บางกอกแอร์เวย์ส (BA) รับดีมานด์การบินพุ่ง โชว์ผลกำไรปี 66 โต 442.4% รายได้รวมกว่า 2.1 หมื่นล้าน พร้อมฟื้นยอดผู้โดยสารตลอดปี 3.97 ล้านคน

อังคาร ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ๐๙:๐๘
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ส (BA) ประกาศผลการดำเนินงาน ปี 2566 รายได้รวม 21,732.5 ล้านบาท กำไรสุทธิ 3,180.4 ล้านบาท และมีปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร 3.97 ล้านคน นอกจากนี้ยังได้เพิ่มความถี่เที่ยวบินเพื่อรองรับเส้นทางที่มีแนวโน้มความต้องการเดินทางสูง อาทิ กรุงเทพ - สมุย กรุงเทพ-ภูเก็ต สมุย-สิงคโปร์ และมีสายการบินที่เข้าทำความตกลงเที่ยวบินร่วมแบบ Code Share Agreement รวมจำนวน 28 สายการบิน สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารสำหรับนักลงทุนสัมพันธ์เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ https://investor.bangkokair.com
บางกอกแอร์เวย์ส (BA) รับดีมานด์การบินพุ่ง โชว์ผลกำไรปี 66 โต 442.4% รายได้รวมกว่า 2.1 หมื่นล้าน พร้อมฟื้นยอดผู้โดยสารตลอดปี 3.97 ล้านคน

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมการบินโลกในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2566 มีอัตราฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ทำให้กลุ่มธุรกิจบริการอากาศยานมีการเติบโตที่สูงขึ้น โดยอัตราการเติบโตของปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร (Revenue Passenger Kilometer: RPK) ของสายการบินในภูมิภาคเอเชีย แปชิฟิกที่มีการเติบโตมากที่สุดเฉลี่ยร้อยละ 77.2 จากปัจจัยหนุนต่าง ๆ อาทิ นโยบายการเปิดประเทศของจีน วันหยุดยาวและช่วงเทศกาลต่าง ๆ และยังส่งผลให้ผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ในปี 2566 เป็นไปในทิศทางบวก โดยสามารถพลิกฟื้นกลับมามีรายได้รวมเท่ากับ 21,732.5 ล้านบาท เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 70.06 เมื่อเทียบกับปี 2565 ซึ่งสัดส่วนรายได้ส่วนใหญ่มาจากบัตรโดยสารของธุรกิจการบินร้อยละ 68.6 หรือรายได้จำนวน 14,913.8 ล้านบาท เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 76.5 จากยอดผู้โดยสารที่ใช้บริการกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์สที่มีปริมาณเติบโตสูงขึ้น และมีอัตราราคาบัตรโดยสารเฉลี่ย 3,756บาท

โดยในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานเท่ากับ 3,044.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,934 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายและบริการในสัดส่วนของรายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสนามบิน 4,269.5 ล้านบาท ทั้งนี้ เป็นกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากับ 3,110 ล้านบาท และมีผลกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 1.49 บาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมเท่ากับ 18,646.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.4 จากปี 2565 โดยส่วนใหญ่เป็นต้นทุนขาย

นายพุฒิพงศ์ กล่าวต่อว่า เพื่อตอบรับอุปสงค์การเดินทางที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังได้ปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยเพิ่มความถี่เที่ยวบินเพื่อรองรับปริมาณการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะในเส้นทางที่มีแนวโน้มความต้องการเดินทางสูง อาทิ กรุงเทพ - สมุย กรุงเทพ-ภูเก็ต ภูเก็ต-สมุย และสมุย-สิงคโปร์ รวมถึงเปิดให้บริการเส้นทางบินใหม่เพิ่มเติม ได้แก่ ลำปาง - แม่ฮ่องสอน และ สมุย - ดอนเมือง ส่งผลให้ในปี 2566 บริษัทฯ มีปริมาณการขนส่งผู้โดยสารจำนวน 3.97 ล้านคน เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 49.5 เทียบกับปี 2565 และฟื้นตัวได้ร้อยละ 67.7 ของช่วงก่อนโควิด-19 ซึ่งผู้โดยสารส่วนใหญ่มาจากจุดขายบัตรโดยสาร (Point-of-Sale) ผ่านเว็บไซต์ และระบบเชื่อมต่อตรงกับบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 44 รองลงมาได้แก่ผู้โดยสารที่เดินทางมาจากทวีปยุโรป คิดเป็นร้อยละ 19 ของผู้โดยสารทั้งหมด โดยมีอัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสาร (Load Factor) อยู่ที่ร้อยละ 79.2

"สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เสริมศักยภาพและโอกาส ทางธุรกิจโดยการทำสัญญาความตกลงเที่ยวบินร่วมกับสายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารของทั้งสองสายการบิน ในการเดินทางเชื่อมต่อไปยัง จุดหมายปลายทางยอดนิยมทั้งในประเทศไทย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ส่งผลให้ปัจจุบันมีสายการบินที่เข้าทำความตกลงเที่ยวบินร่วมแบบ "Code Share Agreement" รวมจำนวน 28 สายการบิน ในขณะที่บริษัทฯ มีเครื่องบินที่ให้บริการขนส่งผู้โดยสาร ณ ปัจจุบัน รวมทั้งสิ้นจำนวน 24 ลำ พร้อมกันนี้ยังได้ประกาศ ข้อตกลงร่วมกับสายการบิน แอร์อินเดีย สำหรับการขนส่งผู้โดยสาร กระเป๋าสัมภาระ และบัตรโดยสาร โดยภายใต้ข้อตกลงร่วมดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ผู้โดยสารที่เดินทางท่องเที่ยวไปยังจุดหมายการเดินทางต่าง ๆนอกจากนี้สายการบินบางกอกแอร์เวย์สยังได้วางแผนการจัดการบริหารฝูงบินอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ สอดคล้องกับอุปสงค์การเดินทางของนักท่องเที่ยวตลอดทั้งช่วงไฮซีซั่นและโลว์ซีซันของปี 2567 นี้" นายพุฒิพงศ์ กล่าวเพิ่มเติม

ติดตามข้อมูลข่าวสารสำหรับนักลงทุนสัมพันธ์เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ https://investor.bangkokair.com

ที่มา: เจซีแอนด์โค คอมมิวนิเคชั่นส์

บางกอกแอร์เวย์ส (BA) รับดีมานด์การบินพุ่ง โชว์ผลกำไรปี 66 โต 442.4% รายได้รวมกว่า 2.1 หมื่นล้าน พร้อมฟื้นยอดผู้โดยสารตลอดปี 3.97 ล้านคน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๒:๑๗ เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ตามโครงการบรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28
๑๒:๒๖ 24WASH แฟรนไชส์ร้านสะดวกซัก 24ชั่วโมง มุ่งมั่นสร้างความแตกต่าง ด้วยแนวคิด Green Laundromat - ซักที่นี่
๑๒:๑๓ PIMO-ไพโม่ รับอานิสงส์เปลี่ยนแดดเป็นพลังงานไฟฟ้าด้วย Solar Cell
๑๒:๔๑ กลับมาอีกครั้ง!! NICE CAR AUCTION งานประมูลรถสวย คัดพิเศษที่ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ จัดเต็ม แจกทอง ผู้ประมูลสูงสุด 19 - 21 เมษายนนี้ ลานกิจกรรม MBK AVENUE โซน
๑๒:๑๒ ส่องไอเทมสุดฮอตกับคอลเล็กชั่นล่าสุด เอ็กซ์คลูซีฟเจแปนแบรนด์ จากสยาม ทาคาชิมายะ ห้างญี่ปุ่นหนึ่งเดียวในไทย ณ
๑๒:๔๐ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 12 แห่ง ผ่านการรับรองของ Bureau Veritas คว้า มาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จาก GSTC
๑๑:๐๑ เสิร์ฟวัตถุดิบท้องถิ่นนครปฐม รังสรรค์เมนูจานอร่อย 16 ร้านอาหารชั้นนำ กับ ปฐมบทใหม่ของความอร่อย ที่ เซ็นทรัล
๑๑:๔๘ นีเวีย ชวนสร้างพลังใจแบ่งความห่วงใยผ่านโครงการ นีเวีย ชวนแชร์ ส่งต่อความห่วยใยสร้างพลังใจแก่ผู้ป่วยมะเร็ง NIVEA Supporting Moment of
๑๑:๑๕ เฮงลิสซิ่ง สาดความสุข รับเงินก้อนใหญ่ ยกขบวนแจกความชุ่มฉ่ำ ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ 2567
๑๑:๕๒ บุญถาวร จัดงาน Builder Talk ชวน ลุงช่าง แชร์ไอเดียการสร้างตัวตน ผ่าน โซเชียลมีเดีย กับ งานก่อสร้าง