กรุงไทย เปิดโอกาสสร้างผลตอบแทนโตตามมุมมองเชิงบวกของเศรษฐกิจญี่ปุ่น ผ่านหุ้นกู้อนุพันธ์กรุงไทย Solactive Japan All Cap VT Index คุ้มครองเงินต้น 100%

จันทร์ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ๑๓:๐๗
ธนาคารกรุงไทย เปิดขาย "หุ้นกู้อนุพันธ์กรุงไทย Solactive Japan All Cap VT Index อายุ 3 ปี" จ่ายผลตอบแทนอ้างอิงดัชนี Solactive Japan All Cap VT Index เปิดโอกาสสร้างผลตอบแทนเติบโตตามมุมมองเชิงบวกของเศรษฐกิจญี่ปุ่นผ่านดัชนี Solactive Japan All Cap VT ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้าแบบไม่จำกัด คุ้มครองเงินต้น 100% พร้อมผลตอบแทนขั้นต่ำ 0.30% ต่อปี ใน 2 ปีแรก
กรุงไทย เปิดโอกาสสร้างผลตอบแทนโตตามมุมมองเชิงบวกของเศรษฐกิจญี่ปุ่น ผ่านหุ้นกู้อนุพันธ์กรุงไทย Solactive Japan All Cap VT Index คุ้มครองเงินต้น 100%

นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ตลาดหุ้นญี่ปุ่นยังเป็นตลาดที่น่าเข้าลงทุน ถึงแม้ว่า BOJ จะมีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่มุมมองตลาดโดยรวมพบว่า ไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อตลาดหุ้น และอาจส่งผลบวกต่อตลาด เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนในญี่ปุ่นส่วนใหญ่มีภาระหนี้ต่ำและมีสัดส่วนเงินสดสูง นอกจากนั้น หุ้นกลุ่มธนาคารจะได้ประโยชน์จากการที่อัตราดอกเบี้ยกลับสู่สภาวะปกติ (Normalization) จากการเติบโตของเงินกู้ ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (Net Interest Margin) ที่สูงขึ้น อีกทั้ง โครงสร้างเศรษฐกิจยังมีการเปลี่ยนแปลงในแนวทางที่สนับสนุนการเติบโตของหุ้น ไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างแท้จริงที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยบริษัทใหญ่ๆ ในญี่ปุ่นประกาศขึ้นค่าแรงเฉลี่ย 5.28% มากที่สุดในรอบกว่า 30 ปี รวมถึงนโยบายการทำ Corporate Reform ที่ส่งเสริมให้บริษัทญี่ปุ่นเร่งสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น รวมไปถึงเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติที่ยังคงไหลกลับเข้าตลาดหุ้นญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง โดยสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนต่างชาติในปัจจุบันคิดเป็นเพียง 1 ใน 4 ของมูลค่าหุ้นที่นักลงทุนต่างชาติถือครองในปี 2015

หุ้นกู้อนุพันธ์กรุงไทย Solactive Japan All Cap VT Index อายุ 3 ปี ประเภทคุ้มครองเงินต้น 100% เป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ สกุลเงินบาท มีผลตอบแทนจากการลงทุนอ้างอิงการเปลี่ยนแปลงดัชนี Solactive Japan All Cap VT Index ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่อัตราการมีส่วนร่วม 100% พร้อมผลตอบแทนขั้นต่ำ 0.30% ต่อปี ในปีที่ 1 และปีที่ 2 เรทติ้ง AAA ระดับความเสี่ยงตราสาร 4 เสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ลงทุนขั้นต่ำ 1 ล้านบาท เปิดจองซื้อตั้งแต่วันที่ 4-5 มิถุนายน 2567 ผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

ดัชนี Solactive Japan All Cap VT Index เป็นดัชนีอ้างอิงการเคลื่อนไหวของดัชนี Solactive GBS Japan Investable Universe Index PR ที่มีนโยบายสร้างผลงานตามการเติบโตของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น ครอบคลุมสัดส่วนและปรับน้ำหนักตามสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ที่ 99% ของหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น ซึ่งกระจายน้ำหนักไปในหุ้นหลายตัว และในหลายอุตสาหกรรม ช่วยลดความเสี่ยงจากการกระจุกในอุตสาหกรรมและตัวหุ้นที่ลงทุน ที่มีวัตถุประสงค์ในการควบคุมความผันผวนของดัชนีให้ไม่เกินกว่าระดับ 8.0%

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงกว่าตราสารหนี้ทั่วไป เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนและการชำระคืนเงินต้นทั้งหมดหรือบางส่วนอ้างอิงกับปัจจัยต่างๆ ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการขายและหนังสือชี้ชวน สอบถามรายละเอียดได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือโทร. 02-208-4673, 02-208-481, 02-208-4831, 02-208-4840, 02-208-4824

ที่มา: ธนาคารกรุงไท

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๔ มิ.ย. ห้างเซ็นทรัลชิดลม ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ประกาศความเป็นเลิศบนเวทีนานาชาติ คว้ารางวัล ห้างสรรพสินค้าแห่งปี ที่สุดแห่งภาคพื้นเอเชียจากเวทีใหญ่ Retail Asia Awards
๑๔ มิ.ย. ดร.คงกระพัน แถลงกลยุทธ์ พร้อมขับเคลื่อน ปตท. ให้แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตระดับโลกอย่างยั่งยืน
๑๔ มิ.ย. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่สตรีแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๔ มิ.ย. มกอช. นั่งหัวโต๊ะประชุม EWG-OA พิจารณามาตรฐานเกษตรอินทรีย์
๑๔ มิ.ย. พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม ฟันเฟืองขับเคลื่อนตลาดที่อยู่อาศัยภายใต้เศรษฐกิจสีรุ้ง (Rainbow Economy)
๑๔ มิ.ย. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จัดคอนเสิร์ต CIMB Concert : 15 Years of Growing Forward ฉลองครบรอบ 15 ปี ด้วยสุดยอด 15 ศิลปิน วันเสาร์ที่ 10 ส.ค. 2567 พารากอน
๑๔ มิ.ย. กรมโยธาฯ ร่วมพัฒนา คลองแม่ข่า จับมือ อจน. เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำใส สร้างอุโมงค์บายพาสส่งตรงสู่แม่น้ำปิง
๑๔ มิ.ย. ช่อง 5 ปรับรายการข่าวใหม่ มุ่งเน้นเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ เสริมทัพผู้ประกาศข่าวรุ่นใหม่และคนข่าวมืออาชีพ
๑๔ มิ.ย. ม.ศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์คุณภาพ 6 ท่าน ผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ SPU PSF รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 3 ระดับที่ 2 และระดับที่
๑๔ มิ.ย. เติมบางจากไฮพรีเมียม นำสลิปแลกรับเครื่องดื่มอินทนิลฟรี