บริหารธุรกิจ SPU! เปิดบ้านต้อนรับ DEK วัดเบญจมบพิตร CAMPUS VISIT เตรียมพร้อมรับมือยุค AI เรียนรู้เกี่ยวกับการเงินการลงทุนยุคดิจิทัล

พฤหัส ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ๐๘:๕๙
ดร.มุกดาฉาย แสนเมือง หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณาจารย์ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนวัดเบญจมบพิตร ในกิจกรรม CAMPUS VISIT สาขาวิชาบริหารธุรกิจ SBS SPU ณ ที่ทำการคณะบริหารธุรกิจ อาคาร 9 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา
บริหารธุรกิจ SPU! เปิดบ้านต้อนรับ DEK วัดเบญจมบพิตร CAMPUS VISIT เตรียมพร้อมรับมือยุค AI เรียนรู้เกี่ยวกับการเงินการลงทุนยุคดิจิทัล

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มุ่งหวังให้นักเรียนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการเงินการลงทุนที่กำลังมาแรงในยุค AI อาทิ เทรนด์การเงินการลงทุนในยุค AI กลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะกับนักศึกษา เครื่องมือทางการเงินที่นักลงทุนควรรู้จัก การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการลงทุน นอกจากนี้ นักเรียนยังได้เรียนรู้ข้อมูลหลักสูตรที่ทันสมัยของคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งเน้นการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ลงมือทำจริง และค้นหาตัวตนได้มากขึ้น

กิจกรรม CAMPUS VISIT ของคณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ถือเป็นโอกาสอันดีที่นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

สำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

สามารถลงทะเบียน Campus Visit ได้ที่ https://www.spu.ac.th/campusvisit67/

Dek67 Dek68 สมัครและลงทะเบียนได้ที่ https://www.spu.ac.th/

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

บริหารธุรกิจ SPU! เปิดบ้านต้อนรับ DEK วัดเบญจมบพิตร CAMPUS VISIT เตรียมพร้อมรับมือยุค AI เรียนรู้เกี่ยวกับการเงินการลงทุนยุคดิจิทัล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๘:๒๐ สพร.42 หนองคาย ร่วมบูรณาการทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับกระแสนิยมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์อาหารพื้นถิ่น (Gastronomy
๐๘:๑๘ กสอ. เล่นใหญ่ 5 Day Trip Biz X 5 วัน ธุรกิจพันธุ์ X
๐๘:๓๑ ฟอร์ติเน็ต จับมือ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยบนไซเบอร์ สร้างกำลังพลคนรุ่นใหม่เต็มรูปแบบ
๐๘:๔๗ ซินเน็คฯ เริ่มใช้ รถขนส่งพลังงานไฟฟ้า 100% ลดการปล่อยคาร์บอน สร้างซัพพลายเชนที่ยั่งยืน
๐๘:๕๐ INET รับประกาศนียบัตรรับรองการต่ออายุ สมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอรัปชั่นภาคเอกชนไทย ครั้งที่ 2
๐๘:๒๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Docker and Kubernetes Essentials รุ่นที่ 2
๐๘:๐๑ TLC SPU อบรมบุคลากร พัฒนาทักษะ การวัดและประเมินผลแบบอิงเกณฑ์
๐๘:๓๐ การเคหะแห่งชาติจัดประชุมเผยแพร่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบาย
๐๘:๕๒ ดร.พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล สุดตื้นตัน หลังคว้า 3 รางวัล บนเวที Miss Universe Thailand 2024
๐๘:๒๙ เชิญร่วมงาน BEDO CONNEXT 2024 ต่อยอดธุรกิจ สร้างเศรษฐกิจชุมชน สู่ความยั่งยืน ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2567 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา