การเคหะแห่งชาติ เผยผลการศึกษา"โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนห้วยขวาง" ร่วมกับชาวชุมชน นำไปสู่การวางแผนการฟื้นฟูเมืองในอนาคต

พุธ ๐๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ๑๒:๑๖
นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า การเคหะแห่งชาติมอบหมายให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นที่ปรึกษาดำเนินการศึกษา"โครงการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นในการจัดทำโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนห้วยขวาง"เพื่อศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้เบื้องต้นในการฟื้นฟูเมืองชุมชนห้วยขวางทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม และเพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมภายในชุมชน การสร้างความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อการฟื้นฟูเมืองให้กับผู้อยู่อาศัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งศึกษาความต้องการของผู้อยู่อาศัยในชุมชน รวมถึงแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาฟื้นฟูเมืองร่วมกับองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การวางแผนการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนห้วยขวางในอนาคตโครงการเคหะชุมชนห้วยขวางเป็นโครงการที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่อยู่ภายใต้การดูแลของการเคหะแห่งชาติ มีอาคารพักอาศัย 38 อาคาร หน่วยพักอาศัยรวม 3,360 หน่วย
การเคหะแห่งชาติ เผยผลการศึกษาโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนห้วยขวาง ร่วมกับชาวชุมชน นำไปสู่การวางแผนการฟื้นฟูเมืองในอนาคต

ภายในโครงการฯ ยังประกอบด้วย อาคารพาณิชย์ ตลาดสดห้วยขวาง แผงประกอบการค้า รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนตั้งอยู่ในพื้นที่ ปัจจุบันโครงการเคหะชุมชนห้วยขวางมีการอยู่อาศัยมาเป็นระยะเวลาเกือบ 60 ปี การเจริญเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็วส่งผลให้ เกิดการพัฒนาเมืองและระบบขนส่งมวลชนในบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงภายในชุมชน ทั้งด้านกายภาพ สังคม การอยู่อาศัย และเศรษฐกิจของชุมชน ทำให้พื้นที่เกิดความแออัดและเกิดปัญหาสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ที่ล้วนส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน การเคหะแห่งชาตจึงต้องการฟื้นฟูชุมชนและพัฒนาพื้นที่ทั้งในส่วนของตัวอาคารที่พักอาศัยและสภาพแวดล้อมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนให้ดีขึ้น

นายทวีพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า "การเคหะแห่งชาติตระหนักถึงความ จำเป็นในการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนห้วยขวาง ให้สอดรับกับการเจริญเติบโตของเมืองและการพัฒนาที่อยู่อาศัยในอนาคต ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การฟื้นฟูชุมชนเมืองพัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City เพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามนโยบายรัฐ เพื่อพัฒนาฟื้นฟูเมืองโดยการปรับปรุงพื้นที่โทรมให้ดีขึ้น ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้มีการยอมรับความเปลี่ยนแปลงในการฟื้นฟูและพัฒนาเมือง"

ที่มา: บมจ.พีเอ็มพี

การเคหะแห่งชาติ เผยผลการศึกษาโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนห้วยขวาง ร่วมกับชาวชุมชน นำไปสู่การวางแผนการฟื้นฟูเมืองในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๐๑ PRAPAT ยกทัพโชว์ศักยภาพผู้นำธุรกิจ Cleaning Hygiene Solutions ในงาน ProPak Asia 2024
๑๗:๑๒ ว.สถาปัตย์ สวนสุนันทา รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567 (รอบสุท้าย)
๑๖:๒๐ วว. โชว์นวัตกรรมเวชสำอางแบบครบวงจร ในงาน Cosmoprof CBE Asian Bangkok 2024
๑๖:๒๘ สุดสัปดาห์ชวนโหวต 'สุดสัปดาห์ BEAUTY AWARDS 2024'
๑๖:๑๒ ชาเทรียม ฮอสพิทอลลิตี้ ประกาศความร่วมมือกับ เซอร์คูลาร์ ผลิตเสื้อโปโลพนักงานจากวัสดุรีไซเคิลเพื่อความยั่งยืน
๑๖:๔๒ เปิดตัว แบรนด์ ไนซ ซีซันนิ่ง ผงปรุงรสคลีนสำเร็จรูป 100% เจ้าแรกในไทย เจาะตลาดคนรักสุขภาพ
๑๖:๓๓ แสนสิริ ผู้นำคอนโด ชูมาตรฐานคุณภาพงานบริการ เดินหน้าเปิดตัวโครงการมูลค่า 26,000 ลบ. สูงสุดในกลุ่มอสังหาฯ
๑๖:๔๐ ไฮเออร์ ประเทศไทย จับมือ กรมพลศึกษา จัดแข่งขันแบดมินตัน Haier Nationwide Youth Badminton Championship 2024 หนุน กีฬา
๑๖:๑๑ JAS และ ไปรษณีย์ไทย ร่วมแบ่งปัน
๑๖:๑๔ เสียวหมี่ประกาศวางจำหน่ายแท็บเล็ต Xiaomi Pad 6S Pro และ Redmi Pad Pro พร้อมด้วยสมาร์ทโฟน Redmi 13 อย่างเป็นทางการในประเทศไทย