โครงการ SEED Project ปี 4 รอบภาคใต้ตอนล่าง จัดโดย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม และเครือข่ายเยาวชน SEED Thailand ณ โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท จังหวัดสงขลา วันที่ 6-9 มิถุนายน พ.ศ.2567

จันทร์ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ๑๑:๐๑
วันที่ 6-9 มิถุนายน พ.ศ.2567 ที่ผ่านมา สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม และเครือข่ายเยาวชน SEED Thailand ได้จัดโครงการ SEED Project ปี 4 สร้างผู้นำเยาวชน พาท้องถิ่นสู่สากล รอบภาคใต้ตอนล่าง ณ โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เปิดพื้นที่สาธารณะให้กับเยาวชนในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศที่มีจิตใจสำนึกรักบ้านเกิดและมีความตั้งใจที่จะร่วมเข้ามาพัฒนาประเทศชาติมารวมตัวกันทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเยาวชน ผู้นำนักเรียน-นักศึกษา และนักศึกษาที่กำลังเรียนจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และผู้นำในกลุ่มองค์กรอื่น ๆ
โครงการ SEED Project ปี 4 รอบภาคใต้ตอนล่าง จัดโดย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม และเครือข่ายเยาวชน SEED Thailand ณ โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท จังหวัดสงขลา วันที่ 6-9 มิถุนายน พ.ศ.2567

ภายในโครงการได้มีตัวแทนจากหน่วยงานเข้าร่วมพิธีเปิด ได้มีการกล่าวเปิดโดย คุณณัฐภัท ชุมทองเชิดบำรุง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมกล่าวต้อนรับ ดร.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ เลขานุการมูลนิธิสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม พร้อมด้วย และกล่าวโอวาท พันเอก ปฐพี พุทธพล ผู้อำนวยการกองสันติวิธี ศูนย์สันติวิธี กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกับเยาวชนระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัย และสถาบันศึกษาต่าง ๆ

จากนั้นภายในโครงการ ได้มีกิจกรรม ๆ ต่าง เพื่อส่งเสริมทักษะและความรู้เพื่อส่งเสริมเยาวชน ตลอดโครงการ ได้เริ่มจากกิจกรรมการบรรยายหัวข้อ แบบอย่างการเสียสละและการเป็นเยาวชนที่ดี โดย พล.ต.ท.อรรถกฤษณ์  ธารีฉัตร รองประธานกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์, การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Future Skill for Future Community และกิจกรรม Workshop การวิเคราะห์ตลาดเสื้อผ้ามือสอง โดยนายธนพน สิงหพันธุ์, กิจกรรมการอบรมเพื่อการพัฒนาตนเอง Leader Persona โดยนางสาวรดารัตน์ ตุ่มมะ ต่อจากนั้นจึงการบรรยายเยาวชนไทยห่างไกลการพนัน โดยนายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนในรู้ทันและป้องกันภัยคุกคามอย่างสร้างสรรค์, การให้ความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับท้องถิ่น Social Startup Business for Community โดยคุณAlicia Tien Founder & CEO of Asia Discovery ในการเปิดภาพโอกาสในการต่อยอดโรงการเพื่อสังคมและขยายผลไปจนสู่การทำธุรกิจเพื่อสังคมในระดับสากล

การอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Seed Project ปี 4 ในรอบภาคใต้ตอนล่างครั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดความรู้แบบทวีคูณ จากรุ่นสู่รุ่น จากพี่สู่น้อง จากลูกหลานสู่ผู้ปกครอง เปรียบเสมือนการเผยแพร่เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณค่า ให้มีโอกาสได้แตกหน่อ ต่อยอดความดีต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อเป็นเครือข่ายในการ"สร้างผู้นำเยาวชน พาท้องถิ่นสู่สากล" เพื่อขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป โครงการ SEED Project ปี 4 ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

โครงการ SEED Project ปี 4 ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยจะมีการดำเนินโครงการนำร่องในภูมิภาคต่าง ๆ จำนวน 5 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคใต้ตอนล่าง ภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง และจะมีโครงการนำร่องจากเยาวชนในแต่ละภูมิภาคเพื่อพัฒนาชุมชน ทั้งหมด 25 โครงการ  โดยโครงการรอบภาคใต้ตอนล่าง ได้มีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนทั้งหมด 3 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการวุ้นกรอบตาลโตนดสร้างสรรค์โอกาสเพื่อวิสาหกิจชุมชนบ้านจะรัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 2.โครงการยุวมัคคุเทศก์วัยใส ใส่ใจโกตา ชุมชนโกตาบารู จังหวัดยะลาและ 3.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ชุมชนมัสยิดดาหรนอาหมัล อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ซึ่งทั้ง 3 โครงการนำร่องจะมีการดำเนินการลงพื้นที่และพัฒนาชุมชนต่อไป ระหว่างเดือน กรกฎาคม-ตุลาคม

ที่มา: Public Hit

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๙ ก.ค. กรุงไทยคว้ารางวัล ธนาคารยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อบุคคลแห่งปี 2567 ตอกย้ำความมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ลูกค้าตรงจุด
๑๙ ก.ค. NCP เนื้อหอม เปิดจอง IPO วันแรก กระแสตอบรับดีเกินต้าน
๑๙ ก.ค. การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สำหรับ Gen Z: โอกาสและความท้าทายในยุคใหม่
๑๙ ก.ค. BDI เปิดเวที connect-the-dots #1: DATA-DRIVEN SUCCESS for SMEs ชี้ทางรอดผู้ประกอบการไทยด้วยการใช้ข้อมูลขับเคลื่อนธุรกิจ
๑๙ ก.ค. MOUAWAD ร่วมกับ CI Talks ประกาศผล สาวงามผู้ชนะ Gold Winner 3 ท่าน จากโครงการ Voice for Change
๑๙ ก.ค. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169
๑๙ ก.ค. ก.แรงงาน เสริมศักยภาพ 540 อาสาสมัครแรงงาน ผู้นำบริการแรงงานสู่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ
๑๙ ก.ค. TCDC เตรียมพร้อมเปิดบริการใหม่ 'Creative Lab' พื้นที่ปฏิบัติการต่อยอด Empowering Local Stories ของประเทศ
๑๙ ก.ค. คณะการท่องเที่ยวฯ DPU จับมือ บสย.จัดงานเสวนา Start Street Food สู่ธุรกิจ 200 ล้าน เปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เฮียนพ จากพ่อค้าขายหมูปิ้งข้างทาง
๑๙ ก.ค. โก โฮลเซลล์ สนับสนุนการคัดแยกขยะ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งมอบถังขยะให้เทศบาลตำบลราไวย์ วางแหล่งท่องเที่ยว-ชุมชนสำคัญ