ที่แรกในไทย!!! เปิดอาคารทดสอบประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ที่ติดตั้งในรูปแบบเป็นส่วนหนึ่งของอาคาร (BIPV)

ศุกร์ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ๑๕:๔๗
สวทช. ร่วม KANEKA และเอกชนจากญี่ปุ่น หวังพัฒนาระบบติดตั้ง สร้างการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด
ที่แรกในไทย!!! เปิดอาคารทดสอบประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ที่ติดตั้งในรูปแบบเป็นส่วนหนึ่งของอาคาร (BIPV)

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (เอ็นเทค) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ร่วมกับ คาเนกะ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น (KANEKA Corporation) จัดพิธีเปิด "อาคารประเมินประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบเป็นส่วนหนึ่งของอาคาร (Building-Integrated Photovoltaic: BIPV) ที่ติดตั้งใช้งานในประเทศไทย" แห่งแรกในไทย" ซึ่งตั้งอยู่ ณ สวทช. พร้อมพันธมิตร ไทเซอิ คอร์ปอเรชั่น จากประเทศญี่ปุ่น (TAISEI Corporation) และ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ร่วมผลักดัน

ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสวทช. กล่าวว่า สวทช. ได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญในการเร่งรัดการพัฒนาเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ ภารกิจของเราคือการดำเนินการและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา การออกแบบและวิศวกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สทน.) และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยมุ่งหวังที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนหลักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อผลักดันการพัฒนาประเทศในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของทีมวิจัย อีกทั้งตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเศรษฐกิจโลก โดยทำงานร่วมกับพันธมิตรจากภาคการศึกษา ภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

"สอดคล้องกับนโยบาย BCG Economy สวทช. มุ่งมั่นสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาที่ส่งเสริมความยั่งยืน เรายอมรับถึงความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และบทบาทสำคัญของพลังงานหมุนเวียนในความพยายามนี้ อาคารต้นแบบ "BIPV Solar House Building" ณ ทางเข้าหลักของสวนวิทยาศาสตร์แห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงศักยภาพของเทคโนโลยีนี้" ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ กล่าวเสริม

ดร.ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (เอ็นเทค สวทช.) กล่าวว่าโครงการ"การประเมินแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งในรูปแบบผสมผสานกับอาคาร (BIPV) ที่ติดตั้งและดำเนินการในประเทศไทย" เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้ โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสาธิตเทคโนโลยีการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วม ปี 2021 จากกระทรวงสิ่งแวดล้อม รัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งมอบเงินทุนสำหรับการสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วม มีจุดมุ่งหมายให้เกิดการสร้างผลประโยชน์ร่วมกันในทางนวัตกรรมระหว่างญี่ปุ่น และประเทศพันธมิตร มุ่งสู่สังคมปลอดคาร์บอน จึงเกิดเป็นความร่วมมือระหว่าง คาเนกะ คอร์ปอเรชั่นประเทศญี่ปุ่น กับสวทช. ร่วมด้วย ไทเซอิ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น พันธมิตรของบริษัท และ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) พันธมิตรของสวทช. จนเกิดขึ้นเป็นโครงการในวันนี้

"โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและประเมินผลการผลิตไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งในรูปแบบร่วมกับอาคารสิ่งปลูกสร้าง (BIPV, Building Integrated Photovoltaics) ในประเทศไทยที่มีเขตสภาพภูมิอากาศร้อนชื้น ซึ่งปัจจุบันการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์นิยมติดตั้งบนหลังคาในอาคารที่อยู่อาศัย อาคารธุรกิจ และอาคารอุตสาหกรรมหลายแห่ง โครงการฯ นี้นับเป็นการก้าวไปอีกขั้นของเซลล์แสงอาทิตย์ จากเดิมที่มีการติดตั้งบนหลังคา ก็จะมีการผสมผสานเซลล์แสงอาทิตย์เข้ากับงานออกแบบทางสถาปัตยกรรม โดยคาดการณ์ว่าในอนาคตข้างหน้า จะมีการติดตั้งแบบ BIPV มากขึ้น มีการใช้พื้นที่โดยเฉพาะผนังอาคารเป็นที่ติดตั้งในรูปแบบที่หลากหลาย ดังนั้นการศึกษาและเปรียบเทียบผลการผลิตไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีความต่างเทคโนโลยี ที่ติดตั้งในรูปแบบ BIPV แล้วนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการออกแบบระบบ BIPV สำหรับใช้ติดตั้งบนผนังอาคารในประเทศไทยในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป" ดร.ลิลี่ กล่าวเสริม

ที่มา: NECTEC

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗ พ.ค. สุรีย์พร คลินิก เปิดตัวตึกสูงที่สุดแห่งวงการคลินิกสถาบันเสริมความงาม ฉลอง 20 ปีความสำเร็จพร้อมยกระดับชูเทคโนโลยีล้ำสมัย Volformer
๑๗ พ.ค. ปตท.สผ. จัดงานประชุม SSHE Forum 2024 ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน
๑๗ พ.ค. บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) แนะนำ ชุดล็อคประตูกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า จากแบรนด์ HIP
๑๗ พ.ค. ซัมซุง อัปเกรดประสบการณ์การชมทุกมหกรรมกีฬา ด้วยนวัตกรรม AI TV สุดล้ำ ชัดทุกแมตซ์เหมือนเชียร์ติดขอบสนาม
๑๗ พ.ค. ไทยพาณิชย์ปักหมุดผู้นำดิจิทัลแบงก์ นำ AI เสริมแกร่ง 360 องศา เปิด 3 นวัตกรรม AI ครั้งแรก! สร้างปรากฏการณ์ใหม่กลุ่มสินเชื่อรายย่อย และ Digital
๑๗ พ.ค. หัวใจเต้นช้า โรคหัวใจที่มักถูกมองข้าม
๑๗ พ.ค. DDD โชว์งบ Q1/67 กวาดกำไรทะยาน 317% YoY พร้อมลุยขยายตลาดสินค้าไลฟ์สไตล์ อัพผลงานปีนี้โตสวย
๑๗ พ.ค. PCC เปิดงบ Q1/67 รายได้โต 14.25% ยอดขายสินค้าหม้อแปลงไฟฟ้า - อุปกรณ์ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ เพิ่มขึ้น มั่นใจรายได้ปีนี้โต 10%
๑๗ พ.ค. บางจากฯ สานต่อพันธกิจสนับสนุนด้านกีฬาอย่างเป็นมิตรต่อโลก ร่วมจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง Olympic Day 2024 Together, For A Better
๑๗ พ.ค. บัตรเครดิต ttb ช้อปคุ้ม อิ่มครบ ได้มากกว่า รับ Magic Gift Voucher รวมมูลค่าสูงสุด 1,500 บาท ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั้ง 5