รมว.แรงงาน พิพัฒน์ มอบ เลขาฯ "อารี" ลงพื้นที่พบอาสาสมัครแรงงาน สร้างงาน สร้างอาชีพชาวนครศรีฯ เยี่ยมโรงงานสีขาว ต้นแบบสถานประกอบการดูแลแรงงานปลอดยาเสพติด

พุธ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ๑๐:๕๓
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่อาสาสมัครแรงงาน (อสร.) พร้อมรับฟังปัญหาของอาสาสมัครแรงงาน อำเภอนาบอน อำเภอช้างกลาง และอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช อาสาสมัครแรงงาน ร่วมให้การต้อนรับ ณ ที่ว่าการอำเภอนาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งอาสาสมัครแรงงานเหล่านี้มีภารกิจในการประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนมีงานทำ มีทักษะฝีมือ มีอาชีพมีรายได้ ได้รับคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมที่ยั่งยืน
รมว.แรงงาน พิพัฒน์ มอบ เลขาฯ อารี ลงพื้นที่พบอาสาสมัครแรงงาน สร้างงาน สร้างอาชีพชาวนครศรีฯ เยี่ยมโรงงานสีขาว ต้นแบบสถานประกอบการดูแลแรงงานปลอดยาเสพติด

จากนั้น นายอารี ได้พบปะพนักงานลูกจ้างในสถานประกอบการและเยี่ยมชมการจัดสวัสดิการในสถานประกอบการนอกเหนือที่กฎหมายกำหนด ณ บริษัท ที.ที. ลาเท็กซ์ แอนด์ โปรดักซ์ จำกัด ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งสถานประกอบการแห่งนี้ เป็นสถานประกอบการประเภทผลิตน้ำยางข้น มีลูกจ้าง 93 คน คนไทย 60 คน เมียนมา 33 คน

นายอารี กล่าวว่า ในวันนี้ท่านพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มอบหมายให้ผมลงพื้นที่มายังจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก อันจะส่งผลให้ประชาชนเกิดการจ้างงานโดยเฉพาะภาคท่องเที่ยวและบริการ เนื่องจากมีศักยภาพโดดเด่น มีประชากรมากที่สุดในภาคใต้ประมาณ 1.5 ล้านคน และอยู่ในกำลังแรงงานร่วม 9 แสนคน ในส่วนของกระทรวงแรงงานเองมีภารกิจที่ดูแลแรงงานอย่างครบถ้วนในทุกมิติ การเดินทางมาจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันนี้ ได้หารือและเยี่ยมชมสถานประกอบการบริษัทที.ที. ลาเท็กซ์ แอนด์ โปรดักซ์ จำกัด ประกอบกิจการผลิตน้ำยางข้น ซึ่งได้เปิดให้เยี่ยมชมการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการนอกเหนือที่กฎหมายกำหนด รวมถึงโครงการที่เป็นประโยชน์ทั้งด้านความปลอดภัยในการทำงาน ด้านสวัสดิการของแรงงาน ผมขอชื่นชมผู้บริหารของบริษัท และคณะกรรมการสวัสดิการที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตลูกจ้าง โดยการดำเนินโครงการด้านต่าง ๆ อย่างเช่นโครงการแรงงานสีขาว ซึ่งดำเนินการทั้งหมด 8 ด้าน ได้แก่ มีนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและปิดประกาศให้ลูกจ้างทราบ มีป้ายประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกัน ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด มีคณะทำงานหรือบุคคลรับผิดชอบ มีการให้ความรู้พนักงาน เจ้าของสถานประกอบการ มีกิจกรรมรณรงค์เพื่อต่อต้านยาเสพติด มีการตรวจสุขภาพ ตรวจปัสสาวะให้ลูกจ้าง ซึ่งไม่พบพฤติกรรมลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด นอกจากนี้ มีกระบวนการตรวจสอบการดำเนินงานใน 7 ข้อ มีการบันทึก จัดเก็บเอกสาร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อลูกจ้างและทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตพนักงานที่ดีขึ้น

ในช่วงบ่าย นายอารี ได้เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกช่างอเนกประสงค์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช จากนั้น ได้พบปะพนักงานลูกจ้างในสถานประกอบการและเยี่ยมชมการจัดสวัสดิการในสถานประกอบการนอกเหนือที่กฎหมายกำหนด ณ กองจัดการสวนยาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ประกอบกิจการปลูกสร้างสวนยางและปาล์มน้ำมัน และเก็บเกี่ยวผลผลิตน้ำยาง และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ กลุ่มผ้ามัดย้อมบาติก อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งกลุ่มอาชีพดังกล่าวได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากสำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพและส่งเสริมการมีงานทำ เพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งเป็นกลุ่มแรงงานนอกระบบ ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพ จนมีความชำนาญ สามารถจำหน่ายผ้ามัดย้อมที่มีสีสันสวยงาม สร้างรายได้เพิ่มขึ้น

ที่มา: กระทรวงแรงงาน

รมว.แรงงาน พิพัฒน์ มอบ เลขาฯ อารี ลงพื้นที่พบอาสาสมัครแรงงาน สร้างงาน สร้างอาชีพชาวนครศรีฯ เยี่ยมโรงงานสีขาว ต้นแบบสถานประกอบการดูแลแรงงานปลอดยาเสพติด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๐๗ น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง ตอกย้ำที่สุดของแบรนด์ครองใจแฟนบอล-ผลักดันวงการฟุตบอลไทย
๑๗:๔๐ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ คว้ารางวัลระดับโลก Global Brand Awards 2024 ตอกย้ำสุดยอดโรงภาพยนตร์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
๑๗:๕๐ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ส่งโครงการมิกซ์ยูส Silom Edge คว้า Fitwel มาตรฐานระดับโลก การันตีสุขภาวะที่ดีของผู้ใช้อาคาร
๑๖:๐๓ ท่องไปในโลกแห่งศิลปะนามธรรม จากการแสวงหาความเป็นไปได้อย่างไม่มีสิ้นสุด นิทรรศการแรกในประเทศไทยของศิลปินชื่อดังระดับโลก เมกุรุ
๑๖:๐๘ วว. ร่วมฉลอง 26 ปี สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เราวัดวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ ที่ยั่งยืน พร้อมโชว์ศักยภาพงานบริการวิทยาศาสตร์
๑๖:๔๖ ยัวซ่า แบตเตอรี่ เดินหน้าโครงการ YUASA FOOTBALL INSPIRATION 2024 สนามที่ 2 ณ สนาม TX Park Soccer Stadium
๑๖:๒๗ นวัตกรรมแฟชั่นเพื่อการเปลี่ยนแปลง: ผู้ร่วมก่อตั้ง Hope-Bangkok คุณ Johanna Levy ได้รับรางวัลด้านมนุษยธรรม
๑๖:๔๖ มูอิน กรุงเทพฯ ร่วมกับอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ เตรียมจัดปาร์ตี้ดีเจระเบิดความมันส์ต้อนรับเดือนไพรด์
๑๖:๒๘ OCEAN LIFE ไทยสมุทร ส่งโอเชี่ยนไลฟ์ เบทเทอร์ ไลฟ์ 95/60 (Package) แบบประกันตลอดชีพแนวคิดใหม่ ที่จะช่วยให้คุณออกแบบอนาคตที่ดียิ่งกว่าสำหรับวัยเกษียณ
๑๖:๑๐ CIMB THAI ชวนลูกค้าเปิดบัญชีเพื่อการลงทุน ซื้อหุ้นกู้ไม่ต้องออกใบ ฝากใบหุ้นกู้ไว้กับ Digital Custodian ผ่านแอป CIMB