แซดทีอีจับมือทรู คอร์ปอเรชั่น ชูนวัตกรรมสุดล้ำ เพื่อยกระดับโครงข่าย 5G ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น

ศุกร์ ๐๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ๑๒:๔๕
เผยโฉมเครือข่ายดิจิทัลล้ำสมัย พร้อมใช้งานในไทยคาดเสาสัญญาณแต่ละจุดสามารถประหยัดพลังงานได้มากถึง 3,820 kWh ต่อปี และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1,910 กิโลกรัม จากการใช้นวัตกรรม 12TR UBR และโซลูชั่น PowerPilot 30 เมษายน 2567 กรุงเทพฯ ประเทศไทย - แซดทีอี คอร์ปอเรชั่น (ZTE Corporation) (0763.HK / 000063.SZ) ผู้ให้บริการโซลูชั่นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชั้นนำระดับโลก ได้ร่วมมือกับ ทรู คอร์ปอเรชั่น บริษัทโทรคมนาคม -เทคโนโลยีชั้นนำอันดับ 1 ของไทย เปิดตัวเครือข่ายดิจิทัลล้ำสมัยสำหรับการใช้งานเพิ่มคุณภาพโครงข่าย 5G โดยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นตามการเติบโตของภาคการท่องเที่ยว และสอดรับกับวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ Customer - Centric Single Grid Network ของทรู คอร์ปอเรชั่นจากสถานการณ์ปัจจุบันที่ผู้ใช้จำนวนมากหันมาใช้โครงสร้างเครือข่ายพื้นฐานมากยิ่งขึ้น
แซดทีอีจับมือทรู คอร์ปอเรชั่น ชูนวัตกรรมสุดล้ำ เพื่อยกระดับโครงข่าย 5G ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น

ทรู คอร์ปอเรชั่น มีความตั้งใจที่จะบูรณาการโครงข่าย 5G เข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลที่ล้ำสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพของเครือข่าย และความร่วมมือกับแซดทีอีในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทรู คอร์ปอเรชั่น ในการตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มนักท่องเที่ยว และส่งเสริมภาคธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การติดตั้งโครงข่าย 5G ที่มีขนาดใหญ่ในประเทศไทย ทำให้เกิดการบริโภคพลังงานที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก รวมถึงข้อจำกัดของพื้นที่ติดตั้งเสาสัญญาณ ดังนั้น เพื่อรับมือกับความท้าทายดังกล่าวที่มาพร้อมกับโครงข่าย 5G ทรู คอร์ปอเรชั่น จึงร่วมมือกับแซดทีอี เปิดการใช้งานอุปกรณ์ส่งสัญญาณวิทยุอัลตราบรอดแบนด์ (UBR) รหัส 12TR ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะตัว รวมถึงการใช้โซลูชันประหยัดพลังงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI (PowerPilot) โดยนวัตกรรมนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครือข่ายของทรูได้เป็นอย่างมาก ด้วยจำนวนโมดูลต่อสถานีฐานที่ลดลงถึง 83% และน้ำหนักของอุปกรณ์ที่ลดลง 60% ทรูจึงมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะด้วยเครือข่ายที่มีสมรรถนะสูงกว่าและคุณภาพที่เหนือกว่าด้วยนวัตกรรมสุดพิเศษภายใต้ความร่วมมือระหว่างทรูกับแซดทีอีนี้ คาดว่าเสาสัญญาณแต่ละจุดจะสามารถประหยัดพลังงานได้ประมาณ 3,820 kWh ต่อปี และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1,910 กิโลกรัม จากการใช้นวัตกรรม 12TR UBR และโซลูชัน PowerPilot ซึ่งตัวเลขดังกล่าวเน้นย้ำให้เห็นถึงความสามารถของยุทธศาสตร์ Customer - Centric Single Grid Network ของทรู คอร์ปอเรชั่น ในการสร้างผลกระทบที่ดีและยั่งยืนต่อวิถีชีวิตของคนไทย

รวมถึงการเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับสังคมไทยอีกด้วยความร่วมมือระหว่างทรู คอร์ปอเรชั่น กับแซดทีอีในครั้งนี้ นับเป็นหมุดหมายที่สำคัญของบริษัททั้งสองในการก้าวเข้าสู่อนาคตแห่งการเป็นองค์กรดิจิทัลอัจฉริยะ ซึ่งจะนำพาโอกาสทางการเติบโตใหม่ ๆ มาสู่ภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทย ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ความร่วมมืออย่างแข็งขันระหว่างสององค์กรในครั้งนี้จะช่วยผลักดันให้ทรู คอร์ปอเรชั่น สามารถบรรลุเป้าหมายต่าง ๆ ทั้งทางด้านเครือข่ายและสิ่งแวดล้อม พร้อมตอกย้ำถึงจุดยืนในฐานะผู้นำด้านโทรคมนาคม-เทคโนโลยี อันดับ 1 ของไทย ผ่านการให้บริการที่มีมาตรฐานชั้นสูง และการส่งเสริมความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค

เกี่ยวกับ ทรู คอร์ปอเรชั่นบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คือ บริษัทโทรคมนาคม-เทคโนโลยีชั้นนำอันดับ 1 ของไทย โดยมีผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวนมากกว่า 50 ล้านหมายเลขมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ในไทย มุ่งหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลเปลี่ยนผ่านวิถีชีวิตของผู้คนในประเทศและภูมิภาค ผ่านบริการมือถือ "แบรนด์ทรูมูฟ เอช และแบรนด์ดีแทค" บริการบรอดแบนด์อันดับ 1 "TrueOnline" และบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก "TrueVisions" รวมทั้งแอปพลิเคชัน "TrueID" และ "TrueX" เชื่อมโยงทุกไลฟ์สไตล์ดิจิทัลของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ประเภทตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ในกลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของโลกเป็นเวลา 6 ปีติดต่อกัน และยังติดอันดับต้นจากดัชนี FTSE4Good ด้วยคะแนนสูงสุดด้านสังคมในกลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคมโลก และได้รับเลือกเป็นสมาชิกต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 (พ.ศ. 2560-2566)

เกี่ยวกับ แซดทีอีเพื่ออนาคตที่ดีกว่า แซดทีอี จึงพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ มาช่วยเชื่อมโยงคนทั้งโลกอย่างต่อเนื่อง แซดทีอี เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีนวัตกรรมและโซลูชั่นแบบบูรณาการครบวงจร โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่ระบบไร้สาย ระบบใช้สาย อุปกรณ์ และบริการโทรคมนาคมระดับโลก ได้ให้บริการระบบให้แก่ประชากรกว่าหนึ่งในสี่ของประชากรโลก แซดทีอีจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างระบบนิเวศดิจิทัลอัจฉริยะ ให้ผู้คนจากทุกหนทุกแห่งเชื่อมต่อกันได้อย่างมั่นใจ แซดทีอี จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงและตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น www.zte.com.cn/global

ติดตามเราได้ที่เฟซบุ๊ก www.facebook.com/ZTECorpทวิตเตอร์ www.twitter.com/ZTEPressลิงค์อิน www.linkedin.com/company/zteยูทูบ www.youtube.com/@ZTECorporation ช่องทางติดต่อสำหรับสื่อมวลชนฝ่ายการสื่อสาร แซดทีอี คอร์ปอเรชั่นอีเมล: [email protected]

ที่มา: พีอาร์โฟกัส

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๔ มิ.ย. ห้างเซ็นทรัลชิดลม ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ประกาศความเป็นเลิศบนเวทีนานาชาติ คว้ารางวัล ห้างสรรพสินค้าแห่งปี ที่สุดแห่งภาคพื้นเอเชียจากเวทีใหญ่ Retail Asia Awards
๑๔ มิ.ย. ดร.คงกระพัน แถลงกลยุทธ์ พร้อมขับเคลื่อน ปตท. ให้แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตระดับโลกอย่างยั่งยืน
๑๔ มิ.ย. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่สตรีแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๔ มิ.ย. มกอช. นั่งหัวโต๊ะประชุม EWG-OA พิจารณามาตรฐานเกษตรอินทรีย์
๑๔ มิ.ย. พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม ฟันเฟืองขับเคลื่อนตลาดที่อยู่อาศัยภายใต้เศรษฐกิจสีรุ้ง (Rainbow Economy)
๑๔ มิ.ย. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จัดคอนเสิร์ต CIMB Concert : 15 Years of Growing Forward ฉลองครบรอบ 15 ปี ด้วยสุดยอด 15 ศิลปิน วันเสาร์ที่ 10 ส.ค. 2567 พารากอน
๑๔ มิ.ย. กรมโยธาฯ ร่วมพัฒนา คลองแม่ข่า จับมือ อจน. เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำใส สร้างอุโมงค์บายพาสส่งตรงสู่แม่น้ำปิง
๑๔ มิ.ย. ช่อง 5 ปรับรายการข่าวใหม่ มุ่งเน้นเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ เสริมทัพผู้ประกาศข่าวรุ่นใหม่และคนข่าวมืออาชีพ
๑๔ มิ.ย. ม.ศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์คุณภาพ 6 ท่าน ผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ SPU PSF รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 3 ระดับที่ 2 และระดับที่
๑๔ มิ.ย. เติมบางจากไฮพรีเมียม นำสลิปแลกรับเครื่องดื่มอินทนิลฟรี