มรภ.สงขลา ร่วมงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน "CWIE DAY" ครั้งที่ 14

ศุกร์ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ๑๗:๒๑
มรภ.สงขลา ยกทีมบริหาร-เจ้าหน้าที่ศูนย์สหกิจฯ เข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน "CWIE DAY" ครั้งที่ 14 ประจำปี 2567 อว. จับมือเครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนบน จัดงานภายใต้แนวคิดพัฒนาคน ตอบโจทย์พัฒนาประเทศ
มรภ.สงขลา ร่วมงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน CWIE DAY ครั้งที่ 14

เมื่อเร็วๆ นี้ ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วย ผศ.ธนัย ตันวานิช รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นายเอกชัย เบ่าอุบลย์ หัวหน้างานศูนย์สหกิจศึกษา และ นางจิราภรณ์ บัวจันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์สหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2567 ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับเครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "THE NEXT CWIE's FUTURE : พัฒนาคน ตอบโจทย์พัฒนาประเทศกับ CWIE โดยมี นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ มรภ.สงขลา ได้นำระบบสหกิจศึกษามาใช้ตั้งแต่เริ่มเปิดการเรียนการสอนในปี พ.ศ. 2559 ปัจจุบันมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาทุกหลักสูตรไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือสถานประกอบการทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนอย่างมีระบบด้วยความร่วมมือจากสถานประกอบการและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ถือเป็นส่วนสำคัญของการเตรียมบัณฑิตให้พร้อมที่จะเลือกอาชีพและเข้าสู่ระบบการทำงานทันทีที่จบการศึกษา

จากการดำเนินงานโดยศูนย์สหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.สงขลา มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนและเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจแก่อาจารย์และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานและสถานประกอบการภายนอกด้านการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

ที่มา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๓๔ LDC จับมือ GMM Music เตรียมจัดกิจกรรมใหญ่แห่งปี ตอบแทนสังคม เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี
๑๗:๕๗ ซินเจนทา ปักธงประเทศไทย เป็นศูนย์กลางธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย พร้อมนำเทคโนโลยี และโซลูชั่นระดับโลก มุ่งยกระดับภาคอุตสาหกรรมการเกษตร
๑๗:๒๑ หนูน้อยจ้าวเวหา ไทยพีบีเอส โชว์โดรน 500 ลำ ติดพลุไฟแปรอักษร เฉลิมพระเกียรติฯ ในงานเทศกาลเข้าพรรษา ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง
๑๗:๔๔ กลุ่มบริษัทบางจาก ร่วมขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทย ชูนวัตกรรมสีเขียว บนเส้นทาง Journey to Net Zero ในงาน อว.แฟร์ : SCI POWER FOR FUTURE
๑๗:๔๖ เต็มอิ่มไปกับบุฟเฟ่ต์มื้ออร่อยพร้อมหลากหลายเมนูเด็ดสัญชาติเกาหลี รังสรรค์โดยเชฟรับเชิญชาวเกาหลี คยูฮุน คู ที่ เน็กซ์ทู คาเฟ่ โรงแรมแชงกรี-ลา
๑๗:๕๐ อาร์เซลิก ฮิตาชิฉลองครบรอบ 3 ปี มั่นใจ! ขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนในไทยและเอเชียแปซิฟิก
๑๗:๑๓ เที่ยวไทยไปต่อ องค์กรธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมจัดงาน Food Hospitality Thailand 2024เสริมศักยภาพผู้ประกอบการเตรียมรับนักท่องเที่ยวไฮซีซั่นในปีนี้
๑๗:๓๖ ไฮเออร์ ปลื้ม กระแสศึกลูกขนไก่ Haier Badminton Nationwide Youth Championship 2024 ยอดสมัคร-ผู้เข้าร่วมทะลุเป้า
๑๗:๕๓ แอ็กซอลตา สนับสนุนวงการยานยนต์ในกิจกรรม ก้าวไปด้วยกัน เพื่อความเป็นเลิศในงานจัดซ่อม จัดโดยชมรมศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะ ประกันภัย ภาค
๑๗:๔๖ ยกระดับบรรยากาศภายในรถยนต์ให้เป็นโอเอซิสแห่งความหอม ด้วย Car Diffuser เพื่อนเดินทางสุดสมาร์ท จากแบรนด์ Maison Berger