ซีพี-ซีพีเอฟ ร่วมหนุนโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน สร้างโภชนาการที่ดีให้เยาวชน

พฤหัส ๐๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ๑๓:๕๒
 เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือซีพีเอฟ และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เดินหน้า "โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน" สู่ปีที่ 36 บรรลุเป้าหมาย "หนุนโภชนาการที่ดี-สร้างแหล่งอาหารยั่งยืน" แก่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ปักหมุดขยายโครงการในโรงเรียน 1,000 แห่งทั่วประเทศ ภายในปี 2568
ซีพี-ซีพีเอฟ ร่วมหนุนโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน สร้างโภชนาการที่ดีให้เยาวชน

นายจอมกิตติ ศิริกุล ผู้บริหารสูงสุด สายงานด้านบริหารกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้ช่วยบริหารสำนักประธานคณะกรรมการบริหาร ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า เครือซีพี ซีพีเอฟ และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมกันดำเนิน "โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน" มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2532 จนถึงปัจจุบัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในชนบทห่างไกลทั่วประเทศ ช่วยเสริมสร้างโภชนาการที่ดีและการเติบโตสมวัย ทั้งด้านร่างกายและสติปัญญา โดยมีเป้าหมายขยายโรงเรียนเพิ่มขึ้นปีละ 25 แห่ง ปัจจุบัน มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ รวม 959 โรงเรียนทั่วประเทศ มีนักเรียน 213,794 คน รวมทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา กว่า 16,086 คน และชุมชน 2,374 แห่ง ได้เรียนรู้ทักษะการเลี้ยงไก่ไข่ ตลอดจนสร้างสมหลักความคิด สุขภาพ การเงิน และการจัดการอาชีพในอนาคต

ขณะเดียวกันยังประยุกต์กิจกรรมสู่การเรียนการสอน ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้การบริหารจัดการธุรกิจเกษตร ขณะเดียวกันซีพีเอฟยังได้จัดจ้างผู้พิการช่วยงานในโรงเรียนที่ร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่ฯ จนถึงปัจจุบันมีการทำสัญญาจ้างงานคนพิการไปแล้วรวม 482 คน

"โครงการเลี้ยงไก่ไข่ฯ ถือเป็นหนึ่งในโครงการที่ร่วมแก้ปัญหาทุพโภชนาการแก่เด็กและเยาวชน พบว่าภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนที่ร่วมโครงการฯ จากร้อยละ 25.8 ในปี 2564 ลดลงเหลือร้อยละ 22.8 ในปี 2565 และเป็นการสร้างห้องเรียนอาชีพจากการเรียนรู้การบริหารจัดการธุรกิจเกษตร นำไปสู่การสร้างคลังเสบียงอาหารในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง ผลผลิตไข่ไก่ที่จำหน่ายให้แก่ชุมชน ทำให้คนในชุมชนได้บริโภคไข่สดใหม่ในราคาย่อมเยาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เกิดเป็นรายได้หมุนเวียน ต่อยอดโครงการต่อเนื่อง เกิดเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน" นายจอมกิตติ กล่าว

ทางด้าน นายสมคิด วรรณลุกขี ผู้อำนวยการใหญ่ธุรกิจไก่ไข่ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟมุ่งสนับสนุนให้โรงเรียนสามารถสร้างแหล่งอาหารโปรตีนคุณภาพดีด้วยฝีมือของนักเรียน เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลผลิตนำไปสู่ความยั่งยืนของโครงการฯ โดยบริษัทเป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เยาวชน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการฟาร์มขนาดเล็กได้ด้วยตนเอง ด้วยการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี นำระบบการเลี้ยงและองค์ความรู้การจัดการมาตรฐาน พร้อมทั้งส่งนักสัตวบาลเข้าสนับสนุนวิชาการตั้งแต่เริ่มต้นเลี้ยงจนถึงปลดแม่ไก่ไข่ รวมถึงแนะนำการจำหน่ายและตลาด เพื่อให้โครงการฯดำเนินการได้โดยมีผลกำไรเพียงพอสำหรับการบริหารให้มีเงินทุนส่งให้รุ่นต่อไปอย่างต่อเนื่อง ทำให้โรงเรียนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังส่งเสริมด้านการสื่อสารและการจัดการข้อมูล ด้วยการใช้แอปพลิเคชัน LINE เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสื่อสาร มีการรวบรวมข้อมูลทางออนไลน์ด้วยกูเกิลฟอร์ม (Google Form) ช่วยให้รับทราบข้อมูลที่รวดเร็ว ทำให้สามารถการวางแผนการผลิตได้อย่างเหมาะสม "โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน มีเยาวชนเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหารในโรงเรียน และเด็กๆยังได้เรียนรู้นอกตำรา เกิดประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริง ยังเป็นการสร้างห้องเรียนอาชีพ ให้น้องๆได้เรียนรู้การบริหารจัดการธุรกิจเกษตร ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต จนถึงการจำหน่าย ที่สามารถนำไปต่อยอดเป็นวิชาชีพในอนาคต" นายสมคิด กล่าว สำหรับโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท http://www.cp-foundationforrural.org โทร. 063-871-6545 หรือ 092-870-0783 ./

คลิกชมคลิป >> https://youtu.be/tz0m7IzmoTc

ที่มา: Charoen Pokphand Foods

ซีพี-ซีพีเอฟ ร่วมหนุนโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน สร้างโภชนาการที่ดีให้เยาวชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๙ ก.ค. กรุงไทยคว้ารางวัล ธนาคารยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อบุคคลแห่งปี 2567 ตอกย้ำความมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ลูกค้าตรงจุด
๑๙ ก.ค. NCP เนื้อหอม เปิดจอง IPO วันแรก กระแสตอบรับดีเกินต้าน
๑๙ ก.ค. การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สำหรับ Gen Z: โอกาสและความท้าทายในยุคใหม่
๑๙ ก.ค. BDI เปิดเวที connect-the-dots #1: DATA-DRIVEN SUCCESS for SMEs ชี้ทางรอดผู้ประกอบการไทยด้วยการใช้ข้อมูลขับเคลื่อนธุรกิจ
๑๙ ก.ค. MOUAWAD ร่วมกับ CI Talks ประกาศผล สาวงามผู้ชนะ Gold Winner 3 ท่าน จากโครงการ Voice for Change
๑๙ ก.ค. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169
๑๙ ก.ค. ก.แรงงาน เสริมศักยภาพ 540 อาสาสมัครแรงงาน ผู้นำบริการแรงงานสู่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ
๑๙ ก.ค. TCDC เตรียมพร้อมเปิดบริการใหม่ 'Creative Lab' พื้นที่ปฏิบัติการต่อยอด Empowering Local Stories ของประเทศ
๑๙ ก.ค. คณะการท่องเที่ยวฯ DPU จับมือ บสย.จัดงานเสวนา Start Street Food สู่ธุรกิจ 200 ล้าน เปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เฮียนพ จากพ่อค้าขายหมูปิ้งข้างทาง
๑๙ ก.ค. โก โฮลเซลล์ สนับสนุนการคัดแยกขยะ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งมอบถังขยะให้เทศบาลตำบลราไวย์ วางแหล่งท่องเที่ยว-ชุมชนสำคัญ