DEXON ย้ำเป้ารายได้ 704 ล้านบาท ชูกลยุทธ์ดัน DTC และ DMS ชิงส่วนแบ่งทางการตลาด

ศุกร์ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ๐๙:๓๓
" เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี " ตั้งเป้ารายได้ปี 67 ที่ 704 ล้านบาท ลุยขยายตลาดต่างประเทศพร้อมเดินสายโรดโชว์สร้างเครือข่ายใน Big Event ทุกมุมโลก ในประเทศพร้อมดัน DTC และ DMS ชิงมาร์เก็ตแชร์หนุนรายได้ปี 67 โตต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯคาดว่าจะสามารถทำผลงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
DEXON ย้ำเป้ารายได้ 704 ล้านบาท ชูกลยุทธ์ดัน DTC และ DMS ชิงส่วนแบ่งทางการตลาด

ดร.มัลลิกา แก่กล้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ DEXON เปิดเผยว่า ผลประกอบการทางการเงิน (รวมบริษัทย่อย) มีรายได้รวมจำนวน  143  ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2566 ที่ 145 ล้านบาท หรือลดลง 1.9 % รายได้ของบริษัทฯมีลักษณะเป็นวัฎจักร และเป็นผลกระทบตามฤดูกาลจากธรรมชาติธุรกิจการให้บริการของเด็กซ์ซอนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีรายได้ในช่วงครึ่งแรกของปีต่ำกว่าช่วงครึ่งหลังของปี เนื่องด้วยกลุ่มลูกค้าหลักของเด็กซ์ซอนประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน การหยุดโรงงาน หรือการหยุดการเดินเครื่องของเครื่องจักร (Shut Down) เพื่อทำการดูแล ตรวจสอบ และซ่อมแซม จำเป็นต้องหยุดเครื่องจักรในช่วงเวลาที่มีปริมาณงานไม่หนาแน่น ซึ่งจะเป็นช่วงสิ้นปีทำให้ช่วงเวลาที่กลุ่มลูกค้าพร้อมที่จะให้บริษัทฯเข้าไปให้บริการตรวจสอบด้านวิศวกรรม กระจุกตัวในช่วงไตรมาสที่ 3 และไตรมาส 4 ของทุกๆปี

รายได้ของเด็กซ์ซอนในไตรมาส 1 ปี 2567 อยู่ในกรอบเป้าหมายที่บริษัทฯได้ตั้งไว้ที่ 140 - 145 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยรายได้ของบริษัทฯในไตรมาสที่ 1 ช่วงปี 2561 - 2565 ที่ 109 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นเป็น 145 ล้านบาทในปี 2566 โดยบริษัทฯมีแผนที่จะเพิ่มรายได้ให้มีการเติบโตต่อเนื่อง มีความสม่ำเสมอ และลดผลกระทบของรายได้ตามฤดูกาลโดยได้วางกลยุทธ์ผ่านการหารายได้เพิ่มขึ้นจากการขยายธุรกิจหลักไปยังตลาดต่างประเทศ การค้นหาหุ้นส่วนทางธุรกิจใหม่ๆ และการเพิ่มสัดส่วนรายได้ในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง เช่น การลงทุนในบริษัท เด็กซ์ซอน เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (DTC) และ บริษัท เด็กซ์ซอน เมคคานิคอล โซลูชั่นส์ จำกัด (DMS)  ทั้งนี้บริษัทฯมีผลการดำเนินงานขาดทุนจำนวน 6 ล้านบาท โดยมีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนในการให้บริการที่เกิดจากการผันแปรตามปริมาณงานตรวจสอบ จำนวน 5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.9% YoY ซึ่งเป็นต้นทุนด้านโครงการงานให้บริการตรวจสอบ ต้นทุนด้านบุคลากร และต้นทุนอุปกรณ์ ลำดับต่อมาคือค่าใช้จ่าย SG&A หรือค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทฯมีการจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศเยอรมันนี จึงทำให้มีต้นทุนด้านการจัดตั้งบริษัท และต้นทุนด้านบุคลากรเพิ่มขึ้น 5 ล้านบาทหรือคิดเป็น 11%  อย่างไรก็ดีบริษัทฯมีต้นทุนทางการเงินลดลง 2 ล้านบาท YoY หรือลดลง 59.8%  จากการคืนหนี้ระยะสั้น และระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ

เด็กซ์ซอนได้วางกลยุทธ์เชิงรุกในระยะยาวในการดำเนินงานของปี 2567 ด้วยการมุ่งเน้นการกระจายแหล่งที่มาของรายได้ (Diversifying revenue streams) และลดผลกระทบเกี่ยวเนื่องจากฤดูกาล ซึ่งสามารถทำได้โดยการขยายธุรกิจที่สร้างรายได้ประจำ (Recurring revenue) เพื่อให้บริษัทฯมีการเติบโตของรายได้ที่มั่นคงสามารถคาดการณ์ได้ และสร้างรายได้ได้อย่างต่อเนื่อง เช่นศูนย์ฝึกอบรม บริษัท เด็กซ์ซอน เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (DTC) ซึ่งให้บริการการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริม และยกระดับความรู้ความสามารถแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรช่วยให้บริษัทฯสามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาดนี้ และอีกธุรกิจคือบริษัท เด็กซ์ซอน เมคคานิคอล โซลูชั่นส์ จำกัด (DMS) ที่ดำเนินธุรกิจในการให้บริการงานออกแบบทางวิศวกรรม งานประกอบ งานโครงสร้าง รวมทั้งงานให้บริการบุคลากรทางด้านเครื่องกลและซ่อมบำรุงทั้งในส่วนงานท่อและโครงสร้างในทุกๆอุตสาหกรรม (Mechanical Solution) ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีต้นทุนลดลง และเป็นผลทำให้ประสิทธิผลของการผลิตเพิ่มขึ้น เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจให้กับกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯในระยะยาว ขณะเดียวกันบริษัทฯยังให้ความสำคัญกับฐานลูกค้าที่มีอยู่เดิม และความเชี่ยวชาญเฉพาะของบริษัทฯโดยเพิ่มความหลากหลายของบริการให้กับกลุ่มลูกค้าเดิมผ่านการนำเสนอที่จะช่วยส่งเสริมมูลค่าให้กับลูกค้าประจำของบริษัทฯ ซึ่งเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับความสำเร็จในตลาดเป้าหมายใหม่ของบริษัทฯ พร้อมทั้งยังมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าใหม่ด้วยธุรกิจใหม่ เพื่อขยายฐานการตลาด และโอกาสทางรายได้ บริษัทฯเชื่อมั่นว่าการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกที่จะขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศจะสามารถเพิ่มฐานรายได้ให้กับบริษัทฯได้อย่างมีนัยสำคัญ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

ที่มา: DEXON Technology

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๔ มิ.ย. ห้างเซ็นทรัลชิดลม ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ประกาศความเป็นเลิศบนเวทีนานาชาติ คว้ารางวัล ห้างสรรพสินค้าแห่งปี ที่สุดแห่งภาคพื้นเอเชียจากเวทีใหญ่ Retail Asia Awards
๑๔ มิ.ย. ดร.คงกระพัน แถลงกลยุทธ์ พร้อมขับเคลื่อน ปตท. ให้แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตระดับโลกอย่างยั่งยืน
๑๔ มิ.ย. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่สตรีแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๔ มิ.ย. มกอช. นั่งหัวโต๊ะประชุม EWG-OA พิจารณามาตรฐานเกษตรอินทรีย์
๑๔ มิ.ย. พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม ฟันเฟืองขับเคลื่อนตลาดที่อยู่อาศัยภายใต้เศรษฐกิจสีรุ้ง (Rainbow Economy)
๑๔ มิ.ย. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จัดคอนเสิร์ต CIMB Concert : 15 Years of Growing Forward ฉลองครบรอบ 15 ปี ด้วยสุดยอด 15 ศิลปิน วันเสาร์ที่ 10 ส.ค. 2567 พารากอน
๑๔ มิ.ย. กรมโยธาฯ ร่วมพัฒนา คลองแม่ข่า จับมือ อจน. เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำใส สร้างอุโมงค์บายพาสส่งตรงสู่แม่น้ำปิง
๑๔ มิ.ย. ช่อง 5 ปรับรายการข่าวใหม่ มุ่งเน้นเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ เสริมทัพผู้ประกาศข่าวรุ่นใหม่และคนข่าวมืออาชีพ
๑๔ มิ.ย. ม.ศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์คุณภาพ 6 ท่าน ผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ SPU PSF รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 3 ระดับที่ 2 และระดับที่
๑๔ มิ.ย. เติมบางจากไฮพรีเมียม นำสลิปแลกรับเครื่องดื่มอินทนิลฟรี