Saturday May 25, 2019 04:26

จัดโครงการ Press Releases

ม.ศรีปทุม อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 3 วิทยาเขต ทั่วไป—24 May 19

SPU DYNAMIC UNIVERSITY เพื่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จัดการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 3 วิทยาเขต (บางเขน, ชลบุรี, ขอนแก่น) สำนักงานประกันคุณภาพ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยมี

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดโครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักศึกษา ทั่วไป—24 May 19

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โครงการ อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (First Aid & CPR AED) เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้มีความรู้ในการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องตามหลักการแพทย์

อพวช. จัดประกวดหนังสั้น สนุก มหัศจรรย์ ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ Amuse Amaze Short Film Contest ทั่วไป—24 May 19

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ตอบรับความสำเร็จปีที่ 3 จัดโครงการประกวดหนังสั้น Amuse & Amaze Short Film Contest Season 3 ร่วมเปิดประสบการณ์ สนุก มหัศจรรย์ ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ในรูปแบบ Viral Clip ภายใต้แนวคิด "Fascinating Science

คณะ ICT ม.มหิดล จัดอบรมหลักสูตร Data Acquisition and Visual-Analytics ทั่วไป—24 May 19

ในปัจจุบันนี้ Data Science เป็นศาสตร์ที่จำเป็นเป็นอย่างมากสำหรับการทำงานในทุกธุรกิจ โดยเฉพาะการรวมรวมประมวลผล Data Acquisition และ การวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งรวมถึง Visual-Analytics ซึ่งคณะ ICT ม.มหิดล ได้ตระหนักถึงความสำคัญ จึงได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร Data

สวก. สนับสนุนโอกาสด้านการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมจัดโครงการ ทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ สืบสาน ร.9 ทั่วไป—24 May 19

สวก. สนับสนุนโอกาสด้านการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมจัดโครงการ ทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ "สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่" เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผลิตบัณฑิตด้านเกษตรรุ่นใหม่เป็นผู้นำชุมชน

ภาพข่าว: TWZ สนับสนุนโครงการ สจล. จัดอบรมด้านหุ่นยนต์ ทั่วไป—23 May 19

บริษัท ทีดับบลิวแซด จำกัด (มหาชน) หรือ TWZ ให้การสนับสนุน สำนักบริการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร "Introduction to Robotics" รุ่นที่ 1 ให้กับนักเรียน นักศึกษา

ปลุกกระแสนวัตกรรมสื่อ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน กับ U ME IDEA 2019 ทั่วไป—23 May 19

บมจ.อสมท จัดโครงการ "U ME IDEA 2019" ประกวดนวัตกรรมสื่อเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน (Media Innovation for Sustainable Future) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งไอเดียแบบคิดล้ำ คิดใหญ่ คิดสร้างสรรค์ ทาง

YAMAHA Moto Challenge Season 5 ยามาฮ่าเดินหน้าพัฒนาทักษะวิชาชีพกีฬามอเตอร์สปอร์ต 20 ยานยนต์—23 May 19

บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด ร่วมกับ สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโครงการเรียนรู้วิชาชีพมอเตอร์สปอร์ต Yamaha Moto Challenge 2019 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน โดยโครงการ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดโครงการจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในท่าอากาศยานและอำนวยความสะดวก ทั่วไป—23 May 19

ผู้บริหารระดับสูงพร้อมด้วยพนักงานจิตอาสาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและผู้แทนจากหน่วยงาน ที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ประมาณ 900 คน เข้าร่วมโครงการจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในท่าอากาศยานและอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมวิ่งและปั่นเทิดพระเกียรติ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดโครงการตลาดนัดแรงงาน ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 22 24 ทั่วไป—23 May 19

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จัดตลาดนัดแรงงานเปิดโอกาสให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยรอบ มีโอกาสสมัครงานกับบริษัทผู้ประกอบการภายในท่าอากาศยานกว่า 30 บริษัท รับสมัครกว่า 2,000 อัตรา ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันที่ 22 – 24 พฤษภาคม

ภาพข่าว: ม.ศรีปทุม ชลบุรี จัดปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ภาค ทั่วไป—22 May 19

สำนักงานสหกิจศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา 2 คณะนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ อุสาหะ ผู้ช่วยอธิการบดี

จัดโครงการสืบค้นอัตลักษณ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP บ้านบุ่ง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ทั่วไป—22 May 19

เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการสืบค้นอัตลักษณ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP บ้านบุ่ง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านบุ่ง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โดยมีศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์

วารสารศาสตร์ฯ ธรรมศาสตร์ จับมือ ซินดี้ สิรินยา เปิดเวทีเสวนา WHY ME? หรือว่าเราที่ผิด ! ทั่วไป—22 May 19

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จับมือร่วมกับ "ซินดี้ สิรินยา บิชอพ" เปิดประเด็นสร้างพลังการขับเคลื่อนทางสังคมจัดโครงการ "Don't Tell Me How To Dress × Varasarn" จุดประกายคนรุ่นใหม่ แก้ปัญหาการคุกคามทางเพศ

ม.หอการค้าไทยจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 110 รูปเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 ทั่วไป—22 May 19

ม.หอการค้าไทยจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 110 รูปเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อเร็วๆ นี้ ที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ จำนวน 110 รูป

ม.สงขลานครินทร์ ลงพื้นที่ ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนา 5 วิทยาเขต ครั้งที่ ทั่วไป—21 May 19

วันนี้ (18 พฤษภาคม 2562) ที่มัสยิดเกาะลิบง ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายอาสาพัฒนา 5 วิทยาเขต ครั้งที่ 7 โดยมี ดร.สิปปกานต์

60 เพชรราชมงคลธัญบุรี บินตรงสิงคโปร์ เปิดโลกทัศน์ ทั่วไป—21 May 19

"เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์และมุมมองใหม่ของการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน การศึกษาในต่างประเทศ" มทร.ธัญบุรี จัดโครงการ"เพชรราชมงคลธัญบุรี" พานักศึกษา 60 เพชร บินตรงประเทศสิงคโปร์

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ทั่วไป—17 May 19

นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง สืบสานศาสตร์พระราชาและพระราชินี เฉลิมพระเกียติ

มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ สสว. ยกระดับผู้ประกอบการ #ออนไลน์ ทั่วไป—16 May 19

มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ สสว. จัดโครงการ SME Online ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดออนไลน์ ชวนผู้ประกอบการ SME ร่วมอบรม "ปั้นแบรนด์ให้ปัง ดังบนโลกออนไลน์" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

สสว. จับมือ ม. ศิลปากร ร่วมพัฒนาเครือข่ายดิจิทัลคอนเทนต์สู่ตลาดโลก ทั่วไป—16 May 19

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการพัฒนาเครือข่าย Digital Content ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562 เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ SME

ภาพข่าว: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ทั่วไป—16 May 19

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล เยาวชนรักษ์คุ้งกระเบน รุ่นที่ ๑๑ โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมโครงการจำนวน ๕๕ คน

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำนาค 110 ถวายพระพรชัยมงคล ทั่วไป—15 May 19

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัด โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ประจำปี 2562 รุ่นที่ 17 ทั้งนี้เพื่อน้อมเกล้าถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีนาค จำนวน 110 รูป ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

มข. ร่วมกับ ธ.ออมสิน จัดโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน 2562สำนักบริการวิชาการ ม.ขอนแก่น ร่วมกับ ธ.ออมสิน ทั่วไป—15 May 19

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดการอบรม โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ปี 2562 ว่า สำนักบริการวิชาการ ม.ขอนแก่น ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดอบรมโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร. ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ทั่วไป—15 May 19

ด้วยปัจจุบันสังคมไทยได้มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดมีความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุในหลายมิติ หากแต่คุณภาพชีวิตของประชาชนจำนวนไม่น้อยซึ่งเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนกลับด้อยลง และเกิดปัญหาขึ้นกับสังคมมายมาย

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจัดโครงการ ไอแบงก์รอมฎอนสัมพันธ์... เฉลิมพระเกียรติ หุ้น—14 May 19

ด้วยปีพุทธศักราช 2562 นี้ ถือเป็นปีมหามงคลยิ่งของแผ่นดินไทยและพสกนิกรชาวไทยทุกเชื้อชาติศาสนา เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น

สจล. สานต่อ #ลาดกระบังโมเดล# ปี 2 ชวนเหล่าจิตอาสาทำความดี สืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10 ทั่วไป—14 May 19

- สจล. ย้ำแนวคิดมหาวิทยาลัยยุคใหม่ ต้องประยุกต์ความรู้ – วิทยาการ แก้ไขปัญหาชุมชนใกล้ตัว สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) สานต่อ "ลาดกระบังโมเดล" ปีที่ 2 จัดโครงการ "ชุมชนจิตอาสาร่วมใจ พระจอมเกล้าลาดกระบัง ปี 2"

เรื่องราวดีๆ เนเจอร์ เฮิร์บฯ จัดโครงการสุขใจผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ ทั่วไป—13 May 19

ในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 คุณนันทวรรณชยา ภาจิตประพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เนเจอร์ เฮิร์บ อินเตอร์ เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด พร้อมด้วย นายแสงชัย แหเลิศตระกูล (หมอแสง) และคณะผู้บริหาร จิตอาสา ประชาชนจำนวนมาก

มูลนิธิกาญจนบารมี จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ สุขภาพ—13 May 19

มูลนิธิกาญจนบารมี จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศสนองพระราชประสงค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คาดว่าจะให้บริการได้ครบสามแสนรายในปีมหามงคล 2562 โครงการกาญจนบารมี เกิดขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

บริษัท เนเจอร์ เฮิร์บฯ จัดโครงการสุขใจผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ ทั่วไป—10 May 19

ในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 คุณนันทวรรณชยา ภาจิตประพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เนเจอร์ เฮิร์บ อินเตอร์ เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด พร้อมด้วย นายแสงชัย แหเลิศตระกูล (หมอแสง) และคณะผู้บริหาร จิตอาสา ประชาชนจำนวนมาก

ช่อง 7HD ร่วมจัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 73 รูป เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษ บันเทิง—10 May 19

ช่อง 7HD ร่วมกับ สำนักงานเขตพระโขนง จัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 2-16 พฤษภาคม 2562 โดยมี ดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง กรรมการผู้จัดการ ช่อง 7HD ร่วมด้วย คุณศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร

วว./บริษัทยูบีเอ็มเอเชียฯ เผยผลการประกวดนวัตกรรมความงาม Beauty Innovation Awards ทั่วไป—10 May 19

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า วว. และบริษัท ยูบีเอ็ม เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมจัดโครงการประกวดนวัตกรรมความงาม "Beauty