บริดจสโตนเดินหน้าโครงการ "Bridgestone Road Safety" ต่อเนื่องสู่ปีที่ 3 จับมือภาคีเครือข่าย พร้อมขานรับ "นโยบายกรุงเทพมหานคร 9 ด้าน 9 ดี"

ศุกร์ ๐๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ๑๗:๑๖
บริดจสโตนเดินหน้าโครงการ "Bridgestone Road Safety" ต่อเนื่องสู่ปีที่ 3 จับมือภาคีเครือข่าย พร้อมขานรับ "นโยบายกรุงเทพมหานคร 9 ด้าน 9 ดี" ส่งมอบพื้นที่ความปลอดภัยบนท้องถนน แก่โรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งครุ
บริดจสโตนเดินหน้าโครงการ Bridgestone Road Safety ต่อเนื่องสู่ปีที่ 3 จับมือภาคีเครือข่าย พร้อมขานรับ นโยบายกรุงเทพมหานคร 9 ด้าน 9 ดี

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ร่วมมือกับมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (AIP Foundation) พร้อมภาคีเครือข่าย สานต่อโครงการ "Bridgestone Road Safety" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3" โดยในปีนี้ยังรวมพลังเครือข่ายเยาวชนต้นแบบ (Bridgestone's Youth Champions) ทั้ง 3 รุ่น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญต่อยอดสร้างสรรค์กิจกรรมด้านความปลอดภัยภายในโรงเรียน และร่วมนำความรู้ไปเผยแพร่และขยายผลในวงกว้างสู่เพื่อน ครอบครัว ชุมชน และเยาวชนรุ่นต่อไป พร้อมกันนี้ยังส่งมอบพื้นที่ความปลอดภัยบนท้องถนนแก่โรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบในปีนี้ สอดคล้องกับ "Bridgestone E8 Commitment (พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน)" "ด้าน Empowerment (พลังทางสังคม)" และ "ด้าน Ease (ความสะดวกสบาย)" เพื่อสนับสนุนและตอบแทนสังคมไทยด้วยการส่งเสริม และป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน นำไปสู่การสร้างสังคมความปลอดภัยในการเดินทางอย่างยั่งยืน และส่งมอบความอุ่นใจมาสู่การเดินทาง ทั้งยังขานรับ "นโยบายกรุงเทพมหานคร 9 ด้าน 9 ดี" ด้านปลอดภัยดีและเดินทางดี เพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองที่น่าอยู่และปลอดภัย ด้วยการลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและยกระดับความปลอดภัยทัดเทียมมาตรฐานนานาชาติ

คุณเคอิจิ ชูมะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด กล่าวว่า "บริดจสโตนเชื่อมั่นในพลังของคนรุ่นใหม่ที่จะร่วมขับเคลื่อนความปลอดภัยบนท้องถนนเพื่อสร้างสังคมแห่งความปลอดภัย วันนี้ในฐานะตัวแทนของกลุ่มบริษัทในเครือบริดจสโตน ผมรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้พบกับทุกท่านที่โรงเรียนนาหลวง แห่งนี้ และทุกท่านถือเป็นกำลังสำคัญของความสำเร็จในโครงการ Bridgestone Road Safety ซึ่งเป็นหนึ่งในการแสดงความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมผ่านโครงการส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนของ บริดจสโตนทั่วโลก สำหรับในประเทศไทย เราได้เดินหน้าเข้าสู่โครงการ "Bridgestone Road Safety" เป็นปีที่ 3 โดยในปี พ.ศ 2567 ได้คัดเลือก 4 โรงเรียน ครอบคลุม 4 ภาคในประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมด้านความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับอาจารย์และนักเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก จ.จันทบุรี 2.โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา จ.นครปฐม 3.โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา และ 4. โรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร โดยได้คัดเลือกโรงเรียนนาหลวงเป็นโรงเรียนต้นแบบในการปรับปรุงและส่งมอบพื้นที่ความปลอดภัยบนท้องถนนและการจราจรบริเวณโรงเรียนและละแวกใกล้โรงเรียน บริดจสโตนได้ใช้เกณฑ์ประเมินระดับดาวด้านความปลอดภัย (Star Ratings for Schools system หรือ SR4S) ของ iRAP ซึ่งสอดคล้องกับ "นโยบายกรุงเทพมหานคร 9 ด้าน 9 ดี" ด้านปลอดภัยดี และเดินทางดี เพื่อขับเคลื่อนเมืองที่น่าอยู่และปลอดภัย โครงการนี้ยังเป็นตัวอย่างความร่วมมือที่ดีระหว่างบริดจสโตนและภาครัฐ เพื่อสร้างสังคมการเดินทางที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน ด้วยการลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและยกระดับความปลอดภัยทัดเทียมมาตรฐานนานาชาติ ซึ่งนับตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการในปี พ.ศ. 2564 เรามีจำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมทั้งหมด 12 โรงเรียน เยาวชนต้นแบบ รวม 3 รุ่น จำนวน 24 คน และนักเรียนมากกว่า 600 คน เข้าร่วมอบรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัย และบริดจสโตนจะเดินหน้าสานต่อโครงการ Bridgestone Road Safety ไปยังโรงเรียนทั่วประเทศต่อไป เพื่อสร้างสังคมการเดินทางที่ปลอดภัยและส่งมอบความอุ่นใจในทุกการเดินทาง"

รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เผยว่า "ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มี ส่วนร่วมในพิธีส่งมอบถนนติดดาวให้โรงเรียนนาหลวงในวันนี้ ด้วยการสนับสนุนจากบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ดำเนินโครงการ Bridgestone Road Safety ปีที่ 3 ร่วมกับมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (AIP Foundation) รวมถึงผู้สนับสนุน และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เล็งเห็นความสำคัญด้านความปลอดภัยบนท้องถนน เพื่อเสริมสร้างความตระหนักในการใช้รถใช้ถนน อย่างปลอดภัยของนักเรียน ครู และประชาชนในชุมชน พื้นที่กรุงเทพมหานครมีการจราจรคับคั่งจากการคมนาคมขนส่งและท่องเที่ยวซึ่งผู้ใช้รถใช้ถนนบางส่วนมีความประมาทไม่ระมัดระวัง อีกทั้งยังขาดวินัยจราจรซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุ และเกิดความสูญเสียทางทรัพย์สิน บาดเจ็บ และเสียชีวิต นับเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งอย่างยิ่งต่อเยาวชน ลูกหลานของพวกเราที่จะเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลคุณภาพที่ใส่ใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างมีวินัยและรับผิดชอบต่อสังคมต่อไปในอนาคต ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของ "นโยบายกรุงเทพมหานคร 9 ด้าน 9 ดี" ด้านปลอดภัยดีและเดินทางดี"

คุณรัตนวดี เหมนิธิ วินเธอร์ ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (AIP Foundation) เผยถึงความสำคัญและหลักเกณฑ์การปรับปรุงพื้นที่ความปลอดภัยบนท้องถนนสำหรับโรงเรียนภายใต้โครงการ Bridgestone Road Safety ปีที่ 3 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการโดย บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด เพิ่มเติมว่า "ดิฉันเชื่อว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นได้ทุกขณะ เพราะชีวิตประจำวันของทุกคนล้วนเกี่ยวข้องกับการเดินทางสัญจรตลอดเวลา ทั้งการขับขี่ยานพาหนะ การโดยสารรถสาธารณะ และการใช้ทางเท้า การส่งมอบถนนติดดาว ณ โรงเรียนนาหลวงในครั้งนี้ ใช้ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากเกณฑ์การประเมินระดับดาวด้านความปลอดภัย (Star Ratings for Schools system หรือ SR4S) ของ iRAP ในการวัดประเมินผลด้านความเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนของนักเรียนระหว่างไป-กลับโรงเรียน ซึ่งพบว่าบริเวณหน้าโรงเรียนมีสภาพการจราจรที่คับคั่งหนาแน่น ทั้งเป็นทางใกล้สี่แยกและทางข้าม ดังนั้นเพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน จึงได้ติดตั้งป้ายบังคับจำกัดความเร็ว 30 กม./ชม. จำนวน 2 จุด ตำแหน่งที่ 1 บริเวณสะพานลอยหน้าโรงเรียนนาหลวง และในช่องจราจร และตำแหน่งที่ 2 บริเวณโค้งสวนธน นอกจากนี้ยังติดตั้งป้าย school zone โซลาร์เซลล์ขนาดที่เห็นได้ชัดเจน บริเวณก่อนถึงเขตโรงเรียนตำแหน่งเดิม ย้ำเส้นจราจรเดิม และเส้นชะลอความเร็วในระยะทางไป-กลับ หน้าโรงเรียนรวม 500 เมตร และปรับปรุงทางเท้าหน้าบริเวณหน้าโรงเรียน ขอขอบคุณบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในการสนับสนุนการดำเนินโครงการดีๆ ให้เกิดขึ้น และหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่นที่เข้มแข็งของกรุงเทพมหานครในการร่วมกันปกป้องเยาวชนของเรา การจัดงานครั้งนี้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของพวกเราทุกคนในการเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้เกิดความยั่งยืน จากพิธีส่งมอบถนนติดดาวให้กับโรงเรียนนาหลวงในวันนี้ หวังว่านักเรียนทุกคนจะร่วมกันใช้รถใช้ถนนหลังการปรับปรุงด้านกายภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเปิดภาคเรียนในปีการศึกษาใหม่ เพื่อผลของการประเมินเพิ่มระดับดาวความปลอดภัยให้สูงขึ้นในระดับสูงสุดที่ 5 ดาว ในฐานะโรงเรียนต้นแบบนำร่องโครงการ (รุ่นที่ 3)"

คุณเพ็ญลักษณ์ บุญความดี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร กล่าวเสริมว่า "ดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนนาหลวงได้รับเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบของโครงการ Bridgestone Road Safety ปีที่ 3 ซึ่งเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนด้านการเสริมสร้างทักษะความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกับเพื่อนๆ และวิทยากรจากภายนอก นอกจากนี้เด็กนักเรียนยังได้เรียนรู้การปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี ในโอกาสนี้ขอขอบคุณบริษัทไทย บริดจสโตน จำกัด ซึ่งดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อสนับสนุนความปลอดภัยบนท้องถนนให้แก่นักเรียนและครูที่โรงเรียนนาหลวง และอีก 3 โรงเรียนเช่นเดียวกัน ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางโรงเรียนนาหลวงและบริษัทฯ จะได้มีโอกาสร่วมกันขับเคลื่อนโครงการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในโอกาสต่อไป"

ในฐานะองค์กรผู้ส่งมอบโซลูชั่นอย่างยั่งยืน บริดจสโตนมุ่งมั่นร่วมอยู่เคียงข้างการเดินทางของผู้คนบนท้องถนน และขับเคลื่อนทุกชีวิตไปสู่จุดหมายได้ปลอดภัยอย่างยั่งยืน โดยหนึ่งในการดำเนินงานหลักคือการเดินหน้าขยายผลสร้างสังคมความปลอดภัยสู่โรงเรียนทั่วประเทศ หนุนพลังเยาวชนรุ่นใหม่มีจิตสำนึกที่ดีและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน ปูพื้นฐานสู่การเป็นพลเมืองที่ใส่ใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างมีวินัยต่อตนเองและรับผิดชอบต่อสังคม

ที่มา: เอดีเค ไทย

บริดจสโตนเดินหน้าโครงการ Bridgestone Road Safety ต่อเนื่องสู่ปีที่ 3 จับมือภาคีเครือข่าย พร้อมขานรับ นโยบายกรุงเทพมหานคร 9 ด้าน 9 ดี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๙ เม.ย. บิทูเมน มารีน บริษัทลูก TASCO ลงนามสัญญาต่อเรือขนส่งยางมะตอย เสริมศักยภาพกองเรือ
๑๙ เม.ย. รมว.เกษตรฯ ลุยร้อยเอ็ด ผลักดันโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ 3 แห่ง
๑๙ เม.ย. กูรูหุ้นเชียร์ซื้อ PSP เคาะเป้าราคาสูงสุด 8 บ./หุ้น ยอดขายพุ่ง-หนี้ลด ดันกำไรปี 67 ออลไทม์ไฮ ดีล MA สร้าง New S-Curve
๑๙ เม.ย. ข้าวกล้อง-จักรีภัทร พร้อมเต็มร้อย! ประเดิม จูเนียร์จีพี สนามแรก ประเทศอิตาลี
๑๙ เม.ย. กรมประมงขอเชิญร่วมแข่งขันตกปลาชะโด
๑๙ เม.ย. เชลล์ดอน การ์ตูนดังร่วมสาดความสนุกในเทศกาลสงกรานต์
๑๙ เม.ย. สปสช. ติดปีกเทคโนโลยีไอทีด้วยคลาวด์กลางภาครัฐ GDCC ยกระดับบริการบัตรทองรวดเร็วทันสมัย ดูแลสุขภาพคนไทยยุคดิจิทัล
๑๙ เม.ย. GSK ร่วมงาน Re-imagining UK Aging Care Event ของสถานทูตอังกฤษ มุ่งสร้างเสริมภูมิคุ้มกันผู้สูงอายุ
๑๙ เม.ย. เอส เอฟ จับมือ กปน. มอบสิทธิ์ดูฟรีรวม 1,000 ที่นั่ง เพียงใช้ MWA Point ที่ เอส เอฟ!!
๑๙ เม.ย. เตรียมพร้อมนับถอยหลัง 12 ชั่วโมงสุดท้าย! ก่อนเริ่มประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ Bitcoin Halving ครั้งที่ 4