EXIM BANK แต่งตั้งรองกรรมการผู้จัดการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

พฤหัส ๐๔ มกราคม ๒๕๖๗ ๑๖:๒๐
EXIM BANK แต่งตั้งนางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ และนายอิทธิพล เลิศศักดิ์ธนกุล เป็นรองกรรมการผู้จัดการ และแต่งตั้งนางเศรษฐสุดา ตุลยธัญ เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
EXIM BANK แต่งตั้งรองกรรมการผู้จัดการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แต่งตั้งนางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นรองกรรมการผู้จัดการ ดูแลสายงานการเงิน ครอบคลุมการจัดการระบบงานบัญชีให้เป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับระเบียบของธนาคาร มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล การบริหารสภาพคล่องทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและความเสี่ยงด้านตลาด การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตลอดจนการสนับสนุนข้อมูลเพื่อจัดทำงบประมาณของธนาคาร นายอิทธิพล เลิศศักดิ์ธนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นรองกรรมการผู้จัดการ ดูแลสายงานวิสาหกิจขนาดใหญ่ 2 และนางเศรษฐสุดา ตุลยธัญ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลุ่มอุตสาหกรรม 3 เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ดูแลสายงานวิสาหกิจขนาดใหญ่ 1 ซึ่งสายงานวิสาหกิจขนาดใหญ่ 1-2 มีหน้าที่สนับสนุนการส่งออกและการลงทุนทั้งในและต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย โดยนำเสนอบริการแบบครบวงจร ตลอดจนสร้างเครือข่ายและเชี่ยวชาญในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยสอดคล้องกับนโยบายของ EXIM BANK และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

นางวันเพ็ญจบการศึกษาปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาตรี สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง เคยเป็นผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย และผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท บีที เวิลด์ลีส จำกัด ก่อนจะเข้าร่วมงานกับ EXIM BANK ในปี 2550 เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายโครงการระหว่างประเทศ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลุ่มอุตสาหกรรม 3 และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK สายงานกำกับและการเงิน ในปี 2559 2561 และ 2562 ตามลำดับ

นายอิทธิพลจบการศึกษาปริญญาโท สาขาการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นักเรียนทุน EXIM BANK) และปริญญาตรี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้าร่วมงานกับ EXIM BANK ตั้งแต่ปี 2540 ได้รับแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ 1 และผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ 1 ในปี 2556 และ 2559 ตามลำดับ ต่อมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลุ่มอุตสาหกรรม 4 และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK สายงานวิสาหกิจขนาดใหญ่ 2 ในปี 2562 และ 2564 ตามลำดับ

นางเศรษฐสุดาจบการศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สเตท ลอสแอนเจลิส สหรัฐฯ เข้าร่วมงานกับ EXIM BANK ตั้งแต่ปี 2539 เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพันธมิตรและสำนักงานผู้แทน ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลุ่มอุตสาหกรรม 3 EXIM BANK ในปี 2561 2562 และ 2565 ตามลำดับ

ที่มา: ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

EXIM BANK แต่งตั้งรองกรรมการผู้จัดการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๐๗ น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง ตอกย้ำที่สุดของแบรนด์ครองใจแฟนบอล-ผลักดันวงการฟุตบอลไทย
๑๗:๔๐ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ คว้ารางวัลระดับโลก Global Brand Awards 2024 ตอกย้ำสุดยอดโรงภาพยนตร์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
๑๗:๕๐ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ส่งโครงการมิกซ์ยูส Silom Edge คว้า Fitwel มาตรฐานระดับโลก การันตีสุขภาวะที่ดีของผู้ใช้อาคาร
๑๖:๐๓ ท่องไปในโลกแห่งศิลปะนามธรรม จากการแสวงหาความเป็นไปได้อย่างไม่มีสิ้นสุด นิทรรศการแรกในประเทศไทยของศิลปินชื่อดังระดับโลก เมกุรุ
๑๖:๐๘ วว. ร่วมฉลอง 26 ปี สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เราวัดวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ ที่ยั่งยืน พร้อมโชว์ศักยภาพงานบริการวิทยาศาสตร์
๑๖:๔๖ ยัวซ่า แบตเตอรี่ เดินหน้าโครงการ YUASA FOOTBALL INSPIRATION 2024 สนามที่ 2 ณ สนาม TX Park Soccer Stadium
๑๖:๒๗ นวัตกรรมแฟชั่นเพื่อการเปลี่ยนแปลง: ผู้ร่วมก่อตั้ง Hope-Bangkok คุณ Johanna Levy ได้รับรางวัลด้านมนุษยธรรม
๑๖:๔๖ มูอิน กรุงเทพฯ ร่วมกับอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ เตรียมจัดปาร์ตี้ดีเจระเบิดความมันส์ต้อนรับเดือนไพรด์
๑๖:๒๘ OCEAN LIFE ไทยสมุทร ส่งโอเชี่ยนไลฟ์ เบทเทอร์ ไลฟ์ 95/60 (Package) แบบประกันตลอดชีพแนวคิดใหม่ ที่จะช่วยให้คุณออกแบบอนาคตที่ดียิ่งกว่าสำหรับวัยเกษียณ
๑๖:๑๐ CIMB THAI ชวนลูกค้าเปิดบัญชีเพื่อการลงทุน ซื้อหุ้นกู้ไม่ต้องออกใบ ฝากใบหุ้นกู้ไว้กับ Digital Custodian ผ่านแอป CIMB