วีซ่า ร่วมกับธนาคารกรุงไทยและกรมสรรพากร พร้อมเปิดรับชำระค่าภาษีธุรกิจผ่านบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจของวีซ่า

จันทร์ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ ๑๔:๓๖
การชำระภาษีธุรกิจในประเทศไทยจะสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เพราะ วีซ่า ผู้นำการให้บริการการชำระเงินดิจิทัลระดับโลก ประกาศความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย เพิ่มช่องทางการรับชำระเงินแบบดิจิทัลให้แก่กรมสรรพากร โดยบริษัทจดทะเบียนสามารถชำระภาษีธุรกิจได้แล้วด้วยบัตรเครดิตวีซ่าเพื่อธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ Krungthai Fastpay (Payment Gateway)

การชำระค่าภาษีธุรกิจในรูปแบบใหม่นี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และมอบคุณค่าที่เหนือกว่าความสะดวกสบายในการชำระภาษีที่ครอบคลุม ซึ่งตอบสนองความต้องการด้านการเสริมศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น จากการลดขั้นตอนงานเอกสาร และสามารถมุ่งความสนใจไปที่การบริหารธุรกิจได้อย่างเต็มที่

โดยจากการศึกษาวิจัยระดับโลกของวีซ่าเกี่ยวกับเทรนด์การดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมและรายย่อย ได้ชี้ให้เห็นว่าผู้ประกอบการฯ ทั่วโลก ตั้งใจที่จะลดงานเอกสาร และมากถึงร้อยละ 95 ของผู้ตอบแบบสอบถามวางแผนที่จะเลิกใช้เงินสดในสักวันหนึ่ง และร้อยละ 51 วางแผนที่จะเป็นสังคมไร้เงินสดให้ได้ในอีกสองปีข้างหน้า ซึ่งถือเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่มากกว่าครึ่ง (55%) ตั้งใจที่จะใช้จ่ายในรูปแบบดิจิทัลมากขึ้นในปีหน้า

นายปุณณมาศ วิจิตรกุลวงศา ผู้จัดการวีซ่า ประจำประเทศไทย กล่าวว่า "เรามีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพให้แก่อีกหน่วยงานภาครัฐของไทย และเปิดรับการชำระเงินแบบดิจิทัลให้แก่กรมสรรพากรในครั้งนี้ เรามองว่าหน่วยงานภาครัฐล้วนแล้วแต่มีบทบาทสำคัญที่ไม่ต่างจากภาคเอกชนในการสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตประจำวันทั้งในภาคประชาชนและภาคธุรกิจ เมื่อธุรกิจต่างเดินหน้าเพื่อเสริมศักยภาพให้สอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบัน หน่วยงานของรัฐเองก็ต้องเดินไปพร้อมกัน และการเปิดรับการชำระเงินแบบดิจิทัลในครั้งนี้นับเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเชื่อมช่องว่างระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน"

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า "ธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน พร้อมเปิดโอกาสในการให้ความร่วมมือกับพันธมิตรทุกกลุ่ม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของคนไทยได้ในทุกมิติ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้โลกธุรกิจยุคดิจิทัล สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยให้ระบบการรับชำระเงินของกรมสรรพากรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่ผู้ประกอบการต้องชำระภาษีธุรกิจด้วยการโอนผ่านธนาคารหรือเช็คเท่านั้น ดังนั้น การเพิ่มบริการรับชำระเงินแบบดิจิทัล ด้วยระบบการรับชำระภาษีธุรกิจ ผ่านบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจของวีซ่า ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถชำระภาษีได้รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัดต้นทุนเรื่องค่าธรรมเนียมการจัดการเช็ค มีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยถึง 55 วัน และยังได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น เครดิตเงินคืน และคะแนนสะสม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางการเงินของภาคธุรกิจ นับเป็นอีกก้าวสำคัญของธนาคารในการผลักดันกลยุทธ์ เพื่อขยายธุรกิจและเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบนิเวศของการชำระเงินแบบดิจิทัลในประเทศไทย"

ปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยสามารถชำระภาษีได้โดยการโอนผ่านธนาคารหรือเช็คเท่านั้น ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าการชำระด้วยเช็คมีข้อดีในเรื่องของระยะเวลาปลอดหนี้ที่ให้กับซัพพลายเออร์ นั่นคือความยืดหยุ่นของกระแสเงินสด อย่างไรก็ดี บัตรเครดิตวีซ่าเพื่อธุรกิจสามารถเพิ่มกระแสเงินสดให้กับธุรกิจต่างๆ ได้จากการที่บริษัทเหล่านั้นจะใช้ "ช่วงเวลาปลอดดอกเบี้ย" ที่มีให้มากถึง 55 วัน นอกจากนี้ ธุรกิจทั้งหลายยังสามารถประหยัดต้นทุนในการดำเนินงานได้จากการยกเลิกค่าธรรมเนียมการจัดการเช็ค ที่สำคัญเจ้าของธุรกิจเองยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เมื่อทำการชำระด้วยบัตรเครดิตวีซ่าเพื่อธุรกิจ เช่น การได้รับเครดิตเงินคืน และคะแนนสะสม เป็นต้น

"วีซ่า เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจขนาดเล็กที่เปลี่ยนจากการทำให้กิจการอยู่รอดได้มาเป็นการมองหาวิธีการที่จะทำให้ ธุรกิจเติบโตยิ่งขึ้น ผู้ประกอบการฯ เห็นประโยชน์จากการชำระเงินในรูปแบบดิจิทัลที่ไม่เพียงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานให้ดียิ่งขึ้น แต่ยังสามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ และสร้างโอกาสในการขยายกิจการไปต่างประเทศได้ โดยผลสำรวจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจฉบับล่าสุดของวีซ่า ยังชี้ให้เห็นว่ามากถึงร้อยละ 91 ของผู้ประกอบการ SMB เริ่มสนใจที่จะนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่าง ChatGPT มาปรับใช้ในอีก 12 เดือนข้างหน้าเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจและความสามารถในการแข่งขันอีกด้วย " นายปุณณมาศกล่าวเสริม

สำหรับประเทศไทย ธนาคารที่ออกบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจของวีซ่า คือ ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต บริษัทบัตรกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี ธนาคารซิตี้แบงก์ ธนาคารกรุงเทพ และอิออน โดยบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจของวีซ่าเปิดรับชำระภาษีทั้งผ่านช่องทางออนไลน์ และที่สำนักงานสรรพากร

ที่มา: สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๔:๔๒ เฮลท์สเคป (Healthscape)' นำร่องส่ง 'MADE BY SILVER' ชวนสัมผัสผลิตภัณฑ์เพื่อไลฟ์สไตล์สำหรับกลุ่มซิลเวอร์เจน 20 พ.ค. - 2 มิ.ย. 67 ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็ม
๑๔:๐๗ HENG เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2567 จำนวน 2 ชุด อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.25% และ 5.50% เปิดจองซื้อ 23-24 และ 27 พ.ค. 67 เดินหน้าเสริมแกร่งธุรกิจ
๑๓:๑๕ กลุ่มบริษัทศรีตรัง ลุยติดตั้ง EV Charger ในโรงงานทั่วประเทศ สนับสนุนพนักงานใช้พลังงานสะอาด ร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตอกย้ำจุดยืน Green Rubber
๑๓:๒๔ Bitkub Chain และ The Sandbox ร่วมยกระดับวงการ Metaverse ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๑๓:๔๗ AJA โชว์แกร่ง!! งบโค้งแรกพลิกมีกำไรพุ่งเกือบ 452% ชูกลยุทธ์ปี 67 กระจายลงทุนในธุรกิจหลากหลาย-สร้างฐานการเติบโตยั่งยืน
๑๓:๕๙ KJL โชว์นวัตกรรมในงาน SUBCON Thailand 2024 เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า
๑๓:๐๑ ITEL อวดกำไร Q1/67 โต 113% กำไรสุทธิ 123 ล้านบาท ล่าสุด ก.ล.ต. ไฟเขียวนับหนึ่งไฟลิ่ง บ.ย่อย BLUE เรียบร้อยแล้ว
๑๓:๒๓ โอยิกะ ผู้นำด้านโซลูชั่นเทคโนโลยีแบตเตอรี่จากสิงคโปร์ ชูนวัตกรรมพลังงานสะอาด มุ่งขยายธุรกิจตู้สลับแบตเตอรี่สำหรับตลาดรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
๑๓:๔๗ ดื่มด่ำกับรสชาติของเนื้อโกเบจากโอซาก้า ที่ห้องอาหารฮากิ เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
๑๓:๕๒ W9 เผยไทยเผชิญฝุ่นพิษล้อมเมืองติดอันดับโลก เปิด 5 กลุ่มเสี่ยงรับฝุ่นพิษ ภัยเงียบสะสม แนะวิธีรับมือเชิงเวลเนส