คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ม.ขอนแก่น สร้างนักบริหารและนักบัญชีมืออาชีพ สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอีสาน

จันทร์ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ๐๘:๑๒
จังหวัดขอนแก่น  เปรียบเสมือนหัวใจสำคัญของภาคอีสานที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาด้วยศักยภาพอันโดดเด่นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยชั้นนำใจกลางอีสาน  มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ พร้อมรองรับความต้องการของตลาดงาน โดยเฉพาะคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  ที่เปิดสอนหลักสูตรหลากหลาย ตอบโจทย์ทุกความต้องการ
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ม.ขอนแก่น สร้างนักบริหารและนักบัญชีมืออาชีพ สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอีสาน

รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กล่าวว่า "เป้าหมายของคณะคือสร้างและพัฒนานักบริหารธุรกิจ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และผู้ประกอบการให้มีความรู้ความสามารถในการแข่งขันทั้งในยุคปัจจุบันและอนาคต เรามีวิสัยทัศน์ในการเป็น "สถาบันการศึกษาชั้นนำและเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ได้มาตรฐานสากล" โดยมีเป้าหมายของวิสัยทัศน์คือ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ และ 1 ใน 20 ของอาเซียนภายในปี 2567

คณะเรามีความทันสมัยและมีคุณภาพ มีทางเลือกหลากหลายให้กับนักศึกษาที่สนใจเรียนทางด้านบริหารธุรกิจ เรามีการเรียนการสอนแบบเน้นผลลัพธ์จากการเรียนรู้ Outcome-based Education ที่ต้องการให้นักศึกษาทำได้จริง ไม่ได้มีเพียงความรู้ แต่ต้องมีความเข้าใจแล้วและมีทักษะ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ คณาจารย์ของเราเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากต่างประเทศ มีทั้งอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่มีคุณภาพ

นอกจากนี้ยังมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการรองรับการเรียนการสอนสองระบบทั้งออนไลน์และออนไซต์ มีเครื่องมือในการสอนทันสมัย มีห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง มี Production house ให้นักศึกษาสามารถผลิตสื่อได้ ห้องปฏิบัติการทางด้าน Hospitality ธุรกิจบริการ ธุรกิจโรงแรม ห้องปฏิบัติการทางด้านธุรกิจบริการ ห้องอาหารและเครื่องดื่ม ห้องปฏิบัติการทางด้านงานแม่บ้าน และมีโรงแรมบายาสิตา ที่มาสนับสนุนการเรียนการสอน

รวมถึงมีห้องสมุดประจำคณะ พร้อมซอฟต์แวร์ในการเรียนรู้ต่างๆ เช่น Amos,  Grammarly รวมทั้งฐานข้อมูลจากทั่วโลก เช่น Thomson Reuters หรือฐานข้อมูลทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี การโรงแรมและการท่องเที่ยว มูลค่ากว่าหลักล้านบาท

นอกจากนี้เรายังมีเครือข่ายที่เข้มแข็งทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในจังหวัดขอนแก่น ในภาคอีสาน และทั้งในประเทศและต่างประเทศ เรามีเครือข่ายทางการศึกษากว่า 200 ที่ไว้รองรับนักศึกษาในการทำกิจกรรม ศึกษาดูงานหรือฝึกงาน หรือเชิญบุคลากรจากหน่วยงานนั้นมาให้ความรู้

หลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงิน
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ การประกอบการพาณิชย์ และนวัตกรรม
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว กลุ่มเรียนภาษาไทย
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว กลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการและอีเว้นท์ กลุ่มเรียนภาษาไทย
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจบริการและอีเว้นท์ กลุ่มเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการดิจิทัลและเทคโนโลยีการตลาด วิชาเอกผู้ประกอบการดิจิทัล
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการดิจิทัลและเทคโนโลยีการตลาด วิชาเอกเทคโนโลยีการตลาด
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

เลือกเรียนที่คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก้าวสู่ประตูสู่โอกาส คว้าความสำเร็จในดินแดนแห่งศักยภาพ พร้อมสร้างอนาคตที่มั่นคง ยั่งยืน ใจกลางภาคอีสาน

สนใจเข้าศึกษาต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ https://admissions.kku.ac.th หรือ ภารกิจด้านบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี โทรศัพท์ 08-9711-1619, 0-4320-2401 ต่อ 48008, 48009 (ภายในเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.)

ที่มา: Notable Bangkok

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ม.ขอนแก่น สร้างนักบริหารและนักบัญชีมืออาชีพ สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอีสาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๒ ก.ค. ทีม PropBea 4 นักศึกษาเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย คว้าทุนทำธุรกิจ 1 แสนบาท
๑๒ ก.ค. Thailand Coffee Fest 2024 คอมมูนิตี้กาแฟไทยที่เชื่อมโยงทุกเจเนอเรชั่น ร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์ และความหอมกรุ่นของกาแฟไปกับเรา ตั้งแต่วันนี้-14 ก.ค. อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5 - 8
๑๒ ก.ค. กรมอนามัย-กทม. ยกระดับ Street Food การันตีป้าย SAN Plus ตลาดซอยอารีย์ 1 แห่งแรก
๑๒ ก.ค. กปภ. เตือนประชาชนระวังลิงก์ปลอม หลอกให้อัปเดต PWA Plus Life
๑๒ ก.ค. สจล.ร่วมกับสถาบัน Fraunhofer IMW เยอรมนี สร้างความร่วมมือด้านงานวิจัย เพิ่มโอกาสการศึกษา พร้อมดัน ต้นธูปฤาษี สู่นวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง
๑๒ ก.ค. ที ลีสซิ่ง เดินหน้าโครงการ ที ลีสซิ่ง เปื้อนยิ้ม เพิ่มห่วงใย มุ่งยกระดับความปลอดภัย บนท้องถนน ตรวจสภาพรถฟรี สัญจร ตลาดไท
๑๒ ก.ค. โก โฮลเซลล์ เปิดโลก แซลมอน-เทราต์ ชูความหลากหลาย ปลา(สี)ส้ม เมนูฮิตสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อผู้ประกอบการร้านอาหาร
๑๒ ก.ค. สจล.ร่วมกับสถาบัน Fraunhofer IMW เยอรมนี สร้างความร่วมมือด้านงานวิจัย เพิ่มโอกาสการศึกษา พร้อมดัน ต้นธูปฤาษี สู่นวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง
๑๒ ก.ค. หุ้นกู้ WEH ครั้งที่ 1/67 เปิดจองวันแรก กระแสตอบรับดี สถาบัน-รายใหญ่เชื่อมั่น
๑๒ ก.ค. ก.ล.ต. เดินหน้าผลักดันการลงทุนอย่างยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศของกองทุน เน้นย้ำให้ระดับบริหารของ บลจ. ขับเคลื่อนการนำ ESG