ธอส. ร่วมมือ กระทรวงศึกษาธิการ แก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ช่วยเหลือครูไทย มีภาระผ่อนบ้านลดลง นำโดยผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ย 0% นาน 1 ปี

พฤหัส ๐๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ๑๗:๑๐
นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมจัดทำสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ ลดภาระผ่อนชำระเงินงวดด้านที่อยู่อาศัย ประกอบด้วย (1) โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 15 อัตราดอกเบี้ยปีแรก 0% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเท่ากับ 2.863% ต่อปี) และ (2) โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2567 อัตราดอกเบี้ยปีแรกคงที่ 2.90% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเท่ากับ 3.516% ต่อปี) โดยผู้ที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ สาขาธนาคารทั่วประเทศ
ธอส. ร่วมมือ กระทรวงศึกษาธิการ แก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ช่วยเหลือครูไทย มีภาระผ่อนบ้านลดลง นำโดยผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ย 0% นาน 1 ปี

นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส. ให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตของคนไทย ผ่านการมีที่อยู่อาศัย และมีภาระในการผ่อนชำระเงินงวดที่เหมาะสม จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 14 หน่วยงาน ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสภาพคล่องในการชำระหนี้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการดูแลช่วยเหลือในด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สินได้อย่างทั่วถึงและเป็นระบบ โดยธอส. พร้อมสนับสนุนข้อมูลของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบปัญหาหนี้สินวิกฤติ ภายใต้ข้อกำหนดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการ และสถานีแก้หนี้ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางและมาตรการในการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงร่วมประสานงานและบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการกำหนดมาตรการที่ผ่อนปรนหรือข้อตกลงที่เป็นสิทธิประโยชน์กรณีพิเศษในการแก้ไขปัญหาหนี้สินแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลความรู้ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถวางแผนและรักษาวินัยทางการเงินต่อไป นอกจากนี้ ธอส. ยังจัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อช่วยลดภาระการผ่อนชำระเงินงวดให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย

  1. โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 15 : สำหรับข้าราชการที่ยังรับราชการอยู่และเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ซึ่งมีความต้องการซื้อบ้านหรือห้องชุด (คอนโดมิเนียม) ปลูกสร้างบ้าน ต่อเติม ซ่อมแซม ซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของ ธอส. ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (รีไฟแนนซ์) และชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ย 0% ในช่วง 1 ปีแรก, ปีที่ 2 เท่ากับ MRR-2.75% ต่อปี หรือเท่ากับ 3.795% ต่อปี, ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-1.75% ต่อปี หรือเท่ากับ 4.795% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเพียง 2.863% ต่อปี) ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ MRR-1.25% ต่อปี หรือเท่ากับ 5.295% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ย MRR ของ ธอส. ปัจจุบันอยู่ที่ 6.545% ต่อปี) กรณีกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระนาน 40 ปี ผ่อนชำระปีแรกเริ่มต้นเพียง 4,700 บาท เท่านั้น!
  2. โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2567 : สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีความต้องการซื้อบ้านหรือห้องชุด (คอนโดมิเนียม) ปลูกสร้างบ้าน ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (รีไฟแนนซ์) และชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย โดยอัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 เท่ากับ 2.90% ต่อปี, ปีที่ 2 เท่ากับ 3.75% ต่อปี, ปีที่ 3 เท่ากับ 3.90% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก เท่ากับ 3.516% ต่อปี) ปีที่ 4-6 เท่ากับ MRR-2.75% ต่อปี หรือเท่ากับ 3.795% ต่อปี, ปีที่ 7 จนถึงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ MRR-2.00% ต่อปี หรือเท่ากับ 4.545% ต่อปี กรณีกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระนาน 40 ปี ผ่อนชำระปีแรกเริ่มต้นเพียง 3,600 บาท เท่านั้น!

ทั้งนี้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องการขอสินเชื่อโครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 15 หรือโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2567 สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ G H Bank Call Center โทร.0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ Application : GHB ALL GEN และ www.ghbank.co.th

ที่มา: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๙ ก.ค. กรุงไทยคว้ารางวัล ธนาคารยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อบุคคลแห่งปี 2567 ตอกย้ำความมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ลูกค้าตรงจุด
๑๙ ก.ค. NCP เนื้อหอม เปิดจอง IPO วันแรก กระแสตอบรับดีเกินต้าน
๑๙ ก.ค. การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สำหรับ Gen Z: โอกาสและความท้าทายในยุคใหม่
๑๙ ก.ค. BDI เปิดเวที connect-the-dots #1: DATA-DRIVEN SUCCESS for SMEs ชี้ทางรอดผู้ประกอบการไทยด้วยการใช้ข้อมูลขับเคลื่อนธุรกิจ
๑๙ ก.ค. MOUAWAD ร่วมกับ CI Talks ประกาศผล สาวงามผู้ชนะ Gold Winner 3 ท่าน จากโครงการ Voice for Change
๑๙ ก.ค. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169
๑๙ ก.ค. ก.แรงงาน เสริมศักยภาพ 540 อาสาสมัครแรงงาน ผู้นำบริการแรงงานสู่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ
๑๙ ก.ค. TCDC เตรียมพร้อมเปิดบริการใหม่ 'Creative Lab' พื้นที่ปฏิบัติการต่อยอด Empowering Local Stories ของประเทศ
๑๙ ก.ค. คณะการท่องเที่ยวฯ DPU จับมือ บสย.จัดงานเสวนา Start Street Food สู่ธุรกิจ 200 ล้าน เปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เฮียนพ จากพ่อค้าขายหมูปิ้งข้างทาง
๑๙ ก.ค. โก โฮลเซลล์ สนับสนุนการคัดแยกขยะ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งมอบถังขยะให้เทศบาลตำบลราไวย์ วางแหล่งท่องเที่ยว-ชุมชนสำคัญ