สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ SONP จับมือกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในระดับผู้บริหารองค์กรสื่อดิจิทัล

อังคาร ๐๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ๑๖:๐๕
สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ SONP จับมือกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในระดับผู้บริหารองค์กรสื่อดิจิทัล หาแนวทางสร้างรายได้ธุรกิจสื่อออนไลน์ใหม่ ภายใต้หัวข้อ "Navigating Change: Strategies for Survival of Online News Providers in the Evolving Media Landscape"
สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ SONP จับมือกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในระดับผู้บริหารองค์กรสื่อดิจิทัล

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องฟอร์จูน 3-4 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในโครงการความร่วมมือองค์กรสื่อขับเคลื่อนพัฒนาวิชาชีพ และส่งเสริมจริยธรรมสื่อเพื่อสร้างระบบนิเวศสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในระดับผู้บริหารองค์กรสื่อดิจิทัล สมาชิกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ SONP รวมทั้งนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน องค์กร หน่วยงาน และบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร ร่วมสังเกตการณ์

นายนันทสิทธิ์ นิตย์เมธา นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ SONP กล่าวว่า "เป็นเกียรติกับสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) เป็นอย่างมาก ที่คุณ Chia Ting Ting , CEO of FG Media (Exclusive Business Arm for Malaysiakini Group) ผู้บริหารองค์กรสื่อที่มีประสบการณ์ขับเคลื่อนความสำเร็จเชิงพาณิชย์ในด้านนวัตกรรมสื่อ จากประเทศมาเลเซีย เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยยกระดับองค์ความรู้ และเปิดโอกาสให้ผู้บริหารองค์กรสื่อแต่ละองค์กรได้แลกเปลี่ยนแนวคิด และวิธีการนำเสนอข่าวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี รวมถึงแนวคิดในการหารายได้ในรูปแบบใหม่บนสื่อออนไลน์

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้แลกเปลี่ยน ทำความเข้าใจแนวโน้มและความท้าทายในปัจจุบันของอุตสาหกรรมข่าวออนไลน์, มองหากลยุทธ์ที่เป็นนวัตกรรมสำหรับการสร้าง และการเผยแพร่เนื้อหาในยุคดิจิทัล, การพัฒนาโมเดลธุรกิจ สำรวจแหล่งรายได้ที่แตกต่างกันนอกเหนือจากการโฆษณาดั้งเดิม รวมถึงการแสวงหาพันธมิตร และแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือ การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจสื่อออนไลน์"

โดยกิจกรรม One day Training แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกูรูออนไลน์ ครั้งที่ 3 มีเนื้อหาสำคัญ ประกอบด้วย

Media Landscape Overview of the current Challenges, Strategies & Technologies Trends faced by news publishers

"เทรนด์โลกตอนนี้เป็นเรื่องการแชร์ข่าวเข้าสู่แพลตฟอร์มส่วนตัว เช่น Line หรือ WhatsApp คนรุ่นใหม่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านแพลตฟอร์มส่วนตัว ดังนั้นผู้ผลิตคอนเทนต์ต้องทำความเข้าใจถึงพฤติกรรมผู้บริโภคข้อมูลข่าวสาร รวมถึงข่าวสถานการณ์ทั่วไป หรือข่าวที่แชร์บนโซเชียลมีเดีย กลุ่มวัยรุ่นก็ยังแชร์เข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวเพื่อถกเถียงหาข้อสรุป และความน่าเชื่อถือของข้อมูล ผลกระทบของโซเขียลมีเดียต่อการผลิตคอนเทนต์ออนไลน์กว้างมากขึ้น ดังนั้นจะทำอย่างไร เราจะสร้างคอนเทนต์และกระจายคอนเทนต์ของเราออกไปได้ การเลือกรูปแบบของแพลตฟอร์มใหม่ให้ข้อมูลเข้าถึงผู้ฟังเป็นโจทย์ที่สำคัญ

ยกตัวอย่าง ไลฟ์สไตล์ของคนยุคนี้มักจะใส่หูฟังตลอดเวลา ดังนั้นเราจะต้องทำอย่างไรให้คอนเทนต์หมาะสำหรับคนที่ใช้หูฟังตลอดเวลา ซึ่งผู้ชมบางกลุ่มเบื่อการเมือง แต่สนใจเรื่องทำมาหากิน หรือสิ่งที่ตัวเองทำมากกว่า คนเลิกอ่านเลิกฟังข่าวการเมืองไปเลยเพราะมีแต่ประเด็นที่แย่ การนำเสนอข่าวที่ซ้ำ ๆ ซึ่งที่มาเลเซีย และที่ไทยก็มีเหตุการณ์ทางด้านการเมืองคล้าย ๆ กัน ดังนั้นจะผลิตคอนเทนต์อย่างไรให้ผู้ฟังสามารถออกกำลังกายแล้วฟังข่าวสารที่ตัวเองสนใจไปได้ด้วย

คุณ Chia Ting Ting แนะนำว่า ผู้ผลิตคอนเทนต์ยุคนี้ ไม่จำเป็นต้องพูดถึงแต่ข่าวเดียวหรือข่าวซ้ำ ๆ ควรดู Trending ในช่วงเวลานั้นว่าคนสนใจเรื่องอะไร อยากรู้เรื่องอะไร เราก็ผลิตคอนเทนต์ตามความสนใจของผู้ชม เช่น เรื่องความยั่งยืน สิ่งแวดล้อม สังคม สิทธิมนุษยชน สิ่งที่น่าสนใจของคน การช่วยเหลือคน การอพยพของผู้คน มีเรื่องราวหลายอย่างเกี่ยวข้องกับชีวิตของคน รวมทั้งการหลอกลวง Scramble โดยการนำเสนอจะต้องทำให้เห็นว่าการใช้สื่อเสพสื่อจะมีประโยชน์ต่อเขาอย่างไร การนำเสนอเรื่องการหลอกลวงต่าง ๆ เพื่อให้เขาสามารถป้องกันตัวได้อย่างไร ไม่ใช่มีเพียงแต่ข่าวการเมือง ข่าวรายวันเท่านั้น

นอกจากนั้น คุณ Chia Ting Ting ยังพูดถึงโมเดลการสร้างรายได้บนคอนเทนต์ออนไลน์ด้วยรูปแบบการบอกรับสมาชิก (Subscription) ว่า เราต้องหาทางให้ได้ว่าทำอย่างไรให้เขายอมจ่ายเงิน จะให้คนจ่ายเงินเขาต้องรู้ว่าจะได้ข่าวพิเศษอย่างไร สิ่งสำคัญต้องรู้ว่ามีสิทธิพิเศษอะไรให้ผู้สมัครบ้าง และเขาจะมีส่วนร่วมกับข่าวหรือคอนเทนต์ ของเราได้อย่างไร

"เราต้องแยกให้ออกระหว่าง คนดูทั่วไป กับคนที่สมัครสมาชิก คนที่สมัครสมาชิกย่อมต้องการอะไรที่มากกว่าคนเสพข่าวทั่วไป เขาอาจจะไม่ได้แค่ต้องการเสพข่าว แต่เขาต้องการดีเบต การแสดงความคิดเห็น มีปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ เขาถึงจะเห็นว่าคุ้มค่าในการเข้ามาตามเรา ต้องดึงดูดให้เขามามีส่วนร่วม"

เรื่องของเทรนด์คอนเทนต์ในปี 2024 คุณ Chia Ting Ting เชื่อว่าเราจะหนีไม่พ้น AI อย่างแน่นอน ในฐานะผู้ผลิตข่าว ในที่สุดแล้วเทคโนโลยีอย่างไรก็ต้องเข้ามาในงานของเรา ขึ้นอยู่กับว่าเราจะนำมาประยุกต์ใช้อย่างไร ไม่ใช่แค่มารอแต่ Traffic คนเข้ามาดูเยอะ ๆ อย่างเดียว เราต้องเตรียมตัว การเตรียมรับมือ และต้องตระหนักว่าจะนำ AI มาใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์ และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคอนเทนต์

Business model redesign

สื่อจำเป็นต้องสร้างรายได้นอกเหนือจากการโฆษณาแบบเดิม เนื่องจากรายได้จากการโฆษณาแบบเดิมลดลง การเพิ่มขึ้นของตัวบล็อกโฆษณา ส่งผลต่อรายได้จากโฆษณา และในยุคนี้ยังไม่ สามารถทำระบบคุกกี้ได้ ส่งผลต่อการแบ่งกลุ่มผู้ชม และการกำหนดเป้าหมายโฆษณา การขายโฆษณาแบบอาศัยยอดการมองเห็นอย่างเดียวทำไม่ได้อีกต่อไป

การซื้อโฆษณาจึงเปลี่ยนจากรูปแบบดิสเพลย์ เป็นการผลิตเนื้อหาที่มีแบรนด์หรือผู้สนับสนุน และการจัดกิจกรรมเพื่อให้ลูกค้ามีส่วนร่วมโดยตรง

สื่อจำเป็นต้องผลิตเนื้อหาเพื่อที่จะแข่งขันกับ KOL พยายามเพื่อที่จะรักษาฐานสมาชิกท่ามกลางเนื้อหาฟรีซึ่งมีอยู่มากมาย หาวิธีการว่าจะทำอย่างไรคนถึงจะยอม Subscribe ช่องทางของเรา
ซึ่งการหารายได้ของสื่อในรูปแบบการสมัครสมาชิกก็เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับสื่อได้ แนวทางนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้จากผู้ชมขาประจำที่กำลังมองหาเนื้อหาเชิงลึกคุณภาพสูง

โปรแกรมการเป็นสมาชิกเสนอโอกาสการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยส่งเสริมความสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ชมและความรู้สึกของชุมชน หรือการทำการตลาดในรูปแบบ E-Commerce และการตลาดแบบพันธมิตร สื่อสามารถลงทุน E-Commerce ขายผลิตภัณฑ์โดยตรง หรือรับค่าคอมมิชชันจากพันธมิตรที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ ช่วยให้มีรายได้ผ่านการซื้อ

สรุปคือแหล่งรายได้ที่หลากหลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรสื่อ เพื่อให้มั่นใจถึงความยั่งยืนทางการเงินและการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม กลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จมักเกี่ยวข้องกับการผสมผสานเชิงกลยุทธ์ของแนวทางข้างต้นซึ่งปรับให้เหมาะสมกับผู้อ่านขององค์กรและการนำเสนอเนื้อหา

ที่มา: สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ SONP จับมือกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในระดับผู้บริหารองค์กรสื่อดิจิทัล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๑ มิ.ย. PHOL ขนทัพสินค้าร่วมออกบูธงาน THAILAND SAFE@WORK ครั้งที่ 36
๒๑ มิ.ย. COM7 ติดอันดับบริษัทชั้นนำใน Fortune Southeast Asia 500 และเข้าคำนวณดัชนี SETHD ครึ่งปีหลัง 67
๒๑ มิ.ย. บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) แนะนำ กล้องติดรถยนต์รุ่น Dash Cam A510 นวัตกรรมความเป็นเลิศสู่ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี จากแบรนด์
๒๑ มิ.ย. ประสิทธิภาพระดับเรือธง HUAWEI Pura 70 Series เสริมความแข็งแกร่งด้วยกระจก Kunlun Crystal Armour และ UI
๒๑ มิ.ย. อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ ชวนนักอุตสาหการภาคการผลิตทุกกลุ่ม ไปชมนวัตกรรมล้ำๆ ของเครื่องจักรรุ่นใหม่ในงาน แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป
๒๑ มิ.ย. มรภ.สงขลา ร่วมงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน CWIE DAY ครั้งที่ 14
๒๑ มิ.ย. ไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี แนะ 9 วิธีรับมือเมื่อโดนบูลลี่ ร่วมผลักดันหยุดวงจรบูลลี่ พร้อมสร้างความเข้าใจ ลดปัญหาบูลลี่ในรั้วโรงเรียนผ่านโครงการ
๒๑ มิ.ย. คึกคักคับคั่งเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ !! รวมพลคอสเพลย์ชาวสปายแฟมิลี ครอบครัวสายลับสุดป่วน ห้ามพลาด SPYxFAMILY POP UP STORE THAILAND
๒๑ มิ.ย. เอปสันโชว์สุดยอดนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมในสองงานใหญ่แห่งปี ASSEMBLY AUTOMATION TECHNOLOGY 2024 และ GFT
๒๑ มิ.ย. แอลจี เปิดตัว LG SIGNATURE OLED M4 นวัตกรรมทีวีไฮเอนด์ไร้สายครั้งแรกในไทย รับเทรนด์ปี 2567 มั่นใจตลาดทีวีพรีเมียมโตต่อเนื่อง