สมาคมโรงแรมไทย ชี้นักท่องเที่ยวเข้าไทยแตะ 16 ล้าน สร้างรายได้ 765,584 ล้านบาท แนะธุรกิจโรงแรมปรับตัวหลังวิถีการท่องเที่ยวเปลี่ยน

พฤหัส ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ๑๐:๒๐
สมาคมโรงแรมไทย ชี้นักท่องเที่ยวเข้าไทยแตะ 16 ล้าน สร้างรายได้ 765,584 ล้านบาท แนะธุรกิจโรงแรมปรับตัวหลังวิถีการท่องเที่ยวเปลี่ยน พร้อมร่วมมือ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จัดงาน Food & Hospitality Thailand 2024 ติวเข้มผู้ประกอบการจับเทรนด์ใหม่ท่องเที่ยวโลก
สมาคมโรงแรมไทย ชี้นักท่องเที่ยวเข้าไทยแตะ 16 ล้าน สร้างรายได้ 765,584 ล้านบาท แนะธุรกิจโรงแรมปรับตัวหลังวิถีการท่องเที่ยวเปลี่ยน

นายเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท์ นายกสมาคมโรงแรมไทย กล่าวถึงภาพรวมธุรกิจท่องเที่ยวว่า การทยอยกลับมาของนักท่องเที่ยวตลาดหลัก ส่งผลให้สถานการณ์ภาคการท่องเที่ยวดีขึ้นต่อเนื่อง โดยจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมล่าสุด ตั้งแต่ 1 มกราคม -16 มิถุนายน 2567 มีนักท่องเที่ยวเข้าไทยแล้วถึง 16,200,706 คน เพิ่มขึ้น 37% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วประมาณ 765,584 ล้านบาท กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไทยมากสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน มาเลเซีย อินเดีย รัสเซีย และเกาหลีใต้ ซึ่งมาตรการภาครัฐหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการยกเว้นวีซ่าไทย-จีน ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง การกระตุ้นให้สายการบินเพิ่มจำนวนเที่ยวบิน และการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง หรือ วีซ่าฟรี ให้แก่นักท่องเที่ยวอินเดีย ไต้หวัน และคาซักสถาน รวมถึงการโรดโชว์ของหน่วยงานการท่องเที่ยวไทยที่มีเป้าหมายในการขยายตลาดใหม่ที่มีกำลังซื้อสูง โดยเฉพาะกลุ่มตะวันออกกลาง จะมีส่วนช่วยผลักดันให้จำนวนนักท่องเที่ยวเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

โดยภาคธุรกิจท่องเที่ยว-โรงแรมเอง ก็ได้รับผลดีจากแรงหนุนของมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน นอกจากการเข้าใช้บริการของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้ว การกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยมาตรการและโครงการต่างๆ ที่ภาครัฐออกมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นโครงการ Easy E-Receipt ที่ผู้เข้าพักโรงแรมสามารถนำค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว (ค่าที่พักโรงแรมและค่าอาหารโรงแรม) มาขอรับสิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุด 5 หมื่นบาท ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา การส่งเสริมการประชุมสัมมนาภายในประเทศ (MICE : Meeting, Incentive, Convention and Exhibition) จากทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนที่คาดว่าจะช่วยกระจายรายได้ไปยังจังหวัดสำคัญทั่วประเทศ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยส่งเสริมภาคการท่องเที่ยว อาทิ การปรับปรุงและขยายสนามบิน ทั้งในจังหวัดท่องเที่ยวและจังหวัดรองอื่นๆ พร้อมทั้งขยายเส้นทางคมนาคมทั้งระบบรางและถนน ล้วนส่งผลดีช่วยให้การท่องเที่ยวกระจายไปสู่เมืองรองมากขึ้น

ภาพรวมการท่องเที่ยวที่ดีขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการต้องเร่งพัฒนา ปรับปรุง ปรับตัวให้ทันต่อแนวโน้มและพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่ต่างไปจากเดิม ไม่ว่าจะเป็นความนิยมการท่องเที่ยวเฉพาะบุคคล (Personalized Traveling) ที่นักท่องเที่ยวต้องการประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ตรงกับความต้องการและความสนใจของตนเองมากขึ้น ธุรกิจโรงแรมสามารถตอบสนองได้โดยนำเสนอบริการที่ปรับแต่งตามความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละคน เช่น แพ็คเกจท่องเที่ยว ที่พักและบริการที่ออกแบบมาเฉพาะบุคคล การบริการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธุรกิจโรงแรมก็สามารถตอบสนองความต้องการนี้ โดยนำเสนอบริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เช่น สปา ฟิตเนสและอาหารเพื่อสุขภาพ การท่องเที่ยวโดยคำนึงถึงสุขลักษณะ นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มองหาประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ธุรกิจโรงแรมก็สามารถตอบสนองความต้องการได้โดยใช้แนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน เช่น การประหยัดน้ำและพลังงาน การรีไซเคิล และการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานและให้บริการ ธุรกิจโรงแรมสามารถใช้เทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เช่น ใช้แอปพลิเคชันในการจองห้องพัก เช็คอิน สั่งอาหาร ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อให้คำแนะนำส่วนบุคคล และการใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน

ดังนั้นทางสมาคมจึงได้ส่งเสริมในเรื่องของการติดตาม ความเคลื่อนไหว แนวโน้มของการท่องเที่ยว การปรับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มได้ รวมถึงการสนับสนุนและร่วมมือในการจัดงาน Food & Hospitality Thailand 2024 ที่นอกจากจะมีการจัดแสดงสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวและโรงแรมแล้ว ยังเป็นศูนย์รวมความรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถนำมาใช้กับธุรกิจโรงแรม และกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ อย่างมากมาย ส่วนกิจกรรมที่ทางสมาคมฯ ร่วมจัดในงาน Food & Hospitality Thailand 2024 ครั้งนี้ ประกอบด้วย การจัดประชุมใหญ่ประจำปีของสมาคมฯ การประชุมสัมมนา Digital Day และความยั่งยืนในห่วงโซ่และธุรกิจโรงแรม การแข่งขันค้นหาสุดยอดบาร์เทนเดอร์ Thailand Hotel Bartenders' Championships 2024

นางสาวสุภาภรณ์ อังศรีสุรพร ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการอาวุโส อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ผู้จัดงาน Food & Hospitality Thailand กล่าวถึงความร่วมมือและการจัดงานเพื่อร่วมพัฒนาผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมของไทยว่า ทุกครั้งของการจัดงานฯ ได้มีการรวมรวม วิเคราะห์ ศึกษาข้อมูลแนวโน้มและทิศทางของธุรกิจการท่องเที่ยวโลก จากความเป็นบริษัทใหญ่เบอร์หนึ่งของโลกและมีเครือข่ายกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของโลก ทำให้มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่และเจาะลึกถึงพฤติกรรมด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวอย่างลึกซึ้ง จึงทำให้งาน Food & Hospitality Thailand เป็นหนึ่งในงานสำคัญด้านการท่องเที่ยวของภูมิภาคที่หลายประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมจัดแสดงงานและร่วมชมงาน

ยิ่งไปกว่านั้นการได้ร่วมมือกับ สมาคมโรงแรมไทย มาอย่างต่อเนื่องกว่า 30 ปี ถือเป็นสายสัมพันธ์ที่ดีมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและจัดกิจกรรมร่วมกันอยู่ตลอดเวลา โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการร่วมผลักดันและพัฒนาผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวและโรงแรมของไทยให้มีศักยภาพที่แข็งแกร่ง จนถึงวันนี้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก แต่เราก็ยังต้องรักษาความมีมาตรฐาน พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ทำให้การจัดงาน Food & Hospitality 2024 ครั้งนี้ จะเข้มข้นขึ้น ทั้งการจัดแสดงสินค้า บริการ โซลูชั่นการดำเนินธุรกิจ นวัตกรรมและเทคโนโลยี จากบริษัทชั้นนำของโลกที่เข้าร่วมจัดแสดงสินค้าที่จะมีทั้งหมด 8 โซน ครอบคลุมทั้งธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม รวมถึงยังอัดแน่นด้วยกิจกรรมการประชุม สัมมนา Workshop และการแข่งขันเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว อาทิ การสัมมนาการท่องเที่ยว 2024 และก้าวไปสู่อนาคต: วิสัยทัศน์สู่ความสำเร็จ โดยคุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, Smart Tourism Talk: พลิกโฉมการท่องเที่ยว เพิ่มศักยภาพด้วยเทคโนโลยี การแข่งขันสุดยอดเชฟประเทศไทย Thailand's 28th International Culinary Cup (TICC) ซึ่งเป็นการแข่งขันรายการใหญ่ของประเทศ ฯลฯ

งาน Food & Hospitality Thailand 2024 เป็นงานแสดงสินค้าสำหรับธุรกิจโรงแรม ร้านอาหารและการบริการที่ครบวงจรที่สุดของภูมิภาค โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2567 ณ ฮอลล์ 1-4 ชั้นG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ข้อมูลรายละเอียดการจัดงานสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.fhtevent.com Facebook : Food & Hospitality Thailand

ที่มา: เดอะ เรด คอมมูนิเคชั่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๙ ก.ค. กรุงไทยคว้ารางวัล ธนาคารยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อบุคคลแห่งปี 2567 ตอกย้ำความมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ลูกค้าตรงจุด
๑๙ ก.ค. NCP เนื้อหอม เปิดจอง IPO วันแรก กระแสตอบรับดีเกินต้าน
๑๙ ก.ค. การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สำหรับ Gen Z: โอกาสและความท้าทายในยุคใหม่
๑๙ ก.ค. BDI เปิดเวที connect-the-dots #1: DATA-DRIVEN SUCCESS for SMEs ชี้ทางรอดผู้ประกอบการไทยด้วยการใช้ข้อมูลขับเคลื่อนธุรกิจ
๑๙ ก.ค. MOUAWAD ร่วมกับ CI Talks ประกาศผล สาวงามผู้ชนะ Gold Winner 3 ท่าน จากโครงการ Voice for Change
๑๙ ก.ค. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169
๑๙ ก.ค. ก.แรงงาน เสริมศักยภาพ 540 อาสาสมัครแรงงาน ผู้นำบริการแรงงานสู่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ
๑๙ ก.ค. TCDC เตรียมพร้อมเปิดบริการใหม่ 'Creative Lab' พื้นที่ปฏิบัติการต่อยอด Empowering Local Stories ของประเทศ
๑๙ ก.ค. คณะการท่องเที่ยวฯ DPU จับมือ บสย.จัดงานเสวนา Start Street Food สู่ธุรกิจ 200 ล้าน เปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เฮียนพ จากพ่อค้าขายหมูปิ้งข้างทาง
๑๙ ก.ค. โก โฮลเซลล์ สนับสนุนการคัดแยกขยะ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งมอบถังขยะให้เทศบาลตำบลราไวย์ วางแหล่งท่องเที่ยว-ชุมชนสำคัญ