ผลสำรวจ Red Hat Global Tech Trends 2024 ระบุว่า แม้ลำดับความสำคัญของการบริหารงบประมาณด้านไอทีเปลี่ยนไป แต่ความปลอดภัยยังคงเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด

อังคาร ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ๑๗:๐๖
บทความโดย สุพรรณี อำนาจมงคล ผู้จัดการประจำประเทศไทย เร้ดแฮท
ผลสำรวจ Red Hat Global Tech Trends 2024 ระบุว่า แม้ลำดับความสำคัญของการบริหารงบประมาณด้านไอทีเปลี่ยนไป แต่ความปลอดภัยยังคงเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด

เร้ดแฮทเผยผลสำรวจ Red Hat's 10th Global Tech Trends ซึ่งทำการสำรวจความคืบหน้าของการทรานส์ฟอร์มสู่ดิจิทัล, ลำดับความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณด้านไอทีและที่ไม่ใช่ไอที รวมถึงสถานะการใช้คลาวด์ขององค์กรต่าง ๆ โดยทำการสำรวจผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากกว่า 700 รายที่อยู่ในอุตสาหกรรมและภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อช่วยให้เข้าใจการใช้เทคโนโลยีในแง่มุมใหม่ ๆ และแนวโน้มต่าง ๆ

ไฮไลท์ผลสำรวจและเทรนด์สำคัญจากรายงาน รวมถึงผลลัพธ์ที่ได้จากการสำรวจนี้จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป มีดังต่อไปนี้

ความปลอดภัยยังคงมีความสำคัญสูงสุดต่อการจัดสรรงบประมาณ

ข้อมูลจากการสำรวจพบว่าองค์กรให้ความสำคัญกับความปลอดภัยมากกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจ ผลสำรวจปีนี้พบว่า 50% ของผู้ตอบแบบสำรวจระบุว่าความปลอดภัยเป็นหนึ่งในสามลำดับความสำคัญสูงสุดในการจัดสรรเงินงบประมาณ โดยเพิ่มขึ้น 5 จุดจากปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สูงกว่าที่เราเห็นจากการเทียบผลสำรวจครั้งก่อน ๆ

อย่างไรก็ตาม เมื่อเจาะลึกลงไปในหมวดหมู่เรื่องความปลอดภัย เราพบว่ามีข้อมูลบางอย่างไม่สอดคล้องกับที่เคยพบในอดีต แม้ว่าข้อมูลการติดตามภัยคุกคามทางไซเบอร์ การตรวจจับ และการตอบสนองต่อภัยคุกคาม นับเป็นความสำคัญสูงสุดของความปลอดภัยด้านไอที แต่ที่น่าสนใจคือ การฝึกอบรมเพื่อให้ตระหนักรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย และการจ้างพนักงานเพื่อดูแลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ กลับเป็นความสำคัญลำดับต่ำสุดในภูมิภาคส่วนใหญ่ที่สำรวจ แม้กระทั่งความปลอดภัยของบุคคลที่สาม (third-party) หรือซัพพลายเชน ก็ยังคงอยู่ในลำดับท้าย ๆ ในการจัดสรรงบประมาณ ทั้ง ๆ ที่ทั่วโลกให้ความสนใจกับภัยคุกคามด้านซัพพลายเชนที่เกิดขึ้นในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาก็ตาม

หนึ่งในสามของผู้ตอบแบบสำรวจในภาพรวม ให้ความสำคัญกับการจัดสรรงบประมาณให้กับการติดตามภัยคุกคาม การตรวจจับ และการตอบสนองต่อภัยคุกคาม รวมถึงความปลอดภัยบนคลาวด์ แต่องค์กรในเอเชียแปซิฟิกกลับให้ความสำคัญกับการใช้เน็ตเวิร์กด้านความปลอดภัยกับการปกป้องข้อมูล ความเป็นส่วนตัว และความเป็นเจ้าของข้อมูล รวมถึงการกู้คืนระบบจากความเสียหาย จึงทำให้เกิดคำถามว่ามีงบประมาณครอบคลุมการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ด้านอื่นหรือไม่

ผลสำรวจเรื่องการปรับแอปพลิเคชันให้ทันสมัย แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค

45% ของผู้ตอบแบบสำรวจ ระบุว่าการปรับปรุงแอปพลิเคชันที่ใช้อยู่ให้ทันสมัย เป็นความสำคัญสูงสุดของการจัดสรรเงินงบประมาณด้านการพัฒนาแอปพลิเคชัน นอกจากนี้ การเพิ่มประสบการณ์ดิจิทัลให้กับผู้ใช้ การสร้างคลาวด์-เนทีฟแอปพลิเคชัน และการเร่งให้ส่งมอบแอปพลิเคชันและบริการให้ได้เร็วขึ้น เป็นความสำคัญลำดับต่อ ๆ มา อย่างไรก็ตาม ในแง่ของการให้ความสำคัญกับการจัดสรรเงินทุนเพื่อการพัฒนาแอปพลิเคชันก็แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค โดยทวีปอเมริกา และ ทวีปยุโรป-ตะวันออกกลาง-แอฟริกา (EMEA) ให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านการพัฒนาแอปพลิเคชันใกล้เคียงกันกับด้านการปรับปรุงแอปพลิเคชันให้ทันสมัย แต่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีความหลากหลายมากกว่า โดยจัดให้การปรับปรุงแอปพลิเคชันให้ทันสมัยมีความสำคัญต่ำกว่าการจัดสรรเงินทุนเพื่อการพัฒนาแอปพลิเคชันค่อนข้างมาก

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีเปอร์เซ็นต์การใช้ SaaS มากกว่าภูมิภาคอื่น จึงตั้งสมมติฐานได้ว่าจะพบเห็นการใช้ SaaS แทนที่ซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิมได้ทั่วไปในภูมิภาคนี้มากกว่าที่อื่น ในทางตรงกันข้าม ครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสำรวจจากทวีปอเมริกาและ EMEA กล่าวว่าการปรับปรุงแอปพลิเคชันที่มีอยู่ให้ทันสมัยเป็นการลงทุนลำดับแรก ๆ ในด้านการพัฒนาแอปพลิเคชัน ซึ่งมากกว่าสองเท่าของผลสำรวจจากผู้ตอบแบบสำรวจในเอเชียแปซิฟิก การเพิ่มประสบการณ์ดิจิทัลให้กับผู้ใช้, การสร้างคลาวด์-เนทีฟแอปพลิเคชัน และการเร่งให้ส่งมอบแอปพลิเคชันและบริการให้ได้เร็วขึ้น เป็นลำดับความสำคัญอื่น ๆ ที่รองลงมา โดยผู้ตอบแบบสำรวจจากทวีปอเมริกาให้ความสำคัญกับการจัดหาเครื่องมือใหม่ ๆ ให้กับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ส่วนผู้ตอบแบบสำรวจจาก EMEA ให้ความสำคัญกับการสร้างโมบายแอปพลิเคชันมากกว่าเล็กน้อย

การเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณเพื่อบริหารจัดการด้านไอที

การบริหารจัดการคลาวด์ขนาดใหญ่ ซึ่งรวมถึงการจัดการรูปแบบการใช้งานต่าง ๆ ของไฮบริดและมัลติคลาวด์ ยังคงความสำคัญสูงสุดของการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อบริหารจัดการไอทีในปีนี้ โดย 59% ของผู้ตอบแบบสำรวจระบุว่าการบริหารจัดการคลาวด์มีความสำคัญเป็นหนึ่งใน 3 อันดับแรก ซึ่งเพิ่มขึ้น 9 จุดจากเพียง 2 ปีที่ผ่านมาเท่านั้น สภาพแวดล้อมไฮบริดคลาวด์ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป เห็นได้จากการที่บริษัทต่าง ๆ ที่ตอบแบบสำรวจให้ความสำคัญกับการใช้ไพรเวทคลาวด์เป็นลำดับแรกเพียง 21% หรือใช้พับลิคคลาวด์หนึ่งระบบเท่านั้นเพียง 9% อย่างไรก็ตามการใช้ไฮบริดคลาวด์ต้องการการจัดการเชิงกลุยทธ์ที่ระมัดระวัง จึงจะประสบความสำเร็จ

ลำดับความสำคัญของการจัดสรรเงินทุนที่ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบปีต่อปีที่น่าสนใจ คือ การบริหารจัดการการโยกย้ายเวิร์กโหลดลดลง 9 จุด เกือบจะรั้งท้ายในลิสต์ลำดับความสำคัญของการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อบริหารจัดการด้านไอที การลดลงนี้อาจเป็นเพราะองค์กรหลายแห่งได้ตัดสินใจแล้วว่าจะรันเวิร์กโหลดของตนไว้บนสภาพแวดล้อมใดจึงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด หรืออย่างน้อยก็ไม่ให้ความสำคัญกับการย้ายเวิร์กโหลด ณ เวลานี้

.การทำงานแบบแมนนวลยังเป็นอุปสรรคของการทรานส์ฟอร์มสู่ดิจิทัล

อุปสรรคต่อความสำเร็จของการทรานส์ฟอร์มสู่ดิจิทัลยังคงคล้ายคลึงกับสองสามปีที่ผ่านมา คือ กระบวนการทำงานหรือการดำเนินงานด้านไอทีแบบแมนนวล หนี้ทางเทคนิคหรือค่าใช้จ่ายในอนาคตในการแก้ไขซอฟต์แวร์ที่ตัดสินใจพัฒนาในช่วงแรก ๆ และช่องว่างทางทักษะหรือความสามารถพิเศษ ถูกระบุว่าเป็นประเด็นสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อองค์กร อย่างไรก็ตาม ในทวีปอเมริกามีการอ้างว่าการทำงานแบบแมนนวลเป็นอุปสรรคมากกว่าใน EMEA นอกจากนี้ ระบบอัตโนมัติเป็นเรื่องโดดเด่นในหลายด้านของไอที จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่บริษัทต่าง ๆ กำลังนำระบบอัตโนมัติมาใช้งานหลายด้าน ทั้งนี้ระบบความปลอดภัยอัตโนมัติ บริการคลาวด์อัตโนมัติ และการให้บริการอัตโนมัติ ได้รับความสำคัญในการจัดสรรเงินงบประมาณเป็นลำดับแรก ๆ

เป็นที่น่าสังเกตว่า การขาดเงินทุนและคำสั่งให้ลดต้นทุน ยังคงอยู่ในลำดับความสำคัญเกือบต่ำสุดของลิสต์ แม้ว่าความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจจะยังไม่แน่นอน และงบประมาณตึงตัวมากขึ้นก็ตาม

ข้อมูลเพิ่มเติมจากรายงาน

รายงานนี้มีข้อมูลเชิงลึกจำนวนมาก เช่น กลยุทธ์การใช้คลาวด์ ข้อมูลตามอุตสาหกรรม แผนการใช้ระบบอัตโนมัติ และอื่น ๆ อีกมาก สำหรับการวิเคราะห์เชิงลึก กรุณาดูได้ใน 2024 Global Tech Trends และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่องค์กรใช้วางแผนปรับปรุงแนวทางด้านไอทีให้ทันสมัย

วิธีการสำรวจ

การสำรวจนี้จัดทำช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2566 ทำการสำรวจผู้นำด้านไอทีที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซื้อหรือใช้ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และคลาวด์ ของบริษัทที่มีรายได้มากกว่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐ ผู้ตอบแบบสำรวจมาจากกลุ่มลูกค้าของเร้ดแฮทร่วมกับพันธมิตรของเร้ดแฮท

ที่มา: FAQ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๙ เม.ย. บิทูเมน มารีน บริษัทลูก TASCO ลงนามสัญญาต่อเรือขนส่งยางมะตอย เสริมศักยภาพกองเรือ
๑๙ เม.ย. รมว.เกษตรฯ ลุยร้อยเอ็ด ผลักดันโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ 3 แห่ง
๑๙ เม.ย. กูรูหุ้นเชียร์ซื้อ PSP เคาะเป้าราคาสูงสุด 8 บ./หุ้น ยอดขายพุ่ง-หนี้ลด ดันกำไรปี 67 ออลไทม์ไฮ ดีล MA สร้าง New S-Curve
๑๙ เม.ย. ข้าวกล้อง-จักรีภัทร พร้อมเต็มร้อย! ประเดิม จูเนียร์จีพี สนามแรก ประเทศอิตาลี
๑๙ เม.ย. กรมประมงขอเชิญร่วมแข่งขันตกปลาชะโด
๑๙ เม.ย. เชลล์ดอน การ์ตูนดังร่วมสาดความสนุกในเทศกาลสงกรานต์
๑๙ เม.ย. สปสช. ติดปีกเทคโนโลยีไอทีด้วยคลาวด์กลางภาครัฐ GDCC ยกระดับบริการบัตรทองรวดเร็วทันสมัย ดูแลสุขภาพคนไทยยุคดิจิทัล
๑๙ เม.ย. GSK ร่วมงาน Re-imagining UK Aging Care Event ของสถานทูตอังกฤษ มุ่งสร้างเสริมภูมิคุ้มกันผู้สูงอายุ
๑๙ เม.ย. เอส เอฟ จับมือ กปน. มอบสิทธิ์ดูฟรีรวม 1,000 ที่นั่ง เพียงใช้ MWA Point ที่ เอส เอฟ!!
๑๙ เม.ย. เตรียมพร้อมนับถอยหลัง 12 ชั่วโมงสุดท้าย! ก่อนเริ่มประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ Bitcoin Halving ครั้งที่ 4