วศ.อว. ลุยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) ยกระดับมาตรฐานอาชีพ พัฒนาพื้นที่ภาคใต้

พุธ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ ๑๕:๐๐
นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) และการยกระดับมาตรฐานอาชีพ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จังหวัดสงขลา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้การต้อนรับ ภายในงานมีการจัดกิจกรรมบรรยาย เรื่อง "แนวทางการขับเคลื่อน NQI กับการพัฒนาเชิงพื้นที่ : ภาคใต้" โดย นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และการเสวนา เรื่อง "การยกระดับมาตรฐานการวิเคราะห์ทดสอบ" ซึ่งได้รับเกียรติจากนายเสกสรรค์ เลิศรัตนาพร รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสงขลา ผศ.ดร. วิรัช ทวีปรีดา จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ดร.ภูวดี ตู้จินดา ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและผลักดันการพัฒนาห้องปฏิบัติการ รวมถึงการยกระดับมาตรฐานอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมตามมาตรฐานสากล เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้
วศ.อว. ลุยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) ยกระดับมาตรฐานอาชีพ พัฒนาพื้นที่ภาคใต้

ดร.ภูวดี ตู้จินดา ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เผยว่า การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ภาคใต้ครั้งนี้ เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ การพัฒนาหน่วยทดสอบในประเทศให้มีมาตรฐานเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ และการยกระดับมาตรฐานอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เพื่อยกระดับและพัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในพื้นที่อย่างเป็นระบบ รวมถึงการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมที่มีเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์ ผ่านการบูรณาการความร่วมมือภายใต้เครือข่ายองค์ความรู้และบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะของบุคลากรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมตามความต้องการของพื้นที่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและการบริการทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน มีความปลอดภัย เพิ่มความมั่นใจและความเชื่อมั่นของผู้บริโภค เพื่อรองรับการแข่งขันทางการค้าในเวทีโลกอย่างยั่งยืน

นอกจากการบรรยายและการเสวนาฯ ภายในงานยังจัดกิจกรรม Workshop เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อน NQI กับการพัฒนาเชิงพื้นที่ : ภาคใต้ เพื่อพัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรอง ให้รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็นด้านผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารทะเลแปรรูป สมุนไพร ยางพารา น้ำมันปาล์ม เป็นต้น อีกทั้งยังมีกิจกรรมระดมความคิดเห็น ในการรับรองความสามารถบุคลากรตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 เพื่อยกระดับมาตรฐานอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม นำทีมโดยนักวิทยาศาสตร์จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในการรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งมีผู้แทนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาร่วมให้ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ พร้อมยกระดับมาตรฐานอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในพื้นที่ต่อไป

ทั้งนี้ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการการพัฒนาหน่วยทดสอบในประเทศให้มีมาตรฐาน เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ และการรับรองความสามารถบุคลากรมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ติดต่อสอบถามได้ที่ www.dss.go.th, https://pcst.dss.go.th และโทรศัพท์ 02201-7436/7439 และ 02201-7495

ที่มา: โมเดิร์นเทียร์

วศ.อว. ลุยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) ยกระดับมาตรฐานอาชีพ พัฒนาพื้นที่ภาคใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๒ ก.ค. ทีม PropBea 4 นักศึกษาเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย คว้าทุนทำธุรกิจ 1 แสนบาท
๑๒ ก.ค. Thailand Coffee Fest 2024 คอมมูนิตี้กาแฟไทยที่เชื่อมโยงทุกเจเนอเรชั่น ร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์ และความหอมกรุ่นของกาแฟไปกับเรา ตั้งแต่วันนี้-14 ก.ค. อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5 - 8
๑๒ ก.ค. กรมอนามัย-กทม. ยกระดับ Street Food การันตีป้าย SAN Plus ตลาดซอยอารีย์ 1 แห่งแรก
๑๒ ก.ค. กปภ. เตือนประชาชนระวังลิงก์ปลอม หลอกให้อัปเดต PWA Plus Life
๑๒ ก.ค. สจล.ร่วมกับสถาบัน Fraunhofer IMW เยอรมนี สร้างความร่วมมือด้านงานวิจัย เพิ่มโอกาสการศึกษา พร้อมดัน ต้นธูปฤาษี สู่นวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง
๑๒ ก.ค. ที ลีสซิ่ง เดินหน้าโครงการ ที ลีสซิ่ง เปื้อนยิ้ม เพิ่มห่วงใย มุ่งยกระดับความปลอดภัย บนท้องถนน ตรวจสภาพรถฟรี สัญจร ตลาดไท
๑๒ ก.ค. โก โฮลเซลล์ เปิดโลก แซลมอน-เทราต์ ชูความหลากหลาย ปลา(สี)ส้ม เมนูฮิตสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อผู้ประกอบการร้านอาหาร
๑๒ ก.ค. สจล.ร่วมกับสถาบัน Fraunhofer IMW เยอรมนี สร้างความร่วมมือด้านงานวิจัย เพิ่มโอกาสการศึกษา พร้อมดัน ต้นธูปฤาษี สู่นวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง
๑๒ ก.ค. หุ้นกู้ WEH ครั้งที่ 1/67 เปิดจองวันแรก กระแสตอบรับดี สถาบัน-รายใหญ่เชื่อมั่น
๑๒ ก.ค. ก.ล.ต. เดินหน้าผลักดันการลงทุนอย่างยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศของกองทุน เน้นย้ำให้ระดับบริหารของ บลจ. ขับเคลื่อนการนำ ESG