แอ๊พซินท์ เร่งการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย Gen-AI

พฤหัส ๒๑ ธันวาคม ๒๐๒๓ ๒๑:๔๑
เมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา เป็นวันครบรอบ 1 ปีของการเปิดตัว ChatGPT ขณะนี้บริษัทชั้นนำกำลังใช้ประโยชน์จาก Gen-AI ไม่เพียงแค่เพื่อขับเคลื่อนงานในระดับบุคคลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทั้งทีมและแผนก เพื่อให้บรรลุการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กรทั้งหมด
แอ๊พซินท์ เร่งการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย Gen-AI

ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาค แอ๊พซินท์ (Appsynth) นำขุมพลังของ Gen-AI มาปรับใช้ในทุก ๆ ส่วนขององค์กรอย่างรวดเร็ว โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการ Gen-AI ขึ้นมาเป็นพิเศษ โดยรวมตัวแทนจากทุกแผนก เพื่อร่วมกำหนดแนวทางและศึกษาการนำ Gen-AI ไปใช้งานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในธุรกิจที่ปรึกษาดิจิทัลและการพัฒนาซอฟต์แวร์

การเปิดตัวของ ChatGPT ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ AI กลายมาเป็นเทคโนโลยีที่ถูกใช้งานอย่างแพร่หลาย มีฐานผู้ใช้งานมากถึง 180 ล้านคนในเวลาเพียงหนึ่งปี ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีใหม่ ที่สร้างฐานผู้ใช้งานได้เร็วที่สุดเท่าที่เคยมีมา โดยมีรายงานว่ามีผู้ใช้งานถึง 100 ล้านคนต่อสัปดาห์

อย่างไรก็ดี แม้ว่าการตอบสนองคำสั่งของระบบ ChatGPT จะดูน่าประทับใจ แต่ในความเป็นจริงแล้ว โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) เช่น ChatGPT ไม่ได้มีความเข้าใจในคำสั่งของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง ผลลัพธ์ที่ได้นั้นเป็นเพียงการจับคู่รูปแบบเพื่อให้การตอบสนองความน่าจะเป็นสูงสุด และด้วยเหตุนี้จึงอาจไม่ได้มี "ปัญญา" อย่างแท้จริง แม้ว่า ChatGPT จะแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดของ AI แต่ก็ยังถือว่าเป็นปัญญาประดิษฐ์เชิงแคบ (ANI) ซึ่งหมายความว่า เป็นปัญญาประดิษฐ์ที่ทำงานได้เฉพาะทาง มีความสามารถทำงานที่ได้รับคำสั่งอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ตัวงานที่สามารถทำได้นั้นยังคงมีจำกัด

วิวัฒนาการขั้นถัดไปของปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป (AGI) คือ การที่ AI มีความสามารถเทียบเท่ามนุษย์ในทุก ๆ ทาง หรือที่หลาย ๆ คนเคยได้ยินว่า "ความเป็นเอกเทศ หรือ ภาวะเอกฐาน" ซึ่งหมายถึง จุดที่ปัญญาประดิษฐ์พัฒนาล้ำหน้าไปและสามารถทำงานได้ดีกว่ามนุษย์ ซึ่งในปัจจุบันนี้แม้จะมีการพัฒนาไปมากแล้ว ก็ยังนับว่าห่างไกล อย่างไรก็ดี ด้วยอัตราการลงทุนที่ไหลเข้าสู่วงการ AI ในปัจจุบัน ภาวะเอกฐาน อาจจะมาเร็วกว่าที่ผู้เชี่ยวชาญเคยคาดการณ์ไว้

ในปัจจุบันแม้การใช้งาน AI จะยังคงมีข้อจำกัด แต่เราก็ไม่อาจปฏิเสธประโยชน์จากการใช้งาน Gen-AI ได้ เช่น สามารถเร่งการค้นคว้าวิจัยให้เสร็จเร็วขึ้น จัดระเบียบความคิด และเขียนถ้อยคำใหม่ได้อย่างรวดเร็ว การเข้าใจการใช้งาน AI ช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น

ตลอด 13 ปีที่ผ่านมา แอ๊พซินท์ ถือเป็นผู้นำเทคโนโลยีดิจิทัลในประเทศไทย โดยทางบริษัทฯได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำมากมาย ในการออกแบบ พัฒนา และส่งมอบแอปพลิเคชันสู่มือผู้บริโภค และยังช่วยให้องค์กรต่าง ๆ เปิดตัวธุรกิจดิจิทัลใหม่ ๆ อีกด้วย แอ๊พซินท์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทไอทีที่เติบโตเร็วที่สุดอันดับ 1 ของไทย จากดัชนีการจัดอันดับประจำปีของ Financial Times

ในฐานะผู้นำด้านดิจิทัลและการนำเทคโนโลยีใหม่ไปใช้งาน ทาง Appsynth กำลังดำเนินงานปรับขบวนการภายในทุกแผนก โดยนำ Gen-AI มาใช้งานในส่วนต่าง ๆดังนี้:

  • การออกแบบ: ลดเวลาในส่วนงานที่ต้องมีการทำซ้ำ ๆ หลาย ๆ ครั้ง ช่วยสร้างไอเดียใหม่ ๆ งานออกแบบประสบการณ์การใช้งานที่เฉพาะตัว (personalized user experience) วิเคราะห์เทรนด์ใหม่ ๆ รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการทำงานร่วมกันของทีม
  • งานพัฒนาผลิตภัณฑ์: ช่วยให้ทีมนักพัฒนาทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่ไม่คุ้นเคยได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนโค้ดสำหรับทดสอบระบบ โดยใช้งาน GitHub Copilot เพื่อลดการเขียนโค้ดซ้ำ
  • การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Assurance): ช่วยสร้าง test case สำหรับทดสอบโปรแกรมได้อย่างรวดเร็ว และช่วยให้ทีมตรวจสอบคุณภาพ ที่ไม่ได้เป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ สามารถสร้างโค้ดสำหรับการทดสอบโปรแกรมได้แบบอัตโนมัติ
  • ความเป็นผู้นำด้านเทค: ช่วยด้านการค้นคว้าวิจัย และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของไอเดีย (Proof of Concept (POC)) การสร้างโค้ดตัวอย่าง การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโค้ด และการเขียนคู่มือการใช้งานสำหรับนักพัฒนาตามโซลูชันที่ได้ค้นพบ
  • การบริหารโครงการ (Project Management): ช่วยสร้างเอกสารเบื้องต้น ทำความเข้าใจข้อมูลที่ซับซ้อน สรุปเอกสาร และทำให้กระบวนการวางแผน และติดตามโครงการราบรื่นขึ้น และช่วยเตรียมสไลด์ที่มีภาพประกอบเบื้องต้นได้โดยลดความช่วยเหลือที่ต้องใช้จากทีมดีไซน์
  • การจัดการผลิตภัณฑ์และการเติบโต (Product Management and Growth): ช่วยในการทำความเข้าใจภาพรวมของตลาดและค้นหาข้อมูลอ้างอิงซึ่งช่วยให้ทีมงานสามารถนำไปวิเคราะห์ต่อได้ และยังช่วยให้ค้นพบโอกาสใหม่ ๆ สำหรับพัฒนาและต่อยอดธุรกิจของลูกค้า
  • ทรัพยากรบุคคล: ช่วยร่างข้อความในการสื่อสาร การตรวจสอบไวยากรณ์ และการค้นคว้าความรู้ทั่วไป และลดภาระงานซ้ำ ๆ และการค้นหาข้อมูลที่ใช้เวลานาน
  • การเงิน: ร่างอีเมลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยในการบันทึกรายได้ ค่าใช้จ่าย และการประมวลผลตัวเลขด้านบัญชี รวมถึงช่วยแปลเอกสารต่าง ๆ

นายโรเบิร์ต แกลลาเกอร์ ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ บริษัท แอ๊พซินท์ เอเชีย จำกัด กล่าวว่า "ในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาดยิ่งเร็วยิ่งดี ถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ทันกับคู่แข่ง และยังช่วยให้เริ่มเรียนรู้เห็นข้อมูลจริงจากการใช้งานจากผู้ใช้งาน" พร้อมเสริมว่า "Gen-AI เข้ามาช่วยย่นระยะเวลาการทำงานของเราลง ซึ่งช่วยให้ลูกค้าเปิดตัวผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ สู่มือผู้บริโภคได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ล้ำหน้าคู่แข่งในตลาดที่อาจยังไม่ตระหนักถึงศักยภาพของเทคโนโลยี Gen-AI"

แม้ว่าเทคโนโลยี Gen-AI สามารถช่วยเร่งกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ แต่การประเมินผลกระทบล่วงหน้าที่จะเกิดกับโครงการก็ยังเป็นเรื่องยากที่จะคาดการณ์ อย่างไรก็ตาม การใช้เทคโนโลยีอย่างเต็มประสิทธิภาพ ก็ช่วยให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จมากขึ้น ด้วยทรัพยากรที่เท่ากัน สำหรับลูกค้าของแอ๊พซินท์ ที่มีทีมงานเฉพาะที่ทำงานตามเวลาและทรัพยากรที่กำหนด นั่นหมายความว่าแอ๊พซินท์ สามารถส่งมอบคุณค่าได้ในเวลาเดียวกัน และต้นทุนที่ดีขึ้นด้วย

นอกเหนือจากการบริการด้านการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันแล้ว แอ๊พซินท์ยังให้บริการให้คำปรึกษาเพื่อช่วยองค์กรปรับปรุงกระบวนการ และยกระดับความสามารถใหม่ ๆ ของทีมงาน นอกเหนือจากการใช้เทคโนโลยี Gen-AI เพื่อเร่งบริการการพัฒนาดิจิทัลหลักแล้ว แอ๊พซินท์ จะเริ่มช่วยเหลือลูกค้าในการปรับใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ Gen-AI เพื่อให้บรรลุประสิทธิภาพที่คล้ายคลึงกันในองค์กรของตนเอง โดยการนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกำหนด เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรยุคใหม่ในปัจจุบัน

ที่มา: PRcious Communications

แอ๊พซินท์ เร่งการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย Gen-AI

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๙ เม.ย. บิทูเมน มารีน บริษัทลูก TASCO ลงนามสัญญาต่อเรือขนส่งยางมะตอย เสริมศักยภาพกองเรือ
๑๙ เม.ย. รมว.เกษตรฯ ลุยร้อยเอ็ด ผลักดันโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ 3 แห่ง
๑๙ เม.ย. กูรูหุ้นเชียร์ซื้อ PSP เคาะเป้าราคาสูงสุด 8 บ./หุ้น ยอดขายพุ่ง-หนี้ลด ดันกำไรปี 67 ออลไทม์ไฮ ดีล MA สร้าง New S-Curve
๑๙ เม.ย. ข้าวกล้อง-จักรีภัทร พร้อมเต็มร้อย! ประเดิม จูเนียร์จีพี สนามแรก ประเทศอิตาลี
๑๙ เม.ย. กรมประมงขอเชิญร่วมแข่งขันตกปลาชะโด
๑๙ เม.ย. เชลล์ดอน การ์ตูนดังร่วมสาดความสนุกในเทศกาลสงกรานต์
๑๙ เม.ย. สปสช. ติดปีกเทคโนโลยีไอทีด้วยคลาวด์กลางภาครัฐ GDCC ยกระดับบริการบัตรทองรวดเร็วทันสมัย ดูแลสุขภาพคนไทยยุคดิจิทัล
๑๙ เม.ย. GSK ร่วมงาน Re-imagining UK Aging Care Event ของสถานทูตอังกฤษ มุ่งสร้างเสริมภูมิคุ้มกันผู้สูงอายุ
๑๙ เม.ย. เอส เอฟ จับมือ กปน. มอบสิทธิ์ดูฟรีรวม 1,000 ที่นั่ง เพียงใช้ MWA Point ที่ เอส เอฟ!!
๑๙ เม.ย. เตรียมพร้อมนับถอยหลัง 12 ชั่วโมงสุดท้าย! ก่อนเริ่มประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ Bitcoin Halving ครั้งที่ 4