นีเวีย ชวนสร้างพลังใจแบ่งความห่วงใยผ่านโครงการ นีเวีย ชวนแชร์ ส่งต่อความห่วยใยสร้างพลังใจแก่ผู้ป่วยมะเร็ง NIVEA Supporting Moment of Care

พฤหัส ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ ๑๑:๔๕
เมื่อการดูแลยามเจ็บไข้ไม่ใช่เพียงการรักษาทางการแพทย์ แต่ยังรวมถึงการดูแลและการแสดงถึงความเข้าใจและห่วงใย โดยเฉพาะ "มะเร็ง" โรคที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของประชากรทั่วโลก นีเวีย ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวระดับโลก ที่ได้รับความไว้วางใจในการดูแลผิวจากคนไทยมากว่าสามสิบปี ห่วงใยและเข้าใจถึงความต้องการของผู้ป่วย มุ่งหวังให้พวกเขาได้เข้าถึงการดูแลสุขภาพใจควบคู่ไปกับการรักษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า จึงได้เปิดโครงการ "นีเวีย ชวนแชร์ ส่งต่อความห่วงใยสร้างพลังใจแก่ผู้ป่วยมะเร็ง" (NIVEA Supporting Moment of Care) มอบรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์นีเวีย หนึ่งบาทต่อหนึ่งชิ้น รวมสูงสุดสามล้านบาท ผ่านร้านค้าพันธมิตรที่ร่วมรายการทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ถึง 24 มิถุนายน 2567 โดยจะมอบให้แก่มูลนิธิเครือข่ายมะเร็ง เพื่อใช้ในกิจกรรมการดูแลและสนับสนุนผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัวให้ตระหนักรู้และเข้าใจโรคมะเร็ง สามารถดูแลรักษาตนเองได้อย่างถูกต้อง รวมถึงกิจกรรมที่สร้างกำลังใจให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ให้มีแรงใจสามารถต่อสู้กับโรคมะเร็งต่อไปได้อย่างเข้มแข็ง
นีเวีย ชวนสร้างพลังใจแบ่งความห่วงใยผ่านโครงการ นีเวีย ชวนแชร์ ส่งต่อความห่วยใยสร้างพลังใจแก่ผู้ป่วยมะเร็ง NIVEA Supporting Moment of Care

โครงการนี้เป็นหนึ่งในปฏิญาณและภารกิจระดับโลกของ ไบเออร์สด๊อรฟ ที่เล็งเห็นถึงปัญหาในองค์กรจึงต้องการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและส่งเสริมความคิดเชิงบวกในองค์กรเพื่อให้พนักงานเหล่านั้นได้มีกำลังใจและรับมือกับโรคร้ายได้อย่างเข้มแข็ง เพราะการสำรวจของบริษัทพบว่า 46% ของพนักงานไบเออร์สด๊อรฟได้รับผลกระทบจากภาวะเจ็บป่วยวิกฤตอย่างโรคมะเร็ง และเลือกจะไม่เปิดเผยให้ที่ทำงานรู้ และ 64% ของพนักงานเชื่อว่าภาวะเจ็บป่วยวิกฤตเป็นเสมือนตราบาปในที่ทำงาน จึงทำให้ไบเออร์สด๊อรฟต้องการหาวิธีที่จะช่วยสร้างสมดุลระหว่างงานและชีวิตให้กับพนักงานและบุคคลแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบ

ในวันมะเร็งโลกประจำปี 2566 (World Cancer Day 2023) ไบเออร์สด๊อรฟ ได้ทำงานร่วมกันเหล่าพันธมิตรในการริเริ่ม "ปฏิญาณว่าด้วยการทำงานร่วมกับมะเร็ง" (Working with Cancer Pledge) ขึ้นและได้ออกเป็นนโยบาย "ภาวะเจ็บป่วยวิกฤตระดับโลก" (Global Critical Illness Policy) ในอีกหนึ่งปีให้หลัง โดยมีการกำหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานสำหรับพนักงานไบเออร์สด๊อรฟทุกคนทั่วโลก โดยทางองค์กรจะให้การสนับสนุนพนักงานและสมาชิกครอบครัวของพนักงานที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นมะเร็งหรือโรคอื่นที่คุกคามถึงชีวิตให้มีสิทธิได้รับสวัสดิการและความคุ้มครองในการทำงานอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม เช่น การรักษาสถานภาพงานเป็นเวลาหนึ่งปี พร้อมรับเงินค่าจ้างเต็มจำนวน

นายวินเซนต์ วอร์เนอรี่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ จำกัด กล่าวว่า "ที่ไบเออร์สด๊อรฟ สุขภาวะและสุขภาพที่ดีของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด การเจ็บป่วยที่คุกคามชีวิตเป็นประสบการณ์ที่ไม่ว่าใครย่อมไม่อยากถูกทอดทิ้งและกังวลถึงสถานะหน้าที่การงาน หรือความมั่นคงทางการเงิน นอกเหนือจากที่ต้องเผชิญกับการรับการรักษาแล้ว ผมรู้สึกดีใจที่นโยบาย "ภาวะเจ็บป่วยวิกฤตระดับโลก" ช่วยให้เราสามารถแบ่งเบาความกังวลของพนักงานเราทั่วโลกที่ประสบภาวะเจ็บป่วยวิกฤตในช่วงเวลาที่ยากลำบากและช่วยให้พวกเขาได้ใช้เวลาไปกับการรักษาตัวอย่างเต็มที่ คำว่า Care ที่ไบเออร์สด๊อรฟ มีความหมายเกินกว่าการดูแลผิวพรรณ และมันยังฝังรากลึกอย่างแข็งแกร่งในวัฒนธรรมองค์กรของพวกเรา การยอมรับและแบ่งปันความห่วงใยซึ่งกันและกันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องทำ แต่มันเป็นการแสดงให้เห็นถึงมนุษยธรรม ซึ่งความเห็นอกเห็นใจนี้เป็นแรงบันดาลใจให้เราอยู่เคียงข้างกันเสมอ"

โครงการ "นีเวีย ชวนแชร์ ส่งต่อความห่วงใยสร้างพลังใจแก่ผู้ป่วยมะเร็ง" (NIVEA Supporting Moment of Care) เกิดขึ้นเพราะต้องการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ป่วยและครอบครัวของผู้ป่วยมะเร็งทุกประเทศในอาเซียน และยังเป็นการต่อยอดจากนโยบายของบริษัท ไบเออร์สด๊รอฟ จำกัด ประเทศเยอรมนี เจ้าของแบรนด์นีเวีย อีกด้วย สำหรับประเทศไทย นีเวีย จะมอบรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นีเวียทุกประเภท หนึ่งบาทต่อหนึ่งชิ้น รวมสูงสุดสามล้านบาทแก่มูลนิธิเครือข่ายมะเร็ง เพื่อนำไปจัดทำกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจแก่ผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น อาสาสมัครร่วมในกลุ่มไลน์อาสาเพื่อนมะเร็ง เวิร์กชอปเรียนรู้และเข้าใจการดูแลรักษามะเร็ง กลุ่มพูดคุยแนะแนวและสร้างกำลังใจโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ป่วยมะเร็ง และเวิร์กชอปทำงานแฮนด์เมดเป็นของให้กำลังใจผู้ป่วยมะเร็ง นอกจากนี้ นีเวียยังร่วมสนับสนุนในการดูแลผู้ป่วยด้วยการช่วยเหลือในการเดินทางไปรับการรักษา และมอบผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณนีเวีย ได้แก่ นีเวียครีมตลับสีฟ้า จำนวน 2,000 ชิ้น นีเวียแฮนด์ครีม จำนวน 5,000 ชิ้น และนีเวียลิปแคร์ จำนวน 5,000 ชิ้น แก่ผู้ป่วยมะเร็งในความดูแลของมูลนิธิเครือข่ายมะเร็งและพันธมิตรอีก 11 แห่ง ทั่วประเทศ

นางสาวสเตฟานี แบร์โรล รองประธานกรรมการอาวุโส ภูมิภาคอาเซียน บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ กล่าวเสริมว่า"โครงการ นีเวีย ชวนแชร์ ส่งต่อความห่วงใยสร้างพลังใจแก่ผู้ป่วยมะเร็ง (NIVEA Supporting Moment of Care) เป็นอีกบทพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นถึงพันธกิจของเราอย่าง Care Beyond Skin ที่เป็นมากกว่าแค่การส่งมอบผลิตภัณฑ์ดูแลผิวคุณภาพเยี่ยม แต่ยังเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ทั้งสำหรับผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม และสังคม ซึ่งสอดรับกับนโยบาย "ภาวะเจ็บป่วยรุนแรง" ที่เป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานของ ไบเออร์สด๊อรฟ ทั่วโลก และต่อยอดมาสู่เพื่อนร่วมสังคมทั้งในระดับอาเซียน และในประเทศไทย เพราะนีเวียไม่เพียงดูแลแค่ผิวกายภายนอก แต่เรายังดูแลถึงจิตใจภายใน โดยเฉพาะช่วงเวลาเจ็บป่วย และเผชิญโรคร้าย ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนต้องการพลังใจ รวมทั้งอยากได้ความห่วงใยและความเข้าใจจากคนรอบตัว โครงการนี้นอกจากมุ่งหวังที่จะช่วยแบ่งปัน ความห่วงใยไปยังผู้ป่วยมะเร็งและผู้ดูแลให้ได้รับความรู้ในการดูแลรักษามะเร็งอย่างถูกต้องแล้ว เรามุ่งหวังที่จะช่วยเสริมสร้างกำลังใจให้ผู้ป่วยสามารถเผชิญโรคร้ายด้วยพลังใจที่เข้มแข็ง ให้สามารถก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาที่อยากลำบากไปได้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคต"

ทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างกำลังใจและส่งต่อความห่วงใยถึงผู้ป่วยมะเร็ง ให้มีพลังใจในการก้าวเดินต่อไปได้อย่างเข้มแข็ง พร้อม ๆ กับการดูแลผิวให้สวยสุขภาพดีไปกับนีเวียได้อย่างง่ายดาย เพียงซื้อผลิตภัณฑ์ นีเวียจากร้านค้าพันธมิตรที่ร่วมรายการทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 24 มิถุนายน 2567 โดย นีเวีย บริจาค หนึ่งบาทต่อหนึ่งชิ้น เพื่อสมทบทุนมูลนิธิเครือข่ายมะเร็ง เพื่อส่งกำลังใจให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งและครอบครัวให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากได้อย่างเข้มแข็ง

ด้วยตระหนักถึงปัญหาด้านคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีของผู้คน นอกจากโครงการนี้ นีเวีย ภายใต้ บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) ยังได้ดำเนินโครงการสนับสนุนด้านการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ สมทบทุนการทำวิจัยและพัฒนาวัคซีนไวรัสโควิด-19 แก่ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การสนับสนุนแอลกอฮอล์มาตรฐานการแพทย์ จำนวน 20,000 ลิตร แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศกว่า 1,000 แห่ง และนีเวีย ครีม ตลับสีฟ้า รุ่นพิเศษ จำนวน 86,000 ชิ้น แก่บุคลากรทางการแพทย์ และสถานพยาบาล ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกด้วย

ที่มา: สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๐๗ น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง ตอกย้ำที่สุดของแบรนด์ครองใจแฟนบอล-ผลักดันวงการฟุตบอลไทย
๑๗:๔๐ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ คว้ารางวัลระดับโลก Global Brand Awards 2024 ตอกย้ำสุดยอดโรงภาพยนตร์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
๑๗:๕๐ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ส่งโครงการมิกซ์ยูส Silom Edge คว้า Fitwel มาตรฐานระดับโลก การันตีสุขภาวะที่ดีของผู้ใช้อาคาร
๑๖:๐๓ ท่องไปในโลกแห่งศิลปะนามธรรม จากการแสวงหาความเป็นไปได้อย่างไม่มีสิ้นสุด นิทรรศการแรกในประเทศไทยของศิลปินชื่อดังระดับโลก เมกุรุ
๑๖:๐๘ วว. ร่วมฉลอง 26 ปี สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เราวัดวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ ที่ยั่งยืน พร้อมโชว์ศักยภาพงานบริการวิทยาศาสตร์
๑๖:๔๖ ยัวซ่า แบตเตอรี่ เดินหน้าโครงการ YUASA FOOTBALL INSPIRATION 2024 สนามที่ 2 ณ สนาม TX Park Soccer Stadium
๑๖:๒๗ นวัตกรรมแฟชั่นเพื่อการเปลี่ยนแปลง: ผู้ร่วมก่อตั้ง Hope-Bangkok คุณ Johanna Levy ได้รับรางวัลด้านมนุษยธรรม
๑๖:๔๖ มูอิน กรุงเทพฯ ร่วมกับอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ เตรียมจัดปาร์ตี้ดีเจระเบิดความมันส์ต้อนรับเดือนไพรด์
๑๖:๒๘ OCEAN LIFE ไทยสมุทร ส่งโอเชี่ยนไลฟ์ เบทเทอร์ ไลฟ์ 95/60 (Package) แบบประกันตลอดชีพแนวคิดใหม่ ที่จะช่วยให้คุณออกแบบอนาคตที่ดียิ่งกว่าสำหรับวัยเกษียณ
๑๖:๑๐ CIMB THAI ชวนลูกค้าเปิดบัญชีเพื่อการลงทุน ซื้อหุ้นกู้ไม่ต้องออกใบ ฝากใบหุ้นกู้ไว้กับ Digital Custodian ผ่านแอป CIMB