PDPC ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จัดการแข่งขัน "PDPA Challenge 2024 by Krungthai x PDPC Season 2" ชิงทุนการศึกษากว่า 1 แสนบาท ภายใต้แนวคิด "ป้องกัน-ระวัง-เข้าใจ"

พฤหัส ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ๐๘:๒๙
PDPC หรือ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จัดโครงการ "PDPA Challenge 2024 by Krungthai x PDPC Season 2" การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระดับอุดมศึกษา ชิงทุนการศึกษากว่า 1 แสนบาท ภายใต้แนวคิด "ป้องกัน-ระวัง-เข้าใจ" ตะโกนให้โลกรู้ข้อมูลส่วนตัวสำคัญแค่ไหน เปิดโอกาสนิสิตนักศึกษาจากทั่วประเทศที่มีความรู้ความสามารถทางด้านกฎหมายได้มาพัฒนาศักยภาพและยกระดับทักษะการเรียนรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้เกิดความเชี่ยวชาญในการนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างนักกฎหมายในอนาคตที่มีความรู้ความเข้าใจบริบทของกฎหมายดิจิทัล ให้ตระหนักถึงความสำคัญกฎหมายด้านเศรษฐกิจดิจิทัลมากยิ่งขึ้น
PDPC ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จัดการแข่งขัน PDPA Challenge 2024 by Krungthai x PDPC Season 2 ชิงทุนการศึกษากว่า 1 แสนบาท ภายใต้แนวคิด ป้องกัน-ระวัง-เข้าใจ

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า กลุ่มเยาวชนโดยเฉพาะ Gen Z ถือเป็นกลุ่มที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีต่าง ๆ ในปริมาณที่สูงมาก ทั้งแง่ของเวลาการใช้งานเฉลี่ยหรือการใช้แพลตฟอร์มโซเชียลที่มีความหลากหลาย รัฐบาลจึงให้ความสำคัญอย่างมากที่เยาวชนไทยจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็น การปกป้องข้อมูลของตนเอง หรือระวังการละเมิดข้อมูลของผู้อื่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงได้กำหนดแนวทางและมาตรการทำงานไปยัง PDPC ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนไทย รวมถึงบุคคลทั่วไป เพื่อต่อยอดสร้างความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้งานอย่างถูกต้องและครอบคลุมในทุกภาคส่วน

ด้าน ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เผยว่า PDPC มีแนวทางดำเนินงานที่ชัดเจน เป็นศูนย์กลางส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งนอกเหนือจากพันธกิจให้คำปรึกษาหรือให้บริการทางวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ แล้ว PDPC ยังให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย ได้ก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญและยกระดับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มีมาตรฐานสากล

"ในปีนี้ PDPC ได้ร่วมกับ 'ธนาคารกรุงไทย' ในการจัดโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระดับอุดมศึกษา หรือกิจกรรม "PDPA Challenge 2024 by Krungthai x PDPC Season 2" ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 1 กันยายน 2567 ภายใต้คอนเซ็ปต์ 'ป้องกัน-ระวัง-เข้าใจ' เพื่อเผยแพร่ความรู้กฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) พร้อมช่วยสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมถึงเปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษาได้แสดงออกถึงศักยภาพและแนวคิดในการประยุกต์ใช้กฎหมาย PDPA ในยุคข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ"

ทั้งนี้ โครงการ PDPA Challenge 2024 ยังเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันปัญหาจากต้นน้ำ โดยมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาเยาวชนให้มีความตระหนักรู้และมีความเข้าใจในด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเติมเต็มพันธกิจของรัฐบาลในการสร้างกลไกหรือมาตรการเชิงรุก เพื่อสร้างนักกฎหมายในอนาคตที่มีความรู้ความเข้าใจบริบทของกฎหมายดิจิทัล ซึ่งจะช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสร้างความรับรู้ในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้ที่จะประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย ให้ตระหนักถึงความสำคัญของกลุ่มกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลมากยิ่งขึ้น

โครงการ "PDPA Challenge 2024 by Krungthai x PDPC Season 2" ได้รับการสนับสนุนและผลักดันโดยธนาคารกรุงไทย ที่จะช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาที่เป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถและยกระดับความเข้าใจกฎหมาย PDPA ในสังคมขึ้นไปอีกระดับ ซึ่งนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกจะได้รับโอกาสในการเข้าค่ายอบรมความรู้ ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยการแข่งขันตอบปัญหาจะครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ PDPA (รวมไปถึงกฎหมายลำดับรอง แนวทาง คู่มือ แนวปฏิบัติ) พร้อมสิทธิร่วมกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Case Study จริง จากวิสัยทัศน์ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล โดยจัดแข่งขันในรูปแบบทีม ทีมละ 2 คนต่อมหาวิทยาลัย ชิงเงินรางวัลสำหรับทีมชนะเลิศ 100,000 บาท

สำหรับผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโครงการ หรือติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: PDPC Thailand สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-208-8800 ต่อ 6072, 6069

ที่มา: FourHundred

PDPC ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จัดการแข่งขัน PDPA Challenge 2024 by Krungthai x PDPC Season 2 ชิงทุนการศึกษากว่า 1 แสนบาท ภายใต้แนวคิด ป้องกัน-ระวัง-เข้าใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๙ ก.ค. กรุงไทยคว้ารางวัล ธนาคารยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อบุคคลแห่งปี 2567 ตอกย้ำความมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ลูกค้าตรงจุด
๑๙ ก.ค. NCP เนื้อหอม เปิดจอง IPO วันแรก กระแสตอบรับดีเกินต้าน
๑๙ ก.ค. การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สำหรับ Gen Z: โอกาสและความท้าทายในยุคใหม่
๑๙ ก.ค. BDI เปิดเวที connect-the-dots #1: DATA-DRIVEN SUCCESS for SMEs ชี้ทางรอดผู้ประกอบการไทยด้วยการใช้ข้อมูลขับเคลื่อนธุรกิจ
๑๙ ก.ค. MOUAWAD ร่วมกับ CI Talks ประกาศผล สาวงามผู้ชนะ Gold Winner 3 ท่าน จากโครงการ Voice for Change
๑๙ ก.ค. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169
๑๙ ก.ค. ก.แรงงาน เสริมศักยภาพ 540 อาสาสมัครแรงงาน ผู้นำบริการแรงงานสู่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ
๑๙ ก.ค. TCDC เตรียมพร้อมเปิดบริการใหม่ 'Creative Lab' พื้นที่ปฏิบัติการต่อยอด Empowering Local Stories ของประเทศ
๑๙ ก.ค. คณะการท่องเที่ยวฯ DPU จับมือ บสย.จัดงานเสวนา Start Street Food สู่ธุรกิจ 200 ล้าน เปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เฮียนพ จากพ่อค้าขายหมูปิ้งข้างทาง
๑๙ ก.ค. โก โฮลเซลล์ สนับสนุนการคัดแยกขยะ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งมอบถังขยะให้เทศบาลตำบลราไวย์ วางแหล่งท่องเที่ยว-ชุมชนสำคัญ