บลจ.ไทยพาณิชย์ มองโอกาสลงทุนหุ้นจีน คาดมีโมเมนตัมเป็นบวกมากขึ้น เปิดกองทุน SCBDSHARC1YK หาโอกาสสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มกับ HSCEI Index เสนอขายวันที่ 22 เม.ย. - 7 พ.ค. 67

จันทร์ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ ๑๐:๔๕
นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือ SCBAM เปิดเผยว่า ตลาดหุ้นจีนมีทิศทางการปรับตัวดีขึ้น หลังจากที่ภาครัฐจีนออกนโยบายมาตรการด้านตลาดทุนเพื่อเสริมเสถียรภาพตลาดหุ้นจีนและเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ประกอบกับจีนเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งเห็นได้จากตัวเลข PMI ภาคการผลิตของจีนเดือนมีนาคม 2567 รวมถึงการรายงานดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจนอกภาคการผลิต ดัชนีรวมภาคการผลิตและบริการ ที่มีการขยายตัวสูงกว่าร้อยละ 50 โดยภาคการผลิตมีการขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบครึ่งปีที่ผ่านมา และสร้างสถิติสูงสุดในรอบหนึ่งปี จึงมองเป็นปัจจัยหนุนให้ตลาดหุ้นจีนมีโอกาสกลับมาฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป อย่างไรก็ดี ตลาดหุ้นจีนอาจยังมีปัจจัยกดดันจากปัญหาภาคอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงความตึงเครียดทางการเมืองและการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ-เทคโนโลยีระหว่างสหรัฐฯ- จีนที่อาจส่งผลให้เกิดความผันผวนในบางจังหวะ แต่โอกาสที่ตลาดจะปรับตัวลงแบบรุนแรงในระยะ 12 เดือนข้างหน้าค่อนข้างจำกัด อย่างไรก็ดี SCBAM ยังมองเป็นโอกาสสำหรับการลงทุนกับตลาดหุ้นจีนด้วยกลยุทธ์บริหารจัดการที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหุ้นจีนทั้งในจังหวะขาขึ้นและขาลง ผ่านตลาดหุ้นจีน H-Shares โดยอ้างอิงตามดัชนี Hang Seng China Enterprises (HSCEI Index) ควบคู่ไปกับการลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดีที่มีความผันผวนต่ำ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ลงทุนที่นักลงทุนให้การตอบรับดีมาโดยตลอดจากการออกเสนอขายกองทุนในช่วงที่ผ่านมา SCBAM จึงเปิดกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Double Structured Complex Return 1YK หรือ SCBDSHARC1YK โดยจะเปิดเสนอขายครั้งแรกและครั้งเดียวระหว่างวันที่ 22 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2567 นี้ เริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำ 500,000 บาท
บลจ.ไทยพาณิชย์ มองโอกาสลงทุนหุ้นจีน คาดมีโมเมนตัมเป็นบวกมากขึ้น เปิดกองทุน SCBDSHARC1YK หาโอกาสสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มกับ HSCEI Index เสนอขายวันที่ 22 เม.ย. - 7 พ.ค. 67

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Double Structured Complex Return 1YK ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย หรือ SCBDSHARC1YK กองทุน Complex Fund อายุ 1 ปี ที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการแบ่งนโยบายการลงทุนเป็น 2 ส่วน คือ (1) โอกาสรับผลตอบแทนคงที่จากการลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝากระดับ Investment Grade ทั้งในและต่างประเทศ ในสัดส่วนร้อยละ 98.30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) โดยมีการป้องความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน จึงสามารถช่วยลดความเสี่ยงการขาดทุนเงินต้นได้ (2) โอกาสรับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่มีลักษณะการจ่ายแบบ Twin Win จากการลงทุนในสัญญาออปชั่นที่อ้างอิงกับการเคลื่อนไหวของดัชนี Hang Seng China Enterprises หรือ HSCEI Index ร้อยละ 1.70 ของ NAV เพื่อหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงของราคาดัชนี HSCEI ทั้งขาขึ้นและขาลง ที่ไม่เกินกรอบการพิจารณาการรับผลตอบแทน +/- 27% (Knock out level) และมี Strike Level ที่ +/-5% ประกอบการพิจารณาในผลตอบแทนส่วนที่ 2 นี้(*) เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ก็จะทำให้มีโอกาสรับผลตอบแทนส่วนเพิ่มสูงสุดที่เป็นไปได้ที่ 11% ซึ่งหากราคาดัชนีอ้างอิงเปลี่ยนแปลงเกินกว่า Knock out level ที่กำหนดไว้ระหว่างอายุสัญญา หรือเปลี่ยนแปลงไม่เกินกว่า Strike level ณ วันพิจารณาสัญญา อาจทำให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มนี้ แต่ยังคงได้รับผลตอบแทนในอัตราคงที่จากการลงทุนในส่วนของตราสารหนี้และเงินฝาก

(*การคำนวณผลตอบแทนคาดการณ์สูงสุดที่เป็นไปได้ คำนวณจากระดับราคาดัชนีอ้างอิงที่เป็นราคาปิดตามเวลาของ The Stock Exchange of Hong Kong (HKEX) และค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนจะส่งผลต่อผลตอบแทนส่วน Warrant)

กองทุนมีความเสี่ยงผิดชำระหนี้ (default risk) ที่อาจเกิดขึ้นจากการผิดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร/เงินฝาก ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวนได้ และผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 1 ปี หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก กองทุนนี้เป็นการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนซึ่งมีปัจจัยอ้างอิง มีความแตกต่างจากการลงทุนในปัจจัยอ้างอิงโดยตรง จึงอาจทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาของปัจจัยอ้างอิงได้ (ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีปัจจัยอ้างอิง (underlying asset) และกำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงดังกล่าว)

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนการลงทุน ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมและหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ บลจ.ไทยพาณิชย์ โทร.02-777-7777 และผู้สนับสนุนการขายทุกราย หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://scbam.info/3xEyXUt

สนใจลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน SCB Easy หรือเปิดบัญชีลงทุนด้วยตนเองผ่าน SCBAM Fund Click ได้ที่ https://scbamfundclick.app.link/download

ที่มา: บลจ.ไทยพาณิชย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๒ ก.ค. ทีม PropBea 4 นักศึกษาเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย คว้าทุนทำธุรกิจ 1 แสนบาท
๑๒ ก.ค. Thailand Coffee Fest 2024 คอมมูนิตี้กาแฟไทยที่เชื่อมโยงทุกเจเนอเรชั่น ร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์ และความหอมกรุ่นของกาแฟไปกับเรา ตั้งแต่วันนี้-14 ก.ค. อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5 - 8
๑๒ ก.ค. กรมอนามัย-กทม. ยกระดับ Street Food การันตีป้าย SAN Plus ตลาดซอยอารีย์ 1 แห่งแรก
๑๒ ก.ค. กปภ. เตือนประชาชนระวังลิงก์ปลอม หลอกให้อัปเดต PWA Plus Life
๑๒ ก.ค. สจล.ร่วมกับสถาบัน Fraunhofer IMW เยอรมนี สร้างความร่วมมือด้านงานวิจัย เพิ่มโอกาสการศึกษา พร้อมดัน ต้นธูปฤาษี สู่นวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง
๑๒ ก.ค. ที ลีสซิ่ง เดินหน้าโครงการ ที ลีสซิ่ง เปื้อนยิ้ม เพิ่มห่วงใย มุ่งยกระดับความปลอดภัย บนท้องถนน ตรวจสภาพรถฟรี สัญจร ตลาดไท
๑๒ ก.ค. โก โฮลเซลล์ เปิดโลก แซลมอน-เทราต์ ชูความหลากหลาย ปลา(สี)ส้ม เมนูฮิตสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อผู้ประกอบการร้านอาหาร
๑๒ ก.ค. สจล.ร่วมกับสถาบัน Fraunhofer IMW เยอรมนี สร้างความร่วมมือด้านงานวิจัย เพิ่มโอกาสการศึกษา พร้อมดัน ต้นธูปฤาษี สู่นวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง
๑๒ ก.ค. หุ้นกู้ WEH ครั้งที่ 1/67 เปิดจองวันแรก กระแสตอบรับดี สถาบัน-รายใหญ่เชื่อมั่น
๑๒ ก.ค. ก.ล.ต. เดินหน้าผลักดันการลงทุนอย่างยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศของกองทุน เน้นย้ำให้ระดับบริหารของ บลจ. ขับเคลื่อนการนำ ESG