คอนติเนนทอล มอบรางวัล Climate Solutions Prize เพื่อยกย่องโซลูชันเชิงนวัตกรรมที่ยั่งยื่น

จันทร์ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ๑๕:๐๓
คอนติเนนทอลร่วมมือกับ Startup Nation Central (SNC) เพื่อค้นหาวัตถุดิบที่ยั่งยืนเชิงนวัตกรรมสำหรับเทคโนโลยียานยนต์Biotic สตาร์ทอัพจากอิสราเอล ผู้ชนะรางวัล Climate Solutions Prize สาขาผู้คิดค้นวัตถุดิบที่ยั่งยืนแนวทางที่หลากหลายในการพัฒนาโซลูชันนวัตกรรมที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับเทคโนโลยียานยนต์"หนึ่งในแนวทางที่หลากหลายในการหาโซลูชั่นเชิงนวัตกรรมที่ยั่งยืนของเราคือการทำงานร่วมกับบริษัทรุ่นใหม่ที่มีความคล่องตัวและสร้างสรรค์ เราค่อนข้างประทับใจกับแนวทางของ Biotic ในการการรีไซเคิลวัตถุดิบตลอดวงจรชีวิตได้อย่างสมบูรณ์" Gilles Mabire ผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยีของคอนติเนนทอล ออโตโมทีฟ กล่าวคอนติเนนทอลยกย่องโซลูชันเชิงนวัตกรรมที่ยั่งยืนด้วยรางวัล "Climate Solutions Prize" Biotic สตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีชีวภาพมุ่งเน้นทางเลือกทางชีวภาพแทนพลาสติกคว้ารางวัลด้าน "ผู้คิดค้นวัตถุดิบที่ยั่งยืน" จากคอนติเนนทอลและ Startup Nation Central (SNC) ทาง Biotic ได้คิดค้นโซลูชันในการนำสาหร่ายและน้ำทะเลเป็นวัตถุดิบในการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของพลาสติก โดยวัตถุดิบที่ได้นั้นมีศักยภาพที่สามารถทดแทนส่วนประกอบและบรรจุภัณฑ์จากฟอสซิลซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ "สำหรับคอนติเนนทอล การคำนึงถึงความยั่งยืนในการพัฒนายานยนต์ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเชิงกลยุทธ์" Gilles Mabire ผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยีของคอนติเนนทอล ออโตโมทีฟ กล่าว "หนึ่งในแนวทางที่หลากหลายในการหาโซลูชั่นเชิงนวัตกรรมที่ยั่งยืนของเราคือการทำงานร่วมกับบริษัทรุ่นใหม่ที่มีความคล่องตัวและสร้างสรรค์ เราค่อนข้างประทับใจกับแนวทางของ Biotic ในการการรีไซเคิลวัตถุดิบตลอดวงจรชีวิตได้อย่างสมบูรณ์"
คอนติเนนทอล มอบรางวัล Climate Solutions Prize เพื่อยกย่องโซลูชันเชิงนวัตกรรมที่ยั่งยื่น

Biotic ผู้ชนะรางวัลได้พัฒนาทางเลือกทางชีวภาพสำหรับพลาสติกยานยนต์

ในปีที่ผ่านมา คอนติเนนทอลร่วมมือกับ Startup Nation Central หรือ SNC ในการจัดการแข่งขันชิงรางวัล Climate Solutions Prize SNC เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนอิสระจากอิสราเอล ขับเคลื่อนโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและเทคโนโลยีชั้นนำในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย มีวัตถุประสงค์ในการค้นหาเทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมไปข้างหน้า

การแข่งขันครอบคลุมความท้าทายทางเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบ สำหรับการแข่งขันด้าน "ผู้คิดค้นวัตถุดิบที่ยั่งยืน" ของคอนติเนนทอลนั้นมุ่งเน้นไปที่สตาร์ทอัพที่สร้างเทคโนโลยีวัตถุดิบที่ยั่งยืนล้ำสมัยและสามารถนำไปใช้ในยานยนต์ได้

Biotic สตาร์ทอัพผู้ชนะการแข่งขัน ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2563 โดยมีมุมมองว่าโพลีเมอร์และพลาสติกนั้นคิดเป็น 12 ถึง 16 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักรวมของรถยนต์ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาทางเลือกที่ยั่งยืน สำหรับความท้าทายนี้ Biotic ได้พัฒนากระบวนการที่ใช้สาหร่ายและน้ำทะเลเป็นวัตถุดิบในการหมักเพื่อปรับเปลี่ยนคุณลักษณะของโพลีเมอร์ โดยโพลีเมอร์ชีวภาพมีศักยภาพในการทดแทนส่วนประกอบและบรรจุภัณฑ์จากฟอสซิลที่มีอยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ปัจจุบันคอนติเนนทอลและ Biotic กำลังเตรียมการพิสูจน์แนวคิดและสร้างความร่วมมือระยะยาว "เราภูมิใจมากที่ได้รับรางวัล Climate Solutions Prize" Adi Goldman ประธานคณะผู้บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งกล่าว "เรารอคอยที่จะทำงานร่วมกับคอนติเนนทอลเพื่อพัฒนาโซลูชันของเราและการขยายความสามารถในอนาคต" พลาสติกเป็นหนึ่งในวัตถุดิบหลักที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในคอนติเนนทอล ออโตโมทีฟ พลาสติกหลากหลายประเภทตั้งแต่พลาสติกมาตรฐานไปจนถึงพลาสติกวิศวกรรมถูกนำมาใช้เพื่อตอบสนองข้อกำหนดทางเทคนิคของกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ การใช้งานเหล่านี้ครอบคลุมตั้งแต่ตัวเครื่องและบรรจุภัณฑ์ไปจนถึงจอแสดงผลที่ซับซ้อน

จุดเด่นของเทคโนโลยียานยนต์ที่ยั่งยืน

ความกังวลเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมยังคงเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก ผู้เล่นรายใหญ่ในอุตสาหกรรมรวมถึงคอนติเนนทอลกำลังกำหนดแนวทางการผลิตใหม่และแสวงหาโซลูชันนวัตกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายความยั่งยืนของตนเองตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของพวกเขา ศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์นี้คือการยอมรับว่าการสร้างความร่วมมือและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมและยั่งยืนเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อจุดประสงค์นี้ คอนติเนนทอลได้ก่อตั้ง co-pace ซึ่งเป็นองค์กรสตาร์ทอัพของตนเองขึ้นในปีพ.ศ. 2561 เพื่อเป็นตัวเร่งสำหรับเทคโนโลยีและโมเดลธุรกิจใหม่ๆที่สร้างขึ้นจากความร่วมมือกับสตาร์ทอัพที่มีส่วนช่วยให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและเศรษฐกิจหมุนเวียน

ความท้าทายของธุรกิจสตาร์ทอัพ เช่น การแข่งขันชิงรางวัล Climate Solutions Prize เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่หลากหลายของคอนติเนนทอลเพื่อนำทางความซับซ้อนของนวัตกรรมระดับโลก จุดมุ่งหมายคือการพัฒนาแนวทางที่ครอบคลุมโอกาสการทำงานร่วมกัน รวมถึงการใช้เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและส่งเสริมความร่วมมือของมหาวิทยาลัย ความร่วมมือในท้องถิ่น และการลงทุนเชิงกลยุทธ์ผ่านการร่วมลงทุนขององค์กร นอกจากนี้คอนติเนนทอลยังดำเนินโครงการสำรวจของตนเองเพื่อระบุ ประเมิน และคัดเลือกเทคโนโลยียานยนต์ที่ยั่งยืนที่มีแนวโน้มดี ซึ่งช่วยให้บรรลุข้อกำหนดด้านความยั่งยืนที่สำคัญจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการเหล่านี้ครอบคลุมการใช้งานที่หลากหลาย ตั้งแต่การปรับกระบวนการผลิตเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปจนถึงการนำส่วนประกอบกลับมาใช้ใหม่เมื่อหมดอายุการใช้งาน

คอนติเนนทอล ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2414 พัฒนาเทคโนโลยีและบริการที่ก้าวล้ำสำหรับยานยนต์ที่มีการเชื่อมต่อและความยั่งยืนให้กับผู้คนทั่วโลก โดยนำนวัตกรรมยานยนต์ที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ชาญฉลาดและราคาสมเหตุสมผลให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักร ตลอดจนการขนส่ง ในปี พ.ศ. 2565 คอนติเนนทอลมียอดขายสูงถึง 39.4 พันล้านยูโร และมีพนักงานกว่า 200,000 คนใน 57 ประเทศทั่วโลก

ที่มา: คอนติเนนทอล ออโตโมทีฟ แบงคอก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๑ มิ.ย. PHOL ขนทัพสินค้าร่วมออกบูธงาน THAILAND SAFE@WORK ครั้งที่ 36
๒๑ มิ.ย. COM7 ติดอันดับบริษัทชั้นนำใน Fortune Southeast Asia 500 และเข้าคำนวณดัชนี SETHD ครึ่งปีหลัง 67
๒๑ มิ.ย. บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) แนะนำ กล้องติดรถยนต์รุ่น Dash Cam A510 นวัตกรรมความเป็นเลิศสู่ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี จากแบรนด์
๒๑ มิ.ย. ประสิทธิภาพระดับเรือธง HUAWEI Pura 70 Series เสริมความแข็งแกร่งด้วยกระจก Kunlun Crystal Armour และ UI
๒๑ มิ.ย. อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ ชวนนักอุตสาหการภาคการผลิตทุกกลุ่ม ไปชมนวัตกรรมล้ำๆ ของเครื่องจักรรุ่นใหม่ในงาน แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป
๒๑ มิ.ย. มรภ.สงขลา ร่วมงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน CWIE DAY ครั้งที่ 14
๒๑ มิ.ย. ไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี แนะ 9 วิธีรับมือเมื่อโดนบูลลี่ ร่วมผลักดันหยุดวงจรบูลลี่ พร้อมสร้างความเข้าใจ ลดปัญหาบูลลี่ในรั้วโรงเรียนผ่านโครงการ
๒๑ มิ.ย. คึกคักคับคั่งเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ !! รวมพลคอสเพลย์ชาวสปายแฟมิลี ครอบครัวสายลับสุดป่วน ห้ามพลาด SPYxFAMILY POP UP STORE THAILAND
๒๑ มิ.ย. เอปสันโชว์สุดยอดนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมในสองงานใหญ่แห่งปี ASSEMBLY AUTOMATION TECHNOLOGY 2024 และ GFT
๒๑ มิ.ย. แอลจี เปิดตัว LG SIGNATURE OLED M4 นวัตกรรมทีวีไฮเอนด์ไร้สายครั้งแรกในไทย รับเทรนด์ปี 2567 มั่นใจตลาดทีวีพรีเมียมโตต่อเนื่อง