Synology สรุปเกณฑ์ด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์หกประการ สำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดขององค์กร

อาทิตย์ ๐๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ๒๓:๐๕
ในยุคดิจิตอลแบบทุกวันนี้ ความปลอดภัยของข้อมูลถือเป็นประเด็นสำคัญที่องค์กรต่าง ๆ ไม่ควรมองข้าม ด้วยจำนวนการโจมตีของแรนซัมแวร์ที่เพิ่มขึ้น ความท้าทายในการจัดการโฟลว์ข้อมูลข้ามเขตแดน และปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ ธุรกิจจึงต้องเผชิญกับความท้าทายที่มากขึ้นเรื่อย ๆในเรื่องการจัดการและการปกป้องข้อมูล ปรากฏการณ์เหล่านี้ได้เร่งให้เกิดการร่างกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องจากรัฐบาล และองค์กรต่าง ๆ ที่ทั่วโลก
Synology สรุปเกณฑ์ด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์หกประการ สำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดขององค์กร

ตัวอย่างเช่น ไต้หวันได้ผ่าน "กฎหมายการจัดการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์" ซึ่งระบุให้บริษัทต่าง ๆ ต้องมีระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยี และมาตรการที่เหมาะสม นอกจากนี้หลายบริษัทยังต้องได้รับการรับรอง ISO 27001 ซึ่งเพิ่งเพิ่มมาตรการด้านการควบคุมเมื่อปีที่แล้ว ยิ่งไปกว่านั้น หากธุรกิจไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ พวกเขาอาจเผชิญกับข้อจำกัด บทลงโทษ หรือแม้แต่การกีดกันจากห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งทำให้การปฏิบัติตามมาตรฐานไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป แต่ถือได้ว่าเป็นความจำเป็น

เนื่องจากประเด็นนี้เกี่ยวข้องเป็นอย่างมากกับชื่อเสียง และความสัมพันธ์ขององค์กร Synology คาดว่าการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูลจะเป็นปัจจัยที่ทวีความสำคัญมากขึ้นในการดำเนินธุรกิจขององค์กร

การขาดวิธีการปรับใช้งานที่ชัดเจนของกฎระเบียบต่าง ๆ ก่อให้เกิดความสับสนสำหรับธุรกิจ ในขณะที่ช่วยลูกค้าของเราวางแผนกลยุทธ์การปฏิบัติตามมาตรฐาน เราพบว่าอุปสรรคที่มักจะพบคือ การประเมินด้านการปรับใช้งานการปฏิบัติตามมาตรฐานเริ่มต้น ในขณะที่เป้าหมายของการปกป้องข้อมูลมีความชัดเจน แต่กฎระเบียบส่วนใหญ่จะมีเพียงทิศทางคร่าว ๆ และต้องการให้บริษัทต่าง ๆ ปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยปราศจากคำแนะนำที่เจาะจง

ต่อไปที่คือตัวอย่างที่มักพบของข้อปฏิบัติตามมาตรฐานที่นิยมระบุ :

  1. Sarbanes-Oxley Act (SOX): กฎระเบียบที่ใช้ควบคุมบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาเป็นส่วนใหญ่ โดยกำหนดให้มีการปกป้องข้อมูล และรายงานทางการเงิน และการพัฒนาแผน Disaster Recovery สำหรับข้อมูลที่สำคัญ
  2. กฎหมายว่าด้วยการควบคุม และการส่งผ่านข้อมูลทางด้านการประกันสุขภาพ (HIPAA): กฎระเบียบของสหรัฐอเมริกาสำหรับอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความลับของข้อมูลทางการแพทย์ของผู้ป่วย ระบุเวลาที่สามารถเก็บรักษาข้อมูลของผู้ป่วย และต้องมีแผนการสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลจากความเสียหายสำหรับการปกป้องข้อมูล
  3. ระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR): กฎระเบียบของสหภาพยุโรปที่ระบุให้บริษัทต่าง ๆ ต้องปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล อนุญาตให้ปัจเจกบุคคลขอการลบข้อมูล และระบุแผนการสำรองข้อมูลที่ตรงตามสิทธิส่วนบุคคล

เมื่อต้องเผชิญกับกฎหมาย และกฎระเบียบที่ซับซ้อนจำนวนมากโดยไม่มีแนวทางเกี่ยวกับการปรับใช้ที่ชัดเจน บริษัทต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติตามอาจเริ่มต้นปฏิบัติตามได้ยาก

เริ่มต้นจาก ISO 27001 เพื่อให้ตรงตามมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยจำนวนมากพร้อมกัน

เพื่อรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ Synology ขอแนะนำให้เริ่มจากการปรับใช้ระบบ ISO 27001 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ ใช้ระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (ISMS) ได้ เนื่องจากข้อกำหนดด้านการรักษาความปลอดภัยมีส่วนที่ตรงกับมาตรฐานอื่น ๆ จำนวนมาก เช่น HIPAA และ GDPR จึงเป็นวิธีที่ดีในการปฏิบัติตามหลายกฎระเบียบพร้อมกัน

ด้วยการทำตามมาตรฐาน ISO 27001 ก็จะตรงตามข้อกำหนดด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอื่น ๆ ส่วนใหญ่ของมาตรฐานอื่น ๆ ไปด้วยพร้อมกัน มีเพียงข้อกำหนดเฉพาะอุตสาหกรรมที่ต้องปรับอย่างละเอียดหรือกำหนดเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรของคุณจะปฏิบัติตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

จุด Audit หกจุดเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการปกป้องข้อมูล

Synology มีเป้าหมายที่จะทำให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการปกป้องข้อมูลเป็นเรื่องง่ายสำหรับองค์กรทุกขนาด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ เราได้ระบุจุด Audit หกจุดต่อไปนี้ หากองค์กรสามารถตอบ "ใช่" ให้กับคำถามต่อไปนี้ จะถือว่าตรงตามข้อกำหนดด้านการปกป้องข้อมูลพื้นฐานสำหรับกฎระเบียบส่วนใหญ่

  1. การสำรองข้อมูลที่สมบูรณ์: มีการสำรองข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถกู้คืนข้อมูลไปยังเวอร์ชันที่ต้องการได้หรือไม่
  2. การตรวจสอบความถูกต้องของการสำรองข้อมูล: ข้อมูลสำรองมีความปลอดภัยอย่างแท้จริงและได้รับการพิสูจน์ว่าสามารถกู้คืนได้หรือไม่
  3. ความไม่เปลี่ยนแปลงของข้อมูล (Data immutability): คุณมีสำเนาของข้อมูลที่ไม่สามารถยุ่งเกี่ยวหรือลบตามความต้องการได้หรือไม่
  4. การฝึกซ้อมการกู้คืนข้อมูล: คุณจำลองกลยุทธ์ และขั้นตอนการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเป็นประจำหรือไม่
  5. การสำรองข้อมูลสำรอง Offsite: ข้อมูลสำรองได้รับการจัดเก็บในสถานที่ และสื่อต่างกันหรือไม่
  6. การกู้คืนแบบทันที: สามารถกู้คืนข้อมูล และรีสตาร์ท service ภายในกรอบเวลาที่ยอมรับได้ได้หรือไม่

หากขณะนี้ยังไม่สามารถบรรลุจุด Audit เหล่านี้ทั้งหมดได้ ไม่ต้องกังวล ด้วยการใช้โซลูชันที่ทันสมัย เช่น Active Backup Suite ของ Synology จะสามารถบรรลุจุด Audit เหล่านี้โดยอัตโนมัติ ชุดการสำรองข้อมูลนี้จะช่วยให้บุคลากรด้าน IT สร้างกลยุทธ์การปกป้องข้อมูลที่สมบูรณ์ได้ง่ายด้วยการปรับใช้งานการสำรองข้อมูลหลายเวอร์ชันและหลากหลายปลายทาง การดำเนินการนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้คุณผ่านจุด Audit หลักทั้งหกเท่านั้น แต่ยังไม่มีค่าสิทธิ์การใช้งาน จึงเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าในการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

ปรับใช้ Active Backup Suite วันนี้เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานด้านการปกป้องข้อมูล

การปฏิบัติตามกฎหมายด้านการปกป้องข้อมูลถือเป็นสิ่งสำคัญของการดำเนินธุรกิจ และการไม่ปฏิบัติตามอาจนำไปสู่ผลกระทบด้านลบโดยตรงที่ตามมา เราจะใช้ HIPAA เป็นตัวอย่าง: หากสถาบันด้านการดูแลสุขภาพหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA เช่น ไม่สามารถปกป้องข้อมูลทางการแพทย์ของผู้ป่วย หรือไม่สามารถใช้มาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม ค่าปรับของการละเมิดแต่ละครั้งอาจสูงถึง 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไม่เพียงเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อชื่อเสียงของบริษัทได้อีกด้วย

จากการสำรวจของ Synology พบว่าบริษัทมากกว่า 80% ตระหนักถึงกฎหมายด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานการปกป้องข้อมูล แต่ยังขาดโซลูชันที่ครอบคลุมและการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่ปรับใช้ได้  Synology Active Backup Suite ช่วยให้บุคลากรด้าน IT เปลี่ยนความคิดเป็นแผนที่ดำเนินการได้เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและความสามารถในการกู้คืนข้อมูลของบริษัท พร้อมกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการปกป้องข้อมูลต่างๆ

บทความโดย  Joanne Weng - Director of International Business Department

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันการสำรองและกู้คืนข้อมูลของ Synology: https://sy.to/cyaa0

รับคำแนะนำการปรับใช้สำหรับธุรกิจกับผู้เชี่ยวชาญจาก Synology: https://sy.to/pla4f

ที่มา: 360 Degrees Media

Synology สรุปเกณฑ์ด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์หกประการ สำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดขององค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๑๑ เปิดโพล! สงกรานต์ คนไทยยังอยาก รวย อวย Soft Power เสื้อลายดอก-กางเกงช้าง ต้องใส่สาดน้ำ
๑๖:๓๖ ฮีทสโตรก : ภัยหน้าร้อน อันตรายถึงชีวิต
๑๖:๐๐ STX เคาะราคา IPO 3.00 บาท/หุ้น เปิดจองซื้อ 18,19 และ 22 เม.ย. นี้ ปักธงเทรด mai 26 เมษายน 67
๑๖:๓๗ ถอดบทสัมภาษณ์คุณอเล็กซานเดอร์ ฟาบิก (Alexander Fabig) และคุณปีเตอร์ โรห์เวอร์ (Peter Rohwer) ผู้เชี่ยวชาญ
๑๖:๑๖ HIS MSC จัดงานสัมมนา The SuperApp ERP for Hotel
๑๖:๒๑ ที่สุดแห่งปี! ครบรอบ 20 ปี TDEX (Thailand Dive Expo) มหกรรมธุรกิจท่องเที่ยวดำน้ำระดับเอเชีย งานเดียวที่นักดำน้ำรอคอย
๑๕:๒๗ เคทีซีเสนอดอกเบี้ยพิเศษ 19.99% ต่อปี แบ่งเบาภาระสมาชิกใหม่บัตรกดเงินสด เคทีซี พราว
๑๕:๑๙ ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง CHAO เตรียมเสนอขาย IPO ไม่เกิน 87.7 ล้านหุ้น ระดมทุนเข้าจดทะเบียนใน SET
๑๕:๐๖ แอร์เอเชีย บิน สุวรรณภูมิ-หาดใหญ่ เริ่มต้น 1,000 บาทต่อเที่ยว* เสริมทัพหาดใหญ่ บินเลือกได้ทั้งดอนเมืองและสุวรรณภูมิ!
๑๕:๒๓ YONG จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567 ผถห.ไฟเขียวทุกวาระ อนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตรา 0.08 บาท/หุ้น