Monday June 24, 2019 16:20

จังหวัดภาคเหนือ Press Releases

ปภ.ประสานจังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนักและคลื ทั่วไป—30 May 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนฟ้าคะนอง ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงในช่วงวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2562 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝน

ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาค 3 กสอ. จับมือ สถาบันอาหาร อวดโฉม 20 ผลิตภัณฑ์อาหารนวัตกรรม ทดสอบตลาดในงาน ปฏิทินข่าว—29 May 19

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 3 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.) ร่วมกับ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ผลักดันผู้ประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปและเกษตรแปรรูปจาก 4 จังหวัดภาคเหนือ พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี และกำแพงเพชร ยกระดับมาตรฐานการผลิตด้วยนวัตกรรม

ปภ.ประสานจังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนักและคลื ทั่วไป—27 May 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนฟ้าคะนอง ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงในช่วงวันที่ 27 – 30 พฤษภาคม 2562

วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานจุ้มสะหรี๋ปี๋ใหม่เมือง ส่งเสริมอัตลักษณ์ล้านา สืบสาน รักษา ไลฟ์สไตล์—17 Apr 19

ที่ วัดโลกโมฬี อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายธานินทร์ สุภาแสน รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานจุ้มสะหรี๋ปี๋ใหม่เมือง ภายใต้โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อสืบสาน รักษา

NIDA Poll เรื่อง ปัญหาฝุ่นควันใน 9 จังหวัดภาคเหนือ ทั่วไป—10 Apr 19

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็น เรื่อง "ปัญหาฝุ่นควันใน 9 จังหวัดภาคเหนือ" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน 2562 จาก ผู้ที่พักอาศัยอยู่ใน 9 จังหวัดภาคเหนือ (ได้แก่ เชียงใหม่

ปภ.รายงาน 9 จังหวัดภาคเหนือ คุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพถึงมีผลกระทบต่อสุขภ สุขภาพ—05 Apr 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน 9 จังหวัดภาคเหนือ มีค่า PM2.5 ระหว่าง 55 – 124 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่า PM10 ระหว่าง 69 – 165 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ AQI มีค่าระหว่าง 111 – 234

ปภ.รายงาน 7 จังหวัดภาคเหนือ คุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับมีผลต่อสุขภาพ ทั่วไป—03 Apr 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน 7 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสานทั้ง 7 จังหวัดเตรียมพร้อมรับมือปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่อง โดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์

ปภ. รายงาน 7 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั่วไป—02 Apr 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน 7 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสานทั้ง 7 จังหวัดเตรียมพร้อมรับมือปัญหา ไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่อง โดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์

ปภ. รายงาน 8 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั่วไป—01 Apr 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน 8 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสานทั้ง 8 จังหวัดแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่อง โดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์

ปภ.รายงาน 5 จังหวัดภาคเหนือ คุณภาพอากาศในภาพรวมเริ่มมีผลต่อสุขภาพ ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาต่อเนื่อง ทั่วไป—28 Mar 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน 5 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสานทั้ง 5 จังหวัดแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่อง

ภาพข่าว : อ.อ.ป.เขตลำปาง ร่วมบูรณาการความร่วมมือภายใต้โครงการลดปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่ 9 ทั่วไป—27 Mar 19

นายสุชาติ ฐิติวรสกุล ผู้จัดการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน นำทีมผู้ปฏิบัติงานในสังกัดร่วมบูรณาการความร่วมมือ ภายใต้โครงการ "ลดปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ" ตามแนวคิด "ร่วมแรงร่วมใจ คืนคนดีสู่สังคม

ปภ.รายงาน 8 จังหวัดภาคเหนือ คุณภาพอากาศในภาพรวมเริ่มมีผลต่อสุขภาพ ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาต่อเนื่อง ทั่วไป—27 Mar 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน 8 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสานทั้ง 8 จังหวัดแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่อง

ปภ. รายงาน 9 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั่วไป—25 Mar 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน 9 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสานทั้ง 9 จังหวัดเตรียมพร้อมรับมือปัญหา ไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่อง โดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์

ปภ.รายงาน 9 จว.ภาคเหนือคุณภาพอากาศภาพรวมอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั่วไป—25 Mar 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน 9 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ (ระดับสีแดง) โดย ปภ.ได้สนับสนุนชุดปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลเร่งแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนจากมลพิษทางอากาศ

ปภ.รายงานมีจังหวัดได้รับผลกระทบจากวาตภัยรวม 19 จังหวัด พร้อมประสานจังหวัดภาคเหนือ ทั่วไป—22 Mar 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 18 - 22 มีนาคม 2562 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 19 จังหวัด รวม 37 อำเภอ 80 ตำบล 245 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 1,588 หลัง ผู้เสียชีวิต 2 ราย ซึ่ง

ปภ.รายงาน 7 จว.ภาคเหนือคุณภาพอากาศภาพรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั่วไป—20 Mar 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน 7 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (ระดับสีส้ม) สนับสนุนกำลังจัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลจากศูนย์ ปภ.เขต

ปภ.รายงาน 9 จว.ภาคเหนือปริมาณฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน คุณภาพอากาศระดับมีผลต่อสุขภาพ สุขภาพ—14 Mar 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน 9 จังหวัดภาคเหนือมีปริมาณฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ พร้อมประสานทั้ง 9 จังหวัดบูรณาการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่อง

ปภ. รายงาน 9 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั่วไป—13 Mar 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน 9 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสานทั้ง 9 จังหวัดเตรียมพร้อมรับมือปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่อง โดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์

ปภ. รายงาน 7 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั่วไป—11 Mar 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน 7 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสานทั้ง 7 จังหวัดเตรียมพร้อมรับมือปัญหา ไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่อง โดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์

ปภ.รายงาน 4 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั่วไป—11 Mar 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน 4 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน และแพร่ คุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสาน 4

ปภ. รายงาน 4 จังหวัดภาคเหนือ คุณภาพอากาศภาพรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั่วไป—08 Mar 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน 4 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสาน 4 จังหวัดภาคเหนือดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่

ปภ. รายงาน 4 จังหวัดภาคเหนือ คุณภาพอากาศภาพรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั่วไป—07 Mar 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน 4 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสาน 4 จังหวัดภาคเหนือดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่

ภาพข่าว: ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัล ลงพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ ดูความก้าวหน้าโครงการเน็ตอาสาประชาร ทั่วไป—06 Mar 19

นายขจิต สุขุม ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดเชียงราย น่าน และแพร่ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานให้กับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด ภายใต้หัวข้อการบรรยายเรื่อง "SIGMA"

ปภ.รายงาน 5 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั่วไป—06 Mar 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานพื้นที่ภาคเหนือ 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย ลำปาง แม่ฮ่องสอน น่าน และพะเยา คุณภาพอากาศในภาพรวมเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสาน 5 จังหวัดดังกล่าว

ปภ. รายงาน 6 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั่วไป—04 Mar 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน 6 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสานทั้ง 6 จังหวัดเตรียมพร้อมรับมือปัญหา ไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่อง โดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์

ปภ. รายงาน 8 จังหวัดภาคเหนือ คุณภาพอากาศภาพรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั่วไป—01 Mar 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน 8 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสาน 8 จังหวัดภาคเหนือดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่

ปภ. รายงาน 6 จังหวัดภาคเหนือ คุณภาพอากาศภาพรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั่วไป—28 Feb 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน 6 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสาน 6 จังหวัดภาคเหนือดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่

ปภ.รายงาน 8 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพพร้อมประสานจังหวัดแก้ไขปัญหา ทั่วไป—26 Feb 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน 8 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสาน 8 จังหวัดเตรียมพร้อมรับมือปัญหา ไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่อง โดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์

ปภ. รายงาน 7 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั่วไป—25 Feb 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน 7 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสานทั้ง 7 จังหวัดเตรียมพร้อมรับมือปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่อง โดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์

ปภ.รายงาน 7 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั่วไป—25 Feb 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานพื้นที่ภาคเหนือ 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ และตาก คุณภาพอากาศในภาพรวมเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสาน 7 จังหวัดดังกล่าว