วว. โชว์ศักยภาพเสริมแกร่งผู้ประกอบการครบวงจร ต้อนรับกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมฟิลิปปินส์

ศุกร์ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ๐๘:๕๖
ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ Ms. Ma. Cristina A. Roque, Undersecretary for Micro, Small and Medium Enterprise (MSME) Development Group (MDG), Department of Trade and Industry (DTI) และคณะผู้แทนจากประเทศฟิลิปปินส์ ในการนี้ นางศิรินันท์ ทับทิมเทศ นักบริหารพิเศษและรักษาการผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ (ศนอ.) ดร.บุณณนิดา โสดา ผอ.กองวิเทศสัมพันธ์ และนักวิจัยที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับด้วย ในวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ณ วว. เทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี
วว. โชว์ศักยภาพเสริมแกร่งผู้ประกอบการครบวงจร ต้อนรับกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมฟิลิปปินส์

โอกาสนี้คณะผู้แทนนักวิจัย วว. ประกอบด้วย  ดร.สุพจน์  ประทีปถิ่นทอง  นักวิชาการอาวุโส  ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) ดร.ศิริวรรณ  ตั้งแสงประทีป นักวิจัยอาวุโส  ศบท. ดร.สมกมล  อินทวงค์  นักวิจัยอาวุโส  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ดร.กุลรภัส วชิรศิริ นักวิจัยอาวุโส ศนอ. และดร.จันสุดา คำภา นักวิจัย ศนอ. นำเสนอภาพรวมภารกิจของหน่วยงานศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย  ศูนย์บริการนวัตกรรมเวชสำอางแบบครบวงจร  (ICOS) และโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (FISP) พร้อมสาธิตตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยและพัฒนา

นอกจากนี้ผู้บริหาร วว. นำคณะผู้แทนจาก DTI เยี่ยมชมอาคาร 60 ปี วว. ซึ่งเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์สู่ SMEs และโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการผู้ประกอบการอย่างครบวงจร ตั้งแต่งานวิจัยในระดับห้องปฏิบัติการ การต่อยอดสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า รายได้ และขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย ทั้งนี้ วว. มีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานฟิลิปปินส์ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยหน่วยงานต่างๆ ให้ความสนใจเข้าศึกษาดูงานของ วว. ในด้านนวัตกรรมอาหารสุขภาพ เกษตร และสมุนไพร อย่างต่อเนื่อง

ที่มา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๒๑ NCP จัดงานโรดโชว์ออนไลน์ ตอกย้ำผู้นำธุรกิจ Telesales
๑๗:๑๓ โครงการสัมมนาวิชาการ Cafe SERU#12: On Privacy Weaknesses and Vulnerabilities in Software Systems
๑๗:๓๗ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Python for Business Intelligence and Analytics
๑๗:๐๙ เริ่มแล้ว งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 46 สะท้อน และส่องทาง ศิลปะกับยานยนต์
๑๗:๑๙ ภาณิน ตัณฑเศรษฐี รับรางวัล นักบริหารธุรกิจด้านไอทีและนวัตกรรมดีเด่น THAILAND DIGITAL AWARDS 2024
๑๗:๑๓ วว. /จังหวัดปทุมธานี/บ.อาปิโกไฮเทค เปิดตัว จุลินทรีย์ BioD I วว.ช่วยย่อยสลายตอซังข้าว ลดปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร
๑๗:๐๗ ชลิต อินดัสทรีฯ ร่วมกับ วิศวกรรมอุตสาหการ มจธ. มอบทุนวิจัยวิศวกรรมดีเด่น ชลิต อินดัสทรี อวอร์ด ปี 5
๑๖:๑๑ ยามาฮ่าจัดใหญ่ต่อเนื่องเปิดทดสอบ New MT-09 และ New MT-09SP ให้กับลูกค้า และประชาชนทั่วไปในกิจกรรม DARK SIDE MIDNIGHT TEST ที่อิมแพค สปีด
๑๖:๕๔ FM ปลื้มความต้องการล้น IPO ขายหมดเกลี้ยง 376 ล้านหุ้น กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่พร้อมใจ Lock up 100%มั่นใจ นอร์ทเฮเว่น ไทยฯ ลงทุนยาว ในธุรกิจไก่แปรรูปปรุงสุกส่งออกซึ่งไทยเป็นเบอร์หนึ่งของโลก
๑๖:๒๑ ธอส. เปิดฟังก์ชัน โรงเรียนการเงิน ผ่านระบบดิจิทัล บน Application : GHB ALL GEN