54 ปี SPU ร่วมยุค AI เปลี่ยนโลก! ฟัง "มือโปร" แชร์ประสบการณ์จริง พบกัน 23 มิถุนายนนี้! ในงาน Tech Talk #04 Navigating AI Transformation in Government, Education and Corporate

อังคาร ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ๑๖:๔๖
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) ฉลองครบรอบ 54 ปี ด้วยกิจกรรมสุดพิเศษ "54 ปี SPU ให้ความรู้" เชิญชวนฟัง มืออาชีพ...มาเล่าประสบการณ์จริง ในหัวข้อ "Tech Talk #04: Navigating AI Transformation in Government, Education and Corporate"
54 ปี SPU ร่วมยุค AI เปลี่ยนโลก! ฟัง มือโปร แชร์ประสบการณ์จริง พบกัน 23 มิถุนายนนี้! ในงาน Tech Talk #04 Navigating AI Transformation in Government, Education and Corporate

พบกับผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ ที่จะมาแชร์ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประยุกต์ใช้ในภาครัฐ การศึกษา และภาคธุรกิจ

Guest Speaker

คุณโอม ศิวะดิตถ์ National Technology Officer (บริษัท Microsoft Thailand)

คุณปฏิภาณ ประเสริฐสม ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล ฝ่ายบริการวิเคราะห์ข้อมูล (สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ องค์การมหาชน BDI)

ผศ.ดร. ชลทิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร. ปราลี มณีรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00-12.00 น.

ผู้เข้าร่วมงานสามารถ: ฟังบรรยายสด ในห้อง Playground อาคาร 11 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

หรือ รับชมผ่าน Facebook Live บนเพจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (https://www.facebook.com/seattle.pacific.university/)

รับชมผ่าน YouTube Live ที่ www.youtube.com/@IT_Sripatum

 ลงทะเบียนฟรี! https://learn.microsoft.com/en-us/power-pages/faqs-create-form

พลาดไม่ได้! กิจกรรมดีๆ informative มากมาย รอคุณอยู่

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๘:๒๐ สพร.42 หนองคาย ร่วมบูรณาการทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับกระแสนิยมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์อาหารพื้นถิ่น (Gastronomy
๐๘:๑๘ กสอ. เล่นใหญ่ 5 Day Trip Biz X 5 วัน ธุรกิจพันธุ์ X
๐๘:๓๑ ฟอร์ติเน็ต จับมือ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยบนไซเบอร์ สร้างกำลังพลคนรุ่นใหม่เต็มรูปแบบ
๐๘:๔๗ ซินเน็คฯ เริ่มใช้ รถขนส่งพลังงานไฟฟ้า 100% ลดการปล่อยคาร์บอน สร้างซัพพลายเชนที่ยั่งยืน
๐๘:๕๐ INET รับประกาศนียบัตรรับรองการต่ออายุ สมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอรัปชั่นภาคเอกชนไทย ครั้งที่ 2
๐๘:๒๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Docker and Kubernetes Essentials รุ่นที่ 2
๐๘:๐๑ TLC SPU อบรมบุคลากร พัฒนาทักษะ การวัดและประเมินผลแบบอิงเกณฑ์
๐๘:๓๐ การเคหะแห่งชาติจัดประชุมเผยแพร่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบาย
๐๘:๕๒ ดร.พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล สุดตื้นตัน หลังคว้า 3 รางวัล บนเวที Miss Universe Thailand 2024
๐๘:๒๙ เชิญร่วมงาน BEDO CONNEXT 2024 ต่อยอดธุรกิจ สร้างเศรษฐกิจชุมชน สู่ความยั่งยืน ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2567 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา