ETDA ผนึกกำลังสภาอุตฯ และ SKILLKAMP ยกระดับทักษะดิจิทัล หนุนตลาดแรงงานสายเทคยุคใหม่

พฤหัส ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ ๑๔:๑๐
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) ผนึกกำลัง 2 องค์กรชั้นนำ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และ SKILLKAMP (สกิลแคมป์) โดยธนาคารกสิกรไทย แพลตฟอร์มพัฒนาทักษะอาชีพด้านดิจิทัลครบวงจร (End-to-End Digital Career Enhancement Platform) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือยกระดับทักษะดิจิทัล เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาทักษะและแรงงานด้านดิจิทัลของประเทศ ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน หนุนตลาดแรงงานสายเทคยุคใหม่ กำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการแข่งขันให้ธุรกิจเติบโต พร้อมเดินหน้าพัฒนาศูนย์กลางจัดการสอบวัดความรู้ด้านดิจิทัล มาตรฐานระดับประเทศ ที่จะเป็นประตูสู่โอกาสเข้าทำงานสายเทคในฝัน กับองค์กรชั้นนำกว่า 50 แห่ง และกว่า 100 ตำแหน่งงาน โดยเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ทาง www.skillkamp.com
ETDA ผนึกกำลังสภาอุตฯ และ SKILLKAMP ยกระดับทักษะดิจิทัล หนุนตลาดแรงงานสายเทคยุคใหม่

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์ตลาดแรงงานในปัจจุบัน โดยเฉพาะการขาดแคลนแรงงานทักษะที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจำนวนมาก ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจหลากหลายอุตสาหกรรม ต้องเผชิญกับความท้าทายในการปรับตัวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล ซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ในฐานะหน่วยงานที่ส่งเสริม และสนับสนุนให้คนไทยมีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงร่วมกับ 2 พันธมิตรชั้นนำสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และ SKILLKAMP (สกิลแคมป์) แพลตฟอร์มพัฒนาทักษะอาชีพด้านดิจิทัลครบวงจร (End-to-End Digital Career Enhancement Platform) โดยธนาคารกสิกรไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกันเพื่อเร่งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะดิจิทัลของคนไทย ทั้งในมุมของการร่วมศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลทางวิชาการ เพื่อให้เกิดแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรกลุ่มดิจิทัล และร่วมสนับสนุนภาคธุรกิจ ตลอดจนผลักดันให้เกิด "ศูนย์กลางจัดสอบวัดความรู้ด้านดิจิทัล" ภายใต้ชุดข้อสอบที่ถูกพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน Academy of Digital Transformation by ETDA (ADTE by ETDA หรือ(เอ็ดเต้ บาย เอ็ตด้า) ซึ่งทุกคนที่ผ่านการทดสอบความรู้ด้านดิจิทัลนี้ จะได้รับ Digital Skill Proficiency Certification (DSPC) เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับทักษะแรงงานสายเทคยุคใหม่ให้มีศักยภาพการแข่งขันในตลาด มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ คนที่เพิ่งเริ่มต้นทำงาน ประสบการณ์ไม่เกิน 5 ปี หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา มีความสนใจในสายงาน Digital Marketing Data Analyst และ Business Analyst เป็นประตูสู่โอกาสเข้าทำงานกับองค์กรชั้นนำในฝันกว่า 50 แห่ง และกว่า 100 ตำแหน่งงาน เพื่อเป็นแรงงานที่สำคัญในการพัฒนา ภาคธุรกิจในอนาคตต่อไป

นางกนิษฐ์ เมืองกระจ่าง รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสายงาน FTI Academy กล่าวเพิ่มเติมว่า การเร่งส่งเสริม และพัฒนาแรงงานให้มีทักษะด้านดิจิทัล เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องช่วยกันขับเคลื่อน ด้วยความต้องการแรงงานด้านดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรมที่มีจำนวนมากกว่า 100,000 คนต่อปี เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ ให้สามารถปรับตัว และเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานที่ตรงตามความต้องการ รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ ระบบโครงสร้าง และการบริการต่างๆ ให้เกิดการบูรณาการในการใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ตอบโจทย์ไลฟสไตล์ยุคดิจิทัล สร้างมูลค่าเพิ่มในการทำงานแก่ภาคอุตสาหกรรมและบริการต่างๆ ของประเทศ

นายรวินท์ เบญจตันติกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวในตอนท้ายว่า SKILLKAMP โดยธนาคารกสิกรไทย ในฐานะแพลตฟอร์มพัฒนาทักษะอาชีพด้านดิจิทัลครบวงจร (End-to-End Digital Career Enhancement Platform) เชื่อมั่นว่าความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA(เอ็ตด้า) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ในครั้งนี้ จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาและสร้างบุคลากรคุณภาพเข้าสู่ภาคธุรกิจที่จะช่วยสร้างการเติบโตให้เกิดขึ้นต่อเนื่อง จุดเด่นของ "ศูนย์กลางจัดสอบวัดความรู้ด้านดิจิทัล" ดังกล่าว คือ ผู้สอบสามารถเลือกวัดระดับความรู้ที่จำเป็นในสายงานที่สนใจได้ ซึ่งมีสายงานให้เลือกสอบกว่า 3 สายงาน และสามารถใช้ประกาศนียบัตรวัดผลความรู้ที่ได้รับเป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับยื่นสมัครงานกับบริษัท เข้าร่วมโครงการผ่าน GetLinks แพลตฟอร์มเครือข่ายรวบรวมบุคลากรสายเทคโนโลยี ขณะเดียวกันศูนย์ฯ นี้ จะช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพการสรรหาพนักงานขององค์กร ให้สามารถพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากผลสอบที่ได้มาตรฐาน โดยไม่ต้องจัดทำการทดสอบเองอีกด้วย โดย SKILLKAMP ตั้งเป้าจะมีจำนวนผู้สมัครสอบกว่า 500 คน เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 และจัดสอบออนไลน์ทั่วประเทศในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครสอบได้ที่ www.skillkamp.com

ที่มา: ธนาคารกสิกรไทย

ETDA ผนึกกำลังสภาอุตฯ และ SKILLKAMP ยกระดับทักษะดิจิทัล หนุนตลาดแรงงานสายเทคยุคใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๕๐ ฉลอง Pride Month นิปปอนเพนต์ องค์กรสีแห่งความเท่าเทียม เตรียมร่วมขบวนพาเหรดสีรุ้งสุดยิ่งใหญ่ ในงาน Thailand's Pride Celebration 2024 Rhythm of Pride
๑๖:๑๖ สาวๆ ชอบใส่ส้นสูงมาบริหารกล้ามเนื้อกันค่ะ
๑๖:๕๘ อิ่มสุขทุกวันอังคาร กับบาร์บีคิวบุฟเฟ่ต์ดินเนอร์ริมทะเล ณ ห้องอาหารร็อคส์ โรงแรมเคปนิทรา หัวหิน
๑๖:๑๗ วช. ตอบโจทย์สังคมสูงวัย ยกรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ปี 67 ให้ เครื่องคัดกรองผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนเพิ่มประสิทธิภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์เครื่องคัดกรองผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนเพิ่มประสิทธิภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์
๑๖:๑๓ ศรีพันวาเปิดบ้านต้อนรับการกลับมาของภูเก็ต World Class Tourist Destination ตอกย้ำความเป็นไข่มุกแห่งอันดามัน มุมมองแนวโน้มกองทรัสต์ SRIPANWA
๑๖:๓๔ Double A Fastprint เพิ่มจุดบริการใหม่ในร้านสะดวกซัก SABUY WASH
๑๖:๒๐ บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป ชวน ผู้ว่าฯ ชัชชาติ เปิดสวนวิ่ง มะหมาราธอน งานวิ่งสุดโฮ่ง ส่งต่อโอกาสเพื่อเพื่อนสี่ขา
๑๖:๔๕ มรภ.สงขลา ยกระดับผลิตกาแฟตามมาตรฐานสินค้าเกษตร หนุนเกษตรกร ต.ทุ่งลาน เพิ่มประสิทธิภาพแปรรูปกาแฟโรบัสต้า
๑๖:๔๙ ททท. แท็กทีม ทราเวลโลก้า ประกาศความร่วมมือ (MOA) ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ครอบคลุมกลยุทธ์การตลาดและประชาสัมพันธ์
๑๖:๓๒ หมดกังวลผมร่วง! วช. นำเทคโนโลยีพลาสมาเย็น PlasOne ฟื้นฟูเส้นผม รวดเร็ว ปลอดภัย คว้ารางวัลเหรียญทอง สวิส