Sunday August 25, 2019 08:07

กรณีศึกษา Press Releases

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าของคนไทย ทั่วไป—23 Aug 19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนามเรื่อง เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,275 ตัวอย่าง

อพวช. รับช่วงต่อ น้องมาเรียม สตัฟฟ์เพื่อการศึกษา ผลักดันการอนุรักษ์สัตว์ทะเลก่อนนำเป็นกรณีศึกษาแก่ประชาชน ทั่วไป—21 Aug 19

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดยพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา รับร่างพะยูนน้อย "น้องมาเรียม" จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งเสียชีวิตจากการกินขยะพลาสติกในท้องทะเลไทยเตรียมทำการสตัฟฟ์เพื่อการศึกษา

Super Poll โพล สส กรุงเทพมหานคร กับ ตำรวจ ภูเก็ต ทั่วไป—20 Aug 19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง พฤติกรรม ส.ส. กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ กับ ตำรวจภูเก็ต กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพในโลกโซเชียล จำนวนทั้งสิ้น 10,401 ตัวอย่าง

Super Poll ปมถวายสัตย์ฯ ในสายตาประชาชน ทั่วไป—19 Aug 19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ปมถวายสัตย์ฯ ในสายตาประชาชน กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,102 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative

Super Poll ความต่างของผลงานระหว่างรัฐบาล ทั่วไป—19 Aug 19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ความต่างของผลงานระหว่างรัฐบาล กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,082 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ

Super Poll คนต่างวัย กับ ความเชื่อมั่นต่อการไฟฟ้า ทั่วไป—15 Aug 19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนามเรื่อง คนต่างวัย กับ ความเชื่อมั่นต่อการไฟฟ้า กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,275 ตัวอย่าง ดำเนินการระหว่างวันที่ 1 –

Super Poll คนต่างเจน กับ การรับรู้ข่าวการไฟฟ้า ทั่วไป—07 Aug 19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนามเรื่อง คนต่างเจน กับการรับรรู้ข่าวการไฟฟ้า กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,275 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่าง 1 – 6

Super Poll เสียงประชาชนกับ หวย 12 นักษัตร ทั่วไป—05 Aug 19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง เสียงประชาชนกับหวย12 นักษัตร กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,503 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative

Super Poll พรรคการเมืองใด ใครทำตามสัญญา ทั่วไป—05 Aug 19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง พรรคการเมืองใด ใครทำตามสัญญา กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,074 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative

Super Poll โพล ประเมินผลแถลงนโยบายรัฐบาลวันแรก ทั่วไป—30 Jul 19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ประเมินผลแถลงนโยบายรัฐบาลวันแรก กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,563 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ

Super Poll เปรียบเทียบความพอใจอภิปรายนโยบายวันแรก และ วันที่สอง ทั่วไป—30 Jul 19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการแถลงนโยบายรัฐบาล ระหว่างวันแรกและวันที่สอง กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 2,111

Super Poll แก้รัฐธรรมนูญ หรือ แก้ปากท้อง ก่อน ทั่วไป—15 Jul 19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง แก้รัฐธรรมนูญ หรือ แก้ปากท้องก่อน กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,093 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ

Super Poll เสียงของประชาชนเรื่อง คุณธรรม ทั่วไป—11 Jul 19

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง เสียงของประชาชนเรื่องคุณธรรม กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ

Super Poll ของหาง่าย ของหายาก ไทยแลนด์ 4.0 ทั่วไป—08 Jul 19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ของหา ง่าย ของหา ยาก ไทยแลนด์ 4.0 กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,288 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง เสียงประชาชนกับหวยแบบใหม่ ทั่วไป—01 Jul 19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง เสียงประชาชนกับหวยแบบใหม่ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,673 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง อารมณ์สาธารณชนต่อการเมือง ทั่วไป—01 Jul 19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง อารมณ์สาธารณชนต่อการเมือง กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,673 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative

Super Poll สิ่งที่ประชาชนอยากเห็น ทั่วไป—24 Jun 19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง สิ่งที่ประชาชนอยากเห็น กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,654 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative

Super Poll แก้ปากท้อง หรือ เป็นธรรมก่อน ทั่วไป—17 Jun 19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง แก้ปากท้อง กับ เป็นธรรมก่อน กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,094 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative

Super Poll จุดที่เจริญ หรือ จุดเสื่อม ทั่วไป—10 Jun 19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง จุดที่เสื่อม หรือ จุดที่เจริญ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,122 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ

หอการค้าไทย จับมือ ทีเอ็มบี ผลิตรายการ คิดลึก คิดไกล THE VISIONARY เสริมศักยภาพเอสเอ็มอีไทย ปฏิทินข่าว—22 May 19

หอการค้าไทย ร่วมกับ ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี ผนึกความร่วมมือส่งเสริมศักยภาพให้กับเอสเอ็มอีไทย จัดทำรายการโทรทัศน์ "คิดลึก คิดไกล THE VISIONARY" นำกรณีศึกษาธุรกิจของสมาชิกผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้า หรือ YEC และธุรกิจของเอสเอ็มอี

หอการค้าไทย จับมือ ทีเอ็มบี ผลิตรายการ คิดลึก คิดไกล THE VISIONARY เสริมศักยภาพเอสเอ็มอีไทย ปฏิทินข่าว—22 May 19

หอการค้าไทย ร่วมกับ ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี ผนึกความร่วมมือส่งเสริมศักยภาพให้กับเอสเอ็มอีไทย จัดทำรายการโทรทัศน์ "คิดลึก คิดไกล THE VISIONARY" นำกรณีศึกษาธุรกิจของสมาชิกผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้า หรือ YEC และธุรกิจของเอสเอ็มอี

Super Poll การรับรู้ของประชาชนต่อภารกิจ กฟผ. ทั่วไป—21 May 19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนามเรื่อง การรับรู้ของประชาชนต่อภารกิจ กฟผ. กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,268 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่าง 1 – 18 พฤษภาคม 2562

SUPER POLL การเมืองปัจจุบัน กับ ความสุขของประชาชน ทั่วไป—13 May 19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง การเมืองปัจจุบัน กับ ความสุขของประชาชน กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,295 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ

ผลสำรวจ AUPOLL ค่าใช้จ่ายตอนเปิดเทอม ทั่วไป—13 May 19

สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่องเปิดเทอมใหม่ 2562 กรณีศึกษา : ตัวอย่างประชาชนอายุ 25 ปีขึ้นไป ที่มีบุตรศึกษาอยู่ในระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,216 ตัวอย่าง

SUPER POLL จุดยืนทางการเมืองของประชาชน ทั่วไป—29 Apr 19

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง จุดยืนทางการเมืองของประชาชน กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,060 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)

ประกันภัยไทยวิวัฒน์เชิญชวนร่วมสนุกกับกิจกรรม SUMMER CAMP BROKEN II ทั่วไป—19 Apr 19

ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ร่วมสนับสนุนละคร วัยแสบสาแหรกขาด โครงการ 2 ละครสร้างสรรค์สังคมยอดเยี่ยม เสนอปัญหาของเด็กๆ ครอบครัว และการศึกษา ผ่านกรณีศึกษาต่างๆ พร้อมให้แง่คิด และสร้างความเข้าใจในสังคม รวมถึงส่งเสริมสถาบันครอบครัว

Super Poll การเมืองแบเดิม กับ ความสงบสุข ทั่วไป—17 Apr 19

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง การเมืองแบบเดิม กับ ความสงบสุข กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 3,661 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการครอบคลุมทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative

SUPER POLL โพลสงกรานต์ กับ ความหวังของคนไทย ทั่วไป—11 Apr 19

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง โพล ปีใหม่ไทย สงกรานต์ 62 กับความหวังของคนไทย กรณีศึกษาประชาชนคนวัยทำงานทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,206 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ

SUPER POLL ความสงบสุขของบ้านเมือง ทั่วไป—01 Apr 19

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ความสงบสุขของบ้านเมือง กรณีศึกษาประชาชนคนวัยทำงานทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,059 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)

Super Poll ฉลาก อาหาร และ ยา ทั่วไป—27 Mar 19

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมของประชาชนผู้บริโภค เรื่อง ฉลาก อาหาร และ ยา กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 2,112 ตัวอย่าง โดยดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 1 - 26 มีนาคม