อินโดรามา เวนเจอร์ส เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ อันดับความน่าเชื่อถือระดับ "A" สำหรับ 5 ปีแรกที่ 6.10% ต่อปี

พฤหัส ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ๑๕:๕๘
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ "A" ต่อประชาชนในระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2567 ประกาศอัตราดอกเบี้ยสำหรับช่วง 5 ปีแรกไว้ที่ 6.10% ต่อปี และจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ชุดเดิมของ อินโดรามา เวนเจอร์ส ที่จะมีอายุครบ 5 ปีในเดือนพฤศจิกายน 2567
อินโดรามา เวนเจอร์ส เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ อันดับความน่าเชื่อถือระดับ A สำหรับ 5 ปีแรกที่ 6.10% ต่อปี

สถาบันการเงินผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ เปิดเผยว่า หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ นี้ได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี ด้วยปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญอย่างอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ที่ระดับ "A" และอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ที่ "AA-" แนวโน้ม "คงที่" จัดอันดับโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ซึ่งสะท้อนสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง รวมทั้งเส้นทางการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ อัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจก็เอื้อต่อการลงทุนในช่วงเวลาที่ดอกเบี้ยมีแนวโน้มปรับตัวลดลง นอกจากนี้ ประวัติการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ที่ผ่านมาของ อินโดรามา เวนเจอร์ส ซึ่งมีการไถ่ถอนทุกห้าปีและจ่ายดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอ ยังเพิ่มความน่าสนใจให้กับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ครั้งนี้ด้วย

หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ อินโดรามา เวนเจอร์ส จัดจำหน่ายผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส และ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต

"เรามั่นใจว่าหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ของ อินโดรามา เวนเจอร์ส จะตอบโจทย์ผู้ลงทุนที่กำลังมองหาโอกาสการลงทุนระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่เอื้อกับสถานการณ์ที่ดอกเบี้ยมีแนวโน้มปรับตัวลดลง" สถาบันการเงินผู้จัดการการจัดจำหน่าย กล่าว

ทั้งนี้ อินโดรามา เวนเจอร์ส เป็นหนึ่งในผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก โดยมีโรงงานกว่า 140 แห่งในกว่า 30 ประเทศ ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วโลก ทั้งเอเชียแปซิฟิก อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป และแอฟริกา ภายใต้วิสัยทัศน์ของอินโดรามา เวนเจอร์ส ที่มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ผลิตเคมีภัณฑ์ที่ขาดไม่ได้สำหรับชีวิตของผู้คนนับหลายพันล้านในทุกๆ วัน ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ถูกนำไปใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อาหารและเครื่องดื่ม สุขอนามัย การดูแลส่วนบุคคล อุตสาหกรรมยานยนต์ และอื่นๆ อีกมากมาย ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ครอบคลุมตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ขั้นต้น ซึ่งรวมถึงสารเคมีที่จำเป็นในการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ขั้นปลาย อาทิ เส้นใย เส้นด้าย และเม็ดพลาสติก PET ที่สามารถรีไซเคิลได้ 100% ซึ่งใช้ในหลากหลายสินค้าที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน

ในไตรมาสแรกของปี 2567 อินโดรามา เวนเจอร์ส มี EBITDA เท่ากับ 366 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือกว่า 13,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และมีสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 รวมมูลค่ากว่า 627,000 ล้านบาท โดยทริสเรทติ้งให้มุมมองว่า ผลการดำเนินงานและการเงินของ อินโดรามา เวนเจอร์ส น่าจะมีแนวโน้มที่จะปรับตัวดีขึ้นในปี 2567 เป็นต้นไป

นักลงทุนที่สนใจลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ของ อินโดรามา เวนเจอร์ส สามารถติดต่อผ่านสถาบันการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้

 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333 หรือจองซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น Bangkok Bank Mobile Banking สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111 โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Money Connect by Krungthai บนแอปพลิเคชัน Krungthai Next
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) * โทร. 02-888-8888 กด 869
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ** โทร. 02-777-6784
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร.02-626-7777
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) )*** โทร. 02-165-5555
 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร.02-695-5000
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050
 • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-009-8351-59
 • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด  โทร 02-680-4004
 • บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร 02-779-9000

*ซึ่งรวมถึง บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
** ซึ่งรวมถึง บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
***ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ที่มา: อินโดรามา เวนเจอร์ส

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๓๔ LDC จับมือ GMM Music เตรียมจัดกิจกรรมใหญ่แห่งปี ตอบแทนสังคม เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี
๑๗:๕๗ ซินเจนทา ปักธงประเทศไทย เป็นศูนย์กลางธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย พร้อมนำเทคโนโลยี และโซลูชั่นระดับโลก มุ่งยกระดับภาคอุตสาหกรรมการเกษตร
๑๗:๒๑ หนูน้อยจ้าวเวหา ไทยพีบีเอส โชว์โดรน 500 ลำ ติดพลุไฟแปรอักษร เฉลิมพระเกียรติฯ ในงานเทศกาลเข้าพรรษา ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง
๑๗:๔๔ กลุ่มบริษัทบางจาก ร่วมขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทย ชูนวัตกรรมสีเขียว บนเส้นทาง Journey to Net Zero ในงาน อว.แฟร์ : SCI POWER FOR FUTURE
๑๗:๔๖ เต็มอิ่มไปกับบุฟเฟ่ต์มื้ออร่อยพร้อมหลากหลายเมนูเด็ดสัญชาติเกาหลี รังสรรค์โดยเชฟรับเชิญชาวเกาหลี คยูฮุน คู ที่ เน็กซ์ทู คาเฟ่ โรงแรมแชงกรี-ลา
๑๗:๕๐ อาร์เซลิก ฮิตาชิฉลองครบรอบ 3 ปี มั่นใจ! ขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนในไทยและเอเชียแปซิฟิก
๑๗:๑๓ เที่ยวไทยไปต่อ องค์กรธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมจัดงาน Food Hospitality Thailand 2024เสริมศักยภาพผู้ประกอบการเตรียมรับนักท่องเที่ยวไฮซีซั่นในปีนี้
๑๗:๓๖ ไฮเออร์ ปลื้ม กระแสศึกลูกขนไก่ Haier Badminton Nationwide Youth Championship 2024 ยอดสมัคร-ผู้เข้าร่วมทะลุเป้า
๑๗:๕๓ แอ็กซอลตา สนับสนุนวงการยานยนต์ในกิจกรรม ก้าวไปด้วยกัน เพื่อความเป็นเลิศในงานจัดซ่อม จัดโดยชมรมศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะ ประกันภัย ภาค
๑๗:๔๖ ยกระดับบรรยากาศภายในรถยนต์ให้เป็นโอเอซิสแห่งความหอม ด้วย Car Diffuser เพื่อนเดินทางสุดสมาร์ท จากแบรนด์ Maison Berger