เปิดหลักสูตร "ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง" รุ่น 14 คึกคัก สร้างผู้นำขับเคลื่อน BCG - สัมมาชีพ

พุธ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ ๑๖:๑๗
"มูลนิธิสัมมาชีพ" เปิดหลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง (Leadership for Change-LFC) รุ่นที่ 14  บุคลากรภาครัฐ -เอกชน -ภาคประชาสังคม ร่วมอบรมคึกคัก เชื่อมเครือข่าย-องค์ความรู้ สร้าง "ผู้นำ" ร่วมขับเคลื่อน BCG Economy และแนวคิดสัมมาชีพ ตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น สังคม ประเทศ เพื่อเพิ่มคุณค่าธุรกิจ และนำสู่ปณิธานสร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่
เปิดหลักสูตร ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่น 14 คึกคัก สร้างผู้นำขับเคลื่อน BCG - สัมมาชีพ

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ กล่าวปาฐกถาพิเศษในการอบรมหลักสูตร ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง (Leadership for Change-LFC) รุ่นที่ 14 ซึ่งจัดโดยมูลนิธิสัมมาชีพว่า การอบรมหลักสูตรนี้เป็นการสร้าง "ผู้นำ" ที่มีทั้งองค์ความรู้และเครือข่ายสนับสนุน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับพื้นที่ชุมชน-องค์กร ตามหลักคิดสัมมาชีพ ซึ่งแนวทางของสัมมาชีพนั้นจะให้ความสำคัญกับทุกด้าน ทั้งเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม ศีลธรรมและสิ่งแวดล้อม

เขากล่าวด้วยว่า ศ.นพ.ประเวศ วะสี ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิสัมมาชีพและเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิ ได้นิยามคำว่า สัมมาชีพว่า เป็นการประกอบอาชีพที่ลดการเบียดเบียนตนเอง ลดการเบียดเบียนผู้อื่น ลดการเบียดเบียนสิ่งแวดล้อม และมีรายจ่ายน้อยกว่ารายได้ ดังนั้น เมื่อมีการนำหลักคิดสัมมาชีพไปขยายต่อ ไปปฏิบัติในพื้นที่ สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ จะมีการประกอบอาชีพที่สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่โกง ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เมื่อทุกๆ ที่ทำเช่นนี้ จะเป็นการสร้างแรงกระเพื่อมขยายผลตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น สังคม ไปสู่ระดับประเทศ ในที่สุดก็จะเกิดสัมมาชีพเต็มพื้นที่ และทำให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข

ประธานกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพกล่าวเพิ่มเติมว่า ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนี้จะได้รับ นอกจาก "องค์ความรู้" จากกูรู-ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ระดับมหภาคและจุลภาค ไม่ว่าจะเป็นบุคคลระดับอดีตรัฐมนตรี ผู้บริหารองค์กรชั้นนำของประเทศ หรือเป็นองค์กรระดับอินเตอร์แล้ว ยังจะได้ "ลงพื้นที่" เพื่อปฏิบัติงานช่วยเหลือชุมชน มี "เพื่อน" หรือ "เครือข่าย" ในการสนับสนุนการทำงานต่อไป

"ในส่วนของเครือข่าย ผมย้ำว่าจะเป็นเครือข่ายผู้ก่อการดีที่ในอนาคตจะได้ร่วมมือกันทำงาน ได้ช่วยเหลือเกื้อกูล เติมเต็มส่วนที่ต้องการ เสริมส่วนดีให้เข้มแข็ง โดยไม่ต้องไปควานหาจากที่ไหน เป็นบรรดาเพื่อนพ้อง LFC14 เพราะมาจากหลากหลายภาคส่วน ซึ่งจะเป็นข้อดีที่หาได้ยากในหลักสูตรอื่นๆ เพราะผู้เข้าอบรมในที่นี้มาจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ต่อไปก็จะได้ร่วมมือกัน สนับสนุน หรือแลกเปลี่ยนความรู้-ทักษะ ซึ่งจะทำให้การสร้างความเปลี่ยนแปลง ทำได้ดีขึ้น และเร็วขึ้น" ประธานกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพกล่าว

ทางด้านนายวิเชฐ ตันติวานิช ประธานกรรมการสถาบันผู้นำ - นำการเปลี่ยนแปลง กล่าวถึงวัตถุประสงค์การอบรมหลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 14 ว่า หลักสูตรนี้ ถือเป็นอีกภารกิจของมูลนิธิสัมมาชีพที่ดำเนินมาต่อเนื่อง โดยในปีนี้ ถือเป็นปีที่ 14 และจัดขึ้นภายใต้แนวคิด "BCG in Collaboration : เพิ่มคุณค่าธุรกิจ ช่วยเศรษฐกิจยั่งยืน" เนื่องจาก BCG ถือเป็นโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจและธุรกิจที่ตอบโจทย์ "การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน" ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม นำมาต่อยอดสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ พร้อมไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งต่างจากการดำเนินธุรกิจแบบเดิมๆ ที่เน้นการสร้างกำไรเป็นที่ตั้ง นำไปสู่ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และปัญหาอื่นๆ ตามมา

"การอบรมหลักสูตรนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความร่วมมือกับผู้เข้าร่วมอบรมที่มาจากหลายภาคส่วนทั้ง ภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม ขับเคลื่อนแนวคิด BCG Economy ตั้งแต่ต้นน้ำ- ปลายน้ำ ซึ่ง BCG ถือว่ามีส่วนช่วยลดความเหลื่อมล้ำของรายได้ แก้วิกฤติต่างๆ ของสังคม และจะนำไปสู่การสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและธุรกิจอย่างยั่งยืนในที่สุด" นายวิเชฐ กล่าว

ที่มา: มูลนิธิสัมมาชีพ

เปิดหลักสูตร ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่น 14 คึกคัก สร้างผู้นำขับเคลื่อน BCG - สัมมาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๔๕ KGI ได้รับใบประกาศฯ ต่ออายุ CAC ตอกย้ำความมุ่งมั่นองค์กรอย่างโปร่งใสและยั่งยืน
๑๖:๒๑ ซินเน็คฯ ร่วมงาน TISCO Corporate Day เผยกลยุทธ์ปี 67 โตรับเทรนด์ดิจิทัล เทรนด์ AI หนุนดีมานด์แข็งแกร่ง
๑๖:๑๕ ติว(อินเวส)เตอร์ Vol.7 UNLEASH your POTENTIAL ปลดปล่อยศักยภาพการลงทุน
๑๖:๓๗ BRR คว้าใบรับรองต่ออายุ CAC ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 มุ่งมั่นต้านคอร์รัปชัน สะท้อนจริยธรรมธุรกิจที่ยั่งยืน
๑๖:๒๗ BGC เนรมิตนิทรรศการศิลปะแก้ว COLOR DIARY เผยโฉมงานศิลป์ที่ศูนย์การเรียนรู้แห่งแรกในไทย
๑๖:๕๗ Sea (ประเทศไทย) มอบบอร์ดเกมการเงิน Wishlist ให้กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปกระจายต่อสู่ 10 โรงเรียนนำร่องในสังกัด
๑๖:๐๐ เขตราษฎร์บูรณะแจงซ่อมฝาท่อชั่วคราวใน ซ.สุขสวัสดิ์ 26 เปลี่ยนฝาใหม่เรียบร้อยแล้ว
๑๕ ก.ค. SHU เปิดคอลเลกชั่นใหม่ SHU X ISSUE ผ่านลวดลายคลื่นทะเล ได้กลิ่นอาย Urban Throwback to the 90s!
๑๕ ก.ค. SCGC ร่วมกับจังหวัดระยอง เครือข่ายชุมชนจัดการน้ำ และจิตอาสา จัดกิจกรรม เราทำดีด้วยหัวใจ สร้าง 100 ฝาย เฉลิมพระเกียรติฯ 72
๑๕ ก.ค. กทม. เร่งตรวจสอบความแข็งแรงต้นไม้ใหญ่ในที่สาธารณะรองรับสถานการณ์ลมพายุ