IOM ชม"พิพัฒน์" รมว.แรงงาน ดูแลคุ้มครองสวัสดิการแรงงานเท่าเทียมตามหลักสิทธิมนุษยชน ฝากดันแรงงานทักษะไทยส่งออกตลาดต่างประเทศ

พฤหัส ๐๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ๐๙:๑๔
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นางสาวเจอรัลดีน อองซาร์ค (Ms. Geraldine Ansart) หัวหน้าสำนักงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration: IOM) และคณะผู้แทนจาก IOM ประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าพบเพื่อเยี่ยมคารวะและหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายหรือโครงการที่กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญในปี พ.ศ. 2567 เกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยและแรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศ ตลอดจนความร่วมมือในการเคลื่อนย้ายแรงงานทักษะ และการดำเนินงานว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ตลอกจนหารือแนวทางความร่วมมือระหว่าง IOM กับกระทรวงแรงงาน ในปี 2567 โดยมี นายสิรภพ ดวงสอดศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายภุชงค์ วรศรี ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วม ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน
IOM ชมพิพัฒน์ รมว.แรงงาน ดูแลคุ้มครองสวัสดิการแรงงานเท่าเทียมตามหลักสิทธิมนุษยชน ฝากดันแรงงานทักษะไทยส่งออกตลาดต่างประเทศ

นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ผมพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงแรงงานขอขอบคุณหัวหน้าคณะของ IOM ที่มาเข้าพบเพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในวันนี้ ประเทศไทยมีแนวชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีระยะทางยาวหลายกิโลเมตร ทำให้มีแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาทำงาน รัฐบาลและฝ่ายความมั่นคงพยายามป้องกันดูแลไม่ให้มีการลักลอบเข้ามา เช่นเดียวกันกระทรวงแรงงานได้กำชับให้กรมการจัดหางานร่วมมือกับสถานประกอบการช่วยสอดส่องดูแลในทุกมิติ ไม่ให้นายจ้างกดขี่ข่มเหงแรงงาน ไม่ว่าสถานประกอบการขนาดใหญ่หรือเอสเอ็มอี นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานยังได้หากับรัฐบาลว่าจะทำอย่างไรเมื่อมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาอยู่แบบผิดกฎหมาย แต่เมื่อเข้ามาแล้วเราต้องทำให้เขาถูกกฎหมาย ต้องหางาน และดูแลให้ดีที่สุด ในตรงนี้เราไม่สามารถกีดกันได้ โดยเราคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยธรรมเป็นสำคัญ ขณะเดียวกันกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ให้สถานประกอบการ Up skill แรงงานของตัวเองไม่ว่าแรงงานไทยหรือแรงงานต่างด้าว เราทำในลักษณะเดียวกัน ต้องยอมรับว่าแรงงานไทยเราเป็นแรงงานที่มีทักษะความสามารถด้านการเกษตร หาก IOM คิดว่าประเทศไทยสามารถรองรับแรงงานไทยในภาคเกษตรแบบฤดูกาลได้กระทรวงแรงงานขอรับการช่วยสนับสนุนจาก IOM ในเรื่องนี้

"รัฐบาลไทยพยายามทำทุกวิถีทางในการยกฐานะของแรงงาน ไม่ว่าแรงงานที่เราส่งออกไปทำงานต่างประเทศก็ดี แรงงานที่เรารับเข้ามาทำงานในประเทศไทยก็ดี เราเคารพในเรื่องของสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน" นายพิพัฒน์ กล่าวต่อว่า

ด้าน นางสาวเจอรัลดีน อองซาร์ค (Ms. Geraldine Ansart) หัวหน้าสำนักงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration: IOM) กล่าวว่า ขอขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่เปิดโอกาสให้คณะ IOM ได้เข้าพบเพื่อหารือในวันนี้ IOM ประทับใจในการยึดหลักสิทธิมนุษยชนแก่แรงงานข้ามชาติของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและชื่นชมการปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติของรัฐบาลไทย ที่สามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้กับหลายๆ ประเทศได้ โดยเฉพาะในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพของแรงงานข้ามชาติให้มีหลักประกันสังคม อย่างไรก็ตาม จากการหารือในวันนี้เราพร้อมสนับสนุนข้อมูลและประสานการทำงานกับกระทรวงแรงงานอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น ซึ่งที่ผ่านมา IOM ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ เอกชน สมาคมต่างๆ หลายองค์กรในประเทศไทย เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานให้แรงงานข้ามชาติ ขณะเดียวกันก็พร้อมสนับสนุนช่วยเหลือแรงงานไทยให้การไปทำงานต่างประเทศของแรงงานไทยเป็นการโยกย้านถิ่นฐานที่ปลอดภัยด้วยเช่นกัน

ที่มา: กระทรวงแรงงาน

IOM ชมพิพัฒน์ รมว.แรงงาน ดูแลคุ้มครองสวัสดิการแรงงานเท่าเทียมตามหลักสิทธิมนุษยชน ฝากดันแรงงานทักษะไทยส่งออกตลาดต่างประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๙ ก.ค. กรุงไทยคว้ารางวัล ธนาคารยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อบุคคลแห่งปี 2567 ตอกย้ำความมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ลูกค้าตรงจุด
๑๙ ก.ค. NCP เนื้อหอม เปิดจอง IPO วันแรก กระแสตอบรับดีเกินต้าน
๑๙ ก.ค. การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สำหรับ Gen Z: โอกาสและความท้าทายในยุคใหม่
๑๙ ก.ค. BDI เปิดเวที connect-the-dots #1: DATA-DRIVEN SUCCESS for SMEs ชี้ทางรอดผู้ประกอบการไทยด้วยการใช้ข้อมูลขับเคลื่อนธุรกิจ
๑๙ ก.ค. MOUAWAD ร่วมกับ CI Talks ประกาศผล สาวงามผู้ชนะ Gold Winner 3 ท่าน จากโครงการ Voice for Change
๑๙ ก.ค. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169
๑๙ ก.ค. ก.แรงงาน เสริมศักยภาพ 540 อาสาสมัครแรงงาน ผู้นำบริการแรงงานสู่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ
๑๙ ก.ค. TCDC เตรียมพร้อมเปิดบริการใหม่ 'Creative Lab' พื้นที่ปฏิบัติการต่อยอด Empowering Local Stories ของประเทศ
๑๙ ก.ค. คณะการท่องเที่ยวฯ DPU จับมือ บสย.จัดงานเสวนา Start Street Food สู่ธุรกิจ 200 ล้าน เปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เฮียนพ จากพ่อค้าขายหมูปิ้งข้างทาง
๑๙ ก.ค. โก โฮลเซลล์ สนับสนุนการคัดแยกขยะ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งมอบถังขยะให้เทศบาลตำบลราไวย์ วางแหล่งท่องเที่ยว-ชุมชนสำคัญ