ร.ร.สาธิตจุฬาลงกรณ์ คว้ารางวัลชนะลิศ CANSAT - ROCKET Competition 2024

อังคาร ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ๑๐:๐๒
เมื่อวันที่ 26 เม.ย. ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก คมสันต์ ประพันธ์กาญจน์ รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัลชนะเลิศ CANSAT - ROCKET Award พร้อมรับทุนการศึกษา 15,000 บาท ในการแข่งขัน "Thailand CANSAT - ROCKET Competition 2024" ให้กับทีม Cansit nong Cansat จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพฯ สมาชิกได้แก่ น.ส.จิณห์นิภา จินวรรณ, นายปารมี สุธีรัตน์, นายพีรวัส วรวิชญาวิวัฒน์, นายวริศ จูระมงคล, นายภูมิใจ เธียรธรรมจักร ควบคุมทีมโดย นายโกเมศ นาแจ้ง และ น.ส.ปิยาภรณ์ สิงหาทุม พร้อมยังได้รับรางวัลพิเศษ CANSAT Special Award โดยมี คุณมานิตย์ จันสุทธิรางกูร กรรมการผู้จัดการบริษัท ไอเมค อินโนเวชั่น จำกัด เป็นผู้มอบ ณ ห้อง IT Auditorium พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. คลองห้า จ.ปทุมธานี
ร.ร.สาธิตจุฬาลงกรณ์ คว้ารางวัลชนะลิศ CANSAT - ROCKET Competition 2024

ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM เผยว่า "การแข่งขัน "Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2024" รอบชิงชนะเลิศในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในด้านเทคโนโลยีอวกาศ ที่เกี่ยวข้องทั้งระบบดาวเทียมขนาดเล็ก (CANSAT) และระบบจรวด (ROCKET) ที่ทำให้เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจและสนใจงานด้านเทคโนโลยีอวกาศต่อไปในอนาคต ต้องขอชื่นชมทั้ง 15 ทีมที่ก้าวมาสู่การแข่งขันอันทรงเกียรติ ที่ได้แสดงถึงความสามารถ ความมุ่งมั่น ในการพัฒนา และฝึกฝนตนเองในด้านวิทยาศาสตร์ และหวังว่ากิจกรรมนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เยาวชนได้แสดงออกถึงศักยภาพและความสามารถทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนาเป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญของชาติ ขอให้เยาวชนทุกคนได้นำความรู้ที่ได้รับไปค้นคว้าต่อยอดและพัฒนาตนเองให้เป็นบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ที่ดี เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป"

ด้าน นาวาอากาศเอก คมสันต์ ประพันธ์กาญจน์ รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ร่วมแสดงความยินดีกับเยาวชนว่า "ขอแสดงความยินดีกับทุกทีมที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ โดยทีมเยาวชนในปีนี้มีความสามารถและศักยภาพ สามารถทำผลงานออกมาได้ดี โครงการฯ นี้ถือเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของคนไทย อีกทั้งยังส่งเสริมการเติบโตของเยาวชนในด้านการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ ทำให้เยาวชนสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศในระดับสูงขึ้นนำไปสู่การช่วยพัฒนาประเทศได้ในอนาคต"

สำหรับผลรางวัลประเภท CANSAT มีดังนี้

  • รางวัล Best CANSAT Award ได้แก่ ทีม Cansit nong Cansat โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพฯ ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัล Technique Award ได้แก่ ทีม 3rd time's the charm จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ได้รับทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัล Best Failure Award ได้แก่ ทีม MELOR LYONORS จากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น ได้รับทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • และรางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ 1. ทีม bungfai จากโรงเรียนสุรวิวัฒน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา 2. ทีม mini lab rover จากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น และ3. ทีม stellar striker จากโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี

และผลรางวัลประเภท ROCKET มีดังนี้

  • รางวัล Best ROCKET Award ได้แก่ ทีม V atmosphere จากโรงเรียนวารีเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัล ROCKET Mission Award ได้แก่ ทีม COW IS BACK จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชรางวัล ได้รับทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัล Deployment Award ได้แก่ ทีม Cansit nong Cansat จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพฯ ได้รับทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัล Aerodynamics design Award ได้แก่ ทีม V atmosphere จากโรงเรียนวารีเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ได้รับทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • และรางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ 1.ทีม Sky's Ace จากโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี 2.ทีม Fryme2themoon จากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง 3.ทีม อาบัง flying "ผมมาส่งไข่" ( H.T.CANSAT-ROCKET TEAM ) จากโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ จ.พัทลุง

ที่มา: องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๒๑ NCP จัดงานโรดโชว์ออนไลน์ ตอกย้ำผู้นำธุรกิจ Telesales
๑๗:๑๓ โครงการสัมมนาวิชาการ Cafe SERU#12: On Privacy Weaknesses and Vulnerabilities in Software Systems
๑๗:๓๗ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Python for Business Intelligence and Analytics
๑๗:๐๙ เริ่มแล้ว งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 46 สะท้อน และส่องทาง ศิลปะกับยานยนต์
๑๗:๑๙ ภาณิน ตัณฑเศรษฐี รับรางวัล นักบริหารธุรกิจด้านไอทีและนวัตกรรมดีเด่น THAILAND DIGITAL AWARDS 2024
๑๗:๑๓ วว. /จังหวัดปทุมธานี/บ.อาปิโกไฮเทค เปิดตัว จุลินทรีย์ BioD I วว.ช่วยย่อยสลายตอซังข้าว ลดปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร
๑๗:๐๗ ชลิต อินดัสทรีฯ ร่วมกับ วิศวกรรมอุตสาหการ มจธ. มอบทุนวิจัยวิศวกรรมดีเด่น ชลิต อินดัสทรี อวอร์ด ปี 5
๑๖:๑๑ ยามาฮ่าจัดใหญ่ต่อเนื่องเปิดทดสอบ New MT-09 และ New MT-09SP ให้กับลูกค้า และประชาชนทั่วไปในกิจกรรม DARK SIDE MIDNIGHT TEST ที่อิมแพค สปีด
๑๖:๕๔ FM ปลื้มความต้องการล้น IPO ขายหมดเกลี้ยง 376 ล้านหุ้น กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่พร้อมใจ Lock up 100%มั่นใจ นอร์ทเฮเว่น ไทยฯ ลงทุนยาว ในธุรกิจไก่แปรรูปปรุงสุกส่งออกซึ่งไทยเป็นเบอร์หนึ่งของโลก
๑๖:๒๑ ธอส. เปิดฟังก์ชัน โรงเรียนการเงิน ผ่านระบบดิจิทัล บน Application : GHB ALL GEN