Thursday December 13, 2018 23:01

กรณีศึกษา Press Releases

Super Poll เชื่อมั่นแก้กฎหมายกัญชาและกระท่อม ทั่วไป—26 Nov 18

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง เชื่อมั่นแก้กฎหมายกัญชาและกระท่อม กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,114 ตัวอย่าง

Super Poll แก่นแท้ของบ้านเมือง ทั่วไป—26 Nov 18

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง แก่นแท้ของบ้านเมือง กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,156 ตัวอย่าง โดยดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา

ภาพข่าว: ร่วมเสวนา จิตสาธารณะประชารัฐ ทั่วไป—05 Nov 18

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จัดเสวนาเรื่อง "จิตสาธารณะประชารัฐMission–Impossible" Made Possible : กรณีศึกษาหมูป่าติดถ้ำ" โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายจงคล้าย วรพงศธร

สมาคมพัฒนาผู้บริโภคไทย โดยทุนส่งเสริมและสนับสนุนจาก กทปส. สำนักงาน กสทช. ไอที—05 Nov 18

สมาคมพัฒนาผู้บริโภคไทย (TCDA) ได้จัดแถลงข่าวนำเสนอผลการศึกษาและขอเสนอแนะเชิงนโยบายสู่สาธารณะ : โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้เข้าร่วมแถลงข่าว จำนวนประมาณ 100 คน

Super Poll การใช้ชีวิตกับสุขภาวะคนวัยทำงาน ทั่วไป—30 Oct 18

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง การใช้ชีวิตกับสุขภาวะคนวัยทำงาน กรณีศึกษาตัวอย่างคนวัยทำงานทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 5,160 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1 – 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ความรักประเทศไทย ทั่วไป—29 Oct 18

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ความรักประเทศไทย กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,067 ตัวอย่าง โดยดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 27 – 28 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล มูลนิธิ สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำเปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง บ้าน/คอนโด—22 Oct 18

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) มูลนิธิ สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวน 1,081 ตัวอย่าง โดยดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 13

Super Poll การเมืองกับความสุขของประชาชน ทั่วไป—08 Oct 18

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง การเมืองกับความสุขของประชาชน กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,144 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 1 – 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา

Super Poll นักการเมืองที่ดี ทั่วไป—01 Oct 18

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลโพล เรื่อง นักการเมืองที่ดี กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,163 ตัวอย่าง โดยดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 25 - 29 กันยายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา พบว่า

Super Poll ความผูกพันบอกต่อบริการธนาคาร ทั่วไป—24 Sep 18

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลโพล เรื่อง ความผูกพันบอกต่อบริการธนาคาร กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,109 ตัวอย่าง โดยดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 15 - 22 กันยายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล นำเสนอผลโพล เรื่อง ประชาธิปไตย แบบ ไทย ๆ ในฝัน ทั่วไป—24 Sep 18

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลโพล เรื่อง ประชาธิปไตยแบบ ไทย ๆ ในฝัน กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,128 ตัวอย่าง โดยดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 19 - 22 กันยายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล นำเสนอผลโพล เรื่อง ความพอใจต่อบริการโรงพยาบาล ทั่วไป—19 Sep 18

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลโพล เรื่อง ความพอใจต่อบริการโรงพยาบาล กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,125ตัวอย่าง โดยดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 10 - 18 กันยายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา เมื่อถามถึง

TC Intelligent เผยเบื้องหลังความสำเร็จทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยี ไอที—18 Sep 18

ในยุค Thailand 4.0 การปรับตัวของภาคธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน นับเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งตัวอย่างธุรกิจที่สามารถนำเทคโนโลยีมาปรับใช้แล้วประสบความสำเร็จ จะเป็นกรณีศึกษาหรือเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับธุรกิจอื่นๆ ได้เช่นกัน บริษัท ทีซี

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล นำเสนอผลโพล เรื่อง คลายล็อคพรรคการเมือง ทั่วไป—17 Sep 18

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลโพล เรื่อง คลายล็อคพรรคการเมือง กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,014 ตัวอย่าง โดยดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 15 - 16 กันยายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา

Super Poll ความภูมิใจของประชาชนวันนี้ ทั่วไป—17 Sep 18

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลโพล เรื่อง ความภูมิใจของประชาชนวันนี้ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,089 ตัวอย่าง โดยดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 5 - 14 กันยายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา

สศท.7 ชูผลศึกษาการผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ช่วยเกษตรกรลดต้นทุน ผลผลิตได้คุณภาพยิ่งขึ้น ทั่วไป—11 Sep 18

สศท.7 เผยผลการศึกษาต้นทุนการผลิต ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของการผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่กรณีศึกษาพื้นที่ภาคกลางตอนบน 2 ระบุ เกษตรกรที่ร่วมโครงการมีต้นทุนเฉลี่ย 4,083 บาทต่อไร่ ผลผลิต 813 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งต้นทุนลดลง

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล นำเสนอผลโพล เรื่อง ความพอใจต่อบริการของธนาคาร หุ้น—07 Sep 18

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลโพล เรื่อง ความพอใจต่อบริการของธนาคาร กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,153 ตัวอย่าง โดยดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 1 - 6 กันยายน พ.ศ. 2561

บตท. ร่วมสนับสนุนการแข่งขัน Thailand Accounting Case Competition 2018 โดยสภาวิชาชีพบัญชี ทั่วไป—03 Sep 18

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมสนับสนุนการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 "Thailand Accounting Case Competition 2018" จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

Super Poll โพล เรื่องอะไรที่คนไทยอยากรู้ ทั่วไป—03 Sep 18

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลโพล เรื่อง เรื่องอะไรที่คนไทยอยากรู้ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,129 ตัวอย่าง โดยดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 15 สิงหาคม – 1 กันยายน พ.ศ. 2561

ผังเมือง แนวทางการจัดการปัญหาน้ำท่วม ทางเลือก ทางรอด เมืองริมน้ำ : กรณีศึกษาเทศบาลนครสมุทรปราการ ไลฟ์สไตล์—28 Aug 18

จากสภาพอากาศที่แปรปรวนนับวันจะยิ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตมากขึ้น ทำให้ทุกภาคส่วนจำเป็นต้องหาแนวทางเพื่อรับมือกับสถานการณ์ในอนาคต และเมื่อย่างเข้าสู่ฤดูฝน สิ่งที่มักตามมาของเมืองใหญ่ คือ ปัญหาน้ำท่วมขังที่รอการระบาย โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำและติดริมแม่น้ำ

ธรรมศาสตร์เปิด งานวิจัยเพื่อให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายของบางกอกคลินิกนิติธรรมศาสตร์ ทั่วไป—27 Aug 18

- ธรรมศาสตร์ จัดงานเสวนา "การจัดการสิทธิอันจำเป็นของทายาทรุ่นสองจากเมียนมา ผ่านกรณีศึกษา หม่อง ทองดี" เปิดพื้นที่การเรียนรู้ สะท้อนปัญหาผู้ไร้สัญชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิด "งานวิจัยเพื่อให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายของบางกอกคลินิกนิติธรรมศาสตร์"

เอยูโพล (AU Poll) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเสนอผลวิจัยเชิงสำรวจดัชนีความเครียดของคนไทย ทั่วไป—24 Aug 18

สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่องดัชนีความเครียดของคนไทยกรณีศึกษา : ตัวอย่างประชาชนทั่วไป ในเขตกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา จำนวนทั้งสิ้น 2,007 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่

ธรรมศาสตร์ ชวนร่วมฟังเสวนาผู้ไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ทั่วไป—24 Aug 18

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน เสวนาธรรมศาสตร์สู่สังคม ครั้งที่ 4 รับฟังเสวนาในหัวข้อ "การจัดการสิทธิอันจำเป็นของทายาทรุ่นสองจากเมียนมาผ่านกรณีศึกษา หม่อง ทองดี"

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานเสวนาธรรมศาสตร์สู่สังคม ครั้งที่ 4 ทั่วไป—22 Aug 18

ถอดบทเรียนการจัดการสิทธิอันจำเป็นของทายาทรุ่นสองจากเมียนมา ผ่านกรณีศึกษา "นายหม่อง ทองดี" ความจริงบนโลกของคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ รัฐบาลไทยควรแก้ไขปัญหาสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลไร้รัฐ ไร้สัญชาติ อย่างไร ? พบกับนักวิชาการด้านมานุษยวิทยา กฎหมาย สื่อมวลชน

Super Poll คุณธรรม จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในสายตาประชาชน ทั่วไป—20 Aug 18

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลโพล เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในสายตาประชาชน กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,256 ตัวอย่าง โดยดำเนินโครงการระหว่าง วันที่

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล มูลนิธิ สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ นำเสนอผลการศึกษา เรื่อง ทั่วไป—16 Aug 18

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง ประเมินความสุขชุมชนมวลรวม

Super Poll โพล เจาะใจคนเป็นหนี้ เรื่อง เศรษฐกิจ และ การเมือง ทั่วไป—14 Aug 18

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง เจาะใจคนเป็นหนี้ เรื่อง เศรษฐกิจและการเมือง กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,104 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 9 – 11 สิงหาคม พ.ศ. 2561

Super Poll โพล ความสนใจของสาธารณชน ทั่วไป—06 Aug 18

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง ความสนใจของสาธารณชน กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,035 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 1 – 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา

Super Poll โพลเลือกตั้ง คุณสมบัติของ สส ที่ดี ทั่วไป—01 Aug 18

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง ประชาชนคิดอย่างไรต่อ การเลือกตั้งและคุณสมบัติของ ส.ส.ที่ดี กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,147 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 20 – 28