Sunday January 26, 2020 05:46

ถาบันพัฒนา Press Releases

ภาพข่าว: โอซีซี มอบความรู้การดูแลผิว ทั่วไป—23 Jan 20

พิมพ์วิไล พรหมงาม อาจารย์ประจำสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ให้การต้อนรับ สุวภา ศิริวรรณ หัวหน้าหน่วยอบรมการแต่งหน้าและพัฒนาบุคลิกภาพ บมจ.โอซีซี ในโอกาสมอบความรู้ด้านการดูแลผิว และการแต่งหน้าให้เหมาะสมกับวัยและกาลเทศะ

ภาพข่าว: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง จัดประเมินช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ทั่วไป—22 Jan 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงาน ด้านไฟฟ้าจากสถานประกอบกิจการ จำนวน ๑๒ คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามาถกลาง สพร. ๑๗

ภาพข่าว: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง จัดประเมินช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ทั่วไป—22 Jan 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงาน ด้านไฟฟ้าจากสถานประกอบกิจการ จำนวน ๑๒ คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามาถกลาง สพร. ๑๗

สัมมนาติวเข้ม..เจาะตลาดเวียดนาม ลาว เมียนมา ทั่วไป—22 Jan 20

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนา "ติวเข้ม...เจาะตลาดเวียดนาม ลาว เมียนมา" ณ สถาบันผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)

โคราช จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ทั่วไป—22 Jan 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา (สพร. ๕ นครราชสีมา) จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) จังหวัดนครราชสีมา ณ ชั้น 4 Hall 2 Terminal 21 อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยมีนายจรัสชัย โชคเรืองสกุล

ก.แรงงาน ยกทีมลงพื้นที่นราธิวาส มอบเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงาน เชิดชูสปก. ทั่วไป—21 Jan 20

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

สถาบันฯ นานาชาติเชียงแสน จ.เชียงราย ฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านไอที ให้ สปป.ลาว ก้าวสู่ยุคดิจิทัล ทั่วไป—21 Jan 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เชียงแสน จัดฝึกอบรมหลักสูตร การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์พื้นฐานด้วย Arduino Board และหลักสูตร การติดตั้งจานดาวเทียมและกล้องวงจรปิด ให้กับบุคลากร สปป.ลาว พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านไอทีระหว่างประเทศ วันที่ 20 มกราคม 2563

ภาพข่าว: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง จัดประเมินช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ทั่วไป—16 Jan 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงาน ด้านไฟฟ้าจากสถานประกอบกิจการ จำนวน ๑๒ คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามาถกลาง สพร. ๑๗

ก.แรงงาน คัดหัวกะทิ ฝึกเป็นเทรนเนอร์ด้านแมคคาทรอนิกส์ ทั่วไป—16 Jan 20

วันที่ 15 มกราคม 2563 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ จังหวัดชลบุรี นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรฝึก หลักสูตรการซ่อมบำรุงรักษาในงานอุตสาหกรรมแมคคาทรอนิกส์

ภาพข่าว: สพร.9 พิษณุโลก จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ทั่วไป—15 Jan 20

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก โดยกลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ภาคความรู้ ( e-testing ) สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ภาพข่าว: AHRDA ต้อนรับคณะอาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและคณะ ทั่วไป—15 Jan 20

วันที่ 14 มกราคม 2563 นายอนุชา ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ให้การต้อนรับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและคณะ ในการเข้าเยี่ยมชมศึกษากระบวนการทำงานของหน่วยงาน (AHRDA)

ภาพข่าว: สพร.21ภูเก็ต มอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมผู้สูงอายุ สาขาการทำผ้าซาโนติกภูเก็ต ทั่วไป—14 Jan 20

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต โดยนายนิกร นิ่มสาย ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมและปิดการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรอาชีพเสริม

ภาพข่าว: สพร. ๑๗ รย. เปิดการฝึกอบรมยกระดับฝีมือ สาขาการประกอบอาหารไทย ทั่วไป—13 Jan 20

กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง ดำเนินการเปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือ สาขา การประกอบอาหารไทย จำนวน ๒๑ คน (๓๐ ชั่วโมง) โดยมีนางดรุณี นิธิทวีกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง

ภาพข่าว: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง จัดประเมินช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ทั่วไป—10 Jan 20

วันที่ ๘ ม.ค ๖๓ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงาน ด้านไฟฟ้าจากสถานประกอบกิจการ จำนวน ๑๒ คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามาถกลาง สพร. ๑๗

ภาพข่าว: สพร. ๑๗ รย. ดำเนินการทดลอง ทดสอบภาคความสามารถของการจัดทำมาตรฐานของผู้ประกอบอาชีพ ทั่วไป—10 Jan 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ดำเนินการทดลอง ทดสอบภาคความสามารถของการจัดทำมาตรฐานของผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา ๒๖ สาขาช่างซ่อมกระจกรถยนต์ ระดับ ๑ ของบริษัท แต้ล้งฮั้ว (ที เอล เฮช) 95 กรุ๊ป จำกัด สาขาถนนสุขุมวิท อ.เมืองระยอง

AHRDA of DSD เปิดฝึกอบรมฟรี ประจำเดือนมกราคม 2563 ยานยนต์—02 Jan 20

สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ เปิดรับสมัคร ประจำเดือน มกราคม 2563 ดังนี้ - การใช้โปรแกรม NX for CAD (Freeform Modeling) วันที่ 11 - 12 ,18 - 19, 25 ม.ค.63 ปิดรับสมัคร 3 ม.ค.63 -

ภาพข่าว: สพร 22 นครศรีธรรมราช ทดสอบมาตรฐานฯ ให้กับนักศึกษาสายอาชีพ ปวช. ปวส ทั่วไป—30 Dec 19

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรีนครศรีธรรมราช ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับนักศึกษา ปวช. และปวส.ชั้นปีสุดท้าย

ภาพข่าว: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ร่วมกับ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ทั่วไป—27 Dec 19

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 สพร. 7 อุบลฯ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ (Service Delivery Unit) ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ บ้านท่าช้างน้อย หมู่ที่ 10 ต. ท่าช้าง อ. สว่างวีระวงศ์ จ. อุบลราชธานี

ภาพข่าว: สพร.21ภูเก็ต จัดฝึกอบรมสัมมนา การดำเนินการตาม พรบ.ส่งเสริม ให้สถานประกอบกิจการกว่า 141 ทั่วไป—27 Dec 19

วันที่ 26 ธ.ค. 62 เวลา 09.00 น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต จัดฝึกอบรมสัมมนา "การดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557" ให้กับสถานประกอบกิจการจำนวน 141 แห่ง ณ โรงแรมเพิร์ล

ภาพข่าว: สพร.21ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต เพื่อหารือข้อราชการ ทั่วไป—27 Dec 19

วันที่ 26 ธ.ค. 2562 เวลา 08.30 น. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ร่วมประชุมกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 10/2562 ประจำเดือนธันวาคม 2562 ณ หอประชุมจังหวัดภูเก็ต

ภาพข่าว: สพร.21 ภูเก็ต ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคนพิการ จังหวัดภูเก็ต ทั่วไป—26 Dec 19

วันที่ 25 ธ.ค. 62 รักษาราชการแทน ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการฝึก ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในงานวันคนพิการจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2562 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ

ภาพข่าว: สพร.21ภูเก็ต จัดกิจกรรม มัชฌิมนิเทศ ให้ผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานรุ่นที่ ทั่วไป—26 Dec 19

วันนี้ (25 ธ.ค. 2562) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต จัดกิจกรรม "มัชฌิมนิเทศ" ให้ผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานรุ่นที่ 1/2563 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต จำนวน 3 สาขาดังนี้ 1. สาขาพนักงาผสมเครื่องดื่ม 2. สาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม

ภาพข่าว: ประกาศผลรางวัล OTOP Junior Contest 2019 ทั่วไป—26 Dec 19

คุณสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย คุณอภิชาติ โตดิลกเวชช์ สมาชิกวุฒิสภา และประธานที่ปรึกษามูลนิธิสถาบันพัฒนาวิสากิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย มอบรางวัลให้กับผู้ชนะรุ่นเยาว์ เวทีการประกวด OTOP Junior Contest 2019 จำนวน 20 รางวัล

ภาพข่าว: ช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 ทั่วไป—25 Dec 19

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่มอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 ให้กับนักศึกษาระดับ ปวส

ผลิตแรงงาน บริการอาหารและเครื่องดื่ม ส่งฝึกในสถานประกอบกิจการ สร้างประสบการณ์การทำงาน ทั่วไป—24 Dec 19

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี กรมพัฒนาฝีมือแรงาน กระทรวงแรงงาน ฝึกอบรมหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อผลิตแรงงานคุณภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการ สนับสนุนการแข่งขันในระดับจังหวัดและลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

NEA ชวนเข้าคอร์สส่งออกครบวงจร SMART EXPORTER เชียงใหม่ ปฏิทินข่าว—24 Dec 19

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ผู้ส่งออกอัจฉริยะ: Smart Exporter" สัญจรจังหวัดเชียงใหม่

สพร. 9 พิษณุโลก ร่วมกับธนาคารออมสินภาค 7 ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทั่วไป—23 Dec 19

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก ร่วมกับ ธนาคารออมสินภาค 7 เปิดฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการช่างประชารัฐมืออาชีพ)

สพร.21ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ ทั่วไป—20 Dec 19

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เข้าร่วมประชุม "คณะกรรมการศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 " ณ ห้องประชุม ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล ปลัดจังหวัดภูเก็ต

สพร.12 สงขลา รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ทั่วไป—20 Dec 19

วันที่ 20 ธ.ค. 2562 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมใหญ่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา (สพร.12 สงขลา) มีการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 ได้มีจัดฝึกอบรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องและปลอดภัย (6 ชั่วโมง)

ภาพข่าว: ฝึกอบรมแรงงานใหม่เปิดโอกาสความสำเร็จในวิชาชีพ สาขาช่างสีรถยนต์ ทั่วไป—20 Dec 19

นายปรีชา แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดฝึกยกระดับฝีมือแรงงานเพิ่มทักษะฝีมือช่างซ่อมสีรถยนต์ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2563