มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย เดินหน้าสานต่อโครงการสร้างสรรค์สังคมไทย ส่งมอบอาคารศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชน (Pfizer First-aid Center) แห่งที่ 9

จันทร์ ๐๑ เมษายน ๒๕๖๗ ๑๘:๑๒
มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย สานต่อ "โครงการอาคารศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชนไฟเซอร์ (Pfizer First-aid Center)" นำทีมพนักงาน พร้อมผู้บริหาร บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) และมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ลงพื้นที่ร่วมกับจิตอาสาแบ่งปันองค์ความรู้ พร้อมส่งมอบศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชน (Pfizer First-aid Center) เพื่อเป็นศูนย์กลางการคัดกรอง และดูแลสุขภาพคนในชุมชนอย่างเท่าเทียมโดยมี นายธนยศ หิรัญเนตร นายอำเภอแก่งกระจาน เป็นประธานในการรับมอบ ณ โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง ต.พุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้
มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย เดินหน้าสานต่อโครงการสร้างสรรค์สังคมไทย ส่งมอบอาคารศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชน (Pfizer First-aid Center) แห่งที่ 9

ดร.นพ.นิรุตติ์ ประดับญาติ รองประธานกรรมการมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย และผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า "บริษัทฯ มีเป้าหมายสูงสุดในการส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับชุมชนและสังคมไทย ซึ่งการให้โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาก็ยังเป็นการเน้นย้ำความเชื่อ และวัฒนธรรม (Culture) ของบริษัทฯ อีกด้วย การให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการป้องกันโรคต่าง ๆ รวมทั้งการรักษา ถือเป็นภารกิจหลักประการหนึ่ง ในปีนี้ทางบริษัทฯ จึงได้สานต่อโครงการศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชน (Pfizer First-aid Center) ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือสังคมโดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย และมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ที่ริเริ่มขึ้นในปี 2562  โดยเป้าหมายเปิดให้บริการศูนย์ปฐมพยาบาลฯ ทั้งสิ้น 10 แห่งทั่วประเทศภายในปี 2567 ปัจจุบันเปิดให้บริการไปแล้วทั้งสิ้น 9 แห่ง ใน 8 จังหวัด ได้แก่ อุทัยธานี บุรีรัมย์ ระนอง เชียงใหม่ (2 ศูนย์) จันทบุรี พังงา เพชรบุรี และสตูล เพื่อให้บริการแก่นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียน กลุ่มบุคลากรภายในโรงเรียน และคนในชุมชน ดูแลรักษาอาการเจ็บป่วย ปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกต้อง และประสานงานส่งต่อผู้ป่วยให้กับหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในกรณีเมื่อพบอาการเจ็บป่วยที่ต้องได้รับการดูแลจากบุคลากรทางการแพทย์อย่างใกล้ชิด โดยมีแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่รับผิดชอบสนับสนุนในการเติมยาสามัญประจำบ้านที่พร่องปริมาณลง รวมถึงแวะเวียนมาให้คำแนะนำและให้บริการตรวจสุขภาพกับชุมชนตามแผนงานที่วางไว้ โดยมีวัด สถานศึกษา หน่วยราชการอื่น ๆ ในพื้นที่ และชาวชุมชน ร่วมให้การสนับสนุนในการบำรุงรักษาศูนย์ฯ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อศูนย์พยาบาลฯ ของหน่วยงานในพื้นที่ และมีการใช้งานต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชนไฟเซอร์ยังเป็นศูนย์กลางของการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการดูแลสุขอนามัย และให้ความรู้ทางด้านสุขภาพในโอกาสต่าง ๆ เพื่อให้เด็ก ๆ ในโรงเรียนและชุมชนสามารถเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้สะดวกขึ้น"

"ภายในงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลแก่งกระจาน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านมะขามโพรง ได้จัดนิทรรศการประมวลภาพการออกหน่วยตรวจสุขภาพฟันให้แก่นักเรียน การให้ความรู้เรื่องสุขภาพช่องปาก การฉีดวัคซีนที่จำเป็นต่าง ๆ ให้แก่เยาวชนในพื้นที่ และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการนวดแผนไทยจากสมุนไพรฝีมือนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง นอกจากนี้ ทีมพนักงานจิตอาสาจากมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย และ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ยังร่วมให้ความรู้ ก่อนจัดเลี้ยงไอศกรีมแก่น้อง ๆ และผู้ที่มาร่วมงาน"

"บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน การส่งมอบอาคารศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชน (Pfizer First-aid Center) แห่งที่ 9 ในวันนี้ เป็นอีกหนึ่งความประทับใจ ที่ได้เห็นศูนย์แห่งนี้เสร็จสมบูรณ์อย่างสง่างามด้วยความร่วมมือร่วมใจขององค์กรพันธมิตรทุกภาคส่วน ขอบคุณทุกท่านที่ได้สร้างเครือข่าย สร้างความร่วมมือ ทุ่มเทเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพของชุมชน ทำให้บริษัทฯ มั่นใจว่าชุมชนชาวบ้านห้วยกวางจริง และหน่วยงานข้างเคียง พร้อมที่จะดูแลหล่อเลี้ยงศูนย์ฯ ให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต" ดร.นพ.นิรุตติ์ กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา: MindTouch

มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย เดินหน้าสานต่อโครงการสร้างสรรค์สังคมไทย ส่งมอบอาคารศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชน (Pfizer First-aid Center) แห่งที่ 9

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๔ มิ.ย. ห้างเซ็นทรัลชิดลม ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ประกาศความเป็นเลิศบนเวทีนานาชาติ คว้ารางวัล ห้างสรรพสินค้าแห่งปี ที่สุดแห่งภาคพื้นเอเชียจากเวทีใหญ่ Retail Asia Awards
๑๔ มิ.ย. ดร.คงกระพัน แถลงกลยุทธ์ พร้อมขับเคลื่อน ปตท. ให้แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตระดับโลกอย่างยั่งยืน
๑๔ มิ.ย. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่สตรีแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๔ มิ.ย. มกอช. นั่งหัวโต๊ะประชุม EWG-OA พิจารณามาตรฐานเกษตรอินทรีย์
๑๔ มิ.ย. พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม ฟันเฟืองขับเคลื่อนตลาดที่อยู่อาศัยภายใต้เศรษฐกิจสีรุ้ง (Rainbow Economy)
๑๔ มิ.ย. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จัดคอนเสิร์ต CIMB Concert : 15 Years of Growing Forward ฉลองครบรอบ 15 ปี ด้วยสุดยอด 15 ศิลปิน วันเสาร์ที่ 10 ส.ค. 2567 พารากอน
๑๔ มิ.ย. กรมโยธาฯ ร่วมพัฒนา คลองแม่ข่า จับมือ อจน. เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำใส สร้างอุโมงค์บายพาสส่งตรงสู่แม่น้ำปิง
๑๔ มิ.ย. ช่อง 5 ปรับรายการข่าวใหม่ มุ่งเน้นเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ เสริมทัพผู้ประกาศข่าวรุ่นใหม่และคนข่าวมืออาชีพ
๑๔ มิ.ย. ม.ศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์คุณภาพ 6 ท่าน ผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ SPU PSF รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 3 ระดับที่ 2 และระดับที่
๑๔ มิ.ย. เติมบางจากไฮพรีเมียม นำสลิปแลกรับเครื่องดื่มอินทนิลฟรี