กทม. ดูแลสุขภาพจิตนักเรียนโรงเรียนในสังกัด กำชับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา

พุธ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ ๑๖:๓๔
นายธนกร ไชยศรี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (สนศ.) กทม. กล่าวถึงมาตรการเชิงรุกการส่งเสริมความรู้และให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพจิตให้แก่เด็กและเยาวชนในกลุ่มวัยเรียนว่า กทม. ได้กำหนดนโยบายดูแลสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไม่ให้มีการทำร้าย หรือรังแก จัดพื้นที่ให้เป็นเขตปลอดอาวุธ ตามประกาศ กทม. เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาของ กทม. และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ขณะเดียวกัน สนศ. ได้กำชับสำนักงานเขตและโรงเรียนในสังกัดให้ดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาสังกัด กทม. อย่างเคร่งครัด เพื่อเพิ่มความเข้มงวดการตรวจตราสอดส่องดูแลนักเรียนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยให้โรงเรียนจัดครูที่ปรึกษา ครูประจำชั้น ครูให้คำปรึกษา ครูแนะแนว หรือครูที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น แต่ปฏิบัติหน้าที่ในทำนองเดียวกันคอยดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา หรือมีความเสี่ยงว่า จะประสบปัญหา ซึ่งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัด กทม. ได้จัดชมรม TO BE NUMBER ONE โดยภายในชมรมจะมีกิจกรรมการบริการด้านให้คำปรึกษา บริการฝึกแก้ปัญหาพัฒนา EQ เรียนรู้ด้วยตนเอง และก่อนให้บริการ มีแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ EQ ของกรมสุขภาพจิต สำหรับวัยรุ่นอายุระหว่าง 12 - 17 ปี และวัยผู้ใหญ่อายุระหว่าง 18 - 60 ปี และบริการจัดกิจกรรมสร้างสุข
กทม. ดูแลสุขภาพจิตนักเรียนโรงเรียนในสังกัด กำชับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เป็นกิจกรรมที่เน้นการช่วยเหลือดูแลและพัฒนาสมาชิกให้มีคุณภาพและมีความสุข ภายใต้แนวคิด "ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ" มีกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผ่านการคัดกรองนักเรียนตามแบบประเมิน SDQ และเปิดพื้นที่โรงเรียนให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ตามนโนบายโครงการ Open Education โครงการ Saturday School และ Sunday School ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถได้แสดงความสามารถของตนเอง และนักเรียนที่มีปัญหาได้มีที่พึ่งทางจิตใจ มีกิจกรรมช่วยเหลือให้นักเรียนที่ประสบปัญหาสามารถแก้ปัญหาได้ ขณะเดียวกันโรงเรียนจะประชุมผู้ปกครองทุกปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยขอความร่วมมือผู้ปกครองช่วยสอดส่องดูแลนักเรียนให้มีความปลอดภัยทั้งขณะที่อยู่ภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน

ที่มา: กรุงเทพมหานคร

กทม. ดูแลสุขภาพจิตนักเรียนโรงเรียนในสังกัด กำชับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๙ ก.ค. กรุงไทยคว้ารางวัล ธนาคารยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อบุคคลแห่งปี 2567 ตอกย้ำความมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ลูกค้าตรงจุด
๑๙ ก.ค. NCP เนื้อหอม เปิดจอง IPO วันแรก กระแสตอบรับดีเกินต้าน
๑๙ ก.ค. การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สำหรับ Gen Z: โอกาสและความท้าทายในยุคใหม่
๑๙ ก.ค. BDI เปิดเวที connect-the-dots #1: DATA-DRIVEN SUCCESS for SMEs ชี้ทางรอดผู้ประกอบการไทยด้วยการใช้ข้อมูลขับเคลื่อนธุรกิจ
๑๙ ก.ค. MOUAWAD ร่วมกับ CI Talks ประกาศผล สาวงามผู้ชนะ Gold Winner 3 ท่าน จากโครงการ Voice for Change
๑๙ ก.ค. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169
๑๙ ก.ค. ก.แรงงาน เสริมศักยภาพ 540 อาสาสมัครแรงงาน ผู้นำบริการแรงงานสู่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ
๑๙ ก.ค. TCDC เตรียมพร้อมเปิดบริการใหม่ 'Creative Lab' พื้นที่ปฏิบัติการต่อยอด Empowering Local Stories ของประเทศ
๑๙ ก.ค. คณะการท่องเที่ยวฯ DPU จับมือ บสย.จัดงานเสวนา Start Street Food สู่ธุรกิจ 200 ล้าน เปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เฮียนพ จากพ่อค้าขายหมูปิ้งข้างทาง
๑๙ ก.ค. โก โฮลเซลล์ สนับสนุนการคัดแยกขยะ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งมอบถังขยะให้เทศบาลตำบลราไวย์ วางแหล่งท่องเที่ยว-ชุมชนสำคัญ