OR เผยผลการดำเนินงานปี 2566 เติบโตขึ้นจากปีที่แล้ว มุ่งสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจด้านไลฟ์สไตล์ ควบคู่กับการสร้างอนาคตอย่างยั่งยืน

พุธ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ๐๘:๕๗
OR เผยผลการดำเนินงานปี 2566 มีกำไรสุทธิจำนวน 11,094 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 7.0% และ EBITDA ที่เพิ่มขึ้น 598 ล้านบาท ได้รับคัดเลือกให้ครองอันดับ 1 DJSI ของโลกในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกเป็นปีแรก สะท้อนการดำเนินธุรกิจที่มุ่งสร้างอนาคตอย่างยั่งยืน พร้อมเดินหน้าเข้าสู่ธุรกิจสุขภาพและความงาม เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในกลุ่มธุรกิจไลฟ์สไตล์
OR เผยผลการดำเนินงานปี 2566 เติบโตขึ้นจากปีที่แล้ว มุ่งสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจด้านไลฟ์สไตล์ ควบคู่กับการสร้างอนาคตอย่างยั่งยืน

นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานปี 2566 มีกำไรสุทธิจำนวน 11,094 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 724 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 7.0% จาก EBITDA ที่เพิ่มขึ้น 598 ล้านบาท จากปริมาณขายน้ำมันที่เพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของทั้งประเทศไทยและต่างประเทศในภูมิภาค รวมทั้งการกลับมาของภาคท่องเที่ยว ส่งผลให้ปริมาณจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันอากาศยานเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม จากราคาจำหน่ายน้ำมันที่ลดลงตามราคาน้ำมันในตลาดโลกที่มีระดับต่ำกว่า ส่งผลให้รายได้ขายและบริการลดลง 20,651 ล้านบาท สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงาน กลุ่มธุรกิจ Mobility ยังคงแข็งแกร่ง มีกำไรขั้นต้นเฉลี่ยต่อลิตรเติบโตขึ้นเล็กน้อย แม้ว่ากลุ่มธุรกิจ Global มีกำไรขั้นต้นเฉลี่ยต่อลิตรโดยรวมจะอ่อนตัวลงตามสภาวะตลาดก็ตาม นอกจากนั้นกลุ่มธุรกิจ lifestyle สามารถสร้างการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ OR มีกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.92 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 อยู่ที่ 7.0% พร้อมกันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปี 2566 ที่อัตรา 0.27 บาทต่อหุ้น ในการนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2567 อย่างไรก็ดี สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 10 เมษายน 2567

ในปี 2566 ที่ผ่านมา OR ได้เปิดตัว พีทีที สเตชั่น แฟลกชิป วิภาวดี 62 ต้นแบบสถานีบริการในอนาคตที่ครบครันทั้งด้านบริการที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการและทุกไลฟ์สไตล์ และสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดในการดำเนินธุรกิจของ OR ที่พร้อมสร้างโอกาสให้ผู้คน ชุมชน สิ่งแวดล้อม เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด SDG ในแบบของ OR ในทุกมิติ และได้ผลักดันการสร้างยอดขายและกำไรในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม Energy Solution เช่น น้ำมันอากาศยานที่มีแนวโน้มยอดจำหน่ายสูงขึ้นจากภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว ส่วนกลุ่มธุรกิจ Global OR ยังคงมุ่งแสวงหาพันธมิตรที่มีศักยภาพเพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจร่วมกันในการขยายธุรกิจในต่างประเทศ และเพิ่มความหลากหลายในการดำเนินธุรกิจ โดยในปี 2566 ที่ผ่านมา ได้จับมือกับพันธมิตร เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น เปิดร้านสะดวกซัก "อ๊อตเทริ วอชแอนด์ดราย" สาขาแรกในประเทศกัมพูชา เป็นไปตามหนึ่งในกลยุทธ์ของ OR ในการผลักดัน SMEs ไทยที่ OR เข้าลงทุนได้ไปเติบโตในต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังได้ขยายสาขา Cafe Amazon ในประเทศญี่ปุ่น และมาเลเซีย อีกทั้งยังเปิด Cafe Amazon Concept Store แห่งแรกในต่างประเทศ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

ด้านการดูแลชุมชน OR ได้พัฒนาโครงการพัฒนาการปลูกกาแฟอย่างยั่งยืน เพื่อช่วยส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ได้มีองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน รวมทั้งยังได้เปิดโรงแปรรูปเมล็ดกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ที่ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เป็นจุดรับซื้อผลผลิตเมล็ดกาแฟกะลาอะราบิกาในพื้นที่ภาคเหนือจากเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟโดยตรงในราคาที่เป็นธรรม รวมทั้งช่วยพัฒนาทักษะความรู้ให้เกษตรกร พร้อมช่วยแก้ไขปัญหาในกระบวนการปลูก การผลิต และการแปรรูปกาแฟอย่างครบวงจร เพื่อให้ได้ผลผลิตกาแฟมีคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมตามวิสัยทัศน์ Empowering All toward Inclusive Growth หรือเติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน

ล่าสุด OR ได้รับคัดเลือกจาก S&P Global ให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) ในกลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Index) โดยได้รับคะแนนสูงสุดในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก (Retailing) เป็นปีแรก และได้รับรางวัล Best Sustainability Awards จาก SET Sustainability Awards 2023 รวมทั้งได้รับผลการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating 2023 ระดับสูงสุด AAA ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของ OR เพื่อสร้างความเข้มแข็งและการเติบโตอย่างยั่งยืน เคียงข้างชุมชน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง ESG ทั้ง 3 มิติ ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และและการกำกับดูแลที่ดี ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงตามแนวทาง OR SDG

สำหรับในปี 2567 OR ยังคงมุ่งเน้นการสร้างความแข็งแรงของธุรกิจหลัก (Core Business) เพื่อเป็นฐานสำหรับการเติบโตในอนาคต ในปีนี้ มีแผนรุกธุรกิจ Health & Beauty เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำตลาดค้าปลีกด้านสุขภาพและความงาม สร้างโอกาสและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ภายใต้ความร่วมมือที่สำคัญระหว่างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญทั้งในและต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านไลฟ์สไตล์ อีกทั้งยังเตรียมเดินหน้าโครงการคาเฟ่ อเมซอน ปาร์ค ที่ จ. ลำปาง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ value chain ของคาเฟ่ อเมซอน ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และสร้าง ecosystem ของคาเฟ่ อเมซอนให้ยั่งยืน และจะถือเป็นตัวอย่างหนึ่งของการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของ OR ที่ถูกผนวกเข้าไปกับการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการและเป้าหมายธุรกิจ และได้นำไปสู่การลงมือปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรมตามแนวคิด OR SDG In Action

ที่มา: ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก

OR เผยผลการดำเนินงานปี 2566 เติบโตขึ้นจากปีที่แล้ว มุ่งสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจด้านไลฟ์สไตล์ ควบคู่กับการสร้างอนาคตอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๐๗ น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง ตอกย้ำที่สุดของแบรนด์ครองใจแฟนบอล-ผลักดันวงการฟุตบอลไทย
๑๗:๔๐ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ คว้ารางวัลระดับโลก Global Brand Awards 2024 ตอกย้ำสุดยอดโรงภาพยนตร์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
๑๗:๕๐ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ส่งโครงการมิกซ์ยูส Silom Edge คว้า Fitwel มาตรฐานระดับโลก การันตีสุขภาวะที่ดีของผู้ใช้อาคาร
๑๖:๐๓ ท่องไปในโลกแห่งศิลปะนามธรรม จากการแสวงหาความเป็นไปได้อย่างไม่มีสิ้นสุด นิทรรศการแรกในประเทศไทยของศิลปินชื่อดังระดับโลก เมกุรุ
๑๖:๐๘ วว. ร่วมฉลอง 26 ปี สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เราวัดวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ ที่ยั่งยืน พร้อมโชว์ศักยภาพงานบริการวิทยาศาสตร์
๑๖:๔๖ ยัวซ่า แบตเตอรี่ เดินหน้าโครงการ YUASA FOOTBALL INSPIRATION 2024 สนามที่ 2 ณ สนาม TX Park Soccer Stadium
๑๖:๒๗ นวัตกรรมแฟชั่นเพื่อการเปลี่ยนแปลง: ผู้ร่วมก่อตั้ง Hope-Bangkok คุณ Johanna Levy ได้รับรางวัลด้านมนุษยธรรม
๑๖:๔๖ มูอิน กรุงเทพฯ ร่วมกับอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ เตรียมจัดปาร์ตี้ดีเจระเบิดความมันส์ต้อนรับเดือนไพรด์
๑๖:๒๘ OCEAN LIFE ไทยสมุทร ส่งโอเชี่ยนไลฟ์ เบทเทอร์ ไลฟ์ 95/60 (Package) แบบประกันตลอดชีพแนวคิดใหม่ ที่จะช่วยให้คุณออกแบบอนาคตที่ดียิ่งกว่าสำหรับวัยเกษียณ
๑๖:๑๐ CIMB THAI ชวนลูกค้าเปิดบัญชีเพื่อการลงทุน ซื้อหุ้นกู้ไม่ต้องออกใบ ฝากใบหุ้นกู้ไว้กับ Digital Custodian ผ่านแอป CIMB