Saturday May 25, 2019 10:29

กรณีศึกษา Press Releases

หอการค้าไทย จับมือ ทีเอ็มบี ผลิตรายการ คิดลึก คิดไกล THE VISIONARY เสริมศักยภาพเอสเอ็มอีไทย ผ่านหลักสูตร LEAN Supply Chain by TMB ปฏิทินข่าว—22 May 19

หอการค้าไทย ร่วมกับ ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี ผนึกความร่วมมือส่งเสริมศักยภาพให้กับเอสเอ็มอีไทย จัดทำรายการโทรทัศน์ "คิดลึก คิดไกล THE VISIONARY" นำกรณีศึกษาธุรกิจของสมาชิกผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้า หรือ YEC และธุรกิจของเอสเอ็มอี

หอการค้าไทย จับมือ ทีเอ็มบี ผลิตรายการ คิดลึก คิดไกล THE VISIONARY เสริมศักยภาพเอสเอ็มอีไทย ผ่านหลักสูตร LEAN Supply Chain by TMB ปฏิทินข่าว—22 May 19

หอการค้าไทย ร่วมกับ ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี ผนึกความร่วมมือส่งเสริมศักยภาพให้กับเอสเอ็มอีไทย จัดทำรายการโทรทัศน์ "คิดลึก คิดไกล THE VISIONARY" นำกรณีศึกษาธุรกิจของสมาชิกผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้า หรือ YEC และธุรกิจของเอสเอ็มอี

Super Poll การรับรู้ของประชาชนต่อภารกิจ กฟผ. ทั่วไป—21 May 19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนามเรื่อง การรับรู้ของประชาชนต่อภารกิจ กฟผ. กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,268 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่าง 1 – 18 พฤษภาคม 2562

SUPER POLL การเมืองปัจจุบัน กับ ความสุขของประชาชน ทั่วไป—13 May 19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง การเมืองปัจจุบัน กับ ความสุขของประชาชน กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,295 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ

ผลสำรวจ AUPOLL ค่าใช้จ่ายตอนเปิดเทอม ทั่วไป—13 May 19

สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่องเปิดเทอมใหม่ 2562 กรณีศึกษา : ตัวอย่างประชาชนอายุ 25 ปีขึ้นไป ที่มีบุตรศึกษาอยู่ในระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,216 ตัวอย่าง

SUPER POLL จุดยืนทางการเมืองของประชาชน ทั่วไป—29 Apr 19

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง จุดยืนทางการเมืองของประชาชน กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,060 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)

ประกันภัยไทยวิวัฒน์เชิญชวนร่วมสนุกกับกิจกรรม SUMMER CAMP BROKEN II ทั่วไป—19 Apr 19

ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ร่วมสนับสนุนละคร วัยแสบสาแหรกขาด โครงการ 2 ละครสร้างสรรค์สังคมยอดเยี่ยม เสนอปัญหาของเด็กๆ ครอบครัว และการศึกษา ผ่านกรณีศึกษาต่างๆ พร้อมให้แง่คิด และสร้างความเข้าใจในสังคม รวมถึงส่งเสริมสถาบันครอบครัว

Super Poll การเมืองแบเดิม กับ ความสงบสุข ทั่วไป—17 Apr 19

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง การเมืองแบบเดิม กับ ความสงบสุข กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 3,661 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการครอบคลุมทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative

SUPER POLL โพลสงกรานต์ กับ ความหวังของคนไทย ทั่วไป—11 Apr 19

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง โพล ปีใหม่ไทย สงกรานต์ 62 กับความหวังของคนไทย กรณีศึกษาประชาชนคนวัยทำงานทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,206 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ

SUPER POLL ความสงบสุขของบ้านเมือง ทั่วไป—01 Apr 19

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ความสงบสุขของบ้านเมือง กรณีศึกษาประชาชนคนวัยทำงานทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,059 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)

Super Poll ฉลาก อาหาร และ ยา ทั่วไป—27 Mar 19

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมของประชาชนผู้บริโภค เรื่อง ฉลาก อาหาร และ ยา กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 2,112 ตัวอย่าง โดยดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 1 - 26 มีนาคม

Super Poll ภาพชุด ลุคใหม่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทั่วไป—14 Mar 19

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ภาพชุด ลุคหล่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กรณีศึกษาประชาชนคนวัยทำงานทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,450 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ

Super Poll เปิดใจคนวัยทำงาน กับ นโยบาย กัญชา ทั่วไป—12 Mar 19

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง เปิดใจคนวัยทำงาน กับ นโยบายกัญชา กรณีศึกษาประชาชนคนวัยทำงานทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,116 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative

SUPER POLL จับคู่เหตุผล ผู้เสนอตัวนายกฯ ทั่วไป—11 Mar 19

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง จับคู่เหตุผล ผู้เสนอตัวนายกฯ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 3,572 ตัวอย่าง โดยดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 8

Super Poll ความสงบบ้านเมือง กับ พรรคที่ชอบ ทั่วไป—11 Mar 19

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ความสงบบ้านเมือง กับ พรรคที่ชอบ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,060 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)

SUPER POLL เสียงประชาชนต่อนโยบายพรรค ทั่วไป—07 Mar 19

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง เสียงประชาชนต่อนโยบายพรรค กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 2,191 ตัวอย่าง โดยดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

SUPER POLL ต้นแบบนายกรัฐมนตรีที่ต้องการ ทั่วไป—04 Mar 19

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ต้นแบบนายกรัฐมนตรีที่ต้องการ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,432 ตัวอย่าง โดยดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม พ.ศ.

SUPER POLL ถ้าคนไทยหลายใจ ใครเหมาะนายก ทั่วไป—04 Mar 19

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ถ้าคนไทยหลายใจ ใครเหมาะนายกฯ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 2,330 ตัวอย่าง โดยดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม พ.ศ.

เอยูโพล (AU Poll) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ ดัชนีความเครียดของคนไทยไตรมาส ทั่วไป—28 Feb 19

สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่องดัชนีความเครียดของคนไทย ไตรมาส 4 กรณีศึกษา : ตัวอย่างประชาชนทั่วไป ในเขตกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา จำนวนทั้งสิ้น 2,016 ตัวอย่าง

SUPER POLL เกาะกระแสแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ทั่วไป—27 Feb 19

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลโพล เรื่อง เกาะกระแสแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 6,183 ตัวอย่าง โดยดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 5 – 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

SUPER POLL อยากเห็นอะไรหลังเลือกตั้ง ทั่วไป—25 Feb 19

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง อยากเห็นอะไรหลังเลือกตั้ง กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,326 ตัวอย่าง โดยดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 17 - 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

SUPER POLL ถ้าพรรคที่ชอบถูกยุบ จะเลือกใคร ทั่วไป—25 Feb 19

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ถ้าพรรคที่ชอบถูกยุบ จะเลือกใคร กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,337 ตัวอย่าง โดยดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 20 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

Super Poll นายกรัฐมนตรีที่ประชาชนต้องการ ทั่วไป—18 Feb 19

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง นายกรัฐมนตรี ที่ประชาชนต้องการ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,093 ตัวอย่าง โดยดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

Super Poll ความกังวลของประชาชนช่วงเลือกตั้ง ทั่วไป—18 Feb 19

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ความกังวลของประชาชนช่วงเลือกตั้ง กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,054 ตัวอย่าง โดยดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 10 – 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

SUPER POLL ฝุ่นพิษการเมือง ทั่วไป—04 Feb 19

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ฝุ่นพิษการเมือง กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,097 ตัวอย่าง โดยดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 26 ม.ค. – 2 ก.พ. 2562 ที่ผ่านมา พบว่า

Super Poll พรรคการเมืองในใจคนไทย ทั่วไป—04 Feb 19

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง พรรคการเมืองในใจคนไทย กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,097 ตัวอย่าง โดยดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 26 ม.ค. – 2 ก.พ. 2562 ที่ผ่านมา

เจาะลึกกรณีศึกษา โอตาเคะ ผู้ผลิตเครื่องจักรทำเส้นราเมง ทรานส์ฟอร์มสู่ยุคดิจิทัลด้วย IoT ไอที—31 Jan 19

การปรับเปลี่ยนธุรกิจให้ทันยุคสมัย เป็นเรื่องที่ทุกองค์กรต้องปฏิบัติ โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีพัฒนาและปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนตามเทคโนโลยีเหล่านั้นด้วย เอบีม คอนซัลติ้ง ที่ปรึกษาธุรกิจผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลทรานสฟอร์เมชั่น

Luohan Academy รายงานเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลกับการเติบโตแบบทั่วถึง ณ เวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรั่ม ทั่วไป—29 Jan 19

เมืองดาวอส สวิตเซอร์แลนด์ – Luohan Academy สถาบันวิจัย ที่ริเริ่มขึ้นโดย อาลีบาบา กรุ๊ป โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด (NYSE: BABA) ได้เปิดเผยรายงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีดิจิทัลกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ระหว่างการประชุมเศรษฐกิจโลกปี

SUPER POLL อนาคตประเทศไทยของคนวัยทำงาน ทั่วไป—28 Jan 19

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง อนาคตประเทศไทยของคนวัยทำงาน กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,064 ตัวอย่าง โดยดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 20 - 26 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา

Super Poll คุณธรรมสัมปทานรัฐรัฐมนตรี ทั่วไป—21 Jan 19

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง คุณธรรมสัมปทานรัฐรัฐมนตรี กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,081 ตัวอย่าง โดยดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 17 – 19 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา