Monday July 6, 2020 14:57

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน Press Releases

ภาพข่าว: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง จัดฝึกอบรม "ครูช่าง" ทั่วไป—02 Jul 20

ในวันที่ 30 - 2 ก.ค 63 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง จัดฝึกอบรม "ครูช่าง "ตามโครงการ การจัดการใช้สารทำความเย็นที่ติดไฟได้อย่างปลอดภัย ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัส COID-19 ทั่วไป—30 Jun 20

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัส COID-19 ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ หลักสูตร 30 ชั่วโมง จำนวน 66 คน

ก.แรงงาน จับมือกปภ. เทรนช่างเชื่อมท่อเหล็ก สร้างระบบประปาบริการน้ำสะอาดสู่ประชาชน ทั่วไป—29 Jun 20

ณ ห้องประชุม 1508 อาคาร 1 สำนักงานใหญ่การประปาส่วนภูมิภาค กรุงเทพมหานคร นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน และนายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชการ) รักษาการแทน ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

กปภ. ลงนาม MOU กับ กพร. พัฒนาฝีมือแรงงานบุคลากรด้านประปา ทั่วไป—29 Jun 20

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) “การพัฒนาฝีมือแรงงานบุคลากรด้านประปา” ณ ห้องประชุม 1508 ชั้น 5 อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ)

ก.แรงงาน ลุยชลบุรี เทรนนักศึกษาฝึกงาน หนุนสถานประกอบกิจการ ทั่วไป—25 Jun 20

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี เยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท แม็กซิม อินทริเกรดเต็ด โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ภาพข่าว: สนพ.ลพบุรี ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ทั่วไป—24 Jun 20

สนพ.ลพบุรี ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวน 7 แห่ง ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ฉบับใหม่ 2 ฉบับ ด้วยระบบการประกันคุณภาพของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารฝึกอบรม

ก.แรงงาน เทรนทักษะการค้าระหว่างประเทศ เร่งขับเคลื่อนโลจิสติกส์ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ทั่วไป—22 Jun 20

ก.แรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เดินหน้าฝึกทักษะแรงงานจบ ป.ตรี ที่ว่างงาน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ เร่งขับเคลื่อนโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่อง มีผู้ผ่านการฝึกแล้วกว่า 500 คน มีงานทำร้อยละ 97 เก่งภาษารับเงินเดือนเริ่มต้น 20,000 บาท นายธวัช เบญจาทิกุล

ช่างแอร์คึกคัก เข้ารับการประเมิน ก.แรงงาน พร้อมให้บริการ ทั่วไป—19 Jun 20

ก.แรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับมอบเครื่องปรับอากาศ วัสดุและอุปกรณ์ จากเอกชน มูลค่ารวม 583,000 บาท หนุนการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มศักยภาพการให้บริการ ทั่วประเทศ มีช่างแอร์ผ่านการทดสอบแล้วกว่า 18,000 คน นายธวัช เบญจาทิกุล

ก.แรงงาน เสริมทักษะพนักงานต้อนรับรถโดยสารสาธารณะ เสริมการท่องเที่ยว ทั่วไป—19 Jun 20

ก.แรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ ร่วมเอกชน ติวเข้มพนักงานต้อนรับบนรถโดยสารสาธารณะประจำทาง รับการท่องเที่ยวในประเทศ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน

ก.แรงงาน อัพสกิลสตรี สร้างความเสมอภาคด้านแรงงาน ทั่วไป—18 Jun 20

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ ILO ฝึกทักษะสตรีในสถานประกอบกิจการ เสริมคุณภาพให้แรงงาน ต่อยอดการผลิต นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)

ก.แรงงาน เทรน แรงงานสมองกล รองรับ New normal ทั่วไป—17 Jun 20

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) เทรนแรงงานควบคุมสมองกลอัจฉริยะ ป้อนตลาด EEC นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า

การฝึกอบรม เดือน สิงหาคม 2563 สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ทั่วไป—17 Jun 20

สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะเวลาฝึกอบรม

ก.แรงงาน ลุยฝึกอาชีพ ช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีอาชีพ ทั่วไป—16 Jun 20

ก.แรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลุยฝึกอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ช่วยเหลือผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป้าหมายดำเนินการในปี 2563 จำนวน 8,200 คน ฝึกฟรี มีเบี้ยเลี้ยง นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.)

ก.แรงงาน ลงพื้นที่ปราจีนบุรี เร่งขับเคลื่อนผลิตภาพแรงงาน ทั่วไป—16 Jun 20

อธิบดี กพร. ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี เร่งขับเคลื่อนโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน เยี่ยมชมโรงงานผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อเร็วๆ นี้ นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

ก.แรงงาน สตาร์ทผลิตช่างกล้องวงจรปิด รับปลดล็อคโควิด-19 ทั่วไป—15 Jun 20

ก. แรงงาน ขานรับนโยบายปลดล็อคประเทศจากโควิด-19 เดินหน้าฝึกทักษะอาชีพ ก.ย. จัดเต็ม 3 จังหวัด เทรนช่างกล้องวงจรปิด นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

รับสมัครผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 3 สาขาอาชีพ ทั่วไป—11 Jun 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีความประสงค์ที่จะดำเนินการตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 เรื่อง กำหนดสาขาอาชีพ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะซึ่งต้องดำเนินการ โดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

ก.แรงงาน ปรับการฝึกเน้นออนไลน์ รับเทรนด์ New Normal ทั่วไป—10 Jun 20

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ปรับการฝึกรับ New Normal อบรมเจ้าหน้าที่ฝึกออนไลน์ ขยายผลพัฒนาทักษะแรงงาน นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ก.แรงงาน เทรนแรงงานทำเกษตรในเขตชุมชนเมือง กู้วิกฤติโควิด-19 ทั่วไป—09 Jun 20

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ณ อาคารวิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมทักษะฝีมือเพื่อเพิ่มศักยภาพแรงงานนอกระบบ รองรับสถานการณ์ COVID-19

ภาพข่าว: ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ทั่วไป—08 Jun 20

วันนี้ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ดำเนินการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ให้กับช่างแอร์ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีที่สนใจมารับบริการ จำนวน 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ มอบเช็คกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่สถานประกอบกิจการที่ได้ร ทั่วไป—04 Jun 20

นางสาวสุภาภรณ์ อาจวารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ เปิดเผยว่าได้มอบเช็คเงินกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้แก่ ผู้ประกอบกิจการ ห้างหุ้นส่วนจำกัดสิทธิปกรณ์ทรัพย์มณี จำนวน 400,000 บาท โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ก.แรงงาน เทรนช่างแอร์ผ่านออนไลน์ เดินหน้าสู่ New Normal ทั่วไป—29 May 20

ก.แรงงาน จับมือเอกชน พัฒนาช่างแอร์ผ่านออนไลน์ เดินหน้าสู่ New Normal สร้างความปลอดภัยต่อสาธารณะ นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อน สภาวะอากาศจึงร้อนอบอ้าว

ก.แรงงาน เดินหน้าฝึกอาชีพ รับแรงงานใหม่ป้อนตลาด ทั่วไป—27 May 20

ก.แรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกาศรับสมัครฝึกอาชีพหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ทุกจังหวัดลุยฝึก 1 มิถุนายน นี้ ย้ำ! ฝึกฟรีทั่วประเทศ นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการผ่อนปรนระยะที่ 2

ก.แรงงาน ร่วมการเคหะฯ สร้างงานช่างชุมชน ทั่วไป—26 May 20

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องวทัญญู ณ ถลาง ชั้น 2 การเคหะแห่งชาติ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน และ นายวิญญา สิงห์อินทร์ รักษาการผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมลงนาม

แรงงานในระบบ มีเฮ ก.แรงงาน จัดงบ Up Skill ทั่วไป—25 May 20

ก.แรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปรับแผนฝึก 6 โครงการ อัดฉีดเบี้ยเลี้ยงระหว่างฝึก เริ่มดำเนินการแล้ว พร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด เว้นระยะห่างทางสังคม นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า

ก.แรงงาน เริ่มฝึกผ่านออนไลน์รองรับ New Normal ทั่วไป—25 May 20

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากความร่วมมือระหว่างกพร.กับ ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน (SEAC) จัดฝึกอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ (Online Learning) ผ่านเว็บไซต์

ภาพข่าว: ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง (สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี) ทั่วไป—20 May 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้บริการ สอบรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 9 คน เพื่อให้ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ที่ประกอบอาชีพในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

ก.แรงงาน ชวนช่างเชื่อมรับการประเมิน การันตีคุณภาพ ทั่วไป—19 May 20

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชวนช่างเชื่อมรับการประเมินความรู้ความสามารถ พร้อมป้องกันรัดกุม ไม่หวั่นโควิด-19 ตั้งเป้าปี 63 จำนวน 2,500 คน นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล

ก.แรงงาน ปลื้ม! แรงงานสนใจฝึกอาชีพออนไลน์กว่าแสนคน ทั่วไป—18 May 20

ก.แรงงาน เผยตัวเลขฝึกอาชีพออนไลน์พุ่ง สิ้นโควิด-19 ชวนประชาชนเทรนทักษะด้านช่าง บริการ และภาษาต่อเนื่อง นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการที่กพร. กระทรวงแรงงาน เปิดฝึกอาชีพผ่านออนไลน์ (Online Training)

ก.แรงงาน อัพสกิล ผู้ประกอบการ SMEs สู้วิกฤตโควิด – 19 ทั่วไป—14 May 20

ก.แรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เสริมทักษะผู้ประกอบกิจการรายย่อยกว่า 30 หลักสูตร หลังพ้นโควิด-19 นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กพร.ได้ร่วมกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย