จาก นายชำนาญ กายประสิทธิ์ รองอธิบลดีกระทรวงพลังงาน นายไพรัช เพชรล้ำ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ผศ.ดร. กูสกานา กูบาฮา คณบดี คณะพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผศ. ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์ คณบดี บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ดร. อานนท์ ทับเที่ยง ที่ปรึกษาโครงการและวิทยากร ผศ. ดร. สิริลักษณ์ เจียรากร ที่ปรึกษาโครงการและวิทยากร นายวรินทร ยอดอาหาร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษนางสาวทัศวรรณ พึ่งธรรม นักทรัพยากรบุคคล นายภูมิ จันทะพันธ์ เลขานุการรองอธิบดี มาเป็นกรรมการประเมินแผนและโครงการในครั้งนี้

ผลการนำเสนอเป็นที่ประจักษ์ถึงความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม และเห็นแนวทางการลดคาร์บอนของประเทศในส่วนพลังงานได้อย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาด้านความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ การร่วมลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และการพัฒนาฐานรากด้านการเกษตรและพลังงาน เป็นไปได้ตามเป้าหมายของข้อผูกพันระหว่างประเทศ และสอดคล้องกับแผนพลังงานและการอนุรักษ์พลังงานของประเทศ

หากมีข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะใดๆ ทักมาคุยกัหรือแอดมาเป็นเพื่อนกันที่ https://www.facebook.com/kmuttentrepreneurship/

ที่มา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

นักเรียนทุน ก.พ. สังกัดกระทรวงพลังงานนำเสนอแผนการลดคาร์บอน (De-Carbonization) จากการอบรมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๕:๕๐ ม.ราชภัฏจันทรเกษม เปิดบ้านต้อนรับ น.ศ.จีน จัดเต็มวิชาการ พร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมไทย
๑๕:๕๗ รำไพฯ จุดประกายสร้าง นวัตกรชุมชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น
๑๕:๑๐ RT โชว์ผลประกอบการปี 66 เทิร์นอะราวด์ ลุยรับงานรัฐ-เอกชน ดัน Backlog โต 8,520 ล้านบาท
๑๕:๐๕ ปาเต็ก ฟิลิปป์ เปิดบูติกแห่งแรกในกรุงเทพฯ ร่วมกับ คอร์ติน่า วอทช์ ขยายความร่วมมือสู่ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกัน
๑๕:๕๕ ซูกิชิผู้นำธุรกิจร้านปิ้งย่างและอาหารเกาหลีกว่า 2 ทศวรรษ บุกขยายธุรกิจแฟรนไชส์ Sukishi Korean Charcoal Grill เปิดโอกาสให้นักลงทุนทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศ
๑๕:๑๖ ไทวัสดุ แจกไอเดียให้ผู้รับเหมาและเจ้าของบ้าน ช้อปอะไรให้คุ้มโดนใจที่งาน 'ไทวัสดุ x บีเอ็นบี โฮม เอ็กซ์โป 2024'
๑๕:๕๒ CMAN โชว์กำไรก่อนค่าใช้จ่ายพิเศษเติบโตแกร่งบอร์ดใจดีเคาะจ่ายปันผล 0.07 บ/หุ้น กำหนดจ่ายเงินสด 24 พ.ค.
๑๕:๓๖ เอส เอฟ และ อีซูซุ ชวนมันส์ เร้าใจ ทะลุมิติ กับ Digital Sound Check ชุด Gotta Xross The Line แรง ทะลุเวิร์ส
๑๕:๒๓ พีทีที สเตชั่น กัมพูชา คว้ารางวัล International Finance Award 2023
๑๕:๒๑ พิพัฒน์รมว.แรงงาน มุ่งดูแลคุณภาพชีวิตแรงงานมาตรฐานโลก จับมือ 4 หน่วยงาน เพิ่มทักษะแรงงาน เข้าถึงประกันสังคม และสร้างฐานข้อมูลรองรับ