SSP ตั้งบอร์ด ESG มุ่ง Net Zero Emission ผลักดันธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสะอาด สร้างโลกสีเขียวยั่งยืน

จันทร์ ๒๕ ธันวาคม ๒๐๒๓ ๑๐:๓๕
บมจ.เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น (SSP) จัดตั้งคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) เพื่อปรับแนวทางการประกอบกิจการให้สอดคล้องกับเมกะเทรนด์ของโลกที่เปลี่ยนไป ฟากบิ๊กบอส "วรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์" ระบุ ตั้งเป้าหมายเป็นบริษัท Net Zero Emission และขับเคลื่อนธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ภายใต้แนวคิดการมุ่งสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานสะอาด ด้วยเมกะวัตต์ที่มีคุณภาพ มุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาด และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อโลกสีเขียวที่ยั่งยืน

นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) SSP เปิดเผยว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับเรื่อง สิ่งแวดล้อม และสังคม ไปพร้อมกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้นบริษัทฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESG) เพื่อกำหนดนโยบาย ทิศทาง และแนวทางการดำเนินงาน ไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้มีการส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงเรื่อง "ESG" เป็นสำคัญ

สำหรับเป้าหมายด้าน ESG ของบริษัทฯตั้งเป้า 6 เป้าหมายทั้ง 3 มิติ ดังนี้

  1. มิติเศรษฐกิจ

เป้าหมายที่ 8 การสร้างงานที่มีคุณค่าและเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ

เป้าหมายที่ 16 ลดการทุจริตในตำแหน่งหน้าที่และการรับสินบนทุกรูปแบบ

  1. มิติสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายที่ 7 สนับสนุนให้มีการเข้าถึงการบริการพลังงานสมัยใหม่ที่เชื่อถือได้ ในราคาที่สามารถหาซื้อได้

เป้าหมายที่ 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  1. มิติสังคม

เป้าหมายที่ 5 สร้างความเท่าเทียมทางเพศ เสริมพลังทางสังคมแก่ผู้หญิง

เป้าหมายที่ 11 ลดผลกระทบทางด้านมลภาวะทางอากาศ และการจัดการของเสียของเทศบาล

ขณะที่ การจัดตั้งคณะกรรมการ ESG ในครั้งนี้ ยังแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทของบริษัทฯ ที่มีต่อความโปร่งใสและความรับผิดชอบทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะรายงานผลการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์ด้านการพัฒนาความยั่งยืน ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อาทิ เช่น พนักงาน นักลงทุน คู่ค้า และประชาชน ให้ได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ และคณะกรรมการฯ จะทุ่มเททำงาน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนขององค์กร เพิ่มคุณค่าขององค์กรในระยะยาว และการส่งเสริมการจัดการด้าน ESG เชิงกลยุทธ์

ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเป็น Net Zero Emission ตามกรอบแผนพลังงานชาติ ที่มีการกำหนดนโยบาย และมีเป้าหมายสนับสนุนให้ประเทศไทยมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาด และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก คาร์บอนไดออกไซด์ สุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายใน ค.ศ. 2065 - 2070 (พ.ศ. 2608 - 2613)

ปัจจุบัน SSP ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ล้วนเป็นพลังงานสะอาด ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์, โรงไฟฟ้าพลังงานลม, โรงไฟฟ้าชีวมวล และ พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา และที่ผ่านมายังได้รับ Green Loan การกู้ยืมเงินเพื่อไปใช้สร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม จาก International Finance Corporation หรือ IFC และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มูลค่ารวม 2.2 พันล้านบาท และยังมีแผนขยายพอร์ตโรงไฟฟ้า Renewable อย่างต่อเนื่อง

สำหรับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลกในปัจจุบันนี้ กำลังประสบปัญหาอย่างหนัก จากสภาพอากาศที่แปรปรวน อุณหภูมิสูงขึ้นต่อเนื่อง จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทำให้ทั่วโลกตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น การเลือกใช้พลังงานทดแทน จึงสร้างประโยชน์สำคัญในการส่งเสริมความยั่งยืนของโลก เพราะไม่สร้างมลพิษทางอากาศ หรือส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างแน่นอน

ที่มา: เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๔ พ.ค. C Rhyne Group ร่วมจัดงาน Asia Top Awards 2024 พร้อมรับรางวัล Business Awards
๒๔ พ.ค. FTI พบนักลงทุน Opportunity Day โชว์ผลงานไตรมาสแรก ปี 67
๒๔ พ.ค. ต้อนรับศูนย์อินเดียฯ สู่สถาบันเอเชียศึกษา พร้อมเปิดตัวหนังสือพุทธโคดม : บทวิเคราะห์เชิงรัฐศาสตร์ ว่าด้วยพุทธประวัติในบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง
๒๔ พ.ค. Alibaba Cloud ประกาศเปิด Availability Zones ใหม่ และลงทุนทั่วโลกเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมด้าน AI
๒๔ พ.ค. PwC ประเทศไทย แนะซีเอฟโอสร้างทัศนคติทางดิจิทัลเพื่อพลิกโฉมฝ่ายการเงิน
๒๔ พ.ค. เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส จับมือ กรมป่าไม้ จัดโครงการรักษาผืนป่า JT Forest สร้างการตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อม
๒๔ พ.ค. 3 นวัตกรรมจุฬาฯ คว้ารางวัลเหรียญทอง และถ้วยรางวัลพิเศษ จากเวทีนวัตกรรมนานาชาติในงาน ITEX 2024 ที่มาเลเซีย
๒๔ พ.ค. ส่องไอเดียเยาวชนสร้างสรรค์! DekSDM SPU ออกแบบ Art Toy สุดน่ารัก หนึ่งในผลงาน โชว์บนเวที Thailand Toy Expo
๒๔ พ.ค. MAGURO เคาะราคาไอพีโอ 15.90 บาท จองซื้อ 28-30 พ.ค.นี้ ระดมทุนขยายธุรกิจ- หนุนการเติบโต และเสริมแกร่งการเงิน จ่อเทรด 5 มิ.ย.
๒๔ พ.ค. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตรีที่ด้อยโอกาสในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา