รมว.ดีอี เยือน NT เยี่ยมชมการทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินผ่านมือถือ CBC

อังคาร ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ๑๓:๓๖
พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT นำคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในโอกาสเยี่ยมชมการทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินแก่ประชาชนภายใต้ โครงการระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ณ Co-Working Space อาคารสโมสร NT สำนักงานใหญ่
รมว.ดีอี เยือน NT เยี่ยมชมการทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินผ่านมือถือ CBC

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนโครงการระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ CBC (Cell Broadcast Center) ได้ร่วมชมการทดสอบระบบ CBC ของ NT ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ my by NT และ NT Mobile โดยระบบ CBC แสดงการทำงานอย่างแม่นยำมีประสิทธิภาพในการรองรับการแจ้งเตือนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน สามารถส่งข้อความโดยตรงจากเสาสัญญาณ NT ไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ในบริเวณพื้นที่เตือนภัยที่กำหนดทั้งหมดในเวลาเดียวกัน ด้วยรูปแบบการแสดงข้อความแจ้งเตือนทันทีที่หน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Pop Up Notification) แบบ Near Real Time การใช้งานระบบ CBC รองรับการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น พายุน้ำท่วม แผ่นดินไหว การแจ้งเตือนเหตุร้าย รวมถึงเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ เช่น ไฟไหม้ อุบัติเหตุ

ระบบ CBC ของ NT เมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์จะมีความพร้อมที่จะเชื่อมต่อกับศูนย์บัญชาการกลางภาครัฐผ่านระบบ CBE (Cell Broadcast Entities) เพื่อทำหน้าที่เต็มรูปแบบในการเชื่อมโยงระบบเตือนภัยของประเทศในภาพรวม ซึ่งประชาชนจะสามารถรับรู้สถานการณ์พร้อมกันอย่างรวดเร็วทันทีผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันใด ๆ เนื่องจากระบบ CBS ทำงานโดยส่งข้อความเตือนภัยผ่านเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่เกิดเหตุ ข้อความเตือนภัยจะปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้งานทุกเครื่องในพื้นที่นั้น

NT ยังได้สาธิตการทำงานร่วมกันของระบบ CBC และระบบ Incident Command System (ICS) หรือระบบศูนย์ควบคุมและบัญชาการการรับแจ้งเหตุจากประชาชน ที่สามารถสนับสนุนการเก็บข้อมูลการแจ้งเหตุรอบด้าน โดยระบบ ICS จะรวมการแจ้งเหตุจากประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ คอลเซ็นเตอร์สายด่วน และแพลตฟอร์ม Social Media ออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ พร้อมบูรณาการข้อมูลร่วมกับ CCTV และกล้องติดตัวหรือ Body Worn Camera และเทคโนโลยีอื่น ๆ เช่น ซอฟต์แวร์สแกนตรวจจับใบหน้า, ซอฟต์แวร์อ่านป้ายทะเบียน เข้าสู่ศูนย์ควบคุมและบัญชาการเพื่อประเมินสถานการณ์โดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับทั้งหมด ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบ CBE และยกระดับความเชื่อมั่นในการตัดสินใจที่ถูกต้องรวดเร็วและแม่นยำให้กับการทำงานของศูนย์กลางภาครัฐ

ทั้งนี้ การเยี่ยมชมระบบ CBC ของ รมว.ดีอี ถือเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามความพร้อมในฐานะที่กระทรวงดีอีทำหน้าที่ขับเคลื่อนระบบ CBC เพื่อการแจ้งเตือนภัยฯ ดังกล่าว ซึ่งมาตรการใช้เทคโนโลยีโครงข่ายสื่อสารรองรับการขับเคลื่อนงานระบบเตือนภัยของประเทศสอดคล้องกับแนวทางของ กสทช. โดยมุ่งสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติตามมาตรฐานสากล รวมทั้งส่งผลต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และความปลอดภัยทางสังคมให้กับประเทศต่อไป

ที่มา: โทรคมนาคมแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๘:๒๐ สพร.42 หนองคาย ร่วมบูรณาการทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับกระแสนิยมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์อาหารพื้นถิ่น (Gastronomy
๐๘:๑๘ กสอ. เล่นใหญ่ 5 Day Trip Biz X 5 วัน ธุรกิจพันธุ์ X
๐๘:๓๑ ฟอร์ติเน็ต จับมือ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยบนไซเบอร์ สร้างกำลังพลคนรุ่นใหม่เต็มรูปแบบ
๐๘:๔๗ ซินเน็คฯ เริ่มใช้ รถขนส่งพลังงานไฟฟ้า 100% ลดการปล่อยคาร์บอน สร้างซัพพลายเชนที่ยั่งยืน
๐๘:๕๐ INET รับประกาศนียบัตรรับรองการต่ออายุ สมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอรัปชั่นภาคเอกชนไทย ครั้งที่ 2
๐๘:๒๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Docker and Kubernetes Essentials รุ่นที่ 2
๐๘:๐๑ TLC SPU อบรมบุคลากร พัฒนาทักษะ การวัดและประเมินผลแบบอิงเกณฑ์
๐๘:๓๐ การเคหะแห่งชาติจัดประชุมเผยแพร่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบาย
๐๘:๕๒ ดร.พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล สุดตื้นตัน หลังคว้า 3 รางวัล บนเวที Miss Universe Thailand 2024
๐๘:๒๙ เชิญร่วมงาน BEDO CONNEXT 2024 ต่อยอดธุรกิจ สร้างเศรษฐกิจชุมชน สู่ความยั่งยืน ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2567 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา