รำไพฯ จุดประกายสร้าง นวัตกรชุมชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น

พุธ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ๑๕:๕๒
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มุ่งมั่นพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาแนวคิดสู่การเป็น "นวัตกรชุมชน" เน้นสร้างทักษะและองค์ความรู้ ปั้นต้นแบบนวัตกร สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น
รำไพฯ จุดประกายสร้าง นวัตกรชุมชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น

ณ หอประชุมรำไพพรรณี สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาแนวคิดสู่การเป็น "นวัตกรชุมชน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทักษะและองค์ความรู้ ปั้นต้นแบบนวัตกร สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทธินันท์ โสตวิถี ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทธินันท์ โสตวิถี ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มุ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน โดยยึดหลักการบริการวิชาการแก่สังคม สืบสานแนวพระราชดำริ และขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านยุทธศาสตร์หลักด้านการพัฒนาท้องถิ่น โดยโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มุ่งสร้างและพัฒนานวัตกรชุมชน เสริมสร้างทักษะความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถของชุมชน เพิ่มทักษะอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น ลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและจัดการตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างเครือข่ายนวัตกรชุมชน มุ่งหวังให้เกิดต้นแบบนวัตกรชุมชน พัฒนาทักษะความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผ่านการสร้าง "นวัตกรชุมชน" ที่จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่นต่อไป

ที่มา: มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

รำไพฯ จุดประกายสร้าง นวัตกรชุมชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๘ เม.ย. DEK ดิจิทัลมีเดีย SPU บุก Thailand Toy Expo 2024 โชว์ผลงานสุดคูล!
๑๘ เม.ย. Zoho ยกระดับแอปพลิเคชันทางธุรกิจ ด้วยการทำงานร่วมกันของ Generative AI และ Low-Code
๑๘ เม.ย. Dent Talk : Fresh Up Your Knowledge ไม่รู้.ไม่ได้แล้ววว สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
๑๘ เม.ย. โรงแรมเชอราตันหัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา ต้อนรับนักหมากรุกรวม 300 คน กว่า 50 ประเทศ ในการแข่งขัน Bangkok Chess Club Open ครั้งที่ 21 ประจำปี
๑๘ เม.ย. 'Water War Chiang Mai 2024' เทศกาลดนตรีใหญ่ที่สุด เปียกสุด! เดือดสุด! จัดเต็มอย่างยิ่งใหญ่ใจกลางเมืองเชียงใหม่
๑๘ เม.ย. TB Media Global จับมือ MQDC จัดกิจกรรมสงกรานต์ The Vibrant Forestias :Sook-San Songkran บนผืนป่าของ The
๑๘ เม.ย. SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต รับรางวัลแบรนด์ยอดเยี่ยมประจำปี 2023
๑๘ เม.ย. โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดโครงการธรรมโอสถ บรรยายธรรมะเรื่อง สุขในงานเบิกบานในชีวิต
๑๘ เม.ย. หมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชร ต่อยอดความสำเร็จธนาคารน้ำใต้ดิน สร้างความมั่นคงทรัพยากรน้ำ
๑๘ เม.ย. คณะดิจิทัลมีเดีย SPU ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนา หัวข้อ AI Trends Unlock Limitless Creative Potential in Digital