"ผู้ประกอบการ "เฮ"เมื่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจับมือ 4 องค์กรเครือข่าย ชวนลงทะเบียนสร้างร้านค้าออนไลน์ ช่วยเพิ่มช่องทางการค้าสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ"

จันทร์ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ๐๙:๐๐
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) สมาคมผู้ดูแลเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ไทย สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำ "โครงการส่งเสริมธุรกิจไทยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์" สนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยทั้งนิติบุคคลและบุคคลทั่วไป เริ่มต้นธุรกิจสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ด้วยการจดชื่อเว็บไซต์ .co.th หรือ .in.th พร้อมรับเซลเพจหน้าร้านค้าออนไลน์ฟรี
ผู้ประกอบการ เฮเมื่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจับมือ 4 องค์กรเครือข่าย ชวนลงทะเบียนสร้างร้านค้าออนไลน์ ช่วยเพิ่มช่องทางการค้าสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ

สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เพิ่มความน่าเชื่อถือให้ผู้ประกอบการไทย

นายปรัชญา ไพโรจน์กุลมณี ผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า โครงการนี้มุ่งสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยทั้งนิติบุคคลและบุคคลทั่วไป เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์อย่างมืออาชีพ ด้วยการสร้างความมีตัวตนเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ ลดปัญหาการหลอกลวงในธุรกิจออนไลน์ อีกทั้งเพิ่มช่องทางสร้างรายได้และเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจไทย โดยสิทธิประโยชน์ที่ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ อาทิ ชื่อเว็บไซต์ co.th หรือ in.th และ Sale Page เว็บไซต์หน้าร้านค้าออนไลน์ฟรีเป็นระยะเวลา 1 ปี, การอบรมสัมมนาในหลักสูตรการตลาดออนไลน์ฟรี, คำแนะนำด้านการจดทะเบียนพาณิชย์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และอำนวยความสะดวกในการขอรับเครื่องหมายรับรองการเป็นผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ DBD Registered

ทีเอชนิคให้ชื่อเว็บไซต์และเซลเพจหน้าร้านออนไลน์แก่ผู้ประกอบการที่สนใจสร้างหน้าเว็บเพื่อเพิ่มฟีเจอร์และฟังก์ชันที่ต้องการ

นางเพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย กล่าวว่า การใช้เว็บไซต์ .th จะทำให้ธุรกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน เพราะเว็บไซต์ที่ใช้ .co.th และ .in.th จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับหน้าร้านออนไลน์ เปิดช่องทางให้ลูกค้าเข้าถึงธุรกิจได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล ผู้ซื้อจะมั่นใจในการใช้บริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีตัวตนจริง โดยหลายหน่วยงานกำลังเร่งส่งเสริมการใช้ .th และ .ไทย เป็นชื่อเว็บไซต์เพื่อลดการหลอกลวงบนโลกออนไลน์ ในปีนี้มีสิทธิประโยชน์เพิ่มมากขึ้น ทั้งการทำเว็บไซต์อย่างง่ายแก่ผู้ประกอบการรายใหม่บนโลกออนไลน์ การโปรโมทเว็บไซต์ผ่าน Platform LINE TODAY โดย O2O สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับ DBD Registered และผู้ประกอบการจะได้รับอีเมล@ชื่อเว็บไซต์ เพื่อเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพ ร่วมกับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ จากพาร์ทเนอร์ของโครงการอีกด้วย

สมาคมผู้ดูแลเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ไทยมอบสิทธิการเป็นสมาชิกวิสามัญฟรี 1 ปี

นางสาวเมธปริยา คำนวณวุฒิ นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ไทย มองว่าการมีเว็บไซต์ที่จดโดเมนเนมเปรียบเสมือนเบอร์โทรศัพท์ที่ต่อสายได้ตลอดเวลา ถึงแม้จะเปลี่ยนผู้ให้บริการระบบ แต่ลูกค้าก็ยังสามารถติดต่อเราได้ ที่สำคัญคือการเติบโตของแบรนด์จำเป็นต้องสร้าง Branding ซึ่งการมีเว็บไซต์จะช่วยเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้น่าเชื่อถือ  ผู้ร่วมโครงการนอกจากจะได้รับสิทธิการเป็นสมาชิกวิสามัญฟรี 1 ปีแล้วยังได้ร่วมกิจกรรมที่สมาคมจัดฟรี อาทิ งานสัมมนาให้ความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เป็นต้น

สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยให้สิทธิเป็นสมาชิกวิสามัญฟรี 1 ปี

นางสาวกุลธิรัตน์ ภควัชร์ไกรเลิศ นายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย เห็นว่าธุรกิจในทุกระดับต้องให้ความสำคัญกับการสร้างรายได้ผ่านทางออนไลน์ เพราะผู้คนในปัจจุบันใช้ชีวิตประจำวันด้วยการซื้อสินค้า e-Commerce บนโลกออนไลน์ ดังนั้น ผู้ประกอบการต้องเข้าใจการตลาดดิจิทัล การสร้างแบรนด์ในโลกโซเชียล การสร้างร้านค้าและสินค้าให้โดดเด่นบนอีมาร์เก็ตเพลส รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาจัดการข้อมูลลูกค้าเพื่อต่อยอดธุรกิจ การมีระบบ e-Payment และ e-Logistics หลายช่องทาง และการสร้างประสบการณ์ที่พึงพอใจให้กับลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำมากขึ้น โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้สิทธิเป็นสมาชิกวิสามัญฟรี 1 ปีและได้รับข่าวสารแจ้งกิจกรรมของสมาคม  

ETDA เห็นโอกาสเร่งเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคธุรกิจดิจิทัลไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศ

นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA (เอ็ตด้า)  กล่าวว่า ETDA มีภารกิจส่งเสริม สนับสนุนให้คนไทยทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคธุรกิจ ทำธุรกรรมออนไลน์ที่น่าเชื่อถือ มั่นคงปลอดภัย ผ่านกระบวนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) และยังกำกับดูแลธุรกิจบริการ Digital ID ให้เป็นไปตามมาตรฐานภายใต้กลไกของกฎหมาย  มีมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการใช้งานโดยคำนึงถึงความเสี่ยงและแนวทางควบคุมความเสี่ยง เพื่อให้ทุกภาคส่วนเลือกใช้งานตามความเหมาะสม

โครงการนี้เป็นอีกโอกาสที่จะส่งเสริมธุรกิจ สินค้า และการบริการของผู้ประกอบการให้เป็นที่รู้จักและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าวงกว้างได้ง่ายขึ้น และเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ธุรกิจบนโลกออนไลน์น่าเชื่อถือ โปร่งใส ผ่านเว็บไซต์ที่ระบุตัวตนของผู้ประกอบการ เป็นก้าวสำคัญที่จะเร่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคธุรกิจและการดูแลคุณภาพการบริการทางดิจิทัลไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฟรีผ่านเว็บไซต์ www.thaionline.in.th  ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2567 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE: @thaionline และ Email: [email protected]

 

ที่มา: NECTEC

ผู้ประกอบการ เฮเมื่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจับมือ 4 องค์กรเครือข่าย ชวนลงทะเบียนสร้างร้านค้าออนไลน์ ช่วยเพิ่มช่องทางการค้าสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๙ เม.ย. บิทูเมน มารีน บริษัทลูก TASCO ลงนามสัญญาต่อเรือขนส่งยางมะตอย เสริมศักยภาพกองเรือ
๑๙ เม.ย. รมว.เกษตรฯ ลุยร้อยเอ็ด ผลักดันโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ 3 แห่ง
๑๙ เม.ย. กูรูหุ้นเชียร์ซื้อ PSP เคาะเป้าราคาสูงสุด 8 บ./หุ้น ยอดขายพุ่ง-หนี้ลด ดันกำไรปี 67 ออลไทม์ไฮ ดีล MA สร้าง New S-Curve
๑๙ เม.ย. ข้าวกล้อง-จักรีภัทร พร้อมเต็มร้อย! ประเดิม จูเนียร์จีพี สนามแรก ประเทศอิตาลี
๑๙ เม.ย. กรมประมงขอเชิญร่วมแข่งขันตกปลาชะโด
๑๙ เม.ย. เชลล์ดอน การ์ตูนดังร่วมสาดความสนุกในเทศกาลสงกรานต์
๑๙ เม.ย. สปสช. ติดปีกเทคโนโลยีไอทีด้วยคลาวด์กลางภาครัฐ GDCC ยกระดับบริการบัตรทองรวดเร็วทันสมัย ดูแลสุขภาพคนไทยยุคดิจิทัล
๑๙ เม.ย. GSK ร่วมงาน Re-imagining UK Aging Care Event ของสถานทูตอังกฤษ มุ่งสร้างเสริมภูมิคุ้มกันผู้สูงอายุ
๑๙ เม.ย. เอส เอฟ จับมือ กปน. มอบสิทธิ์ดูฟรีรวม 1,000 ที่นั่ง เพียงใช้ MWA Point ที่ เอส เอฟ!!
๑๙ เม.ย. เตรียมพร้อมนับถอยหลัง 12 ชั่วโมงสุดท้าย! ก่อนเริ่มประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ Bitcoin Halving ครั้งที่ 4