MARKETING PLANNING AND STRATEGY'S TERM PROJECTUTCC x SINGHA CORPORATION ปีที่ 3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

จันทร์ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ ๑๑:๑๔
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับความร่วมมือจาก Corporate Capability & Sustainable Development (CCSD) บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด จัดโครงการ MARKETING PLANNING AND STRATEGY'S TERM PROJECT UTCC x SINGHA CORPORATION ปีที่ 3 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิชา BK 328 การวางแผนและกลยุทธ์การตลาด จัดประกวดแข่งขันแผนกลยุทธ์การตลาด และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ SINGHA LEMON SODA เพื่อให้นักศึกษา นำเสนอแผนกลยุทธ์การตลาดและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ SINGHA LEMON SODA โดยมีคณะกรรมการจำนวน 6 ท่าน จากทีม Singha Lemon Soda คุณสุภาณี กระทุ่มเขตต์ (Brand Manager) คุณชนาภา กมลอมฤทธิ์ (Assistant Brand Manager) และทีม Corporate Capability & Sustainable Development (CCSD) คุณศุภลักษณ์ รัตนรังสิมันต์ (ผู้จัดการแผนกส่งเสริมสังคม) คุณธันยพร โชควิวัฒน (Project Manager) คุณฐิติวรรณ กลั่นรอด (เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสังคม 2) และคุณณัชคุณ กุญชร ณ อยุธยา (เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสังคม) โดยมี รศ.ดร.นภวรรณ คณานุรักษ์ เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาและประสานงานกับบริษัทฯ ณ ห้อง 5402 อาคาร 5 ชั้น 4 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
MARKETING PLANNING AND STRATEGY'S TERM PROJECTUTCC x SINGHA CORPORATION ปีที่ 3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๔ มิ.ย. ห้างเซ็นทรัลชิดลม ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ประกาศความเป็นเลิศบนเวทีนานาชาติ คว้ารางวัล ห้างสรรพสินค้าแห่งปี ที่สุดแห่งภาคพื้นเอเชียจากเวทีใหญ่ Retail Asia Awards
๑๔ มิ.ย. ดร.คงกระพัน แถลงกลยุทธ์ พร้อมขับเคลื่อน ปตท. ให้แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตระดับโลกอย่างยั่งยืน
๑๔ มิ.ย. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่สตรีแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๔ มิ.ย. มกอช. นั่งหัวโต๊ะประชุม EWG-OA พิจารณามาตรฐานเกษตรอินทรีย์
๑๔ มิ.ย. พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม ฟันเฟืองขับเคลื่อนตลาดที่อยู่อาศัยภายใต้เศรษฐกิจสีรุ้ง (Rainbow Economy)
๑๔ มิ.ย. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จัดคอนเสิร์ต CIMB Concert : 15 Years of Growing Forward ฉลองครบรอบ 15 ปี ด้วยสุดยอด 15 ศิลปิน วันเสาร์ที่ 10 ส.ค. 2567 พารากอน
๑๔ มิ.ย. กรมโยธาฯ ร่วมพัฒนา คลองแม่ข่า จับมือ อจน. เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำใส สร้างอุโมงค์บายพาสส่งตรงสู่แม่น้ำปิง
๑๔ มิ.ย. ช่อง 5 ปรับรายการข่าวใหม่ มุ่งเน้นเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ เสริมทัพผู้ประกาศข่าวรุ่นใหม่และคนข่าวมืออาชีพ
๑๔ มิ.ย. ม.ศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์คุณภาพ 6 ท่าน ผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ SPU PSF รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 3 ระดับที่ 2 และระดับที่
๑๔ มิ.ย. เติมบางจากไฮพรีเมียม นำสลิปแลกรับเครื่องดื่มอินทนิลฟรี